Význam zkoušek profesní kvalifikace pro zájemce/uchazeče

Ptáte se, proč se o zkoušku profesní kvalifikace blíže zajímat a rozhodujete se, zda ji absolvovat?
 
Zkouška z profesní kvalifikace znamená pro každého uchazeče:
  • legitimní způsob, jak prokázat své praxí získané znalosti a dovednosti;
  • získání státem garantovaného certifikátu, uznávaného i v ostatních zemích EU;
  • posílení konkurenceschopnosti na trhu práce;
  • vlastní kontrolu splnění příslušných kvalifikačních předpokladů k dané profesi;
  • alternativa „vstupenky“ na cestu samostatného podnikání;
  • zvýšení profesního sebevědomí, vlastní motivace a odpovědnosti;
  • snižování pravděpodobnosti, že se mohu stát pro svého zaměstnavatele „lehce
    nahraditelnou“ pracovní silou (forma ochrany před sociálním znevýhodněním či vyloučením);
  • nový nástroj vyjednávání se svým zaměstnavatelem (motivační programy, kariérní růst).

HK ČR disponuje týmem profesionálních autorizovaných zástupců, kteří uchazeče přímo zkouší a spolehlivým systémem interní kontroly z důvodu nepodjatosti. Zkoušky absolvované u HK ČR mají tedy velmi vysokou úroveň a renomé na trhu.