1. Events
  2. Hospodářská komora ČR (Florentinum)
Today

Tajemství timemanagementu 21. století. Workshop, Praha-Florentinum

Hospodářská komora ČR (Florentinum) Na Florenci 2116/15, Praha 1

V dnešní době, kdy máme téměř přirostlý mobilní telefon a počítač k ruce jsme přehlceni informacemi, maily a úkoly a nestíháme, vše co bychom chtěli. Jak se v tom všem vyznat a naučit se efektivně pracovat? Jak to udělat, abychom byli spokojeni a zvládli vše, co sami chceme a potřebujeme? Určitě nejste jediní, kdo má pocit, že vám život protéká mezi prsty. Naučte se naplno využívat potenciál aplikací pro řízení času od Google nebo Microsoft, podle toho, co používáte ve firmě. Vytvořte si váš vlastní funkční systém řízení času a odhalte své největší zabijáky času. A: Co se na workshopu…

Péče řádného hospodáře v aktuální soudní praxi a ekonomickém kontextu. Seminář, Praha-Florentinum

Hospodářská komora ČR (Florentinum) Na Florenci 2116/15, Praha 1

- Co všechno spadá pod pojem "péče řádného hospodáře"? - A co pro vás může znamenat její zanedbání? Odhalte podrobnosti této problematiky včetně výkladu dosavadních rozhodnutí, případových studií nebo některých strategií na omezování rizik v reálném podnikání. A: Co se na semináři naučíte? Předpoklady odpovědnosti za porušení péče řádného hospodáře a.  shrnutí judikaturních závěrů vymezujících standard péče řádného hospodáře b.  charakter povinnosti (zákonná v. smluvní povinnost) c.  tzv. žaloba na doplnění pasiv d.  procesní souvislosti (mezinárodní příslušnost, věcná příslušnost, důkazní břemeno) Případové studie ze soudní praxe týkající se např. následujících situací: a.  vymáhání pohledávek obchodní společnosti b.  hrazení dluhů obchodní…