Sledujte vývoj událostí den po dni

Na této stránce naleznete podrobný vývoj událostí dopadů koronavirové pandemie na podnikatele. Ty pro vás monitorujeme již od 10. 3. 2020. Další informace vám přinášíme také prostřednictvím týdenního elektronického newsletteru pro členy Hospodářské komory. Pokud byste se chtěli přihlásit k jeho odběru, kontaktujte Annu Havlíkovou, havlikova@komora.cz

 

19. – 25. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví od čtvrtka 24. 9. mimořádným opatřením omezilo otevírací dobu restaurací a dalších stravovacích služeb do 22 hodin. Zároveň se v ČR snižuje limit u hromadných akcí konaných v areálech členěných do sektorů na 1000 osob, pokud je akce uvnitř, a na 2000 osob, pokud se akce koná venku.

 • Nadále platí, že u ostatních akcí, kde nejsou možné sektory, zůstává limit 500 osob uvnitř a 1000 osob venku. Do tohoto počtu se nezapočítají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků.
 • Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze však akci konat jen v režimu, kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.
 • Nová hygienická opatření platí také pro sektor služeb, např. kadeřnictví, kosmetické salóny apod. Zde musí docházet k měření teploty zaměstnanců i zákazníků a provozovatelé musí zajistit desinfekci a pravidelnou hygienu provozů.

 

12. – 18. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví od páteční (18. 9.) 18. hodiny zakazuje vnitřní hromadné akce na stání pro více než deset lidí. Zavádí také nová hygienická pravidla pro holičství a kadeřnictví, provozovatele manikúry, pedikúry a masáží, ale také prodejce oděvů, provozovatele stravovacích a ubytovacích služeb, vnitřních sportovišť, saun nebo kin a koncertních sálů i další skupiny podnikatelů.

Od půlnoci 18. 9. 2020 zároveň platí plošný zákaz provozu barů, hospod a restaurací od půlnoci do šesti ráno. Povinnost nošení roušek během výuky se nově týká žáků a studentů od druhého stupně základních škol.

 

5. – 11. 9. 2020

Vláda proti očekávání se opět nedohodla na parametrech tzv. kurzarbeitu a bude se znovu zabývat návrhy Hospodářské komory. K opatření, které ekonomové označují jako klíčové, se vláda znovu vrátí v pondělí.

Hospodářská komora mimo jiné upozorňuje, že česká verze kurzarbeitu může příplatkem ke státní podpoře motivovat zaměstnance k přechodu k jinému zaměstnavateli. Zaměstnanec by totiž podle návrhu MPSV věcí mohl namísto standardní výše příspěvku vypláceného po devítiměsíční podpůrčí dobu dostávat výrazně zvýšený příspěvek. A to tehdy, bude-li veden v evidenci Úřadu práce jako zájemce o zaměstnání a bude se dobrovolně účastnit aktivit zabezpečovaných, zprostředkovávaných nebo doporučených Úřadem práce. Nárok na vyšší příspěvek by tak měl hned od prvního měsíce kurzarbeitu. Podle Hospodářské komory ale takový parametr kurzarbeitu jde proti samotnému konceptu.

Z dosavadních materiálů přitom vyplývá, že vláda bude jednat o výši podpory mezi 50 a 80 % průměrného čistého hodinového výdělku a o tom, že zaměstnanec bude muset pracovat přinejmenším 2, anebo jen 1 den v týdnu.

Ustanovení ale není jediným problematickým bodem novely. Rozpor mezi Hospodářskou komorou a ministerstvem zůstal v tom, že firmy budou průběžně muset za zaměstnance odvádět povinné odvody na zdravotní pojištění  ve výši odvozené z původní plné mzdy, kterou zaměstnanec dostával před tím, než mu vznikl nárok na podporu. Tím se účinnost státní podpory reálně snižuje.

Rozpočtový výbor schválil daňový balíček

Rozpočtový výbor doporučí poslancům zavést stravenkový paušál, snížit daň z nafty a zavést mimořádné odpisy, jak požadovala Hospodářská komora. Podrobnosti také na webu Komora+ PŘEHLEDNĚ: Co přináší stravenkový paušál

Nová omezeni cest do zahraničí

S účinností od 9. září 2020 označila spolková vláda Prahu za rizikový region. Osoby přijíždějící z Prahy podléhají tedy omezení při vstupu do Německa. Každý, kdo přijíždí do Německa z Prahy, je povinen se neprodleně odebrat do 14denní karantény, nebo disponovat negativním výsledkem testu na SARS-CoV 2, který nebyl proveden dříve než 48 hodin před vstupem do Německa.

Podobnou restrikci vůči Praze zavádí také Belgie, přičemž její opatření má platit od pátečních 16:00 SELČ. Lidé, kteří pobývali v Praze, budou mít od konce týdne po vstupu na belgickou půdu povinnou karanténu a test na koronavirus. Zbytek ČR zatím zůstal v oranžové kategorii, u které jsou karanténa a test doporučené. Belgie zároveň zakazuje cesty do české metropole, pro které není závažný důvod.

Dánsko zařadilo ČR mezi rizikové země. Od soboty budou do země vpuštěni jen lidé, kteří mají pro vstup pádný důvod. Podle informací z webových stránek dánské policie toto kritérium splňují lidé, kteří do Dánska jezdí za prací, studiem či jinými povinnostmi spojenými se zaměstnáním (stáže, pohovory atd.).

 

1. – 4. 9. 2020

Denní záchyty pozitivně diagnostikovaných pacientů s covidem-19 jsou celorepublikově vysoké a v čase postupně dále narůstají, v pracovní dny převyšují hodnotu 500. Přepočítáno na 100 000 obyvatel je týdenní kumulativní přírůstek cca 23 – 25, blíží se tedy hranici středního rizika. Nejzasaženějším regionem je Praha, kde bude od 9. září kvůli epidemii nového typu koronaviru povinné nosit roušky v obchodech a nákupních centrech. Od stejného data bude nutné od půlnoci do 6:00 uzavírat provozovny stravovacích služeb. Opatření cílí především na noční kluby a bary. Více informací najdete zde.

Superhrubá mzda
Poslanci v příštím týdnu v garančním výboru projednají vládní návrh na zrušení superhrubé mzdy a solidární zvýšení daně. Opatření počítá s tzv. klouzavou progresivní sazbou, a to 15 % pro základ daně do 48násobku průměrné mzdy a 23 % pro základ daně přesahující tuto hranici.

