Aktuální ročník 2021

Ocenění Nejlepší absolvent se z důvodu nestandardního průběhu školního roku 2020/21 způsobeného pandemií onemocnění COVID-19 neuskuteční a to ani formou online. Děkujeme za pochopení a budeme se těšit v dalším školním roce.

Tým HK ČR