Roztáčíme kola českého exportu

Hospodářská komora ČR organizuje od roku 2015 každoročně slavnostní galavečer „Roztáčíme kola českého exportu“. Tento galavečer je poděkováním nejvýznamnějším českým exportérům za jejich podporu našich aktivit na podporu zahraničního obchodu a ochotu objevovat a otevírat nová zahraniční teritoria. Je poděkováním i ústavním činitelům a dalším vrcholným představitelům státní správy za to, že naše mise pravidelně a velmi úspěšně vedou, ale i jednotlivým zaměstnancům úřadů, bez kterých bychom naše cesty mnohdy realizovali jen velmi obtížně.

Související články

Publikace