Zaměstnávání seniorů a osob 55+

Hospodářská komora ČR vedla v období od 27. 6. do 11. 7. 2023 šetření s názvem „Zaměstnávání seniorů a osob 55+“. Cílem šetření bylo získat od členů HK ČR informace o jejich zkušenostech se zaměstnáváním seniorů a osob v předdůchodovém věku. V šetření jsme se dále zaměřili na využití rekvalifikačních kurzů těmito skupinami osob a na zaměstnávání na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Celkem na anketu odpovědělo 402 respondentů, mezi kterými jsou zástupci mikro, malých, středních, ale i velkých firem působících v různých odvětvích ekonomiky napříč všemi kraji České republiky.

Podrobné výsledky:

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/