Mimořádné odpisy
Na programu sněmovny bude také zavedení mimořádných odpisů, a to pro hmotný majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině pořízený v roce 2020 a 2021. Úprava bude mít dopad i do finančního leasingu, kdy dojde ke zkrácení jeho minimální doby o 6 měsíců. Toto opatření dojednal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý během kulatého stolu s ministryní financí Alenou Schillerovou. Další informace zde.

Daň z nafty a tabáku
Ve hře je i snížení spotřební daně z motorové nafty o 1 Kč / l s účinností od ledna 2021, jak požadovala Hospodářská komora. Zároveň poslanci v rámci garančního výboru projednají sazbu spotřební daně z tabáku ke kouření. A to nejen pro klasické cigarety, ale také pro zahřívaný tabák Z původně navrhovaných 2590 Kč / kg by mělo dojít k jejímu zvýšení na 4 410 Kč / kg v r. 2021 a o dalších 5 % v příštích letech.

Další informace naleznete zde.

 

26. – 31. 8. 2020

Kurzarbeit od listopadu
Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo návrh novely zákona o zaměstnanosti, která upravuje tzv. kurzarbeit. Záměrem je v zákoně ukotvit systémovou finanční podporu, která bude schopna operativně reagovat na nepředvídatelné události nezaviněné zaměstnavatelem (např. ekonomická recese, pandemie, živelní události, kyberútok) a která podpoří zachování pracovních míst. Záměrem MPSV je návrh projednat a schválit tak, aby mohl nabýt účinnosti k 1. 11., kdy končí program Antivirus.

Kompenzační bonus 
Živnostníci, jejichž příjmy z pracovního poměru nedosáhly v období od 12. 3. do 8. 6. hranice minimální mzdy (14 600 Kč) měsíčně, získají nárok na výplatu kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč za každý den, v němž nemohli zcela nebo zčásti vykonávat svou podnikatelskou činnost v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření. Návrh novely zákona o kompenzačním bonusu předložili poslanci SPD.

Antivirus A a B se prodlužuje
Až do 31. října se nově prodlužuje doba uznatelnosti výdajů Cílené podpory zaměstnanosti. Prodloužení se týká režimů A a B tzv. Programu Antivirus. Lze jej použít na náhradu nákladů vzniklých po 12. březnu. Celkem se za období září a října očekávají náklady státu asi 4,25 miliardy korun.

Prodloužení víz pro cizince
Vláda odsouhlasila prodloužení platnosti víz zahraničních pracovníků. Cizinci, kteří uzavřou pracovní smlouvu s datem uplynutí doby platnosti mezi 12. březnem a 16. listopadem, mohou na území České republiky dále pracovat až do 16. listopadu 2020. Poté ovšem musí držitelé krátkodobých víz či víz k pobytu nad 90 dní za účelem zaměstnání či sezónním účelem republiku opustit.

 

25. 8. 2020

Ministerstvo zdravotnictví od 1. září zavádí mimořádná epidemiologická opatření proti šíření koronaviru. S koncem prázdnin tak opět bude platit povinnost nošení roušek:

 • ve veřejně dostupných vnitřních prostorách (mimo škol, obchodů a služeb pro zákazníky vč. restaurací)
 • na úřadech a v dalších veřejných institucích
 • při vnitřních akcích nad 100 osob
 • ve zdravotnických zařízeních a prostorách stacionářů a sociálních služeb, domovech pro seniory
 • v prostředcích hromadné dopravy

Další vývoj epidemilogických opatření bude Hospodářská komora v následujících týdnech sledovat a nejnovější informace poskytne na svých webových stránkách.

 

18. – 24. 7. 2020

Vláda schválila program COVID – Ubytování. Ministerstvo pro místní rozvoj hotelům, motelům, penzionům, kempům a chatovým osadám přispěje částkou 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musely být provozovny na základě vládního usnesení uzavřené. Výzva by podle MMR měla být vyhlášena v srpnu. Více ZDE.

Vláda schválila program na podporu podnikatelských subjektů v oblasti kultury COVID-KULTURA. Ten by měl zmírnit negativní dopady vládních opatření proti šíření koronaviru na podnikatele v oblasti kulturních a kreativních průmyslů v ČR a přispět ke stabilizaci a oživení tohoto sektoru. Celkový rozpočet programu činí 900 mil. korun. Výzva bude zveřejněna na internetových stránkách MPO a na webové platformě Kreativní Česko v nadcházejících týdnech. Podrobně ZDE.

Vláda přijala na doporučení Hospodářské komory nesouhlasné stanovisko k novele zákoníku práce upravující a rozšířující okruh překážek v práci o ošetřovatelské volno. Podle Komory jde o nesystémové opatření, které sociální roli státu přenáší na zaměstnavatele, aniž by k tomu poskytoval jakékoli motivační nebo kompenzační nástroje. Komora dlouhodobě prosazuje spíše zajištění služeb péče (např. stacionáře, služby domácí péče apod.) nebo využití home office a zkrácených úvazků. Více k návrhu ZDE.

 

11. – 17. 7. 2020

Od středy 14. 7. mohou osoby samostatně výdělečně činné žádat o ošetřovné za červen. A to v rámci 4. výzvy ze speciálního dotačního programu ministerstva průmyslu a obchodu. Podpora je určená těm, kteří nemohou v kontextu s péčí o dítě nebo hendikepovaného člověka vykonávat samostatnou výdělečnou činnost hlavní. Při splnění stanovených podmínek mohou dostat pomoc ve výši 500 Kč za kalendářní den. Podrobnosti ZDE.

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal novelu zákona o státním rozpočtu, která navyšuje letošní schodek až na 500 mld. Kč. V letošním roce se vlivem dopadů koronaviru jedná už o třetí navýšení rozpočtového deficitu. Před pandemií vláda počítala se schodkem 40 mld. Kč. Více ZDE.

Vlivem rychlého vývoje energetiky v EU čelí ČR nutnosti přijmout nový energetický zákon, který zohlední dynamické změny tohoto sektoru za poslední roky. Věcný záměr nového energetického zákona, na jehož podobě se výrazně podílela také Energetická sekce Hospodářské komory, v tomto týdnu zamířil do připomínkového řízení. Podle členů Komory je současný směr nové legislativy správně nastavený. Situace posledních měsíců nicméně neumožnila ukončit diskuzi u všech oblastí zákona. Proto Komora v rámci připomínkového řízení vznesla dílčí připomínky. Podoba věcného záměru ZDE.

 

4. – 10. 7. 2020

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a další změny v zákoně o daních z příjmů schválila Poslanecká sněmovna (sněmovní tisk 866).

