Mapa globálních oborových příležitostí

Hospodářská komora České republiky je jedním z iniciátorů sektorového rozšíření Exportní strategie ČR 2012-2020. Výsledkem je Mapa globálních oborových příležitostí, kterou zpracovávají Zastupitelské úřady ČR v zahraničí a zahraniční kanceláře CzechTrade spolu s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Mapa obsahuje konkrétní přehled oborů a podoborů, které jsou pro danou cílovou destinaci českého exportu klíčové a poskytují tak českým firmám vodítko pro nasměrování jejich exportních aktivit. Mapa je aktualizována jednou ročně.

Mapa globálních oborových příležitostí

Publikace