Krajské exportní konference

V době koronaviru

I přesto, že je letošní rok téměř od svého počátku zcela bezprecedentní, plánujeme opět, celkem již popáté, uskutečnit spolu s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a partnery projekt Krajských exportních konferencí. Tento rok bude projekt znovu inovován – bude obsáhlejší, zčásti on-line a začne dříve!

Letošní rok je z velké části ve znamení koronaviru. Mnoho činností bylo nebo stále je omezeno, což ovlivňuje nejen podnikatele a firmy napřímo, ale také zprostředkovaně. Celá řada akcí cílených na jejich podporu se ruší, či přesouvá do virtuálního prostředí. Krajské exportní konference jsou příkladem druhého trendu – část projektu, která se měla uskutečnit v jarních měsících, bude on-line, a to ve formě tzv. Exportních telemaratonů (E.T.).

Exportní telemaratony jsou úplnou novinkou letošního roku, přičemž se jedná o celotýdenní intenzivní exportní vzdělávání, které se bude uskutečňovat prostřednictvím dopoledních a odpoledních přibližně hodinových webinářů na konkrétní aktuální témata z oblasti podpory exportu. V rámci programu exportního telemaratonu vystoupí prominentní řečníci z řad partnerů projektu, tedy Hospodářské komory ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Československé obchodní banky, České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti.

V letošním ročníku projektu se ve virtuálním prostředí uskuteční také podzimní Krajská exportní konference klasického typu, tedy konference v osvědčené podobě panelové diskuze. Program bude, jako již tradičně, rozdělen do dvou panelů, a to do I. panelu: PŘEDEXPORTNÍ ROZHODOVÁNÍ a II. panelu: PODMÍNKY PRO EXPORT. Panelisté budou odpovídat na otázky spadající do oblastí: KAM CHCI VYVÁŽET (identifikace trhu), CO CHCI VYVÁŽET (identifikace exportní transakce), KOMU CHCI PRODÁVAT (identifikace odběratele), POKRYTÍ RIZIKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY A FINANCOVÁNÍ.

Na on-line konferenci v podzimním období navážou Krajské exportní konference nového typu, jejichž program bude rozdělen do tří částí, kterými budou KULTURNÍ SPECIFIKA OBCHODNÍCH JEDNÁNÍ, PODMÍNKY PRO EXPORT (specifické finanční a pojišťovací produkty pro daná teritoria) a KURZ PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ PRO EXPORTÉRY. Také v rámci těchto konferencí, jejichž uskutečnění plánujeme v Brně, Ostravě, Pardubicích a Olomouci, bude věnován dostatečný prostor pro dotazy publika na jednotlivé vystupující.

I v tomto roce dojde mimo jiné k představení tzv. Krajských exportních specialistů (zkráceně KES) působících v daném kraji. Jednotliví KES fungují nejen jako jednotné kontaktní místo pro podnikatele s cílem zpřehlednit zejména systém podpory exportu, ale jsou firmám k dispozici kupříkladu i pro projednávání a sestavování jejich ročních exportních plánů, organizují pro ně celou řadu exportně-vzdělávacích akcí, podnikatelských fór a regionálních zahraničních misí.

Projekt Krajských exportních konferencí nadále klade zvýšený důraz na segment malých a středních podniků.

Hlavní témata setkání

Exportní telemaratony

 • Služby HK ČR a ZÚ ČR v době koronaviru
 • Export do top 10 zemí, logistika
 • Financování exportu (nástroje využitelné v době koronaviru)
 • Pojišťování exportu (nástroje využitelné v době koronaviru)
 • Komunikační prostředky a digitalizace (we.trade, Trade Club)
 • Finančně-pojišťovací segment (Záruka COVID Plus)

Krajská exportní konference

 • Identifikace perspektivního trhu a průběh exportní transakce
 • Identifikace partnera na cílovém trhu
 • Nástroje exportního financování pro daný cílový trh
 • Pojištění exportu, nástroje na zajištění exportní transakce

Krajské exportní konference nového typu

 • Kulturní specifika obchodního jednání (země SNS, Afrika, Latinská Amerika)
 • Nástroje exportního financování pro daný cílový trh
 • Pojištění exportu, nástroje na zajištění exportní transakce
 • Kurz prezentačních dovedností pro exportéry

Přehled termínů akcí tvořících sérii Krajských exportních konferencí HK ČR

typ akcetermín*(spolu)organizátorpozvánka**
1. exportní telemaraton1. – 5. června 2020HK ČR1. exportní telemaraton (1. - 5. 6. 2020)
Registrace ZDE
2. exportní telemaraton29. června – 3. července 2020HK ČR2. exportní telemaraton (29. 6. - 3. 7. 2020)
Registrace ZDE
KEK klasického typu on-line16. září 2020HK ČR,
JHK, KHK KK, KHK SČ,
OHK Liberec
KEK nového typu v Brně22. září 2020KHK JM
KEK nového typu v Ostravě14. října 2020KHK MSK
KEK nového typu v Pardubicích21. října 2020KHK PK
KEK nového typu v Olomouci4. listopadu 2020KHK OK

* termíny se mohou změnit

** pozvánky budou doplňovány

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/