Hlavní komorový partner

Obchodně-průmyslová komora Ruské federace
Datum podpisu: 2000

Další partneři

Obchodně-průmyslová komora Ruské federace (oblast výměny podnikatelských informací)
Datum podpisu: 2003

Dohoda o spolupráci mezi HK ČR a Obchodní a průmyslovou komorou RF v oblasti modernizace a inovačního rozvoje
Datum podpisu: 2011