Udělení Merkurových medailí v roce 2020

Hospodářská komora České republiky udělila v roce 2020 celkem 28 Merkurových medailí. Letošní oceňování proběhlo vzhledem k proticovidovým opatřením v prostorách pražského Florentina za přísného dodržení hygienických pokynů, včetně omezení počtu přítomných. Všem, kteří se nemohli předávání medailí zúčastnit osobně, bylo ocenění následně předáno individuálně, nebo zasláno poštou. Přítomným předal Merkurovy medaile osobně prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý spolu s viceprezidenty Romanem Pommerem, Radkem Jakubským, Zdeňkem Zajíčkem a Michalem Šteflem.

Z celkového počtu bylo uděleno 14 zlatých, 7 stříbrných a 7 bronzových medailí.