Pokud dojde, resp. došlo k nabytí vlastnického práva k nemovitosti od 1. 1. 2020, nevznikne povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí. Zároveň zákon prodlužuje lhůtu pro osvobození od daně z příjmů při prodeji nemovitostí na 10 let a snižuje možnost ročního odpočtu úroků z hypoték na bydlení na částku 150 tis. Kč.

I když zákon ještě nebyl schválen Senátem a podepsán prezidentem, není třeba se obávat sankcí za nepodání daňového přiznání nebo nezaplacení daně včas. Díky tzv. liberačnímu daňovému balíčku III byla lhůta pro podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (a pro případné zaplacení daně, pokud by nakonec zrušovací zákon neprošel) posunuta až do 31. 12. 2020. Podrobnosti i další daňové úlevy obsažené v liberačním balíčku naleznete ZDE .

Ve třetím čtení byla také Poslaneckou sněmovnou schválena novela zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 (sněmovní tisk 889) umožňující v souvislosti s koronavirovou pandemií schodek ve výši 500 mld. Kč. Tato změna se v Senátu neprojednává.

 

26. 6. – 3. 7. 2020

Jeden formulář místo tří a jednotnou platbu povinných odvodů přinese novela zákona o daních z příjmu, která zavádí institut paušální daně. Návrh schválila vláda. Novinka bude znamenat pro řadu OSVČ kromě jednodušší platby odvodů i snížení administrativní zátěže včetně té spojené s kontrolami a pokutami. Koncept jedné paušální daně představila Hospodářská komora na svém sněmu už v roce 2016. Podrobně ZDE.

Češi budou moci od 1. července do 31. prosince využívat státní poukazy na pobyty v tuzemských lázních, program Covid-Lázně. Pro získání slevy na pobyt ve výši 4 000 Kč bude nutné strávit v lázeňském zařízení nejméně šest nocí a využít alespoň pět léčebných procedur. Vláda na program vyčlenila 1 mld. Kč. Podrobně ZDE.

Firmy z odvětví dopravy a cestovního ruchu budou moci využívat záruky v programu Covid Plus, odsouhlasila vláda. Čerpání v tomto programu míří na společnosti s více než 250 zaměstnanci. Více ZDE.

V Poslanecké sněmovně proběhlo 2. čtení novely zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Vláda žádá o souhlas sněmovny se schodkem ve výši 500 mld. Kč. Třetí čtení zákona by mělo proběhnout na sněmovní schůzi, která začne 7. 7. Více ZDE.

Od 1. července jsou díky příznivému vývoji pandemie koronaviru z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví roušky  ve vnitřních prostorách povinné jen v regionech se zhoršenou epidemiologickou situací – zejména na Karvinsku a Frýdecko-Místecku. V Praze jsou roušky nadále povinné v metru. Od července se zároveň ruší plošné omezení otevírací doby provozoven stravovacích služeb (restaurací, barů, diskoték apod.). Detaily ZDE.

 

19. – 25. 6. 2020

Vláda projednala a schválila bod „Přijetí opatření v souvislosti s epidemiologickou situací ve světě“ (ZDE). Přijetím tohoto opatření mají držitelé krátkodobého schengenského víza, sezónního víza a mimořádného pracovního víza možnost prodloužit povolení k zaměstnání v ČR až do 16. září. A to za předpokladu, že zaměstnavatel s cizincem sjedná prodloužení základního pracovněprávního vztahu či uzavře nový pracovněprávní vztah. Dle předchozího usnesení platila pro výše uvedené cizince povinnost opustit území ČR nejpozději do 16. července.

Vláda také schválila návrh daňových změn s navrhovanou účinností od roku 2021. Daňový balíček obsahuje očekávanou úpravu stravenkového paušálu (ZDE). Díky němu budou zaměstnavatelé moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování také přímo v peněžní formě. Stravenkový paušál má fungovat jako jednodušší a levnější alternativa dnešního režimu, který bude zachován v plném rozsahu. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci na stravu bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.

Daňový balíček mj. zvyšuje také spotřební daň u tabáku a cigaret, která by měla v letech 2021 až 2023 růst zhruba o 5 % ročně. Podle materiálu by mělo další zvýšení spotřební daně do rozpočtu podle předběžných odhadů přinést v roce 2021 navíc 2 mld. Kč a 1,9 mld. Kč v roce 2022 i v roce 2023. Poznamenejme, že zhruba o deset procent stoupla spotřební daň z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, v důsledku předchozí novelizace již od letošního ledna.

Dále vláda schválila Program podpory podnikatelských subjektů v oblasti kulturních a kreativních průmyslů postižených celosvětovým šířením onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-COV-19 nazvaný „COVID-KULTURNÍ A KREATIVNÍ PRŮMYSLY“ (ZDE). Podpora bude realizovaná formou dotace a kreativních voucherů pro podnikatelské subjekty. O dotaci se žádá v souvislosti se zrušenými kulturními akcemi za období od 10. března do 31. srpna 2020 a bude vyplácena ve výši 50 % způsobilých výdajů ex post maximálně ve výši 5 mil. Kč.

Sněmovna v prvním čtení podpořila návrh vlády hnutí ANO a ČSSD na zvýšení letošního schodku státního rozpočtu na 500 mld. Kč (ZDE). Druhé čtení na plénu by se mělo uskutečnit v úterý 30. června. Závěrečné schvalování by mělo být na programu sněmovní schůze ve středu 8. července.

Od pátku 26. června mohou podnikatelé, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením proti koronaviru dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách, žádat o příspěvek v programu „COVID – Nájemné“ ministerstva průmyslu a obchodu. Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro jednoho žadatele. Celková alokace projektu činí 5 mld. Kč, která bude v případě potřeby navýšena pro pokrytí žádostí všech oprávněných žadatelů. Více o programu ZDE.

 

12. – 18. 6. 2020

Sněmovna schválila návrh zákona (sněmovní tisk 875) o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli v poslanecké verzi. Firmám do 50 zaměstnanců umožňuje neplatit pojistné na sociální zabezpečení za měsíce červen až srpen při splnění podmínek týkajících se poklesu počtu zaměstnanců a objemu mezd ve srovnání s měsícem březnem 2020. Součástí tohoto zákona je i vrácení 8denní lhůty pro podávání hlášení ČSSZ.

