Zahraniční aktivity

Otevíráme dveře českým podnikatelům do zahraničí. Pomáháme českým firmám při prosazování jejich podnikatelských záměrů a zájmů v zahraničí, informujeme je o podmínkách vstupu na zahraniční trhy, podporujeme vyhledávání a navazování kontaktů s potenciálními partnery v zahraničí, umožňujeme jim účast na nejrůznějších mezinárodních akcích určených pro malé a střední podnikatele. Zapojujeme se rovněž do programů pro malé a střední firmy v rámci EU. Organizujeme kulaté stoly a semináře pro podnikatele.

Mise do zahraničí

  • Organizujeme doprovodné mise oficiálních představitelů českého státu spojené s pořádáním podnikatelských fór včetně zajištění vhodných partnerů ke kontaktním jednáním a potenciální spolupráci. Zajišťujeme neformální setkání podnikatelů s představiteli státu (s prezidentem, předsedy obou komor parlamentu, premiérem, ministry atd.).
  • Organizujeme bilaterální podnikatelská setkání v zahraničí bez oficiální účasti státních představitelů. Tato setkání zabezpečujeme ve vzájemné spolupráci se zahraničními podnikatelskými organizacemi s cílem nalézt strategické partnery pro české podnikatele.
  • Organizujeme on-line B2B, tedy virtuální podnikatelská fóra ve spolupráci se zahraničními partnery a hledáme protějšky pro české firmy pro videokonferenční jednání.

Pokud se chcete přihlásit na některou z doprovodných misí, přejděte do sekce „Zahraniční mise“. Po kliknutí na název Vámi vybrané podnikatelské mise, která je již potvrzena a u které je statut „v přípravě“, budete přesměrováni na stránku, kde jsou uvedeny veškeré detaily o misi, včetně příloh (závazné přihlášky, firemního profilu atd.). Po vyplnění požadovaných dokumentů je zašlete na email osoby zodpovědné za realizaci uvedené u mise.

Akce v tuzemsku

  • Přijímáme podnikatelské delegace doprovázející zahraniční ústavní činitele, pořádáme podnikatelská fóra a semináře s následnými firemními kontaktními jednáními. Na základě profilů zahraničních firem zveme na setkání české firmy, které mají zájem nalézt nové partnery.
  • Organizujeme semináře, kulaté stoly a podobná podnikatelské setkání zaměřená na konkrétní teritoria či konkrétní problematiku. Na tyto akce zveme experty na exportní financování, daňovou a celní problematiku, právní aspekty, logistiku, interkulturní aspekty, obchodní etiketu apod.
  • Pokud se chcete přihlásit na některou z akcí uvedených výše, přejděte do sekce „Akce v tuzemsku“. Po kliknutí na název Vámi vybrané akce, která je již potvrzena a u které je statut „v přípravě“, budete přesměrováni na stránku, kde jsou uvedeny veškeré podrobnosti s pokyny. Na základě uvedených pokynů zašlete potvrzení své účasti na email osoby zodpovědné za realizaci uvedené akce.

Zapojení do programů EU a národních rozvojových programů

  • Zapojujeme se do programů pro malé a střední firmy v rámci EU. Jedná se o efektivní a finančně výhodné navázaní a rozvíjení obchodních kontaktů a podnikatelských aktivit na základě předem připravených kontaktních jednání. Podporují export, výrobní spolupráci, otevírání poboček v zahraničí, spolupráci na třetích trzích apod. HK ČR je národním koordinátorem těchto programů. Jedná se např. o programy Asia Invest, East Invest, EuroMed Invest a další.
  • Zapojujeme se také do programů národní rozvojové spolupráce, zejména Aid for Trade, který umožňuje podnikatelům využít příležitosti v prioritních zemích rozvojové spolupráce (Etiopie, Mongolsko, Bosna & Hercegovina, Moldavsko a další země).
/naucte-se-delat-business-na-linkedin/