SME Week Youth Essay Competition: Příležitost pro mladé – vyjádřete svůj názor na podnikání

17.07.2019

SME Week Youth Essay Competition je každoroční literární soutěž na téma podnikání pro lidi ve věku mezi 16 a 25 lety, kterou pořádá Evropská komise. Úkolem je napsat esej v angličtině v rozsahu maximálně 2500 slov. Letošní zadání zní: Napište, co byste sdělil evropským podnikatelům, kdybyste byl/a evropským komisařem/kou pro malé a střední podniky.

Nejlepším třem zaplatí Evropská komise všechny výdaje spojené s účastí na podzimním Shromáždění malých a středních podniků (SME Assembly) v Helsinkách ve Finsku, možnost utkat se o první místo v přímém přenosu, odborné koučování při tvorbě prezentace i proslovu nebo širokou medializaci na sociálních sítích.

Termín přihlášek: 16. srpna 2019 . Zde naleznete bližší informace

Publikace