Staňte se členem

Jste podnikatel, vlastníte firmu nebo podnikáte na svůj vlastní účet? Hledáte podporu, pomoc, informace či prestiž? Chcete se podílet na tvorbě podnikatelského prostředí v ČR? Chcete, aby nebyly schvalovány nesmyslné zákony?

Staňte se členem Hospodářské komory České republiky!

NEJ výhody pro členy Hospodářské komory

 

Další důvody, proč si nenechat ujít členství v Hospodářské komoře!

 • máme více jak 16 tisíc členů, respektive 20 tisíc, započítáme-li členy našich kolektivních členů. Naše členská základna stále roste, jen za loňský rok o 10 procent
 • Mezi naše členy patří fyzické i právnické osoby všech velikostí, tedy živnostníci, řemeslníci, mikro, malé, střední i velké nadnárodní firmy. Více než 60% nejúspěšnějších firem, které figurují v žebříčku Czech Top 100, je členem HK ČR
 • podnikatelům je k dispozici 14 krajských a 46 okresních komor, kde mohou využívat našich služeb. Najdete nás v každém okrese
 • komoru tvoří 127 profesních sdružení, která reprezentují všechny podnikatelské oblasti s výjimkou zemědělství
 • HK ČR poskytuje širokou paletu služeb pro podnikatele a zejména pro exportéry. Služby poskytuje v rámci republikové sítě ve všech regionech ČR
 • členství není povinné, ale za 500 Kč ročně v případě fyzické osoby a 5 000 Kč v případě právnické osoby má náš člen přístup k řadě unikátních informací, kontaktů a akcí. Získává tím možnost aktivně se zapojit do podoby vznikající legislativy. Členem Komory lze být prostřednictvím regionální komory i profesního sdružení
 • podnikatelům je po celé ČR každý den k dispozici 350 pracovníků komory. Pomohou např. s odborným dotazem i vyplněním formuláře
 • poskytujeme slevu 33 % na školení autorizovaných osob k získání pedagogické způsobilosti (pro autorizované zástupce HK ČR zdarma)
 • v procesu připomínkování legislativních (zákony, vyhlášky) i nelegislativních (zprávy, koncepce, akční plány, konzultace) materiálů a nové legislativy EU se zasazujeme ve prospěch podnikatelů o lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU. Disponujeme sítí stovek expertů zapojených do 23 odborných sekcí
 • členové mají možnost využít zvýhodněnou inzerci a PR články v časopisu Komora s 35% slevou
 • aktuální informace o evropských projektech jsou vždy posílány členům příslušných sekcí
 • pro členy HK ČR poskytujeme slevu 10 % na teritoriální semináře
 • prostřednictvím sítě sektorových rad jsme díky našim zapojeným odborníkům vytvořili přes 900 profesních kvalifikací a tím dali příležitost více než 145 tisícům pracovníků ke zvýšení či doplnění potřebné kvalifikace
 • v letech 2014-2017 jsme uspořádali 64 podnikatelských misí do 53 zemí, z nichž většinu tvořily perspektivní země mimo EU.  Jsme specialistou na náročnější trhy třetích zemí, otevřeli jsme Bránu do Persie. Jsme lídrem ekonomické diplomacie, se zahraničními partnery udržujeme a rozvíjíme bohaté obchodní kontakty
 • jsme jediným zákonným zástupcem podnikatelů, ukotveným zákonem č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, a to již od roku 1993. Nejsme tedy pouhým zájmovým spolkem ani státem řízenou organizací. Svou činností navazujeme na tradici obchodních komor z roku 1850
 • propojení se zahraničními komorami nejenom v EU přes EUROCHAMBRES přináší členům nové příležitosti pro obchodní spolupráce

+ benefity, které vám nabízí komora ve vašem regionu nebo vaše oborová asociace

Členská přihláška

Přesvědčily Vás výhody a jste již rozhodnuti stát se našimi členy? Vyplňte přihlášku ke členství v Hospodářské komoře České republiky a pošlete ji na mail vnitrnikomunikace@komora.cz. Členem komory se můžete stát buď prostřednictvím okresní nebo regionální komory, nebo prostřednictvím oborové asociace (živnostenského společenstva).

PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ

Členské příspěvky

Příspěvky do Hospodářské komory České republiky se řídí Příspěvkovým řádem HK ČR. Poplatky za členství v komoře jsou tak nízké, že si je může dovolit každý podnikatel a představují nejlepší poměr hodnoty k ceně.

Výše ročního členského příspěvku:

 • podnikatel, fyzická osoba, který se stane členem HK ČR prostřednictvím okresní nebo regionální komory, platí příslušné komoře členský příspěvek ve výši 500 Kč za rok
 • podnikatel, právnická osoba, který se stane členem HK ČR prostřednictvím okresní nebo regionální komory, platí příslušné komoře členský příspěvek ve výši 5 000 Kč za rok.
 • podnikatel, fyzická osoba či právnická osoba, který se stane členem prostřednictvím živnostenského společenstva, platí členský příspěvek stanovený interním příspěvkovým řádem daného společenstva. 

 

delejte-marketing-i-s-malym-rozpoctem-webinar-komora