Udělení Merkurových medailí v roce 2016

08.06.2017

Za významnou podporu v oblasti podnikání, úsilí o rozvoj českého hospodářství či zahraničního obchodu získalo v předvečer 28. sněmu Hospodářské komory ČR ocenění 34 osobností a organizací. Je mezi nimi také Miroslav Singer – exguvernér České národní banky. Merkurovy medaile oceněným předalo prezidium Hospodářské komory České republiky.

V roce 2016 Komora předala celkem 8 zlatých, 13 stříbrných a 13 bronzových medailí osobnostem a organizacím české ekonomiky.

Pro exguvernéra České národní banky Miroslava Singera se zlatá Merkurova medaile stala připomínkou jeho zásluh za udržování stabilního ekonomického prostředí. Mezi dalšími laureáty zlaté medaile byli například předseda představenstva společností Vesna a.s. a Evona a.s. Lubomír Motyčka za stabilizaci a rozvoj v textilním průmyslu, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Jan Michal, dále Helena Veverková, která se významným podílem zasloužila o vybudování významného postavení OHK Most, nebo Veletrhy Brno a.s.

„Je mi velkou ctí, že jsem mohl předat ocenění lidem, kteří přispěli české ekonomice. Jejich práce není důležitá jenom pro odborníky nebo specifický okruh obchodníků, ale v důsledku pozitivně ovlivňuje všechny. Myslím, že je správné na takové úspěchy upozorňovat. Merkurova medaile je jedním z prostředků,“ podotkl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Zlatou Merkurovu medaili získali

Jan Michal

S výrazným přispěním Jana Michala došlo k zapojení Hospodářské komory České republiky
do konzultačních procesů k evropské legislativě. S jeho přispěním rovněž dochází k pořádání společných akcí.

Lubomír Motyčka

Lubomír Motyčka je předseda představenstva společností Vesna a.s. a Evona a.s. Významným způsobem se zasloužil o stabilizaci a následný rozvoj firem v textilním průmyslu. Vyjma toho se zasadil i o prosazování férovosti a etiky podnikání v rámci zaměstnavatelského Svazu obchodu a cestovního ruchu. Dlouhodobě působil jako člen Dozorčí rady a Představenstva HK ČR.

František Vacek

František Vacek začal pracovat v Hospodářské komoře v roce 1997 jako člen představenstva OHK Pardubice, kde zastupoval v pozici místopředsedy představenstva a generálního ředitele Chmelařskou pojišťovnu (následně po přejmenování ČSOB Pojišťovnu). Po roce byl zvolen předsedou představenstva OHK Pardubice. V roce 2000 se podílel na založení sdružené Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. Po celou dobu tohoto rozvoje působil na pozici předsedy představenstva, a od roku 2002 i jako člen představenstva HK ČR. V roce 2008 předal tyto pozice svým nástupcům a nadále se snaží přispět k rozvoji Hospodářské komory jako řadový člen.

Miroslav Singer

Zásluhou České národní banky se daří udržovat v České republice stabilní ekonomické prostředí.

Alexander Šafařík-Pštrosz

Alexander Šafařík-Pštrosz dlouhodobě působí jako předseda Národního orgánu České republiky pro usnadňování procedur mezinárodního obchodu při HK ČR, dále je předsedající a zástupce ČR v EU mnohostranném fóru pro elektronickou fakturaci. Rovněž působí v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha, kde vykonává funkci ředitele. Komoru pak dlouhodobě zastupuje v pracovních skupinách a radách zabývajících se normami a kvalitou. Nelze ani opomenout, že je členem představenstva HK ČR. Alexander Šafařík-Pštrosz byl prvním tajemníkem úřadu HK ČR.

Jaroslav Schön

Jaroslav Schön je dlouhodobě zapojen do mnoha aktivit hospodářské komory,
a to zejména v oblasti autorizací, pravidel správné praxe a spolupracuje s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Jako výraz poděkování za jeho aktivní činnost pro rozvoj hospodářské komory mu je udělena zlatá medaile.

