Záštity Hospodářské komory České republiky

Záštitu uděluje prezident HK ČR vybraným akcím, které jsou přínosem pro podnikání a podnikatele, pomáhají šířit dobré jméno českých firem v tuzemsku i v zahraničí, popřípadě mají větší společenský význam. Udělení záštity dodává akcím vysokou prestiž – ne každý ji může získat. Je určena těm, kteří patří k nejlepším, a jejichž činnost napomáhá úspěchu dalších podnikatelských subjektů.

„Záštita Hospodářské komory České republiky“ má svá předepsaná kritéria, která musí být splněna – posuzuje se například, jestli akce souvisí s podnikáním nebo má například kulturní či charitativní charakter, její společenský dopad a v neposlední řadě i působnost – regionální, celostátní či mezinárodní.

Záštita Hospodářské komory České republiky zavazuje držitele k použití loga HK ČR na všech tištěných i elektronických dokumentech, které se k akci váží, spolu se zvýrazněným dodatkem „pod záštitou“. Logo si můžete stáhnout ZDE.

V případě zájmu o záštitu HK ČR vyplňte přiložený formulář a zašlete jej společně s žádostí formou dopisu na adresu HK ČR, popřípadě na níže uvedený email. Vyřízení záštity trvá přibližně měsíc, ovšem pokud chcete patronaci HK ČR komunikovat v rámci příprav na vaši akci, doporučujeme si o záštitu zažádat v dostatečném časovém předstihu.

Po vyřízení záštity Vás bude kontaktovat pověřený pracovník HK ČR, zašle Vám dopis potvrzující udělení záštity a dořeší s Vámi všechny potřebné náležitosti.

Kontakt:

Monika Šmejkalová
smejkalova@komora.cz

Soubory ke stažení

Formulář – akce na web HK ČR

Formulář – žádost o udělení záštity HK ČR

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/