Přihláška ke školení pedagogického minima

PŘIHLÁŠKA

ke školení pedagogického minima

(příprava zaměřená na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV
zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

A. Vymezení předmětu přihlášky

Podle hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tímto žádám o školení pedagogického minima pro autorizovaného zástupce.

B. Osobní údaje o žadateli

C. Poznámky pro žadatele

Adresa pro doručení:

Hospodářská komora ČR, Martina Pavelková, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha nebo elektronicky (naskenovaný dokument s podpisem): pavelkova@komora.cz, předmět e-mailu školení AZ.

Přijetí přihlášky bude potvrzeno na výše uvedený email a bude zaslána pozvánka na školení.

Informace o zkouškách profesních kvalifikací naleznete na webových stránkách na adrese www.narodnikvalifikace.cz.

D. Datum a podpis žadatele

Místo, datum vyplnění přihlášky a podpis žadatele

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/