Aktuální ročník 2019

24. ročník Ocenění nejlepších absolventů proběhl v krásném prostředí Lichtenštejnského paláce na Malé straně

Hospodářská komora v sobotu 19. října v prostorách Lichtenštejnského paláce ocenila 250 nejúspěšnějších absolventů středních odborných škol z celé České republiky. Předávání cen nejlepším studentům a autorům žákovských odborných prací se zúčastnil vedle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého, předseda vlády Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Nejlepší absolventy vyznamenává Hospodářská komora od roku 1995 a za tuto dobu ocenila na 7 tisíc studentů. 

Absolventi ocenění za nejlepší Samostatné odborné práce ve školním roce 2018/2019

Absolvent 2019

Má řemeslo ještě zlaté dno? Rozhodně má a v dnešní době to platí dvojnásob. Jsou povolání a živnosti, které se těší velké vážnosti. To si velmi dobře uvědomují žáci i jejich rodiče při volbě přípravy na budoucí uplatnění. Mladí lidé, kteří se nebojí pracovat rukama, se rozhodně nemusí o svou budoucnost obávat a pokud během svého studia prokáží píli a pečlivost, mohou se vypracovat mezi českou řemeslnou elitu a očekávat lukrativní pracovní nabídky.

Hospodářská komora podporuje tradiční cechovní pozice a nejlepší absolventy učebních oborů a středních odborných škol oceňuje během slavnostního ceremoniálu, kdy jim prostřednictvím předních představitelů Hospodářské komory, ministerstev, vzdělavatelů a zaměstnavatelů bude již po třiadvacáté předán doklad o kvalitě jejich studia. Přestože kritéria hodnocení jsou velmi přísná a závěrečných zkoušek se účastní i odborní zástupci Hospodářské komory, za celou existenci projektu bylo rozdáno téměř úctyhodných 9 tisíc osvědčení.

 

NOVINKA REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

I letos budeme absolventy oceňovat. V sobotu 19. října 2019 Hospodářská komora předá v Praze osvědčení pro nejlepší absolventy roku za obory kadeřník, opravář motorových vozidel, zedník, cukrář, obráběč kovů, výrobce potravin, truhlář, kovář, kuchař, číšník apod. Předána budou rovněž ocenění za nejlepší studentskou odbornou práci a Europasy, jednotné celoevropské soubory dokladů o vzdělání a odborných kompetencích držitele.

Během slavnostního aktu se oceněné absolventy chystají podpořit zajímavými pozornostmi i významní zaměstnavatelé, což bude zcela jistě ke studiu na odborných školách motivovat i jejich nástupce.

Od letošního roku absolventy, kteří uspějí u zkoušek a splní kritéria stanovená Hospodářskou komorou České republiky, nominuje na ocenění ŠKOLA. K nominaci použijte elektronický FORMULÁŘ.

Publikace