Poslanci schválili Senátem vrácený tzv. protikrizový daňový balíček (sněmovní tisk 874), a to v senátní verzi. Zákon kromě jiného umožní zpětné uplatnění daňové ztráty do výše 30 mil. Kč (poplatník předpokládanou ztrátu za rok 2020 může uplatnit již prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za rok 2019, a to provedením odhadu ztráty). Dále přináší snížení sazeb silniční daně pro nákladní automobily nebo snížení DPH na ubytovací a stravovací služby.

Prezident republiky podepsal novelu zákoníku práce (sněmovní tisk 689) a novelu daňového řádu (sněmovní tisk 841). Novelizovaný zákoník práce přináší úpravu počítání dovolených, dále např. úpravy v oblasti doručování, dohod o pracích mimo pracovní poměr a zavádí institut sdíleného pracovního místa. Novela daňového řádu směřuje zejména k větší elektronizaci daňové správy a přináší úlevy při podání elektronického daňového přiznání. V oblasti DPH řeší problematiku daňových odpočtů při zachování dosavadní lhůty pro jejich vracení.

Od 12. června mohou osoby samostatně výdělečně činné žádat o ošetřovné za květen v rámci 3. výzvy ze speciálního dotačního programu ministerstva průmyslu a obchodu. Podpora je určená lidem, kteří po uzavření škol či zařízení sociálních služeb kvůli koronaviru nemohou kvůli péči o dítě nebo hendikepovaného člověka vykonávat samostatnou výdělečnou činnost hlavní. Při splnění stanovených podmínek mohou dostat pomoc ve výši 500 Kč za kalendářní den. Více ZDE

Lidé v Česku mohou od 1. července odložit roušky také ve vnitřních prostorách nebo veřejné dopravě. Zakrývání nosu a úst kvůli koronaviru bude dál povinné jen v místech s vyšším výskytem nemoci. Zachování povinnosti by se za současné situace týkalo Prahy a Karvinska, uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Kapacita účastníků pro konání hromadných akcí se od pondělí 22. června navyšuje z 500 na 1 000 lidí. Povoleny budou od pondělí veletrhy a další hromadné akce s maximální účastí do 5 000 lidí ve stejný čas, rozděleni by měli být do pěti samostatných sektorů.

 

5. – 11. 6. 2020

Vláda schválila prodloužení režimu A programu Antivirus do 31. srpna 2020, zatím tedy budou do tohoto data otevřeny oba režimy – A i již dříve prodloužený B. Režim A se týká kompenzace nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli v důsledku krizových opatření částečně či úplně omezit svůj provoz. Bližší informace je možné nalézt zde.

Ministryně financí si rovněž nechala na schůzi 8. 6. vládou schválit a 10. 6. ve Finančním zpravodaji vyhlásila Liberační balíček III, který rozšiřuje daňové úlevy poskytnuté ve dvou dosavadních Liberačních balíčcích. Právě na návrh HK ČR byla posunuta lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za loňský rok (a pro zaplacení daně) až do 18. srpna 2020, a to jak pro fyzické osoby, tak pro právnické – s výjimkou těch firem, pro které je příslušným správcem daně Specializovaný finanční úřad. Dobrou zprávou pro podnikatele je i automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirovou krizí. V návaznosti na probíhající legislativní proces, v němž se ruší daň z nabytí nemovitých věcí, se kvůli právní jistotě poplatníků generálním pardonem ministryně financí faktické odkládá přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku. Promíjí se rovněž správní poplatky za podání žádostí na finanční či celní úřad u žádostí učiněných do konce roku 2020. Podrobné informace naleznete zde.

Senát vrátil do Poslanecké sněmovny návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli s pozměňovacím návrhem, jehož cílem je rozšířit okruh firem, kterým bude prominuto pojistné za měsíce červen až srpen 2020 (zvýšení parametru počtu zaměstnanců na 150 zaměstnanců, zmírnění maximálně přípustného poklesu mezd a jiná definice počtu zachovaných pracovních míst). Informovali jsme zde. V zásadě tak Senát vyšel vstříc požadavkům Hospodářské komory, neboť k původní vládní (a sněmovní) verzi, která byla předložena jako alternativa tzv. režimu C programu Antivirus, jsme měli principiální výhrady.

11. 6. byl Senátem schválen i tzv. protikrizový daňový balíček (senátní tisk 267), který kromě jiného umožní zpětné uplatnění daňové ztráty do výše 30 miliónů Kč (poplatník předpokládanou ztrátu za rok 2020  může uplatnit již prostřednictvím dodatečného daňového přiznání  za rok 2019, a to provedením odhadu ztráty).

Senát 11. 6. stihl schválit i novelu daňového řádu (senátní tisk č. 269), jejíž znění Hospodářská komora podporovala. Změna daňového řádu se ve Sněmovně i Senátu diskutovala řadu měsíců. Jistě si vzpomenete na náš odpor k prodloužení lhůty pro vrácení nadměrných odpočtů na 45 dní. Po dubnovém neúspěchu první verze novely, když se sněmovna nebyla schopna rozhodnout ani pro svou původní restriktivní verzi, ani pro liberálnější senátní verzi, se vláda poučila a urychleně přišla do parlamentu s návrhem takové změny, která byla pro podnikatele akceptovatelná. Psali jsme o tom v této tiskové zprávě. Zákon tak čeká již jen na podpis pana prezidenta.

Jak jsme již uvedli, namísto zavedení tzv. režimu C v rámci programu Antivirus prochází legislativním procesem zvláštní zákon o prominutí pojistného. Sněmovna bude nyní volit mezi svou původní verzí a podnikatelům daleko vstřícnější senátní variantou. I proto, že Sněmovnou bude pravděpodobně přehlasována rozšířená senátní verze zákona o prominutí pojistného, uvažujeme spolu s představiteli Svazu průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů o alternativě v podobě modifikace podmínek stávajícího dotačního programu Antivirus, konkrétně tzv. režimu B. Proto jsme s prezidenty zmíněných podnikatelských reprezentací poslali dopis panu předsedovi vlády s výzvou, aby se zatraktivnil tzv. režim B. Příspěvek státu by měl být vyšší než stávajících 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně pojistných odvodů, navrhli jsme konkrétně jeho srovnání s 80 % kompenzujícími mzdové náklady zaměstnavatelů v případě tzv. režimu A. Stejně tak by měl být zvýšen i absolutní 29tisícový strop příspěvku na jednoho zaměstnance v tzv. režimu B na hodnotu 39.000 Kč nastavenou v tzv. režimu A. Parametry mohou být nakonec i jiné, klíčové je iniciovat diskuzi vedoucí k zatraktivnění stávajícího režimu B dříve, než začnou podnikatelé své zaměstnance masověji propouštět.

