Exportér roku

Hospodářská komora ČR organizuje od roku 2015 každoročně slavnostní galavečer „Roztáčíme kola českého exportu“. Tento galavečer je poděkováním nejvýznamnějším českým exportérům za jejich podporu našich aktivit na podporu zahraničního obchodu a ochotu objevovat a otevírat nová zahraniční teritoria. Je poděkováním i ústavním činitelům a dalším vrcholným představitelům státní správy za to, že naše mise pravidelně a velmi úspěšně vedou, ale i jednotlivým zaměstnancům úřadů, bez kterých bychom naše cesty mnohdy realizovali jen velmi obtížně.

V roce 2019 došlo po 20 letech k návratu soutěže Exportér roku pod křídla HK ČR, u kteréžto příležitosti se slavnostní večer vyhlášení oceněných spojil s tradiční akcí „Roztáčíme kola českého exportu“. Akce se pod společným názvem uskutečnila poprvé v prosinci roku 2019 a zúčastnili se jí přední političtí představitelé. V pozměněném formátu tak pokračujeme v tradici každoročního společenského setkání s významnými českými exportéry, účastníky podnikatelských misí HK ČR.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/