Výzkumný ústav pro podnikání a inovace

Výzkumný ústav pro podnikání a inovace

Základním posláním Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace je výzkumná a vzdělávací činnost v oblasti podpory rozvoje a konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí.

Aktivity ústavu jsou zaměřeny na budování účinné partnerské spolupráce všech aktérů inovačního prostředí ČR k zajištění národních a mezinárodních aktivit, jejímž prostřednictvím HK ČR naplní své cíle a poslání zejména v oblastech:

 1. Iniciativa Inovace a digitální technologie – podpora rozvoje podnikatelského prostředí s důrazem na podporu inovačního podnikání v ČR a zajištění jeho udržitelnosti;
 2. Zajištění pozice HK ČR při řešení témat v souvislosti s Iniciativou Společnost 4.0;
 3. Podpora přenosu informací a propojení subjektů při implementaci klíčových iniciativ vlády, nebo evropské komise na podporu růstu se zaměřením na podnikatelské prostředí;
 4. Podpora budování kapacit vnitřního prostředí HK ČR pro udržení svého postavení na poli organizací sdružujících podnikatelské subjekty;
 5. Rozvoj partnerských vztahů a smluv (memorand) se současnými partnery HK ČR, možnost pro nové budování vztahů, realizace aktivit současných memorand;
 6. Rozvoj vzdělávacích a dalších aktivit, včetně vnitrokomorového vzdělávání.

Činností VUPI je výzkumná a vzdělávací činnost v oblasti podpory rozvoje a konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí. Propojujeme akademický, veřejný a podnikatelský prostor a stimulujeme tak inovační rozvoj české ekonomiky. Proto budujeme tým odborníků a společensky významných osobností s ambicí nejen pojmenovat klíčové problémy podnikatelského prostředí, ale zejména hledat smysluplné řešení.

Inovace jsou motorem podnikání. Zvláště to platí v digitálním věku 21. století. Česká ekonomika má šanci udržet krok s vyspělými zeměmi jen tehdy, bude-li moci nabídnout kvalifikované a vzdělané zaměstnance, kteří budou připraveni flexibilně reagovat na měnící se trh práce ve prospěch robotizace. Investice do inovací ve výrobě i službách a špičková úroveň vzdělání je správná cesta pro Českou republiku.

Spolupracujeme s významnými firmami a nejlepšími českými univerzitami pro rozvoj podnikatelského prostředí v oblastí inovací. Naše výstupy směřují k:

 • Tvorba vlastní koncepce podpory inovací.
 • Sběr, zpracování, analýza dat a zvyšování úrovně aplikovaného výzkumu pro podnikatele, zvyšování dostupnosti služeb v inovačním prostředí.
 • Budování účinné partnerské spolupráce všech aktérů inovačního prostředí ČR k zajištění národních a mezinárodních aktivit.
 • Vzdělávání v oblasti managementu inovací, organizace vzdělávací činnosti a spolupráce s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problému zaměstnanosti.
 • Realizace ediční, publikační a dokumentační činnosti, provozování kulturních a společenských aktivit.
 • Podpora přenosu informací a propojení subjektů z akademické sféry, veřejné správy a podnikatelské sféry při tvorbě a implementaci klíčových iniciativ vlády nebo evropské komise na podporu růstu se zaměřením na podnikatelské prostředí.

Více informací na www.vupi.cz