Veletrhy Brno, a.s. v zastoupení generálního ředitele Jiřího Kuliše

Veletrhy Brno, a.s., jsou nejvýznamnější veletržní správou ve střední Evropě. Jsou organizátorem odborných mezinárodních veletrhů na základě potřeb sektorů české ekonomiky. Aktivně spolupracují s vysokými, odbornými a učňovskými školami příslušného směru.

Helena Veverková

Helena Veverková se významným podílem zasloužila o vybudování významného postavení OHK Most, zejména v segmentu spolupráce s regionálními institucemi státní správy a samospráv, včetně dalších organizací, se kterými komora spolupracuje.

Stříbrnou Merkurovu medaili získali

Andrzej Bartós

Andrzej Bartoś je ředitelem Střední školy polytechnické v Brně, viceprezidentem Cechu topenářů a instalatérů České republiky pro činnost vzdělávání, dále je členem pracovní skupiny Vzdělávání a lidské zdroje Jihomoravského kraje a členem Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje. Podílel se na odborných publikačních pracích v oboru instalatérství a technická zařízení budov. Je spoluautorem odborné publikace „Provádění topenářských prací“. V rámci výměnných odborných stáží žáků spolupracuje se školami v zahraničí (Holandsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko). Organizuje rekvalifikační kurzy a vzdělávání dospělých, řídí krajská centra škol oboru instalatér. Od roku 1997 připravuje a je garantem školských a krajských kol celostátní Soutěže odborných dovedností „Učeň instalatér“.

Vladimír Holaj

Vladimír Holaj se svou podnikatelskou činností dlouhodobě podílí na rozvoji obchodu a služeb v okrese Bruntál. Je zakládajícím členem OHK Bruntál. Dlouhodobě pracoval jako člen a místopředseda představenstva OHK Bruntál. Svým postojem a přístupem byl a je vždy příkladem pro ostatní členy.

Miloš Huryta

Miloš Huryta nastoupil před téměř 30 lety do firmy KAROSA – výrobce autobusů ve Vysokém Mýtě, ve které na různých pozicích pracuje dodnes. Společnost nyní patří do skupiny CNH Industrial a nese název Iveco Czech Republic, a.s.

Celou svoji profesní kariéru se vedle práce věnuje také činnosti v několika profesních sdruženích, krajských organizacích a sportovních klubech. Podílel se na přípravách a byl „u zrodu“ Krajské hospodářské komory Pardubického kraje, která sdružuje všechny čtyři okresy kraje, a to již od roku 2002. Zprvu působil jako člen představenstva, později i jako předseda představenstva po dvě volební období, v současné době je členem dozorčí rady. Svou prací, zkušenostmi a svým přístupem přispěl jako člen úspěšného týmu k vybudování silné, jednotné a fungující krajské komory. V několika posledních letech se v rámci komorové činnosti zaměřuje především na oblast technického vzdělávání mládeže a získávání podpor pro mladé absolventy učebních oborů a středních škol z různých firem. Je i stálým a aktivním donátorem Burzy filantropie v rámci Pardubického kraje.

Jan Grézl

Jan Grézl je spolu se svojí manželkou majitelem firmy Sylva a Jan Grézlovi – Haryservis. Firma Haryservis působí na poli profesionálních úklidových služeb od roku 1991. Firma poskytuje své služby po celé ČR prostřednictvím svých pracovníků, kterých je dnes již přes 520. Haryservis je ryze česká firma bez podílu zahraničního kapitálu. Firma je členem České asociace úklidu a čištění od roku 2000, je držitelem ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005 (Certline) a dále pak certifikátů České společnosti pro jakost.

Jiří Kaštovský

Jiří Kaštovský podniká od počátku devadesátých let, byl spolumajitelem exportní firmy, která úspěšně obchodovala se zeměmi SNS, úspěšně pracoval na poli IT. Později se zaměřil na finanční a pojišťovací poradenství. Pracuje s firemní klientelou a spolupracuje i s partnery v zahraničí.

