Nabídka stáží

Hospodářská komora České republiky nabízí od ledna 2015 studentům vysokých škol (studium na VŠ uchazeči doloží potvrzením VŠ) možnost absolvování bezplatných odborných stáží v trvání tří měsíců. Zájemci mohou získat praktické dovednosti, navázat nové kontakty, získat nové zkušenosti a pracovní návyky a tím zvýšit svojí atraktivitu na trhu práce. Cílem stáže je získání odborných znalostí a dovedností pro budoucí využití. Místem výkonu stáže je sídlo HK ČR: FLORENTINUM, Na Florenci 2116/15, Praha 1, PSČ 110 00. Stáže jsou zakončeny vydáním dokladu o absolvování stáže. Zájemce o stáž žádáme o vyplnění dotazníku, který je umístěn na této stránce vlevo dole. Po řádném vyplnění dotazníku budete zaregistrováni, odpověď Vám zašleme nejpozději do 14 dnů.

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Další přínosy stáží:

  • Seznámení s organizací
  • Zlepšení jazykových dovedností
  • Spolupráce při organizaci akcí HK ČR, spolupráce na přípravě školení a seminářů
  • Znalosti a zkušenosti pro vypracování odborných statí a absolventských prací
  • Upevnění pracovních návyků
  • Doklad o absolvování stáže

Aktuální stáže

Koho hledáme?

Stáž ekonomicko-správní

28.03.2017

Odbor: ekonomicko-správní Počet stážistů: odd. IT a správy 1 Rozsah stáže (počet hodin v týdnu): odd. IT a správy 10 – 20

Více
delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora