Certifikáty o původu zboží

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Tuto skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem. Certifikáty o původu zboží jsou určeny podnikatelům v České republice, kteří potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod.

Hospodářská komora potvrzuje nepreferenční certifikáty o původu  zboží (Certificate of origin). V případě, že  vyvážené zboží z ČR, není českého původu, lze na základě prohlášení a doložení dané skutečnosti (certifikátem o původu vystaveným v zemi původu, re-exportním certifikátem, JSD s potvrzením celnice o proclení dovezeného zboží nebo faktury s prohlášením o původu) potvrdit i cizí původ zboží. Dále potvrzujeme obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu. Předkládané doklady k potvrzení musí být v originále a vystavené v ČR.
Objednávky na potvrzení certifikátů o původu zboží podávejte elektronicky přes Elektronický systém Hospodářské komory ČR.  V mimořádných případech lze podat žádosti i osobně v Klientském centru a na dalších kontaktních místech Hospodářské komory. Seznam s kontakty je ZDE.

Neověřujeme:

  • doklady právní povahy – výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, koncesní listiny apod.,
  • doklady s potvrzením pravosti podpisu od notářů,
  • doklady s razítkem soudů, tlumočníků (přísluší Ministerstvu spravedlnosti ČR),
  • doklady vystavené na území ČR, které nejsou psané v latince či azbuce (např. arabským písmem, čínskými znaky, atd.),
  • dokumenty, kde je v dokumentu vystavující firmy jmenována Hospodářská komora České republiky,
  • plné moci a další dokumenty povahy zmocnění, u kterých je požadována následná legalizace na ministerstvu zahraničních věcí.

Předkládané doklady k potvrzení musí být v originále a vystavené v ČR.
Akceptujeme legalizované kopie z CzechPOINT.
Vyhrazujeme si právo omezit počet jednorázově přijímaných dokumentů k ověření dle aktuální vytíženosti pracovníků (obvykle do 10-ti ověření).

Zajistíme pro vás také konzulární legalizaci na cizích zastupitelských úřadech v Praze. Zprostředkujeme i superlegalizaci dokumentů na oddělení legalizace veřejných listin konzulárního odboru MZV ČR.

Kontakt

[email protected]
+420 266 721 370
+420 724 613 973

[email protected]
+420 266 721 378
+420 775 860 309

[email protected]
+420 266 721 376
+420 724 613 606

Klientské centrum Hospodářské komory

Vaše záležitosti rádi vyřídíme na našem pracovišti Klientského centra umístěného na piazze administrativního komplexu Florentinum.

Příjem posledního klienta v 15:15 hod.

V případě potřeby parkování u budovy Florentina, lze do 8:00 hod. využít bezplatného parkování přímo v ulici Na Florenci, jinak zpoplatněného podzemního parkoviště určeného pro veřejnost pod komplexy Florentinum nebo Masaryčka.