Vedle zmíněné operativní změny programu Antivirus, která je aktuálně jednou z našich priorit, se komoroví experti zapojili i do přípravy nové legislativní úpravy kurzarbeitu podle německého vzoru v rámci pracovního týmu zřízeného MPSV. Úprava by měla systémově zlepšit reakci firem a státu na případné budoucí krizové situace na trhu práce a nahradit dnešní systém speciálních kompenzačních programů při překážkách v práci. Zaměstnanci by v krizové situaci pracovali část dnů v týdnu, za což by pobírali odpovídající mzdu a zaměstnavatel by odváděl odpovídající odvody. Zbylé dny by zaměstnanci jako částečně nezaměstnaní pobírali nezdaněnou a nezpojistněnou státní podporu v nezaměstnanosti, přičemž by měli vztah k Úřadu práce, který by byl určitou modifikací existujícího vztahu (plně) nezaměstnaných. V současné době se diskutuje řada detailů a konkrétních parametrů potřebných pro funkční nastavení kurzarbeitu, což se neobejde bez podstatných zásahů do zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti.

V návaznosti na opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 5. června 2020 (rozšíření možnosti žádat o kvalifikované pracovníky v potravinářství v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec), se prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý rozhodl svým dopisem vyzvat předsedu vlády ČR k plošnému otevření programu pro získání všech kvalifikovaných pracovníků z ciziny zejména z Ukrajiny. Pevně věříme, že dlouhodobý zájem podnikatelské sféry o další nedostatkové profese mezi tuzemskými pracovníky (stavebnictví, strojírenství, doprava, aj.) bude předsedou vlády a dalšími vládními činiteli vyslyšen a nejpozději od 15. června 2020 znovu otevřena možnost pro firmy aktivně se účastnit programu získání kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny. O naléhavé potřebě firem získat zahraniční pracovníky jsme informovali např. v této tiskové zprávě.

Po přestávce vyvolané koronavirovou krizí se sněmovna vrátila k palčivému vládnímu návrhu na zavedení daně z digitálních služeb. Lze považovat za jisté pozitivum, že se vládní koalice i pod naším tlakem dohodla, že ve Sněmovně upraví sazbu navrhované daně z bezprecedentních 7 % na 5 %. Nicméně i tak zaujímáme k této novince velmi zdrženlivý postoj. Pokud by totiž zavedení národní digitální daně namířené proti velkým zahraničním společnostem vedlo ze strany americké administrativy k eskalaci mezinárodního napětí, výpadky daňových příjmů českého státního rozpočtu můžou několikanásobně převýšit očekávaný výnos z digitální daně. Je třeba mít na paměti, že právě export bude hrát významnou roli při nastartování české ekonomiky po krizi způsobené koronavirovou pandemií. Bližší informace naleznete ve včerejší tiskové zprávě.

V rámci nastavené komunikace s epidemiology zjišťujeme často poptávané informace k pravidlům pro pořádání konferencí či vzdělávacích akcí. Jakmile stanovisko obdržíme, budeme vás neprodleně informovat.

Chtěli bychom vás také informovat o vítězi ankety Absurdita roku 2020. V letošním ročníku si veřejnost zvolila trojí sazbu DPH za pivo. Zdanění piva u stánku jednadvaceti procenty, v restauracích deseti procenty, když si ho odnesete ve džbánku domů, tak bude platit zase jiná sazba, patnáctiprocentní daň pak pro nealkoholické pivo. Anketa, jejímž odborným garantem je Hospodářská komora, si klade za cíl upozornit na nejnesmyslnější byrokratické povinnosti uložené podnikatelům. Letošní ročník ankety byl ovlivněn koronavirovou epidemií, která přinesla řadu těžko pochopitelných administrativních opatření. Polovina letošních nominací se proto vztahovala právě k nařízením přijatým v této souvislosti. Více informací a další nominované absurdity naleznete v tiskové zprávě.

Závěrem bychom vám chtěli doporučit online semináři s názvem Dopady pandemie koronaviru na fungování vnitřního trhu pro malé a střední podniky, který pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Online seminář se bude konat ve čtvrtek 18. června od 13:30 do 15:00 formou videokonference. Cílem semináře je poskytnout praktické rady a informace podnikatelům působícím na vnitřním trhu EU s ohledem na současnou pandemii koronaviru a přijatá opatření v sousedních státech. Pro registraci účasti na semináři, který je zdarma, klikněte zde.

 

29. 5. – 4. 6. 2020

Vláda schválila pokračování programu MPSV Antivirus režimu B do 31. 8. 2020. Hospodářská komora ve spolupráci s dalšími zaměstnavatelskými svazy prosazuje i zachování režimu A, protože k zavírání provozů může docházet na lokální úrovni.

Vláda také v pondělí 1. 6. svým usnesením zrušila cenové moratorium nájemného z bytů. Pro detailní informace klikněte zde.

Jak jsme informovali minulý týden, byl publikován zákon č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky.  Z pohledu HK ČR se jedná o nedostatečné opatření, které bohužel ještě bylo doplněno poslaneckým přílepkem, který snižuje lhůtu pro povinná hlášení ČSSZ z osmi dnů na jeden. Účinnost byla stanovena od 1. září 2020. HK ČR se proti tomu ostře vymezila. Následně i díky tlaku HK ČR byl k návrhu zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení odsouhlasen poslanecký pozměňovací návrh, který navrací lhůtu zpět. Legislativní proces ještě nebyl ukončen, zákon napravující nesmyslné zkrácení lhůty nyní čeká na projednání v Senátu (Senátní tisk č. 268), přičemž předpokládáme, že bude schválen. Další informace si můžete přečíst např. zde.

Z Poslanecké sněmovny do Senátu vedle zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který umožní prominutí pojistného za měsíce červen až srpen jen u malých firem (do 50 zaměstnanců) a  při splnění dalších omezujících podmínek, míří  tzv. protikrizový daňový balíček (Senátní tisk č. 267). Pro obce přináší možnost zavést osvobození od daně z nemovitosti, v rámci daně z příjmů možnost zpětného uplatnění daňové ztráty do výše 30 miliónů Kč (poplatník předpokládanou ztrátu za rok 2020  může uplatnit již prostřednictvím dodatečného daňového přiznání  za rok 2019, a to provedením odhadu ztráty). V případě silniční daně budou sníženy sazby u všech kategorií vozidel s maximální povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny, a to již pro rok 2020. V případě daně z přidané hodnoty se navrhuje pro ubytovací služby, kulturní a sportovní akce a sportovní služby snížení sazby z 15 % na 10 %, a to ode dne účinnosti zákona.

