Týdenní přehled v institucích EU (3-9. prosince 2018)

30.11.2018

Shrnutí nejdůležitějších událostí

  • V pondělí zasedá Rada ve formaci ministrů pro dopravu. Ministři budou projednávat přístup na trh a sociální aspekty silniční dopravy: nová pravidla ohledně aspektů doby řízení a odpočinku řidičů; určování polohy pomocí tachografu; vysílání řidičů do jiných členských států; kabotáž a usazení podnikatelů v silniční dopravě; směrnici na podporu kombinované dopravy; řízení bezpečnosti silniční infrastruktury; Nástroj pro propojení Evropy; sezónní změny času; či práva cestujících v železniční přepravě.
  • V úterý zasedá Rada ve formaci ministrů zodpovědných za oblast telekomunikací. Na programu jsou tyto body: Digitální Evropa; zřízení Evropského centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a sítě národních koordinačních center; aktualizace pravidel ochrany soukromí v odvětví elektronických komunikací; evropský kodex pro elektronické komunikace a BEREC.
  • V úterý také zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci, kde se bude mj. projednávat prohlubování bankovní unie či ochrana vkladů.
  • V úterý v Senátu PČR zasedá Výbor pro záležitosti Evropské unie, kde se bude mimo jiné projednávat postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů.
  • Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat Sdělení o posílení mezinárodní role eura; Koordinovaný plán rozvoje umělé inteligence v Evropě; Akční plán pro dezinformaci; Zprávu o pokroku při provádění evropské agendy v oblasti migrace.
  • V pátek CEBRE pořádá spolu s partnery debatu na téma Dlouhodobá strategie EU pro snižování emisí. Debata se koná v Evropském domě v Praze. 

Více informací na https://cebre.cz/tydenni-prehledy/tydenni-prehled-v-institucich-eu-3-9-prosince-2018

/jak-na-