Vzory nejaktuálnějších žádostí a smluv ke stažení

Níže naleznete ke stažení vzory nejaktuálnějších žádostí, které podávají podnikatelé svému finančnímu úřadu. Vzory zpracovali daňoví poradci a právníci krizového týmu poradenské skupiny KODAP. Fakticky jde o pomůcku, obsahující přímo použitelné prvky žádosti (normální text), pokyny k vyplnění (zažlucený text) a možné nastínění individuálních údajů do žádosti (kurzíva). Tedy nestačí jen doplnit jméno, resp. název firmy a částku; žádost je třeba dotvořit podle individuálních poměrů podnikatele. Sledujte také informační servis poradenské skupiny KODAP, kde jsou průběžně aktualizovány užitečné související informace.

Žádost-vzor-posečkání

Žádost-vzor-zrušení zálohy

Žádost-vzor-splátky zaměstnavatele pro OSSZ

Žádost-vzor-splátky OSVČ pro OSSZ

Dalším vzorem je čestné prohlášení, které dočasně nahrazuje zdravotní průkaz a posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání. Formulář, jež připravil server BusinessInfo.cz, je časově omezený délkou trvání vyhlášeného nouzové stavu.

Čestné prohlášení-vzor-dočasně nahrazující zdravotní průkaz a zdravotní způsobilost

Vzory smluv ke stažení

Ve spolupráci se společností Wolters Kluwer jsme v rámci služby Vzorné právo také zpřístupnily vybrané vzory smluv a jiných právních dokumentů. To vše zdarma a exklusivně pro členy Hospodářské komory. Více informací naleznete v tomto dopise. Služba je dostupná skrze Právní elektronický systém (PES) https://pespropodnikatele.cz/ nebo přímo na adrese https://www.vzornepravo.cz/hkcr.

Věříme, že vzory budou užitečné při řešení širokého spektra záležitostí, se kterými jsou nyní podnikatelé nuceni se potýkat. Nabídka je platná do 30. června 2020.

Než bude pozdě