Továrková: ICT a telekomunikační sektor podporuje dnes Vládou ČR projednávaný návrh zákona

05.10.2016

KOMENTÁŘ PŘEDSEDKYNĚ IT A TELEKOMUNIKACÍ HK ČR

Vláda dnes projedná Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, který implementuje směrnice Evropského parlamentu a Rady EU.

Jsme přesvědčeni, že urychlené projednání návrhu zákona ve vládě a jeho schválení v následném legislativním procesu může eliminovat již nastalé riziko, že vůči České republice bude ze strany Evropské komise vedeno řízení pro porušení práva EU, což by mohlo vyústit až v uložení denní pokuty České republice.

Zároveň prosazujeme, aby role Jednotného informačního místa byla přiřazena Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ), nikoliv Ministerstvu vnitra, což byl i názor Legislativní rady vlády. Kompetenčně i zázemím tato agenda přísluší ČTÚ a příslušná směrnice neukládá nutnost zřizovat novou instituci, organizaci či přesouvat kompetence mimo rezort Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které má celou agendu na starosti.

Zřizování dalších institucí mimo stávající systém by proces výstavby nejen neusnadnilo, ale naopak zatížilo podnikatele další administrativou.

Hana Továrková
členka představenstva Hospodářské komory ČR a předsedkyně Sekce IT a telekomunikací Hospodářské komory ČR

/jak-na-