Získávání profesní kvalifikace

Hospodářská komora České republiky jako největší Autorizovaná osoba nabízí realizaci a absolvování zkoušek z profesních kvalifikací, které pomohou uchazečům o zaměstnání deklarovat jejich znalosti a dovednosti na základě státem uznávaného certifikátu a zaměstnavatelům umožňuje získat kvalifikované zaměstnance a ověřovat jejich znalosti a dovednosti.


11 nejčastějších otázek

 1. Co je to profesní kvalifikace?
  Profesní kvalifikaci definuje zákon 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání jako „způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání“. Tyto soubory činností ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění (např. Strážný a detektiv, Kominík, Prodavačka a pokladní, Příprava teplých či studených pokrmů, Montážník nábytku, Montér výtahů, Výroba čalouněných sedadel aj.).
  Zkouška z profesní kvalifikace je pak ověření znalostí a dovedností lidí, zda dané činnosti v rámci povolání ovládají a jsou způsobilí jej vykonávat. Na základě zkoušky je vystaven zkoušenému certifikát, který je státem uznávaný.
 2. Pracoval jsem v jiném oboru, než který jsem se vyučil, ale nemám o tom žádný doklad. Nyní kvůli tomu nemohu v oboru, který ovládám sehnat zaměstnání, pomůže mi tato zkouška nějaký doklad získat?
  Právě pro tyto případy byl celý tento systém vytvořen. Vaše praxí získané dovednosti a znalosti ověříme jednou zkouškou a po úspěšném složení zkoušky získáte potřebný doklad.
 3. Pracuji v oboru, pro který neexistuje vyučení, a tudíž nemám doklad o tom, že svou profesi ovládám. Pomůže mi vaše zkouška?
  Ano, ve Vašem případě by Vám měla zkouška pomoci. Po složení zkoušky získáte doklad o Vašich skutečných dovednostech. Zkoušíme například úklidové pracovníky, strážné, detektivy, skladníky, pokladní a další, pro které neexistuje vyučení v oboru.
 4. Jaký doklad získám po úspěšném složení zkoušky?
  Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je státem uznávané dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Více informací je možné naleznout na: www.msmt.cz/vzdelavani/zakon-c-179-2006-sb
 5. Jak zkouška probíhá?
  Průběh každé kvalifikační zkoušky je popsán v hodnotícím standardu dané kvalifikace na webových stránkách Národní soustavy kvalifikací www.narodni-kvalifikace.cz.
  Na daných stránkách se dozvíte, jaké znalosti a dovednosti jsou pro úspěšné vykonání zkoušky potřebné.
 6. Mohu si na základě získaného osvědčení zřídit živnost?
  Ano. Na základě osvědčení o získání profesní kvalifikace, vztahující se k řemeslné živnosti, si lze založit živnost.
 7. Poskytujete také rekvalifikační kurzy?
  Ne, Hospodářská komora pouze ověřuje již získané znalosti a dovednosti samotnou kvalifikační zkouškou. Více informací o možnostech rekvalifikace můžete naleznout např. na stránkách: www.vzdelavaniaprace.cz.
 8. Mohu na základě získaného osvědčení získat výuční list nebo maturitní vysvědčení?
  Ano, pokud složíte zkoušku ze všech profesních kvalifikací dané úplné profesní kvalifikace, je možné rovnou složit ve škole, kde se daný obor vyučuje závěrečnou nebo maturitní zkoušku, bez nutnosti sezení v lavici po dobu několika let.
 9. V jakých oborech Hospodářská komora profesní kvalifikace zkouší?
  Seznam všech profesních kvalifikací, na které má Hospodářská komora autorizaci, naleznete v sekci „Obecné informace“ – Seznam kvalifikací HK ČR.
 10.  Kolik zkoušky stojí, kde probíhají a jak je možné se na zkoušku přihlásit?
  Informace o cenách zkoušek a místech konání jsou uvedeny na webových stránkách Hospodářské komory v sekci „Profese a zkoušky“ pod danou profesní kvalifikací, kde rovněž naleznete i přihlášku ke zkoušce.
 11.  Jak zjistím termíny zkoušek?
  Termíny zkoušek vypisujeme operativně dle zájmu o danou zkoušku, tzn. dle dohody se zkušebními komisaři a zájemci o zkoušky. Zákonný termín je stanoven do 3 měsíců od obdržení přihlášky.

Příslušné termíny zkoušek realizovaných HK ČR, které jsou už známy, jsou vždy zveřejněny a aktualizovány v rámci sekce „Termíny zkoušek“.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/