NSK – Sektorové rady

Národní soustava kvalifikací

Hospodářská komora České republiky je největší autorizovanou osobou, dle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Počet udělených autorizací udržuje a upravuje dle aktuální poptávky a potřeb zaměstnavatelů a trhu práce. V roce 2022 spolupracovala HK ČR s 5 autorizujícími orgány, více než 75 autorizovanými zástupci a poskytovala zkoušky z více než 51 profesních kvalifikací. Kromě zajišťování vlastních zkoušek z profesních kvalifikací také získává a proškoluje autorizované zástupce, vytváří servis pro výkon jejich činnosti, čímž ovlivňuje kvalitu a systém realizace zkoušek dle zákona č. 179/2006 sb.


Po ukončení projektové udržitelnosti v roce 2020, navázala HK ČR na předchozí období a iniciovala řadu jednání s MŠMT s cílem zajistit kontinuitu pro naplňování podmínek zákona 179/2006 Sb. při zapojování zaměstnavatelů do tvorby a revizí standardů profesních kvalifikací od roku 2021 dále. V roce 2022 MŠMT obnovilo činnost Národní rady pro kvalifikace, která je aktuálně řídící platformou pro aktualizaci a rozvoj Národní soustavy kvalifikací (NRK). Prostřednictvím NRK MŠMT zapojuje členy pracovních skupin do prací na tvorbě nových či revizi exitujících profesních kvalifikací. Tato činnost však zatím není (v porovnání s obdobím do roku 2020) dostatečně metodicky ani procesně transformována. Aktuální stav proto považují zástupci střešních zaměstnavatelských organizací za nedostatečně transparentní a nadále usilují o partnerství prostřednictvím Národní sítě sektorových rad.

NSK představuje pro firmy novou cestu k získávání odborníků z praxe s mnohostranným využitím zejména v personalistice – od recruitmentu po outplacement.

Národní soustava kvalifikací je pružný a praktický nástroj, který nabízí:

 • vedle školní docházky novou cestu k plnohodnotné profesní kvalifikaci, tj. uznání našich dovedností a znalostí bez ohledu na to, kde jsme se je naučili
 • prostor k propojování tradičních a nových  metod v personalistice
 • cestu ke kvalitě
 • inovativní přístup a nový směr personalistiky

Komu je NSK určena?

Bez přehánění všem, kteří se na trhu práce pohybují:

 • Občanům, kteří chtějí změnit svou původní profesi
 • Občanům v evidenci úřadů práce
 • Absolventům škol
 • Kariérovým poradcům
 • Školám a vzdělavatelům
 • Firmám
 • Profesním svazům, cechům, asociacím
 •  Ministerstvům

NSK firmám

Firmám umožňuje NSK ovlivňovat kvalitu odborníků na trhu 
Přichází-li se do firmy ucházet o místo držitel osvědčení o profesní kvalifikaci, stačí zaměstnavateli otevřít si na internetu standardy příslušné kvalifikace a okamžitě přehledně vidí, co tento zájemce musel prokázat u zkoušky, co tedy umí. Posílá-li zaměstnavatel svého pracovníka na kurz zakončený zkouškou z profesní kvalifikace, opět díky zveřejněným standardům přesně ví, s jakými znalostmi a dovednostmi se mu zaměstnanec vrátí.
Současně má zaměstnavatel záruku, že obsah kvalifikace skutečně odpovídá potřebám praxe, protože ho nesestavovaly ani školy či jiné vzdělávací organizace, ani žádná státní instituce, ale právě zástupci zaměstnavatelů. Personalisté navíc mohou na bázi NSK vystavět svůj personální a vzdělávací systém. A je samozřejmě možné si ho specifikovat nebo modifikovat podle potřeb vlastních pracovních pozic. Standardizovaný popis kvalifikací založený na kompetencích pracovníků a na kritériích jejich hodnocení k tomu přímo vybízí. NSK také může posílit pozici zaměstnavatelů na trhu práce. Začnou-li totiž zaměstnavatelé u zaměstnanců vyžadovat osvědčení o kvalifikaci NSK, postupem času se zvýší kvalifikovanost pracovníků v dané oblasti. Firmy si pak mohou vybírat z kvalitnější nabídky pracovních sil.

NSK občanům

Uchazečům pomáhá NSK zvyšovat jejich hodnotu pro pracovní trh Občan může na cestu za lepší prací vstupovat třemi cestami:

 • Přihlášením se přímo ke zkoušce z příslušné profesní kvalifikace u autorizované osoby, pokud se domnívá, že požadavky standardu je schopen splnit bez dalšího vzdělávání.
 • Absolvováním kurzu a následným složením zkoušky z profesní kvalifikace u autorizované osoby.
 • Přihlášením na Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o práci a absolvováním kurzu a následným složením zkoušky z příslušné profesní kvalifikace, s tím, že vše probíhá v rámci zákonných pravidel pro rekvalifikace.

Seznam všech dostupných profesních kvalifikací najdou zájemci na adrese www.narodnikvalifikace.cz a také na portálu www.vzdelavaniaprace.cz, kde se uchazeči navíc dozví, jaké vzdělávací kurzy na vybranou zkoušku navazují, a naleznou zde také nabídku volných pracovních míst.

Více na:

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/