2. celorepublikové kolo 2016-2017

2. celorepublikové finále odborné soutěže Talenty pro firmy „T-Profi“ 2017

HOTEL AQUAPALACE, Pražská 138, Praha Čestlice, 27. dubna 2017 od 10.00 hodin

Cílem soutěže je zvýšit zájem o studium technických oborů u dětí základních a středních škol. Zaměstnavatelé, malí a střední podnikatelé, poukazují na úbytek nastupující i zkušené pracovní síly. Nejvíce je tíží ztráta kvalifikovaných odborníků z praxe, s často unikátními znalostmi a zkušenostmi.

Letos proběhne už II. celorepublikové finále. Účastnící se sejdou 27. dubna 2017 v hotelu AquaPalace v Praze Čestlicích. Soutěžit bude 14 týmů. Za každý kraj jeden.

Tým se vždy skládá ze:

  • 3 žáků 5. tříd základních škol
  • 3 studentů středních průmyslových škol
  • 2 pedagogů
  • 1 zástupce společnosti, která sponzoruje tým.

T-Profi v číslech:

  • 9 členů tvoří jeden tým
  • 14 týmů bojovalo v loňském finále v Čestlicích
  • 61 zaměstnavatelů se již zapojilo do soutěže
  • 120 základních a středních škol celkem již soutěžilo
  • 400 přímých účastníků

Motivujeme naše budoucí generace, aby pokračovaly v technických a průmyslových oborech. V těch, které jsou naší doménou a ve kterých máme historickou tradici.

V soutěži ukazujeme žákům, studentům i jejich rodičům, co všechno se skrývá pod pojmem technické obory. Jak zábavné to může být. Jaký zájem o“technické absolventy“ mají firmy, jejichž odborníci jsou fyzicky zapojeni v soutěžních týmech.