Podmínky členství

Kdo se může stát členem HK ČR

  • členem HK ČR se může stát každá právnická osoba nebo fyzická osoba zapsaná či nezapsaná v obchodním rejstříku vlastnící živnostenské oprávnění. Sídlo podnikání musí být v ČR.

Kdo jsou členové HK ČR

  • malé, střední i velké firmy všech podnikatelských oborů

Výše ročního členského příspěvku

  • podnikatel, fyzická osoba, který se stane členem HK ČR prostřednictvím okresní nebo regionální komory, platí příslušné komoře členský příspěvek ve výši 500,- Kč za rok.
  • podnikatel, právnická osoba, který se stane členem HK ČR prostřednictvím okresní nebo regionální komory, platí příslušné komoře členský příspěvek ve výši 5.000,- Kč za rok.
  • podnikatel, fyzická osoba či právnická osoba, který se stane členem prostřednictvím živnostenského společenstva, platí členský příspěvek stanovený interním příspěvkovým řádem daného společenstva.

Kde můžete podat přihlášku

  • v každé regionální a okresní hospodářské komoře.
  • v každém živnostenském společenstvu.

Chcete-li získat více informací o členství v HK ČR  napište na  e-mail: vnitrnikomunikace@komora.cz

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/