Odborná činnost u ZZ/MZ – jak zapojit odborníka

Odborníky, pověřené HK ČR, si tradičně vybírají k ZZ/MZ střední odborné školy, které se chtějí zapojit do spolupráce s HK ČR. Pokud škola v aktuálním seznamu pověřených odborníků nenajde žádného ve svém kraji či pro obory, ve kterých absolventi ukončují svá studia, může doporučit nového odborníka.

Návrh odborníka

Odborníka navrhuje živnostenské společenstvo nebo hospodářská komora prostřednictvím formuláře – Návrh odborníka. Navržený odborník musí vykonávat činnost související s daným nebo příbuzným oborem vzdělání, nesmí být pracovníkem školství a jako zástupce zaměstnavatelské sféry musí dobře znát požadavky na mladé pracovníky.

Pověření odborníka

Na základě formuláře vydá HK ČR odborníkovi pověření o zastupování HK ČR u ZZ/MZ a zařadí ho do databáze odborníků, která je k dispozici na internetu a odkud mohou jednotlivé školy oslovovat příslušného odborníka. HK ČR dále seznámí odborníka s kritérii pro udělování Osvědčení HK ČR a předá mu potřebné dokumenty k ZZ/MZ.