Casa del Prosecco

  1. Akce
  2. Casa del Prosecco
Dnes

Arrows: Diskusní právní snídaně k novému stavebnímu zákonu

Casa del Prosecco Velké nám. 137/17, Hradec Králové

Harmonogram: Nový stavební zákon je jedním ze zásadních předpisů této dekády. Jeho výsledná podoba významně ovlivní oblast územního plánování, stavebnictví a developmentu. Co má nový stavební zákon v praxi změnit a jaké jeho změny schválila vláda v říjnu 2022 v tzv. věcné novele? Jaký přínos lze od prováděných změn očekávat? Přispějí tyto změny ke zkvalitnění činnosti veřejné správy a zefektivnění povolovacích procesů? Jak bude vypadat strategický rámec pro územní plánování, zelenou infrastrukturu a architekturu v ČR? Jaké je propojení mezi stavebním zákonem a návrhem zákona o jednotném environmentálním stanovisku a řešením ochrany veřejných zájmů vstupujících do stavebních povolovacích procesů? Těmto…