Antonín Mroček

Antonín Mroček působí od roku 1993 jako akreditovaný poradce a člen Asociace pro podnikání v regionu Bruntál. Zabývá se především poradenstvím v oblasti Ekonomiky, organizace a řízení podniku a Řízení lidských zdrojů. V těchto oblastech je certifikován jako management consultant. Firmám a institucím v regionu je také znám jako dlouholetý lektor a autor řady poradenských manuálů pro praxi, zejména managementu výrobních firem. Od roku 2015 je členem legislativní sekce HK ČR „Trh práce a zaměstnanost“ a zpracovává připomínky ke změnám zákonů nejen v této oblasti. Antonín Mroček dlouhodobě a výrazným způsobem podporuje činnost Hospodářské komory ČR. Řadu let velmi úzce spolupracuje především s firmami v bruntálském regionu, kterým poskytuje vysoce fundované odborného poradenství.

Petr Očko

Petr Očko v současnosti zastává pozici předsedy Technologické agentury České republiky. Cenu dostal za jeho přínos k propojování průmyslu a výzkumného sektoru a celkové podpoře inovačního podnikání, kterému se věnoval i na předchozích pracovních pozicích na Ministerstvu průmyslu a obchodu a v agentuře Czechinvest.

Miroslav Paloncy

Miroslav Paloncy byl zakládajícím členem Okresní hospodářské komory ve Frýdku-Místku, v 90. letech minulého století byl iniciátorem slučovacího procesu frýdecko-místecké a ostravské hospodářské komory v Regionální hospodářskou komoru Ostrava s cílem její profesionalizace a poskytování širokého spektra služeb na nejvyšší úrovni co nejširšímu okruhu podnikatelů. Od roku 2002 je členem představenstva Regionální hospodářské komory Ostrava a nástupnické Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, od roku 2010 je jejím místopředsedou.

Stanislav Pechník

Stanislav Pechník je zakládajícím členem České asociace úklidu a čištění s pořadovým číslem 8. Aktivně působí v představenstvu, s krátkou přestávkou, po celou dobu existence asociace. Specializací jeho firmy je nelehký úklid průmyslových firem a společností v oboru potravinářský průmysl. On sám dbá na odbornost svých zaměstnanců a systémovými kroky přispívá k rozvoji firmy, která dnes již poskytuje služby kromě úklidu i v ostraze, zahradnických činnostech a od roku 2011 zaměstnává i pracovníky se zdravotním postižením.

René Sommer

René Sommer je v současné době na pozici HR and Legal ředitel společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., tj. s působností na všechny společnosti a země, kde skupina Kofola aktivně působí. Od roku 1992 začal pracovat v rodinné firmě SP Vrachos s.r.o. (právní předchůdce současného zaměstnavatele). Zde působil postupně na několika pozicích v oblasti obchodu, financí, HR a práva. René Sommer se dlouhodobě podílí na aktivitách HK ČR v rámci její složky, OHK Bruntál. Je aktivním členem Komory, v současné době působí jako předseda dozorčí rady OHK Bruntál. Ve firmě Kofola a.s., která zaujímá nejen v rámci ČR, ale i v rámci Evropy přední postavení na trhu s nealkoholickými nápoji, působí od jejího založení a má významné zásluhy na rozvoji firmy a jejích podnikatelských aktivitách.

Karel Suda

V průběhu desítek let z podnikového učiliště vybudoval uznávanou a stabilizovanou střední školu, která byla lídrem ve svých akreditovaných oborech, ale také na půdě vzdělávání dospělých, kde úspěšně realizoval řadu projektů ESF. Své zkušenosti předával nejen v představenstvu Silikátového svazu a Cechu obkladačů ČR, ale i v rámci členství v odborných komisích Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Hospodářské komory České republiky. Osobně vynaložil takové úsilí, že do českého vzdělávacího systému vrátil obor Obkladač i Kamnář a spolupodílel se na jejich osnovách a učebnicích.

