Termíny zkoušek

Získávání kvalifikace praxí a zkušenostmi

Trh práce je místem, kde dochází ke střetu poptávky po pracovní síle s její nabídkou a tedy i ke konfrontaci požadavků a nároků zaměstnavatelské sféry se skutečným charakterem a kvalitou disponibilní pracovní síly. Na cestě k dlouhodobé konkurenceschopnosti musí mít ČR kvalifikovanou, adaptabilní a mobilní pracovní sílu. Pro úspěšný vstup na trh práce je důležité, aby kompetence pracovníků co nejvíce odpovídaly tomu, co očekávají budoucí zaměstnavatelé.

Zákon 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) vychází vstříc těmto potřebám a umožňuje vytváření a následné uznávání profesních kvalifikací pružně dle aktuálních potřeb trhu práce. Díky němu je nyní možné formálně uznat kvalifikaci pracovníka bez ohledu na to, kde potřebné kompetence získal. Důležité je ověření kompetencí, které jsou dle zaměstnavatelů nutné k výkonu dané práce. Díky tomuto zákonu bude výrazně snazší získat kvalifikované pracovníky dle aktuální potřeby a naopak získat práci v případě změn v odvětví, technologiích apod.

Jak postupovat při získání kvalifikací

Získání kvalifikace předpokládá, že uchazeč potřebné kompetence již má. Pokud je nejdříve chce získat (chce se naučit), navštíví rekvalifikační či jiný kurz.

Pro získání osvědčení je pak vhodné vyhledat patřičnou kvalifikaci v Národním systému kvalifikací
(www.narodni-kvalifikace.cz), kde je možno nalézt všechny potřebné informace související se zkouškou a získáním osvědčení. Pod položkou Odborná způsobilost je možno najít seznam autorizovaných osob, u nichž je možno zkoušku vykonat.

Zkoušky realizované Hospodářskou komorou ČR

Hospodářská komora je největší autorizovanou osobou v ČR a zajišťuje v současnosti zkoušky 71 profesních kvalifikací. Podrobnější informace o nich naleznete pod záložkou „Obecné informace“. V přílohách vpravo se nachází aktuální seznamy termínů zkoušek dle typu. Zkoušky, jejichž termíny nejsou uveřejněny, nejsou aktuálně vypsány. Po zaslání přihlášky lze však zkoušku individuální formou realizovat, i když není vypsána. V případě zájmu o zkoušky profesní kvalifikace prosím vyplňte přihlášku dle oboru zkoušky v sekci „Profese a zkoušky“ a zašlete ji elektronicky na níže uvedený kontakt.

Termíny zkoušek Autorizovaných osob

OborDatumHodinaKvalifikaceAdresa
Fitness16. 2. 20188:00Instruktor pilatesOstrovského 253/3
155 00 Praha 5
Úklidový pracovník26. 2. 201814.00Úklidový pracovník administrativních plochNa Florenci 2116/15,
110 00 Praha 1
Strážný28. 2. 201815:00StrážnýVrážská 1562/24a
153 00 Praha 5
Fitness24. 3. 20189:00Instruktor aerobikuJeremiášova 2581/2
155 00 Praha 13
Fitness24. 3. 201813:00Instruktor bodystylinguJeremiášova 2581/2
155 00 Praha 13
Kominík27. 3. 20189:00Revizní technik spalinových cestUčňovská 1/100
190 00 Praha 9
Fitness22. 9. 20189:00Instruktor pilatesJeremiášova 2581/2
155 00 Praha 13