Samostatná odborná práce

Termínem „samostatná odborná práce (SOP)“ se označuje písemné zpracování komplexního úkolu zaměřeného na prokázání všeobecných i odborných znalostí a dovedností, které úzce souvisejí s výkonem praktických činností v rámci daného oboru. Žáci mají minimálně jeden měsíc na její zpracování.

Soutěž nejlepších samostatných odborných prací

Soutěž vyhlašuje každoročně CZVV ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Školy mohou přihlásit do soutěže jednu až dvě vynikající práce z každého učebního oboru, jehož jednotné zadání obsahuje SOP. Autoři a autorky nejlepších prací získají prestižní ocenění Hospodářské komory ČR.

Výsledky soutěže SOP pro školní rok 2021/2022

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/