Hlavní výhody při využití pozice Hospodářské komory jako Autorizované osoby

Zvažujete, že se sami stanete Autorizovanou osobou a budete organizovat zkoušky profesní kvalifikace včetně vydávání osvědčení?

Po získání autorizace na patřičném ministerstvu (Autorizujícím orgánu) je možné, aby se zaměstnavatel stal Autorizovanou osobou a uděloval osvědčení o získání kvalifikace. To sebou přináší však velkou administrativní náročnost, která je mnohdy zájemci opomíjena.

S ohledem na tuto problematiku nabízí Hospodářská komora České republiky své komplexní služby Autorizované osoby:

  • Široké zázemí a bohaté zkušenosti v oblasti komplexní administrace a organizace zkoušek;
  • Komunikaci s autorizujícími orgány v České republice a přímou odpovědnost;
  • Komunikační podpora zkoušek;
  • Informační náskok v oblasti zavádění změn v realizaci autorizací;
  • Pojištění odpovědnosti za průběh zkoušky (pojištění vůči případným úrazům, škodám).

Hospodářská komora České republiky je největší a nejvýznamnější autorizovanou osobou s nejširším regionálním zastoupením a oprávněním provádět nyní cca 70 zkoušek profesní kvalifikace ve více než 12 oborech.
/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/