Roztáčíme kola českého exportu / Exportér roku

Hospodářská komora ČR organizuje od roku 2015 každoročně slavnostní galavečer „Roztáčíme kola českého exportu“. Tento galavečer je poděkováním nejvýznamnějším českým exportérům za jejich podporu našich aktivit na podporu zahraničního obchodu a ochotu objevovat a otevírat nová zahraniční teritoria. Je poděkováním i ústavním činitelům a dalším vrcholným představitelům státní správy za to, že naše mise pravidelně a velmi úspěšně vedou, ale i jednotlivým zaměstnancům úřadů, bez kterých bychom naše cesty mnohdy realizovali jen velmi obtížně.

V roce 2019 došlo po 20 letech k návratu soutěže Exportér roku pod křídla HK ČR, u kteréžto příležitosti se slavnostní večer vyhlášení oceněných spojil s tradiční akcí „Roztáčíme kola českého exportu“. Akce se pod společným názvem uskutečnila poprvé v prosinci roku 2019 a zúčastnili se jí přední političtí představitelé. V pozměněném formátu tak pokračujeme v tradici každoročního společenského setkání s významnými českými exportéry, účastníky podnikatelských misí HK ČR.

V roce 2020 jsme se i s ohledem na online formu konání soutěže rozhodli akci inovovat a zahrnuli jsme do programu i 2 panelové diskuze, které zohledňují fakt, že vyhlašování vítězů bylo za rok 2019 resp. zohledňovalo meziroční výsledky v letech 2018/2019. Panelové diskuze se zároveň nevyhnutelně dotýkaly i aktuální koronavirové situace a dopadů na export s ohledem na tento vývoj.

První diskuzní panel jsme nazvali „Rekordní exportní rok 2019 a předzvěst krize v roce následujícím. Zkušenosti úspěšných českých exportérů.“ Druhý panel nesl název „Financování dodavatelsko-odběratelských řetězců v současných podmínkách a prověřování obchodních partnerů“. V panelech vystoupil například místopředseda vlády ČR Karel Havlíček, viceprezident HK ČR Radek Jakubský, generální ředitel ČEB Jaroslav Výborný, místopředseda představenstva EGAP Marek Dlouhý, generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal a ředitelé několika českých firem.

/seznam_kurzu_skoleni_hospodarska_komora/