Mistrovská zkouška

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR odstartovalo realizaci projektu na podporu vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací. Zavedením mistrovské zkoušky navazujeme na přerušenou tradici mistrů řemesel, která po staletí úspěšně fungovala. Za myšlenkou zrodu Mistra řemesla stojí především odborné cechy a řemeslné asociace sdružené při Hospodářské komoře ČR. Systém mistrovských zkoušek bude sloužit cílovým skupinám k rozvíjení a aplikaci do dalšího vzdělávání, včetně ověřování jeho výsledků. Cílem projektu, který řídí Národní ústav vzdělávání ČR a v jehož Metodickém týmu zasedají zástupci HK ČR, je navrhnout a rozpracovat všechny prvky potřebné k zavedení mistrovské zkoušky.

Proč má Mistrovská zkouška smysl?

 • Spotřebitel bude mít možnost vybrat si odborníka, který mu bude garantovat nejvyšší kvalitu práce, realizovat nejnáročnější řešení a poskytovat služby „na klíč“
 • Ocenění řemeslníka, který odvádí vysoce kvalitní práci a dbá o své sebevzdělávání, vyšší kvalifikací a odpovídajícím postavením na trhu
 • Působení autorit – mistrů, od nichž bude možné přebírat zkušenosti

Co se bude zkoušet?

 • Komplexní návrh a zhotovení mistrovského díla, které bude představovat špičkovou dovednost v daném oboru a teoretické znalosti v daném oboru
 • Schopnost naplánovat a řídit komplexní zakázku
 • Ekonomické, právní a personální znalosti spojené se založením a fungováním firmy, vedení podřízených

Mistrovská zkouška umožní kariérový postup řemeslníkům a jejich větší pracovní flexibilitu. Řemeslníci dnes odvádějí kvalitní práci. Používají moderní technologie a postupy. Neustále se vzdělávají. Mistr řemesla tak bude, po vzoru většiny vyspělých zemí, skutečným mistrem ve svém oboru“, říká Roman Pommer, prezident Cechu obkladačů ČR a více prezident Hospodářské komory ČR.

Cíl Mistrovské zkoušky:

Mistrovská zkouška bude součástí dalšího vzdělávání. Důležité bude její legislativní ukotvení a přijetí zaměstnavateli. Je nezbytné, aby se mistrovská kvalifikace stala součástí vzdělávacího systému v ČR. Skládat ji budou držitelé výučních listů, resp. úplných profesních kvalifikací v řemeslných oborech, kteří mají alespoň pětiletou praxi v daném oboru. Varianty modelu zkoušky se připravují.

Zavedením Mistrovské zkoušky se Česká republika přihlásí k evropskému rámci kvalifikací (EQF) –  trendu  který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v EU.

Za myšlenkou zrodu Mistra řemesla stojí především odborné cechy a řemeslné asociace sdružené při Hospodářské komoře ČR. Systém mistrovských zkoušek bude sloužit cílovým skupinám, které ho budou dále rozvíjet a aplikovat do dalšího vzdělávání, včetně ověřování jeho výsledků. Cílem projektu je navrhnout a rozpracovat všechny prvky potřebné k zavedení mistrovské zkoušky.

Ty tvoří:

 • kvalifikační a hodnotící standardy mistrovských kvalifikací,
 • obsahové rámce a společné části zadání zkoušek,
 • osnovy vzdělávacích programů včetně učebních textů,
 • metodiky.

Vykonat zkoušku bude moci vyučený řemeslník minimálně s pěti lety praxe a kromě vytvoření mistrovského díla „rukama“, bude muset prokázat také schopnost připravit kompletní zakázku na klíč či znalosti jak založit a vést firmu. „Mistrovská zkouška umožní kariérový postup řemeslníkům a jejich větší pracovní flexibilitu. Řemeslníci dnes odvádějí kvalitní práci. Používají moderní technologie a postupy. Neustále se vzdělávají. Mistr řemesla tak bude, po vzoru většiny vyspělých zemí, skutečným mistrem ve svém oboru“, říká Roman Pommer, prezident Cechu obkladačů ČR a více prezident Hospodářské komory ČR.

Popis zkoušky:

Mistrovská zkouška je složena z několika částí (praktická, teoretická odborná, teoretická všeobecná), které mají za úkol ověřit kompetence jedince z těchto oblastí:

 • vytvoření mistrovského díla (návrh, zhotovení)
 • řízení prací v rozsahu oboru (kompletní zakázka na klíč – plán, rozpočet, zadání práce atd.)
 • vedení živnostenské firmy (založení, vedení firmy, účetnictví, daňové povinnosti)

Řádný průběh zkoušky a důsledné ověření všech výše popsaných kompetencí jedince ze všech oblastí je zajištěno přítomností 3 členů komise, na které jsou kladeny různé požadavky z odborné způsobilosti, včetně zajištění zastoupení zaměstnavatelské i školské sféry při realizaci zkoušky. Složení zkušební komise odpovídá následujícímu schématu:

 • odborník „praktik“ nominovaný cechem či svazem z příslušného oboru
 • odborník s hlubokými znalostmi a praxí ve výuce v příslušeném oboru nominovaný jako zástupce školy vyučující daný obor
 • odborník v ekonomice a personalistice

Aby byla zajištěna skutečná kvalita mistrovské zkoušky, je třeba ustanovit takovou autorizovanou osobu, která je bez větších obtíží schopna splnit všechny obtížné požadavky dané hodnotícím standardem mistrovské kvalifikace (zajištění všech členů zkušební komise, materiální a technické zabezpečení). Vedle požadavků hodnotícího standardu je nezbytné, aby autorizovaná osoba byla schopna poskytnout zkoušku finančně a regionálně dostupnou všem zájemcům. Důležitým aspektem pro úspěšné zavedení mistrovské zkoušky je akceptování její existence ze strany zaměstnavatelů.

Prezentace „Proč mistrovská zkouška“ ve formátu pdf volně ke stažení:

180314_MiZk _compressed

Publikace