Vzory nejaktuálnějších žádostí a smluv ke stažení

Níže naleznete ke stažení vzory nejaktuálnějších žádostí, které podávají podnikatelé svému finančnímu úřadu. Vzory zpracovali daňoví poradci a právníci krizového týmu poradenské skupiny KODAP. Fakticky jde o pomůcku, obsahující přímo použitelné prvky žádosti (normální text), pokyny k vyplnění (zažlucený text) a možné nastínění individuálních údajů do žádosti (kurzíva). Tedy nestačí jen doplnit jméno, resp. název firmy a částku; žádost je třeba dotvořit podle individuálních poměrů podnikatele. Sledujte také informační servis poradenské skupiny KODAP, kde jsou průběžně aktualizovány užitečné související informace.

Žádost-vzor-posečkání, elektronický formulář: https://ouc.financnisprava.cz/poseckani/form/danovePriznani

Žádost-vzor-splátky zaměstnavatele pro OSSZ

Žádost-vzor-splátky OSVČ pro OSSZ

Dalším vzorem je čestné prohlášení, které nahrazuje posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání. Toto čestné prohlášení bude platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu. Do konce ukončení nouzového stavu tedy nebude nutné provádět vstupní prohlídky pro práce zařazené do první nebo druhé kategorie a zajišťovat a provádět periodické prohlídky. Znění přijatého usnesení vlády si můžete přečíst ZDE.

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti, vzor: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/cestne-prohlaseni-0054.pdf