Jak je možné Osvědčení HK ČR získat

HK ČR podporuje odborné školství a tradičně, již od roku 1996, uděluje Osvědčení absolventům, kteří jsou ve svém oboru nejlepší. Absolventi, jenž jsou navrženi na udělení Osvědčení, musí splnit přísná kritéria.

KRITÉRIA

  • Celkové hodnocení žáka u závěrečné/maturitní zkoušky (ZZ/MZ) – „prospěl s vyznamenáním“ průměr 1,5
  • Hodnocení praktické zkoušky (v rámci ZZ/MZ) musí být stupněm „výborný“
  • Po celou dobu přípravy, nebyl žák hodnocen z odborného výcviku na výročním vysvědčení horším stupněm než „chvalitebný“
  • ZZ/MZ se zúčastnil pověřený zástupce HK ČR, který žáka doporučil

Kdo navrhuje absolventy na ocenění

ZZ/MZ se účastní odborník z praxe, pověřený Hospodářskou komorou České republiky. Tohoto odborníka si škola, která se chce do spolupráce zapojit, může vybrat ze seznamu odborníků zveřejněného níže.

Absolventy, kteří uspějí u zkoušek a splní kritéria stanovená Hospodářskou komorou České republiky, nominuje na ocenění ŠKOLA. K nominaci použijte elektronický FORMULÁŘ.

EUROPASS, dodatek k Osvědčení

Europass – je prvním jednotným celoevropským souborem dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele. Jeho struktura je jednotná a pomáhá zlepšit komunikaci na evropském trhu práce i v oblasti vzdělávání. Dokumenty Europassu poskytují zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím přehledný soubor všech relevantních informací o jeho držiteli.

Více informací naleznete ZDE.