Samostatná odborná práce

Soutěž o nejlepší samostatnou odbornou práci (SOP); Nová závěrečná zkouška (NZZ)
Součástí předávání osvědčení HK ČR je také vyhlášení výsledků Soutěže o nejlepší samostatnou odbornou práci, kterou vyhlašuje HK ČR společně s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

 • Závěrečné zkoušky probíhají dle jednotného zadání, která vznikla v projektu
  Nová závěrečná zkouška (NZZ) – jehož řešitelem je NÚV.
 • Vybrané obory mají součástí závěrečných zkoušek právě zpracování samostatné odborné práce.
 • Absolventi, kteří jsou v soutěži nejúspěšnější, jsou oceněni Hospodářskou komorou České republiky.

Samostatná odborná práce je povinná

Tyto práce vytvářejí žáci třetích ročníků v následujících oborech vzdělání:

 • Jemný mechanik–hodinář
 • Cukrář
 • Montér suchých staveb
 • Včelař
 • Podkovář a zemědělský kovář
 • Kuchař – číšník, zaměření pohostinství
 • Kuchař – číšník, zaměření kuchař
 • Kuchař – číšník, zaměření číšník
 • Operátor skladování
 • Kadeřník
 • Umělecký kovář a zámečník, pasíř
 • Umělecký keramik

Školy vyučující dané obory zadávají svým žákům témata pro samostatné odborné práce (SOP) od začátku druhého pololetí.