Úroda makroekonomických dat nabídla konečné výsledky za rok 2016: Stále velmi slušné

13.02.2017

KOMENTÁŘ PORADCE PREZIDENTA HK ČR

Maloobchod

Vývoj tuzemského maloobchodu vskutku prožíval v roce 2016 dobu hojnosti a růst maloobchodních tržeb dosáhl hodnot, které nejsou v České republice zcela obvyklé, když tento byl zřejmě více než dvakrát vyšší, než růst HDP za stejné období (jeho předběžné výsledky budeme znát příští úterý).

Po prosincovém meziročním růstu maloobchodních tržeb 0,3 % tak jejich růst za celý rok dosáhl na výrazných 5,6 % meziročně a tím se spotřebitelská poptávka stala pro rok 2016 velmi pravděpodobně nejvýznamnějším kontributorem kladné tuzemské ekonomické aktivity. Silná úroveň spotřeby byla patrná v celém spektru maloobchodního trhu.

Zvýšená poptávka se v roce 2016 projevila v obrovském zájmu o nákup motorových vozidel (růst o 8,6 % meziročně); o 7 % více oproti roku 2015 utratili lidé za předměty spojené  kulturou, sportem a rekreací, nakoupili jsme o 4,6 % více obuvi a oděvů.

Potraviny jako nezbytná složka spotřebitelského koše vykázaly meziroční růst 3,3 %. O téměř 22 % pak vzrostl objem prodejů prostřednictví internetu a zásilkových platforem. Je velmi pravděpodobné, že zlaté časy tuzemského maloobchodu budou s ohledem na mzdový vývoj a míru nezaměstnanosti pokračovat. Případné kursové posílení může zvýšit dostupnost dováženého zboží, jež však může nepříznivě působit na obchodní bilanci.

Zahraniční obchod

Druhou významnou oporou tuzemské ekonomiky byl i v roce 2016 zahraniční obchod, jehož celkový přebytek dosáhl rekordní výše 183,9 mld. Kč (při mírném zvýšení vývozu o 1,4 % a faktické stagnaci dovozu -0,2 %).
Za na první pohled velmi příznivými výsledky se však mohou skrývat i charakteristiky k zamyšlení, které mohou být předzvěstí určitých strukturálních proměn. V první řadě růstová tempa nejsou závratná.

Za druhé, na straně vývozu vedle tradičních opor ve strojírenství a automobilovém průmyslu (s občas proměnlivým vývojem strojírenského vývozu) začíná vadnout výkonnost vývozu v oblasti výpočetní techniky (v sektoru, který v zásadě nově vybudovaly před 15, 20 lety investiční pobídky a jehož hlavním motivem byla právě silná exportní expanze); to je po chemickém průmyslu (jehož exportní výkonnost, doufejme, poklesla jen přechodně) další významné odvětví s ne zcela přesvědčivým výkonem.

Tato možná varování by však rozhodně neměla kazit celkově velmi příznivý dojem, který v tomto ohledu velmi otevřená česká ekonomika stále nabízí.

Průmyslová výroba

Za rok 2016 dosáhla slušného výkonu a nárůstu o 2,9 % meziročně, v samotném prosinci pak 2,7 % meziročně, když celoroční růst zpracovatelského průmyslu činil 3,7 % meziročně.

Naprosto zásadním a dominanci stále posilujícím odvětvím byl automobilový průmysl, který celkovému růstu přispěl celými 2,0 procentními body a který sám vykázal meziroční nárůst o úchvatných 11 %. Další odvětví již vykazují výrazný odstup – kladný příspěvek se týkal též kovodělného, plastikářského a gumárenského průmyslu. V útlumu pokračoval chemický průmysl, k němuž se přidalo potravinářství.

Z primárních sektorů prožívá velký propad těžební průmysl. Přes oživování v závěru roku 2016 stagnoval po jeho většinu energetický sektor, což zcela neodpovídá celkové ekonomické výkonnosti, navíc při struktuře, kterou česká ekonomika disponuje; tato stagnace není zdůvodnitelná zvýšenou mírou energetických úspor, jako spíše výpadky ve výrobě.

Stavební výroba

Ta představuje sektor, který by, na rozdíl od drtivé většiny ostatních, na rok 2016 nejraději zapomněl. Během něj vykázala pokles ve výši 7,6 % meziročně a ani prosincový meziroční růst o 1,9 % nemohl na celkovém výsledku příliš změnit.

Nakonec již po téměř celý rok 2016 jsme upozorňovali, že v daných podmínkách bude za relativně úspěšný výsledek možné považovat stav, kdy pokles stavebnictví nebude dvouciferný (což se tedy poměrně s jistotou stalo).
Rok 2016 současně přinesl bezprecedentní rozevření nůžek mezi vývojem pozemního stavitelství (jež pokleslo o 3,3 % meziročně a na výsledném poklesu se podílelo v rozsahu -2,2 procentního bodu) a stavebnictví inženýrského, které vykázalo propastný pokles o 16 % meziročně (a na finálním propadu se tak podílelo -5,4 procentního bodu).
Je pravděpodobné, že období následující povede k oživení stavební výroby, zvláště v segmentu inženýrského stavitelství, u něhož lze předpokládat odblokování překážek, bránících využívání fondů EU pro účely dopravních staveb v plném rozsahu. Cílem však je vytvoření takového systému, který by byl v čase stabilní a nebyl provázen tak zásadními výkyvy.

V případě pozemního stavitelství můžeme hovořit o podstatně stabilnějším vývoji, u něhož předstihové ukazatele, zvláště ze závěru roku 2016, nasvědčují na viditelné oživení (které se však pravděpodobně nebude týkat plošně celého území České republiky, ale příslušných regionů, kde se sílící kupní síla přelije do zvýšené poptávky po bydlení.

Cestovní ruch

Rok 2016 byl pro tuzemský cestovní ruch velmi příznivý, když vykázal meziroční nárůst návštěvnosti ve výši 6,9 %; poměrně rovnoměrně byl tento přírůstek rozložen mezi klientelu tuzemskou i zahraniční.

Příznivé je, že návštěvnost byla rozložena na všechny naše regiony. V rámci zahraniční návštěvnosti byl úbytek nejen ruských, ale i japonských turistů plně vyvážen vyšší návštěvností například ze zemí našich bezprostředních sousedů, ale též z jiných destinací v Asii. V závěrečném čtvrtletí roku 2016 dokonce tuzemská i zahraniční návštěvnost z pohledu tempa růstu tu celoroční ještě viditelně převýšila.

Služby

V roce 2016 byl růst služeb charakterizován poskromným vývojem (pouze 1,2 % meziročně pro celý rok; 1,5 % meziročně pak v závěrečném čtvrtletí). Významně rostoucím segmentem služeb se ukázaly pouze stravovací a ubytovací služby, které se zvýšily meziročně o 5,3 %.

Slušně rostly i administrativní a podpůrné služby. Naopak v hlubokém poklesu po dobu celého roku se ocitly architektonické a inženýrské činnosti, klesající meziročně o 7,3 %. Ostatní segmenty služeb se vyvíjely v přibližném souladu s celým sektorem.

Petr Zahradník
poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky
člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/