Užitečné odkazy

02.01.2017

Novinka od 1.1.2014.
Daňový odpočet na podporu odborného vzdělávání platný od 1.1.2014 
(pdf)

Průběh každé kvalifikační zkoušky je popsán v hodnotícím standardu dané kvalifikace na webových stránkách Národní soustavy kvalifikací:
www.narodni-kvalifikace.cz

Více informací o možnostech rekvalifikace můžete naleznout např. na webu
www.vzdelavaniaprace.cz

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání:
www.msmt.cz/vzdelavani/zakon-c-179-2006-sb

Projekt NSK2 výrazně rozšiřuje Národní soustavu kvalifikací o kvalifikace maturitní úrovně vzdělání, případně o kvalifikace vyšší.
https://www.nuv.cz/nsk2

Národní soustava povolání je otevřená a všem dostupná databáze povolání, monitorující požadavky trhu práce zastoupeným zaměstnavateli sdruženými v sektorových radách.
www.nsp.cz

Sektorové rady jsou nezávislá a zaměstnavateli organizovaná sdružení odborníků. Cílem je vytvořit systém odrážející skutečné potřeby a požadavky zaměstnavatelů na své zaměstnance, jejich dovednosti a možnosti vzdělávání.
www.sektoroverady.cz

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/