Zavedení otcovské dovolené znamená další zatížení podnikatelů

11.05.2016

Komentář viceprezidentky HK ČR Ireny Bartoňové Pálkové

Kromě dalšího zatížení státní kasy znamená dnešní schválení tzv. otcovské dovolené další zvýšení finanční zátěže podnikatelů. Při pohledu na ostatní návrhy, které jsou aktuálně ve hře, jako zrušení tzv. karenční doby, zavedení povinných sickdays, zavedení dlouhodobého pečovatelského volna či změny v systému poskytování ošetřovného, si nejsem jistá, zda já a současná vláda žijeme ve stejné zemi. Opravdu si někdo myslí, že se podnikatelé topí v penězích? A to nemluvím o právě probíhající novelizaci zákoníku práce, která výrazně omezuje flexibilitu pracovněprávních vztahů či každoročním razantním navyšování minimální mzdy.

A obalovat další útok na rozpočty podniků a živnostníků proklamacemi o tom, jak se tím zlepší fungování rodin, děti dostanou od narození lepší základ a že se tím přispěje ke zrovnoprávnění žen a mužů? Tohle snad nemůže nikdo myslet vážně. Jako žena, matka a manželka se omezím jen na dvě strohá konstatování: za prvé si čeští otcové obvykle (přirozeně a rádi) berou na první dny života svého potomka běžnou dovolenou. Za druhé existuje možnost, aby tzv. mateřskou dovolenou čerpal otec dítěte.

Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka HK ČR