Krajské exportní konference

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a partnery organizuje seriál krajských exportních konferencí. V roce 2016 se jich uskutečnilo 14, tzn. zavítali jsme do každého kraje České republiky. V letošním roce jich bude uspořádáno 6 a následně proběhne závěrečná konference v Praze. Cílem je podpořit především malé a střední podniky v jejich exportních aktivitách.

Na konferencích vystupují zástupci HK ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, bank, pojišťovacích společností a dalších významných aktérů v podpoře exportu.

Prominentní řečníci budou uvádět konkrétní příklady týkající se přípravy a realizace exportního případu, jak správně postupovat a čeho se vyvarovat, poradí, jak se vyhnout neúspěchu a představí novinky z oblasti podpory exportu jak zkušeným exportérům, tak exportérům začínajícím.

Novinkou programu letošní série Krajských exportních konferencí je zařazení kurzu prezentačních dovedností pro exportéry provedený experty Diplomatické akademie MZV ČR a také setkání s vybranými zahraničními diplomaty, kteří budou autentickou příležitostí pro účastníky projednat konkrétní možnosti průniku na mimoevropské trhy. Cílem bude zároveň představit zahraničním diplomatům potenciál regionu včetně stěžejních oborů.

Akce klade zvýšený důraz na segment malých a středních podniků.

Hlavní témata setkání

  • aktuální informace o státních nástrojích podpory exportu s důrazem na příklady
  • principy ekonomické diplomacie, asistence Jednotné zahraniční sítě České republiky
  • právní aspekty realizace obchodního případu
  • nástroje exportního financování a pojištění exportu
  • kurz prezentačních dovedností pro firmy
  • networkingové setkání s vybranými zahraničními diplomaty akreditovanými pro ČR a s partnery konference

Přehled termínů Krajských exportních konferencí HK ČR

Název složkyMísto konáníTermín
KHK Moravskoslezského krajeOstrava25. 5. 2017
KHK jižní MoravyBrno7. 9. 2017
KHK LiberecLiberec5. 10. 2017
KHK Pardubického krajePardubice18. 10. 2017
HK ČRTábor23. 11. 2017
KHK Karlovarského krajeKarlovy Vary27. 2. 2018

* termíny se mohou měnit a budou průběžně doplňovány

 

Publikace