Ve Sbírce zákonů tento týden pod číslem 262/2020 Sb. vyšla novela zákona o kompenzačním bonusu, která umožňuje čerpat kompenzační bonus pro společníky a jednatele malých s.r.o. za celé období od 12. 3. 2020 do 8. 6. 2020. Zároveň byla pod číslem 263/2020 Sb. publikována novela zákona o EET, která pro všechny odkládá povinnost elektronicky evidovat tržby až od 1. 1. 2021.

V úterý 2. 6. se v prostorách sídla Hospodářské komory České republiky konalo za přítomnosti ministra obrany Lubomíra Metnara zasedání Sekce obranného průmyslu při HK ČR. Mezi diskutovaná témata patřila soběstačnost v dodávkách vojenského materiálu či ochranných pomůcek v krizových dobách. Vyjma podpory domácího obranného průmyslu jsme se zároveň shodli, že tento segment průmyslu může hrát významnou roli i v nastartování exportu. Další výstupy z jednání si můžete přečíst zde.

V závěru minulého týdne prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý svým dopisem adresovaným na ministra kultury Lubomíra Zaorálka podpořil iniciativu sektoru filmového průmyslu. Vzhledem k tomu, že právě filmový průmysl patří mezi nejvýznamnější odvětví kulturního a kreativního průmyslu, je významným zadavatelem práce, odběratelem zboží a služeb od českých OSVČ a MSP, může být rovněž využit pro restart české ekonomiky.

Vzhledem k tomu, že v současné době dochází k dynamickým změnám v rozvolňování přeshraničního pohybu, zaktualizovali jsme pro vás k 4. 6. dokument s názvem Nová pravidla pro cestování z důvodu výkonu ekonomické činnosti.

Hospodářská komora Praha 1 se zapojila do projektu reSTART podnikání, který nabízí příběhy jednotlivých podnikatelů a živnostníků v různých branžích o tom, jak uchopili příležitost restartu v době koronakrize, jakými zásadními změnami procházejí na začátku jejich nové budoucnosti a jak se jejich byznys bude rozjíždět v příštích měsících. Pokud by chtěli členové zviditelnit svůj příběh, mohou tak učinit zdarma do 30. července 2020 zde.

Rádi bychom vás také informovali o možnosti hlasování v anketě Absurdita roku 2020, která momentálně probíhá, a nad kterou Hospodářská komora každoročně přebírá záštitu. Cílem ankety je upozornit na nejnesmyslnější byrokratické povinnosti uložené podnikatelům. Vyhlašování anticeny má přispět ke kultivaci tuzemského podnikatelského prostředí. V anketě můžete nalézt i dvě nominace za Hospodářskou komoru, a to „platby za rozhlasové a televizní poplatky v době COVID-19“ a „kategorie prací“. Za pozornost však stojí i ostatní nominované absurdity. Neváhejte a rozhodněte, které administrativní nařízení nebo jiné opatření je pro letošek tím nejabsurdnějším! Hlasovat můžete do 8. června zde.

 

22. – 28. 5. 2020

Vláda v pondělí schválila pokračování programu Antivirus, ale jen režimu B (vyplácení příspěvku na náhradu mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnavatelů např. v případě snížení odbytu, nedostatku vstupů nebo nepřítomnosti významné části zaměstnanců na pracovišti např. z důvodu karantény) až do konce srpna 2020. Mimo jiné právě k prodloužení stávajícího Antiviru jsme společně s dalšími podnikatelskými organizacemi před týdnem vládu vyzvali (více zde).

Vláda také schválila návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (materiál zde). Návrh promine odvody zaměstnavatelů na sociální zabezpečení (důchodové pojištění, nemocenské pojištění) a  příspěvek na státní politiku zaměstnanosti po dobu 3 měsíců (červen, červenec a srpen 2020). Návrh ale tuto možnost dává jen malým firmám (do 50 zaměstnanců) a obsahuje řadu dalších omezení (zejména zachování počtu pracovních míst na úrovni 90 % března 2020 nebo přípustný pokles objemu mezd nejvýše o 10 % ve srovnání s březnem 2020), z toho důvodu dle HK ČR nepřinese očekávané efekty. Dále bude návrh projednávat Poslanecká sněmovna (Sněmovní tisk 875). HK ČR usiluje o změnu číselných parametrů tak, aby byla tato podnikateli dlouho očekávaná úleva dostupná širšímu okruhu firem postižených krizí (bližší informace např. v tiskové zprávě22. května či 25. května).

Dalším návrhem, který je na programu schůze Poslanecké sněmovny (v pátek 29. 5. 2020) je vládní návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 tzv. protikrizový daňový balíček (Sněmovní tisk 874). Návrh obsahuje úpravy napříč daňovými zákony. Pro obce přináší možnost zavést osvobození od daně z nemovitosti, v rámci daně z příjmů možnost zpětného uplatnění daňové ztráty (poplatník předpokládanou ztrátu za rok 2020 může uplatnit již prostřednictvím dodatečného daňového přiznání  za rok 2019, a to provedením odhadu ztráty). V případě silniční daně se navrhuje snížení sazeb u všech kategorií vozidel s maximální povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny. V případě daně z přidané hodnoty se navrhuje pro ubytovací služby, kulturní a sportovní akce a sportovní služby snížení sazby z 15 % na 10 %. Návrh tak odráží některé požadavky podnikatelů, přičemž expertům Komory se přes mimořádně rychlou přípravu zákona podařilo při komunikaci s Ministerstvem financí prosadit do návrhu řadu důležitých dílčích změn.

Poslanecká sněmovna setrvala na svém původním znění, když schválila zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (Sněmovní tisk 849). Povinnost elektronicky evidovat tržby bude znovu platit od 1. 1. 2021, kdy bude odstartována i závěrečná vlna EET.

Poslanecká sněmovna také schválila zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (Sněmovní tisk 850). Změna rozšíří podporu na jednatele a společníky malých s.r.o., po které HK ČR dlouhodobě volala (bližší informace např. v této tiskové zprávě).

Ve Sbírce zákonů pod č. 255/2020 Sb. byl publikován zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky. Z pohledu HK ČR je penalizovaný odklad nedostatečným opatřením. Zásadní problém navíc spatřujeme ve snížení lhůty pro povinné hlášení zaměstnavatelů ČSSZ z osmi dnů na jeden, proto jsme se i s dalšími podnikatelskými svazy proti tomuto návrhu ostře vymezili (více zde). Na základě našeho společného tlaku již byl podán návrh na změnu, kterou podpořil výbor pro sociální politiku. K hlasování o návrhu by mělo dojít v Poslanecké sněmovně již zítra. Pevně věříme, že se podaří návrh na změnu schválit dříve, nežli uvedená restrikce nabyde účinnosti (pozn.: 1. září 2020).

