Memoranda – spolupracující partneři

 • Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest
 • Agrární komora České republiky
 • Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací
 • Asociace krajů České republiky
 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • Asociace profesionálních divadel
 • Asociace středních průmyslových škol České republiky
 • Burza cenných papírů Praha, a.s.
 • Česká agentura na podporu obchodu – Czech Trade
 • Česká asociace pojišťoven
 • Česká asociace science center
 • Česká asociace věřitelů
 • Česká exportní banka, a.s.
 • Česká komora tanečních oborů, z.s.
 • Český institut interních auditorů
 • Český olympijský výbor
 • Český svaz vědeckotechnických společností
 • Český tenisový svaz
 • Direct IT s.r.o.
 • Exekutorská komora ČR
 • Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
 • Fotbalová asociace České republiky
 • Hlavní město Praha
 • Institut členů správních orgánů
 • Karlovarský kraj
 • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
 • Ministerstvo obrany
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstvo vnitra
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Nadační fond Start It Up!
 • Národní rozvojová banka, a.s.
 • Národní rozvojový fond SICAV a.s.
 • Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.
 • Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v ČR
 • Notářská komora ČR
 • Santé Institut
 • Sdružení automobilového průmyslu
 • Sdružení praktických lékařů ČR
 • Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
 • Smíšená česko čínská komora vzájemné spolupráce
 • Správa státních hmotných rezerv
 • Státní úřad inspekce práce
 • Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
 • Svaz měst a obcí
 • Svaz pekařů a cukrářů v České republice, z.s.
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Technologická agentura České republiky
 • Technologické centrum Akademie věd ČR
 • Unie horských povolání České republiky z.s.
 • Unie malých a středních podniků
 • Univerzita Karlova
 • Úřad práce České republiky
 • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
 • Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
 • Vysoká škola ekonomická v Praze
/naucte-se-delat-business-na-linkedin/