Snížení DPH u piva, o kterém dnes jedná koaliční rada vlády, postrádá logiku

08.02.2016

Komentář ředitele Odboru legislativy, práva a analýz HK ČR Ladislava Minčiče

Snižování DPH může být zajímavé jako jednorázový kompenzační krok, jen pokud je součástí promyšlené daňové politiky směřující obecně ke spravedlivějším a snáze vybíraným daním.

Jakoukoliv úpravu daní, nejen DPH, je třeba posuzovat z hlediska daňové spravedlnosti a administrativní náročnosti – jak ze strany výběrčího, tak zejména plátce. Nic nebývá černobílé. Snižování sazeb je obecně pozitivní jev, problém vyvstává v případě selektivního snížení – proč to, a ne ono? Výrazné otazníky z hlediska rozumné daňové politiky vyvolávají zejména ty situace, kdy je rozdílná sazba u dvou téměř identických plnění, např. točené versus lahvové pivo, anebo u téhož produktu konečné spotřeby koupeného u jednoho či druhého poskytovatele. Administrativně jednodušší je určitě systém pracující s méně sazbami, ne nadarmo se sníženým sazbám DPH říká snížené, tedy zvýhodněné oproti sazbě základní. Každá výhoda pobízí daňový subjekt ke snaze ji využít, popř. i zneužít ve svůj prospěch. Přechod ke stavu, kdy se výhoda stává pravidlem, anebo dokonce se zakonzervují dvě obsáhlé navzájem formálně rozlišované výhody (dvě sazby DPH, každá s širokým pokrytím), by šlo sotva označit za snižování administrativní náročnosti, zpřehledňování daňové soustavy, posílení spravedlnosti a zlepšování efektivity výběru daní.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/