HK ČR se dlouhodobě zasazuje o nové stavební právo, které urychlí výstavbu a umožní realizaci potřebných staveb infrastruktury. Důležitost nového stavebního zákona nabývá nyní na aktuálnosti v souvislosti s potřebou nastartování ekonomického růstu po jeho útlumu způsobeném pandemií koronaviru. Ministerstvo pro místní rozvoj tento týden předalo k projednání legislativní radě vlády text, který se zásadně odchyluje od věcného záměru zákona, schváleného vládou v loňském roce, na jehož přípravě HK ČR aktivně spolupracovala. Pro komoru je zásadní, aby veškeré hlavní principy umožňující zrychlení a zjednodušení územního a stavebního řízení byly v konečném znění zákona zachovány. Pokud je mám krátce shrnout, jde o stabilní a jednoduchý systém územního plánování, jednotný srozumitelný systém stavebních úřadů, integraci dotčených orgánů do tohoto systému, jediné řízení o povolení stavby, jasné role pro aktéry v jednotlivých stupních řízení a tolik potřebné stanovení vymahatelných a nepřekročitelných lhůt. Jednoduše řečeno, 1 úřad – 1 razítko – 1 rok. Povolit stavbu ve vyspělém právním státě přece nemůže trvat déle, anebo dokonce výrazně déle, než ji postavit! Máme vážné obavy, že aktuální podoba zákona z rukou úředníků MMR tento stav nezlepší. Přesto podporujeme, aby se zákon co nejrychleji dostal do Parlamentu ČR, kde budeme usilovat o širokou politickou shodu, která by zajistila prosazení klíčových principů rekodifikace stavebního práva, tedy zrychlila povolování a odstranila přebytečnou byrokracii, ještě v tomto volebním období. K danému tématu jsme vydali jak tiskovou zprávu, tak můj komentář.

V pátek 22. května se ve spolupráci se Zdravotnickým deníkem konal na půdě Hospodářské komory kulatý stůl na téma Jak zajistit dostupnou zdravotní péči po úderu pandemie? Ocenili jsme navýšení plateb za státní pojištěnce, což stabilizuje systém veřejného zdravotního pojištění a zajistí se tak zdravotní péče pro občany ČR minimálně na úrovni letošního roku. Pevně věříme, že vznikající kompenzační vyhláška, kterou sledujeme, nepovede ke vzniku disproporcí v alokaci plateb některým poskytovatelům zdravotní péče, protože v této situaci by neměli být velcí vítězové ani poražení. Zájmem systému zdravotního pojištění, zaměstnavatelů i zaměstnanců je začít hovořit o možnosti využití soukromého připojištění na dlouhodobou péči ve stáří. To vede k požadavku upravit legislativu na sociální péči směrem k daňové uznatelnosti příspěvku na pojištění pro zaměstnavatele, některé další fiskální motivace a podobně. Záznam kulatého stolu můžete zhlédnout zde.

Oceňujeme, že do výzvy Českomoravské záruční a rozvojové banky k záručnímu programu Covid III se přihlásilo již 20 komerčních bank či spořitelních družstev. Konkrétní smlouvy o spolupráci mezi ČMZRB a bankami by se měly podepisovat tento pátek. Uvedenou informaci potvrdil na Komorou pořádaném webináři s názvem Získejte záruky pro vaše podnikání COVID III a další dotace pro podnikatele ředitel komunikace ČMZRB Michal Pluta. V případě, že jste se z časových důvodů nemohli webináře zúčastnit, můžete si stáhnout prezentace a video zde (nejpozději do 5. června).

Přestože postupně dochází k rozvolňování opatření proti šíření COVID-19, ukazuje se, že návrat k době před vypuknutím pandemie bude v moha oborech velmi pozvolný. Na tuto skutečnost upozorňuje mj. i Český svaz pivovarů a sladoven ve své tiskové zprávě.

Mezi nově aktualizované informace na našich webových stránkách patří např. často poptávané informace k zaměstnávání cizinců, k osvědčení o zásahu vyšší moci či k plánovaným seminářům/webinářům.

 

15. – 21. 5. 2020

Vláda ČR v pondělí schválila Program COVID III. Cílem COVID III je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících opatření. Zaručovaný úvěr bude možné využít k provozním nákladům, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie atd. Podrobnosti je možné nalézt zde. Bližší informace k fungování programu COVID III získáte na on-line webináři, který pořádáme dne 26. 5. 2020 (pro členy HK ČR zdarma). Na webináři vystoupí i lidé, jež se podíleli na přípravě tohoto programu. Podívejte se na podrobnosti akce zde.

Dalším program, který vláda schválila je Program COVID nájemné. Program MPO nazvaný COVID – Nájemné nyní musí schválit, resp. notifikovat Evropská komise. Po notifikaci programu vypíše MPO výzvu s detailními informacemi a upřesněním náležitostí žádosti. Program se bude týkat podnikatelů, kteří museli kvůli mimořádným opatřením zcela uzavřít provozovny pro prodej zboží a služeb. Podstatou programu je rozložení nákladů mezi pronajímatele (může poskytnout slevu 30 % z nájemného), nájemce (musí uhradit 70 % nájemného před slevou) a stát (přispěje nájemci 50 % nájemného před slevou). Týkat se bude nájemních vztahů ve 2. čtvrtletí 2020. Jako pozitivní aspekty návrhu hodnotí HK ČR to, že (1) poskytování slevy není pronajímatelům ukládáno jako povinnost, ale možnost, (2) nájemce si musí slevu s pronajímatelem aktivně vyjednat (není jen pasivním příjemcem). Naopak za negativní lze označit malou flexibilitu programového rámce – pevně stanovená výše slevy a příspěvku a nic mezi tím.

