Tajemník Úřadu HK ČR

20.08.2021

Tomáš Vrbík

Tajemník Úřadu HK ČR je jmenován představenstvem HK ČR, kterému je za svou činnost přímo odpovědný.

Ze své pozice řídí Úřad HK ČR, jenž je výkonným orgánem HK ČR. V rámci své manažerské role zajišťuje běžný chod komory, navrhuje rozpočet a odpovídá za hospodaření, koordinuje činnost komorové sítě. Pod jeho vedením jsou připravovány podklady pro jednání prezidia, představenstva a dalších orgánů komory a také plněny ostatní úkoly dle zadání představenstva komory.

Dále dohlíží na realizaci aktivit na podporu podnikání, obchodu a služeb. Participuje na zpracovávání stanovisek k legislativě a připomínkování materiálů týkajících se právní regulace podnikání. Spolupracuje na organizaci doprovodných podnikatelských misí do zahraničí či aktivit na podporu exportu. Z pozice člena správní rady Národní sítě sektorových rad se podílí na aktivitách v oblasti odborného vzdělávání. Také působí ve správní radě Národního centra energetických úspor. Jeho neméně důležitou úlohou je zajištění přenosu informací jak do vnitřní sítě, tak prezentace HK ČR prostřednictvím mediálních výstupů.

Tajemníkem Úřadu HK ČR je od června roku 2014 Tomáš Vrbík.

Maturoval na Střední průmyslové škole chemické, následně studoval obor andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

V letech 1992-1994 pracoval v tiskové sekci Hlavní kanceláře ODS, v roce 1995 působil v Kanceláři poslanecké sněmovny na pozici asistenta předsedy zahraničního výboru. V období let 1996-1998 a 2000-2003 pracoval v soukromém sektoru v oboru reklamy a public relations.

V komunálních volbách v roce 1994 a 1998 byl zvolen členem Zastupitelstva a radním Městské části Praha 2, byl zároveň členem Zastupitelstva hl. m. Prahy.

V roce 2003 se stal poslancem Parlamentu ČR a působil zde jako člen ústavně-právního výboru a výboru pro obranu a bezpečnost, dále jako člen dočasné komise pro otázky Ústavy ČR a také stálé komise pro sdělovací prostředky. Od roku 2006 pracoval jako ředitel Kabinetu ministra financí a od roku 2007 jako ředitel Kanceláře náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví, kde se podílel především na realizaci projektů v oblasti e-governmentu. V roce 2010 byl jmenován ředitelem úřadu Ministerstva životního prostředí a poté náměstkem ministra. Od roku 2012 byl vedoucí poradců předsedy vlády Petra Nečase.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/