!Upozornění!

Vzhledem k nestandardnímu průběhu školního roku 2020/21 výrazně ovlivněnému pandemií onemocnění COVID-19 se Hospodářská komora ČR rozhodla ocenění Nejlepší absolvent 2021 neuspořádat. Děkujeme za pochopení a těšíme se na další ročník.

Tým HK ČR

 

Absolventi ocenění za nejlepší Samostatné odborné práce ve školním roce 2018/2019

Má řemeslo ještě zlaté dno? Rozhodně má a v dnešní době to platí dvojnásob. Jsou povolání a živnosti, které se těší velké vážnosti. To si velmi dobře uvědomují žáci i jejich rodiče při volbě přípravy na budoucí uplatnění. Mladí lidé, kteří se nebojí pracovat rukama, se rozhodně nemusí o svou budoucnost obávat a pokud během svého studia prokáží píli a pečlivost, mohou se vypracovat mezi českou řemeslnou elitu a očekávat lukrativní pracovní nabídky.

Hospodářská komora podporuje tradiční cechovní pozice a nejlepší absolventy učebních oborů a středních odborných škol oceňuje během slavnostního ceremoniálu, kdy jim prostřednictvím předních představitelů Hospodářské komory, ministerstev, vzdělavatelů a zaměstnavatelů bude již po třiadvacáté předán doklad o kvalitě jejich studia. Přestože kritéria hodnocení jsou velmi přísná a závěrečných zkoušek se účastní i odborní zástupci Hospodářské komory, za celou existenci projektu bylo rozdáno téměř úctyhodných 9 tisíc osvědčení.

 

/jak_na_firemni_a_osobni_linkedIn_webinar_komora/