Ocenění nejlepších absolventů

Cílem akce je zvýšit u žáků zájem o studium na středních odborných školách. Zároveň tím podporujeme české podnikatele v získávání nových kvalifikovaných zaměstnanců a řemeslné cechy a asociace ve spolupráci se školami.
Oceňujeme nejlepší absolventy z jednotlivých škol pro oblast služeb, technických a gastronomických oborů.

6.366 absolventů jsme ocenili celkem od roku 1995

270 studentů získalo ocenění v roce 2017

52 je průměrný počet škol, které se účastní každého ročníku

Školám akce přináší praktické propojení s podnikatelskou sférou. Úspěšní absolventi znamenají vyšší renomé školy. To se odráží i v zájmu rodičů přihlásit své dítě do prvního ročníku. Účastí škola prezentuje i kvalitu svých vyučujících a systematičnost práce se studenty.

Ocenění motivuje studenty k výborným výsledkům během studia a praxe. Ty jim pomáhají k zajímavějším pracovním nabídkám. Pro firmy je uchazeč o zaměstnání s tímto oceněním zárukou nejen praktických dovedností.
Dlouhodobě projektem poukazujeme na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Zaměřujeme se na podporu středoškolského odborného vzdělávání, jehož význam je dlouhodobě podhodnocený.

V posledních letech začíná zájem o studium středních odborných škol vzrůstat. Myslíme si, že je to i díky našemu systému propojování škol a firem. Spolupráce je pro obě strany výhodná, Školy získávají praxi pro své studenty v reálném prostředí a studenti již během své praxe získávají nabídky zaměstnání.

Vyhlášení výsledků probíhá vždy v důstojných a reprezentativních prostorách, za účasti osobností z businessu i politiky. Ocenění bývá zážitkem nejen pro oceněné, ale i pro jejich rodiče. Letošní bude v září v Praze.
Motivujte také své studenty, prezentujte svoji školu. Zaregistrujte nezávazně svoji školu ještě dnes. Účast je bezplatná.