Vláda by měla při exportních aktivitách více spolupracovat se zástupci podnikatelů

11.04.2016
KOMENTÁŘ VICEPREZIDENTA HK ČR BOŘIVOJE MINÁŘE
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo výroční zprávu o plnění Exportní strategie ČR za rok 2015, kterou dnes projednala Vláda ČR. Zpráva obsahuje informace o přijatých opatřeních k realizaci Strategie, tedy exekutivní shrnutí konkrétních aktivit realizovaných na podporu exportu, investic a obchodní politiky, jež jsou zasazeny do širšího kontextu vývoje světové ekonomiky.
 
Pozitivně hodnotím, že roste množství nástrojů pro podporu exportu. Činností zmíněných ve Zprávě o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012–2020 je mnoho, vyzdvihl bych ale zejména aktivity ministerstev při pořádání podnikatelských misí a rovněž pozitivně hodnotím rostoucí aktivitu v podpoře ekonomické diplomacie.
 
Při styku s podnikatelskou veřejností však zjišťujeme, že informace o nástrojích podpory exportu se nedostávají efektivně všem podnikatelům, kteří by je mohli využít. Hospodářská komora ČR by proto ocenila, kdyby nástroje podpory exportu byly připravovány vždy ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, tedy největší podnikatelskou samosprávou, která sdružuje největší množství exportérů a disponuje také sítí pracovníků v okresech a regionech po celé ČR, díky které lze podnikatelům informace předat.
 
Je potřeba také dodat, že ze strany podnikatelů, a především těch malých a středních, také evidujeme větší poptávku, po podpoře v oblasti financování a pojišťování jejich exportů, čehož se jim ale nedostává.
Bořivoj Minář, viceprezident Hospodářské komory ČR
/jak-na-