Memoranda – spolupracující partneři

 • Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest
 • Agrární komora České republiky
 • Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací
 • Asociace krajů České republiky
 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • Asociace středních průmyslových škol České republiky
 • Česká agentura na podporu obchodu – Czech Trade
 • Česká asociace pojišťoven
 • Česká asociace science center
 • Český institut interních auditorů
 • Český olympijský výbor
 • Český svaz vědeckotechnických společností
 • Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
 • Fotbalová asociace České republiky
 • Hlavní město Praha
 • Institut členů správních orgánů
 • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstvo vnitra
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Nadační fond Start It Up!
 • Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.
 • Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v ČR
 • Santé Institut
 • Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
 • Smíšená česko čínská komora vzájemné spolupráce
 • Správa státních hmotných rezerv
 • Státní úřad inspekce práce
 • Svaz měst a obcí
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Technologická agentura České republiky
 • Unie malých a středních podniků
 • Univerzita Karlova
 • Úřad práce České republiky
 • Vysoká škola ekonomická v Praze
Publikace