Získávání kvalifikace praxí a zkušenostmi

Trh práce je místem, kde dochází ke střetu poptávky po pracovní síle s její nabídkou a tedy i ke konfrontaci požadavků a nároků zaměstnavatelské sféry se skutečným charakterem a kvalitou disponibilní pracovní síly. Na cestě k dlouhodobé konkurenceschopnosti musí mít ČR kvalifikovanou, adaptabilní a mobilní pracovní sílu. Pro úspěšný vstup na trh práce je důležité, aby kompetence pracovníků co nejvíce odpovídaly tomu, co očekávají budoucí zaměstnavatelé.

Zákon 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) vychází vstříc těmto potřebám a umožňuje vytváření a následné uznávání profesních kvalifikací pružně dle aktuálních potřeb trhu práce. Díky němu je nyní možné formálně uznat kvalifikaci pracovníka bez ohledu na to, kde potřebné kompetence získal. Důležité je ověření kompetencí, které jsou dle zaměstnavatelů nutné k výkonu dané práce. Díky tomuto zákonu je výrazně snazší získat kvalifikované pracovníky dle aktuální potřeby a naopak získat práci v případě změn v odvětví, technologiích apod.

Jak postupovat při získání kvalifikací

Získání kvalifikace předpokládá, že uchazeč potřebné kompetence již má. Pokud je nejdříve chce získat (chce se naučit), navštíví rekvalifikační či jiný kurz.

Pro získání osvědčení je pak vhodné vyhledat patřičnou kvalifikaci v Národním systému kvalifikací
(www.narodni-kvalifikace.cz), kde je možno nalézt všechny potřebné informace související se zkouškou a získáním osvědčení. Pod položkou Odborná způsobilost je možno najít seznam autorizovaných osob, u nichž je možno zkoušku vykonat.

Zkoušky realizované Hospodářskou komorou ČR

Hospodářská komora je stále největší autorizovanou osobou v ČR a zajišťuje v současnosti zkoušky z více než 50 profesních kvalifikací. Podrobnější informace o nich naleznete pod záložkou „Profese a zkoušky výpis”. V přílohách vpravo se nachází aktuální seznamy termínů zkoušek dle typu. Zkoušky, jejichž termíny nejsou uveřejněny, nejsou aktuálně vypsány. Po zaslání přihlášky lze však zkoušku individuální formou realizovat, i když není vypsána. V případě zájmu o zkoušky profesní kvalifikace prosím vyplňte přihlášku dle oboru zkoušky a zašlete ji elektronicky na níže uvedený kontakt.

Termíny zkoušek Autorizovaných osob

OborDatumHodinaKvalifikaceAdresa
Právo, právní a veřejnosprávní činnost27. 9. 202315:00Strážný/StrážnáKPKB, Vrážská 1562/24a, 153 00 Praha 5 - Radotín
Stavebnictví, geodézie a kartografie27. 9. 20239:00Kominík - Revizní technik spalinových cestStřední odborná škola Jarov, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9
Osobní a provozní služby27. 9. 20239:00Provozní vedoucí úkliduKärcher spol. s r.o., Modletice 193, 251 01 Modletice
Tělesná kultura, tělovýchova a sport10. 10. 202312:00Instruktor/Instruktorka pilatesElixír studio s.r.o., Chemická 951, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Tělesná kultura, tělovýchova a sport3. 12. 20239:00Instruktor/instruktorka základních pohybových aktivitHAMR-SPORT
Záběhlická 3200/3
106 00 Praha 10
Tělesná kultura, tělovýchova a sport12. 1. 20248:00Instruktor/instruktorka pilatesmyPilates s.r.o.,
Na Pazderce 881/1, 171 00 Praha 7
/naucte-se-delat-business-na-linkedin/