Jiří Urban

Jiří Urban ve své funkci vytvářel aktivity směřující k podpoře podnikatelského hnutí, na základě toho byl zakladatelem tripartity v Jihomoravském kraji a jeho přístup k zaměstnancům vycházel z mnohaletých zkušeností vedoucího pracovníka. Jiří Urban se zasloužil nejen o rozvoj Nové Mosilany, a. s. jako nejvýznamnější současné obchodní společnosti textilního průmyslu, ale také položil základy pro udržení profese tkadlena, šička a dalších. Rovněž se zasloužil o rozvoj podnikatelského hnutí za posledních 20 let v Jihomoravském kraji.

Petr Zahradník

Bronzovou Merkurovu medaili získali:

Jiří Germanič

Historie komory v Opavě, respektive její obnovení je spjatá s jeho činností, stejně tak jako rozvoj spolupráce s Polskem a překračování hranic pro obchodní přepravu. Byl nejdéle „sloužícím“ ředitelem v síti HK ČR. Za polskou relaci byl oceněn Ministerstvem zahraničních věcí (medaile J. Masaryka) a OHK získala Čestnou medaili MZV. Osobně získal několik polských medailí i bronzový kříž čs. obce legionářské. Je také nositelem čestné medaile OHK Opava při výročí 150 let komory v Opavě.

Petr Kostka

Petr Kostka podniká od roku 1990, spolu se společníky založili firmu TRANSA, která se vyprofilovala v oblasti automobilního průmyslu jako dodavatel autobaterií a náhradních dílů. Podnik patří mezi stabilní a seriózní subjekty na Opavsku. Petr Kostka je více než 10 let členem představenstva, kde pracuje spolehlivě a stabilně. Jeho práce je pro komoru v regionu přínosem.

Marta Malcová

Marta Malcová dlouhodobě aktivně působí v OHK Kladno jako člen představenstva. Svou aktivní činností napomáhá rozvoji vzdělávání, zejména v oblasti odborného školství. Aktivně spolupracuje s významnými zaměstnavateli na podporu studijních oborů žádaných na trhu práce. Zasloužila se o rozvoj školství v regionu. Aktivně a úspěšně se zapojuje do tvorby projektů v rámci vyhlášených programů podpor, které pomáhají k rozvoji školy v oborech společensky prospěšných.

Pavel Matýsek

Pavel Matýsek patřil mezi jednatele MODEL Group, v současnosti zastává funkci ředitele divize Packshop, je dlouholetým členem komory. Jako místopředseda OHK Opava aktivně působí v regionu ve prospěch komory a její propagace. Velmi aktivní je v polské relaci, kde si získává velmi dobré renomé na různých mezinárodních akcích po obou stranách hranice.

Jitka Palková

Jitka Palková se zasloužila o vybudování silného a ekonomicky stabilního úřadu OHK Přerov a svou činností přispěla ke zlepšení podnikatelského prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti regionálních firem.

Martin Plachý

Martin Plachý je předsedou představenstva společnosti REMACHEM a.s. Tato vznikla v roce 2005 jako firma, která na českém trhu prosazuje prostředky průmyslové chemie s nižší anebo žádnou zátěží pro ovzduší a životní prostředí vůbec. V roce 2008 se podařilo panu Plachému zahájit spolupráci s katedrou organické chemie Univerzity Palackého v Olomouci, díky ní má společnost příležitost vyvíjet ve spolupráci se špičkovým pracovištěm produkty, které jsou schopny nahrazovat nebezpečné chemické látky a přípravky dosud běžně užívané v průmyslové praxi. Martin Plachý je významnou a vysoce uznávanou podnikatelskou osobností na Prostějovsku. Je velmi aktivním členem a od roku 2008 působí jako předseda představenstva OHK v Prostějově a zároveň jako místopředseda představenstva KHK Olomouckého kraje.

