Sektorové rady

Posláním NSSR je být reprezentativním a výlučným zástupcem zaměstnavatelů a podnikatelů a partnerem státu a jeho orgánů při řešení otázek rozvoje lidských zdrojů a trhu práce. Zřizovateli NSSR jsou HK ČR a SP ČR. Zřizovatelé, jako vrcholní reprezentanti zaměstnavatelů, zajišťují zastřešení a jednotné řízení NSSR.

NSSR se opírá o reprezentativní subjekty trhu práce napříč sektory, regiony i členskými základnami různorodých profesních uskupení. Vykonává činnost přenesenou na zaměstnavatele novelou zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a další související činnosti. NSSR působí na celém území ČR.

Úkoly:

  1. Zapojování zaměstnavatelů do řešení problémů rozvoje lidských zdrojů v ČR a ověřování nových nástrojů a forem spolupráce zaměstnavatelů a sféry vzdělávání v praxi.
  2. Ustavování a správa sektorových rad, řízení a koordinace veškerých procesů a subjektů sítě sektorových rad.
  3. Prosazování rolí sektorových rad a jejich využitelnosti pro rozvoj lidských zdrojů v ČR.
  4. Definování požadavků na strukturu a obsah povolání a kvalifikací a identifikování příležitostí i ohrožení v oblasti pracovních sil v sektorovém, regionálním i národním pohledu.
  5. Garance provázanosti opatření a cílů v oblasti rozvoje lidských zdrojů, které realizují MPSV ČR a MŠMT ČR nebo jiné subjekty.
  6. Realizace projektů naplňujících výše deklarované cíle v úzké spolupráci s úřady HK ČR a SPČR.
/naucte-se-delat-business-na-linkedin/