velký sál RHK Brno, Výstaviště 569/3, Brno

  1. Akce
  2. velký sál RHK Brno, Výstaviště 569/3, Brno
Dnes

CELNÍ ŘÍZENÍ – ZMĚNY PRO ROK 2023

velký sál RHK Brno, Výstaviště 569/3, Brno Výstaviště 569/3, Brno

Seminář si klade za cíl shrnout a popsat průběh zavádění změn po dobu přechodného období od nabytí účinnosti nové celní legislativy (od 1. 5. 2016). Zaměří se na problematické oblasti, na oblasti, kde došlo k nejvýznamnějším změnám v průběhu roku 2022, a dále na připravované změny pro rok 2023. Obsah: • Vybrané problémové okruhy v oblasti celního řízení - obchodněpolitická opatření uplatňovaná při dovozu a vývozu – kvóty v oblasti dovozu výrobků ze železa a oceli, dodatečná cla na výrobky u USA, apod. - antidumpingová řízení a antisubvenční řízení a související opatření dohledu - antidumpingová opatření na hliníkové výrobky, na…