Záruční program COVID II

Záruční program COVID II je určen pro živnostníky a malé a střední podniky k provoznímu financování, pokud byli nuceni omezit nebo zastavit provoz kvůli opatřením proti koronavirové infekci.

Pokud subjekt nesplňuje definici malého a středního podniku a je velkým podnikatelem nebo podniká na území hl. m. Prahy tento záruční program se na něj NEVZTAHUJE.

Program COVID II je nastaven tak, aby živnostníkům a podnikatelům zajistil rychlé a levné provozní financování. Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky na úvěr a finančního příspěvku na úhradu úroků zaručovaného úvěru. ČMZRB poskytne záruku k úvěrům až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, výše zaručovaného úvěru musí být do 15 mil. Kč a maximální délka ručení nepřesáhne 3 roky. Současně se zárukou může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek až milion korun na úhradu úroků, které za své komerční provozní úvěry zaplatí.

Z COVID II lze financovat:

  • náklady na mzdy a energie;
  • platby za nájemné;
  • úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur;
  • předfinancování pohledávek;
  • pořízení majetku, zásob a dalšího drobného majetku.

Naopak financovat nepůjdou investiční výdaje nebo refinancování jiných úvěrů.

Žádosti do programu COVID II se budou podávat kolově. Příjem žádostí do prvního kola startuje již 2. 4. 2020 a je na něj vyčleněno 1.5 mld. Kč. Další kolo bude vyhlášeno 10 pracovních dnů po ukončení předchozího kola. Jednotlivá kola jsou vyhlašována a uzavírána oznámením na webu www.cmzrb.cz.

Žádosti a jejich přílohy budou přijímány pouze na oficiálních formulářích banky a podávají se výhradně přes E-Podatelnu (podání pro neregistrované uživatele). Zveřejněny budou na stránce ČMZRB v době spuštění programu, tj. ve čtvrtek 2. 4. 2020 v 8:00.

Záruka je poskytována pouze k úvěrům spolupracujících bank.

Zde naleznete nejčastější otázky a odpovědi k programu COVID II a podrobné informace k samotné výzvě.

Pro další informace o záruce COVID II či pro využití kontaktního formuláře s konkrétním dotazem sledujte webové stránky ČMZRB. Chcete-li se ohledně programu COVID II na něco zeptat, volejte na linku 246 017 397, která je vám k dispozici od pondělí do pátku v čase 8:00 – 18:00.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/