V listopadu 2022 bylo předáno 222 ocenění nejlepším absolventům 32 oborů středního odborného vzdělání, kteří reprezentovali 31 škol z 11 krajů České republiky. Ačkoli nás tato čísla velmi těší, rádi bychom, v souladu s dalšími aktivitami HK ČR na podporu odborného vzdělávání a rozvoje dovedností, rozšířili spektrum oborů a zapojili další školy ve všech krajích ČR, které je nabízejí.

Hospodářská komora nejlepší absolventy středních odborných škol a nejlepší autory Samostatných odborných prací každý rok oceňuje během slavnostního ceremoniálu za přítomnosti svých předních představitelů, zástupců MŠMT a MPO, firem a zapojených škol.