Erasmus+: KA1 Univerzitní Aliance

Výsledek obrázku pro 4eu +

Program:

Erasmus+ KA1: 4EU+ Alliance

Realizace projektu:

od žačátku listopadu 2019

Délka trvání projektu:

3 roky

O projektu:

Aliance 4EU+ spojuje v současné době celkem šest velkých a renomovaných veřejných univerzit s velkým rozsahem výzkumné činnosti.

 • 1. Sorbonne Université (Francie) lídr projektu,
 • 2. Univerzity Karlovy,
 • 3. Universität Heidelberg (Německo),
 • 4. Universita degli Studi di Milano (Itálie),
 • 5. Københavns Universitet (Dánsko),
 • 6. Uniwersytet Warszawski (Polsko).
6 partnerských univerzit

Členové Aliance 4EU+ společně usilují o zavedení nové úrovně kvality vzájemné spolupráce ve výuce, vzdělávání, výzkumu a správě a ve vytváření infrastruktury, která bude umožňovat bezproblémovou spolupráci studentů a akademických i administrativních pracovníků. Aliance je založena na společném chápání role evropské univerzity jako instituce, jejímž posláním je udržovat a rozvíjet akademické hodnoty, zajišťovat rovný přístup ke vzdělání a formovat příští generace otevřených a kriticky uvažujících občanů, kteří budou připraveni čelit globálním výzvám a nacházet jejich řešení.

Specifický cíl:

Od března 2018 Aliance uspořádala kromě každotýdenních virtuálních setkání již více než 25 osobních setkání a workshopů, na nichž se setkaly více než dvě stovky účastníků z řad vedoucích představitelů univerzit, studentů, přednášejících, výzkumných a akademických pracovníků. Bylo předloženo více než sto společných návrhů projektů v oblasti výzkumu, vzdělávání a odborné způsobilosti zaměstnanců, z nichž většina spadá do čtyř hlavních programů (flagships) 4EU+:

 • Zdraví a demografické změny v městských aglomeracích
 • Evropa v měnícím se světě: Porozumění odlišným společnostem, kulturám a jazykům a jejich integrace
 • Přetváření vědy a společnosti zapojováním informačních, výpočetních a komunikačních technologií
 • Biodiverzita a udržitelnost životního prostředí

Instituce sdružené v Alianci 4EU+ již získaly několik národních grantů, které umožnily Alianci zvýšit její sdílený rozpočet, nabídnout mikrogranty a financovat nastartování dalšího rozvoje společných iniciativ, čímž byly uvedeny do chodu první společné projekty 4EU+. Efektivní spolupráci umožnilo mimo jiné také zřízení společných řídících struktur.

Zapojení Aliance 4EU+ do první výzvy programu Erasmus+ „Evropské univerzity“ je podporováno více než 20 přidruženými partnery, kteří vyjádřili svůj záměr přispět k aktivitám Aliance. Mezi přidružené partnery Aliance patří neziskové organizace (European Environmental Bureau, Robert Schuman Foundation), obchodní komory, regionální orgány a útvary (města Kodaň, Milán a Varšava, metropolitní oblast Rýn-Neckar) i komerční společnosti, mezi jinými např. Cap Digital, SAP SE a Suez. Svou podporu iniciativě 4EU+ vyjádřily i klíčové vládní instituce, jako například polské Ministerstvo vědy a vysokého školství, Parlament České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Studentská komora rady vysokých škol ČR.

 • Cíle pro HK ČR: Vytvoření společné platformy vysokých škol a firem s důrazem na vzdělávání k potřebám zaměstnavatelů a trhu práce, zlepšit uplatnitelnost absolventů vysokých škol, zvýšit potenciál aplikovaného výzkumu v ČR.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Další informace k projektům a dotacím Vám poskytne Lucie Dlouhá na emailu dlouha@komora.cz nebo telefonicky +420 266 721 613 a Dagmar Žufanová na emailu zufanova@komora.cz nebo telefonicky +420 266 721 543.

Webové stránky projektu 4EU+ v anglickém jazyce: https://4euplus.eu/4EU-1.html