Podpora zkoušek profesní kvalifikace z pozice zaměstnavatelů

HK ČR přichází s tímto nástrojem personální politiky jako s významnou součástí celkové koncepce podpory českých podnikatelů a snahy o efektivní posílení konkurenceschopnosti na světových trzích.
Patříte mezi firmy, které marně hledají kvalifikované pracovníky pro některé profese, a současně sledujete aktuální situaci nízké úrovně absolventů škol či několika tisíců nezaměstnaných?

  • Podpora zařazení zkoušek profesní kvalifikace v rámci firemní personální politiky znamená:
    komplexní kontrolu výčtu kvalifikačních předpokladů k dané profesi (systém vlastní kontroly);
  • nástroj jak definovat a sjednotit nároky pro dané profese (optimalizace skladby);
  • posílení firemní zodpovědnosti za finální výsledek práce (nástroj pomoci při plnění ISO norem);
  • nový nástroj rozvoje vzdělanosti zaměstnanců, jejich praktických zkušeností a dovedností;
  • významný motivační prvek v oblasti personální a mzdové politiky (zkouška „za odměnu“);
  • podporu systému certifikace nejvyšší úrovně kvality v ČR – tj. státem garantovaný, časově neomezený certifikát, jehož získání podléhá profesionálnímu průběhu zkoušky;
  • uplatnění tohoto nástroje při výběru nových či nutnosti provést redukci stávajících zaměstnanců (forma sociálního benefitu certifikovaných osob, jistota výběru uchazečů pro sezónní profese);
  • nástroj posílení postavení Vaší společnosti v rámci neúprosného konkurenčního boje (pomoc při složitých výběrových řízeních, kde jsem nucen dokládat plnění kvalifikačních standardů daných pozic).
/naucte-se-delat-business-na-linkedin/