Úklidové profesní kvalifikace v Opavě

01.10.2015 Irena Bartoňová-Pálková

Uklízet se musí všude, proto je úklidový obor druhým největším „průmyslem“ na světě a jako každý průmysl potřebuje i ten úklidový odborně vzdělané pracovníky.

V České republice, bohužel, nemáme žádný učňovský obor, kde by budoucí pracovníci v oboru úklidu mohli potřebné znalosti a kompetence získat. Profesionálně uklízet přitom není jen něco „ošmudlat“, aby to tak nějak vypadalo. Profesionální úklid je dlouhodobá údržba ošetřovaných povrchů tak, aby nedocházelo k jejich poškození, a naopak se správnou údržbou prodloužila jejich životnost. Profesionální úklidový pracovník musí umět určit například materiál, z něhož je podlaha, kterou má mopovat, pak zvolit správný chemický prostředek ve správném poměru a následně vhodnou pomůcku. Přestože neexistuje žádný úklidový „učňák“, již pět let je popsána profesní kvalifi kace Úklidový pracovník s různými specializacemi, protože jiné znalosti jsou potřebné k úklidu kanceláří, jiné k úklidu zdravotnických a nemocničních zařízení, jiné k úklidu potravinářských provozů, průmyslových ploch, dopravních prostředků nebo bytů. A díky těmto kvalifi kacím je již v ČR pěkná řádka kvalifikovaných pracovníků v úklidu – profesionálů. Bohužel jejich počet je přesto stále nedostatečný. Úklidové služby se dostávají z recese, ale vzhledem k trendům nastoleným nejen krizí, ale i zadáváním veřejných zakázek na nejnižší cenu nedisponují penězi na vzdělávání, jelikož průměrná marže na zakázkách tohoto oboru činí pouhá 3 %.

Zkoušky na výbornou

Najdou se ale i majitelé firem, kteří nerezignují a hledají cestu, jak své pracovníky odborně vzdělat, třeba i za přispění evropských fondů. To se podařilo třeba majiteli a jednateli opavské firmy Jaspa, s. r. o. A tak toto léto proběhlo vzdělávání v různých specializacích úklidového oboru právě v Opavě. Vzdělávací aktivity se uskutečnily v několika termínech a různých kurzech. Mnohým účastníkům se nejprve moc do kurzů nechtělo. I oni měli pocit, že to, co dělají, dělají nejlépe, jak je to možné. Během kurzu však většinou sami změnili názor. Osvojili si nejen teoretické kompetence, ale i znalosti, jakou úklidovou metodu či chemický přípravek použít. O jejich nově nabyté chuti se učit a osvojit si nové znalosti a dovednosti svědčí i to, že zkoušku profesní kvalifikace složili všichni a na výbornou. Jedna z účastnic po zkouškách řekla: „Až doteď jsem si myslela, že uklízet umím, ale teprve nyní jsem pochopila, proč to nevypadalo tak, jak jsem si představovala, a ještě jsem z toho byla unavená.“ Součástí projektu bylo i další odborné vzdělávání pro skupinu osmi zaměstnanců pro tzv. speciální práce. To je vysoce odborná činnost, kdy pracovníci hloubkově čistí a zároveň uzavírají různé typy povrchů různými technologiemi. Konkrétně jde o voskování linoleí a PVC, čištění a uzavření např. diamantovými pady mramorových, žulových, keramických a jiných tvrdých podlahových ploch. Nasazení pánů i dam bylo opravdu vysoké a jejich úsilí bylo korunováno nakonec úspěšně zvládnutými zkouškami z profesní kvalifikace, ale i objednávkou zákazníka, který když viděl zázračnou proměnu části své mramorové podlahy, zatoužil po krásném celku.

Největším oceněním toho, že pracovníci, kteří svoji nelehkou a nepříliš dobře placenou práci vykonávají již řadu let, bylo, že zkoušky profesní kvalifikace zvládli velmi dobře a nabyté znalosti a dovednosti jim přinesli zlepšení jejich pracovního výkonu i výsledků práce. Přejeme tedy firmě Jaspa, s. r. o., z Opavy, ať jejich neproškolení zaměstnanci nasají od svých kvalifi kovaných kolegů nové znalosti a dovednosti a budou stejnými profesionály jako ti, kteří absolvovali vzdělávací aktivity v rámci tohoto projektu. Možná i zákazníci pak pochopí, že za profesionální práci je nutno zaplatit, aby bylo možné zaměstnance nejen vyškolit, ale následně i rozvíjet a stabilizovat, protože na tom vydělají právě oni tím, že jejich povrchy budou dlouhodobě vypadat jako nové a nebudou muset investovat do rekonstrukcí budov a obnov zařízení.

Publikováno

1.10.2015    Komora.cz    str. 44    Podnikání – Vzdělávání

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/