HK ČR v pozici Autorizované osoby pro zkoušky profesní kvalifikace

Prioritní úlohou Hospodářské komory České republiky je ovlivnit, v rámci činnosti Autorizované osoby pro zkoušky profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, budoucí vývoj kvalifikované pracovní síly v České republice.

Hospodářská komora České republiky se aktivně podílí na podpoře a rozvoji podnikání v naší zemi. Nedílnou součástí této prioritní úlohy je zároveň problematika zajištění potřebné kvalifikované pracovní síly, další vzdělávání pracovníků, ověřování a certifikace jejich profesních dovedností. V souladu s touto úlohou je Hospodářská komora České republiky jedním z hlavních řešitelů systémového projektu Národní soustava kvalifikací (NSK), která uvádí výše uvedený zákon do podnikatelské praxe. Databázi již existujících profesních kvalifikací, definovaných v rámci NSK, naleznete na stránkách www.narodni-kvalifikace.cz.

Národní soustava kvalifikací (NSK) umožňuje ověření kompetencí pro určitou pracovní činnost, aniž by uchazeč musel absolvovat odborné vzdělávání. Pokud zkoušku úspěšně splní, poskytne mu HK ČR jako autorizovaná osoba osvědčení o profesní kvalifikaci. Toto osvědčení má v současnosti čím dál větší váhu mezi zaměstnavateli, státními úřady a zároveň může zjednodušit přístup na pracovní trh EU s ohledem na tzv. Evropský kvalifikační rámec, který NSK plně respektuje.

Odborné znalosti a dovednosti je nyní možné potvrdit jednoduše tím, že se uchazeč nechá vyzkoušet. Zvláště u řemeslných, technických oborů či oborů z oblasti služeb odpadá nutnost dosaženého vzdělání pro výkon profese. Pokud člověk něco ví a umí, nechá si Autorizovanou osobou tyto kompetence certifikovat.

Hospodářská komora České republiky nabízí zároveň zaměstnavatelům komplexní služby tradiční silné instituce, která je v současné době největší Autorizovanou osobou v ČR s celorepublikovou působností. Disponujeme širokým zázemím a bohatými zkušenostmi pro realizování zkoušek zaměstnanců, poskytujeme státem garantované certifikace praxí nebo prostřednictvím dalšího vzdělávání získaných znalostí a dovedností a jsme připraveni flexibilně reagovat na individuální potřeby klientů.

Profesionální tým oddělení autorizované osoby je Vám plně k dispozici a je připraven ochotně pomoci s individuálním řešením Vašich otázek.

Více informací o jednotlivých zkouškách profesní kvalifikace či termínech konání naleznete v samostatných záložkách věnovaných této problematice.

Kontakt: Martina Pavelková, pavelkova@komora.cz, tel. 266 721 406

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/