Bohuslav Švamberk

Firma JUDr. Bohuslava Švamberka vznikla v roce 1991 a od této chvíle se zabývá bydlením a vším, co s bydlením souvisí, tedy i financováním. Díky svým znalostem se stal JUDr. Švamberk ve svém oboru neustále vyhledávaný, přednáší na konferencích po celé republice a je členem různých organizací jako je například: Česká společnost pro rozvoj bydlení, Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, Sdružení pro jakost, a další. Věnuje se také publikační činnosti, je autorem mnoha článků v odborných časopisech (Osobní finance, Finanční poradce, Byt magazín, Prosperita, Stavebnictví, …). V loňském roce již po páté obhájil prestižní ocenění značky CZECH MADE v rámci programu ČESKÁ KVALITA. Bohuslav Švamberk je významnou a vysoce uznávanou podnikatelskou osobností na Prostějovsku. Je velmi aktivním členem a od roku 2011 působí jako místopředseda představenstva OHK v Prostějově a zároveň jako člen představenstva KHK Olomouckého kraje.

Tomáš Tesař

Tomáš Tesař provozuje rodinný hotel AVION v centru města Prostějov a aktivně působí ve dvou významných společnostech na Prostějovsku – ProMedica, spol. s r.o. a Vzdělávací institut, spol. s r.o. Je dlouholetým a aktivním členem Rotary klubu v Prostějově. Tomáš Tesař Je zakládajícím členem a od roku 2002 působí jako předseda dozorčí rady OHK v Prostějově.

Jaromír Valčiš

Jaromír Valčiš působí v OHK Bruntál od jejího založení v různých funkcích (předseda představenstva, předseda dozorčí rady), v současné době je ve funkci člena dozorčí rady. Má významné zásluhy na rozvoji firmy Krnovské opravny a strojírny, s.r.o., kde pracuje od jejího založení a svou osobou se prostřednictvím této firmy zasloužil o rozvoj podnikání a strojírenského průmyslu s dosahem přesahujícím rámec ČR.

Jiří Velký

Jiří Velký je jednatelem společnosti GCO plus, spol. s.r.o., která byla založena v roce 1993. Hlavním předmětem jejího podnikání je stavební výroba, která se soustřeďuje zejména na generální dodávky novostaveb průmyslových objektů, občanských staveb a rodinných domků, ale také na rekonstrukce, modernizace a rozsáhlejší údržbové stavební práce. Jiří Velký je zakládajícím členem hospodářské komory v Ostravě Jako jediný člen hospodářské komory se sídlem v Ostravě působí od téhož roku (1993) v jejím představenstvu, a to nepřetržitě doposud. Jeho více než dvacetileté působení v nejvyšším orgánu ostravské hospodářské komory je podloženo neutuchajícím zájmem o komorové hnutí jak v regionu, tak na celostátní úrovni, po několik volebních období reprezentuje ostravskou hospodářskou komoru jako delegát Sněmů Hospodářské komory ČR. Svými praktickými znalostmi a poznatky z podnikatelského prostředí významně přispívá k formulaci a naplňování strategických dokumentů, zaměřených na rozvoj Moravskoslezského kraje.

Josef Vondál

Jím řízená škola tvoří páteř technického vzdělávání na Opavsku a vychovává pracovníky pro strojaře v regionu. Patří mezi průkopníky spolupráce s firmami a dlouhodobě dosahuje (i přes nepříznivou demografickou situaci) dobrých výsledků. Angažuje se osobně ve všech aktivitách, které mohou posunout technické školství kupředu jak odborně, tak i personálně. Josef Vondál je více než 8 let členem představenstva, kde má na starosti právě odborné školství se zaměřením na strojírenství a stavebnictví. Každoročně pořádá několik akcí, kde prakticky propaguje spojení ZŠ – SŠ.

Ilona Zelenková

 

Petr Vyhnanovský st. (in memoriam)

Byl to velký odborník na správném místě. Cechovního technika dělal od založení kamnářského cechu, tedy od roku 1995. Velkou část svého života se věnoval kamnařině a poznatky z řemesla předával mladým kamnářům jako učitel na všech třech školách, s nimiž Cech kamnářů ČR spolupracuje.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/