Senát ve středu schválil vládní návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení (Senátní tisk č. 259). Pokud návrh zákona podepíše prezident, budou zaměstnavatelé moci až do 20. října letošního roku odložit platby na sociální zabezpečení (tj. 24,8 %), které by jinak museli odvést za květen až červenec. Z hrubých mezd by odváděli pouze pojistné placené za zaměstnance (6,5 %). Penále, které běžně činí 0,05 procenta dlužné částky denně, bude až do 20. října sníženo na 0,01 procenta denně, za čtvrt roku tedy zhruba jedno procento. Firmy nebudou muset podle návrhu hradit penále, které nepřesáhne 1000 korun. Odklad plateb bude poskytován bez žádosti. Pokud zaměstnavatel platbu na sociální zabezpečení za květen do 20. června (za červen do 20. července a za červenec do 20. srpna) okresní sociální správě nepošle, bude mu automaticky přiznán odklad se zvýhodněným úročením. Pokud zaměstnavatel dlužné částky neuhradí do 20. října, správa sociálního zabezpečení mu vyměří běžné penále. Podle stanoviska HK ČR je absurdní, je-li odklad plateb prezentován jako pomoc a současně je tato pomoc provázena sankcí. HK ČR od počátku s jakýmikoli sankcemi v této souvislosti nesouhlasila, ale její argumenty orgány legislativy nevyslyšely.

Na pondělní jednání vlády ministryně Maláčová avizovala předložení prodloužení programu Antivirus pro firmy zasažené koronavirem do konce srpna. Podmínky pro čerpání však nebudou úplně totožné. Zároveň by na pondělní vládu měl být předložen protikrizový daňový balíček. HK ČR v obecné rovině navrhované úpravy v oblasti daně z příjmů podporuje, a to zejména možnost zpětného uplatnění daňové ztráty, stejně tak v rámci úpravy daně z přidané hodnoty (DPH) snížení sazby DPH pro ubytování a návštěvy kulturních zařízení ze stávajících 15% na 10%.

Tento týden se prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý písemně obrátil na ministryni práce a sociálních věcí s žádostí o podporu elektronického vzdělávání po celou dobu vzdělávacích projektů OPZ a rovněž zjednodušení pravidel pro tuto formu vzdělávání. Predikce dalšího vývoje spojeného s šířením koronaviru je velmi nejistá a elektronická komunikace je dnes již běžnou součástí pracovního, vzdělávacího i rodinného prostředí, takže tento požadavek nepovažujeme za něco mimořádného, společenskému standardu se vymykajícího. Součástí dopisu je rovněž žádost o plošné prodloužení realizace aktuálních projektů (např. výzva 110). Věříme, že MPSV uzná nesporné výhody elektronické vzdělávání a přijme je do současných a budoucích vzdělávacích projektů jako efektivní a vítaný nástroj.

 

11. – 15. 5. 2020

V režimu legislativní nouze prochází urychleně schvalovacím procesem řada zákonů, z nichž se mnohé týkají podnikatelů. Bohužel v tomto zrychleném procesu má Hospodářská komora jen omezené možnosti jak aktivně ovlivnit podobu nové právní úpravy. V některých případech – jako při uzákonění kompenzačního bonusu pro OSVČ a jeho následném rozšíření i na společníky malých s.r.o. – se nám to však podařilo.

Z řady legislativních novinek bychom chtěli zmínit tři návrhy:

 • Kompenzační bonus pro společníky malých s.r.o. (Sněmovní tisk 850) – návrh se s drobnými úpravami vrací ze Senátu do Poslanecké sněmovny, cílem je poskytnout kompenzační bonus společníkům s.r.o., předpokládá, že nárok budou mít společníci takových s.r.o., kde jsou jen dva společníci nebo více, ale všichni z jedné rodiny, podíl nesmí být představován kmenovým listem. Společník nesmí být účasten nemocenského pojištění vyjma z důvodu vztahu (ať již jako zaměstnanec nebo jednatel nebo obojí) ke své s.r.o. Kompenzační bonus pro společníky nebude vyplácen, pokud s.r.o. obdržela podporu z důvodu zaměstnaneckého vztahu společníka k s.r.o. (z programu Antivirus). Kompenzační bonus bude vyplácen finančními úřady stejně jako u OSVČ. Výše bonusu je 500,- Kč za kalendářní den,  bonusová období jsou tři, a to od 12. 3. do 30. 4. 2020, dále od 1. 5. do 8. 6. 2020 a od 9. 6. do 31. 8. 2020. Způsob podávání žádostí a formulář budou k dispozici na stránkách finanční správy po schválení Poslaneckou sněmovnou a podpisu prezidenta. HK ČR dlouhodobě usiluje o podporu malých s.r.o. Odlišnost senátní verze spočívá v tom, že upřesňuje, jak se na bonusu bude podílet státní rozpočet a rozpočty územních samospráv. Upřesnění má význam, protože bonus je formálně definován jako záporná daň z příjmů fyzických osob, jejíž výnos se dělí mezi stát, kraje a obce.
 • Odložení EET (Sněmovní tisk 849)návrh odkládá povinnost evidovat tržby dle zákona o EET do 31. 12. 2020, ostatní povinnosti dle tohoto zákona (např. obnova certifikátu) odkládá do 30. 9. 2020. Senát včera návrh projednal a vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem, který tzv. třetí a čtvrtou vlnu EET (pro řemeslníky a další poskytovatele služeb), jež měly být spuštěny k 1. 5. 2020, odkládá až  na rok 2023. Nyní bude jak v případě kompenzačního bonusu, tak u EET záležet na sněmovně, zda na své řádné schůzi setrvá u původní verze, anebo přijme senátní znění zákona.
 • Sněmovna schválila vládní návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů, se kterým rozhodně nemůžeme být spokojeni (více čtěte v této tiskové zprávě). Nelíbí se nám jen krátký a k tomu ještě penalizovaný odklad pojistných odvodů a postrádáme alespoň částečné snížení odvodů pro firmy, které byly pandemií a restriktivními opatřeními vlády na omezení jejího šíření poškozeny. Pokus ovlivnit znění zákona již ve sněmovně tak, aby byl skutečnou efektivní pomocí zaměstnavatelům, nevyšel. Budeme nyní usilovat o to, aby odpovídající korekce do vládního návrhu vnesli senátoři.

Tolik k legislativním návrhům, které se v té či oné podobě stanou v nejbližších týdnech součástí našeho právního řádu. Vláda tento týden nicméně projednala i návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona byl MMR předložen na základě aktuální potřeby v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, krizovými opatřeními vlády a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Odůvodněním hlavních principů navrhované úpravy je odstranění administrativních překážek pro zadávání zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění. Poslanecká sněmovna nesouhlasila s projednáním ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze. HK ČR tento krok sněmovny kvituje, protože systémové změny by měly projít řádným legislativním procesem. Zároveň je vhodné upozornit, že v mezirezortním připomínkovém řízení je od ledna letošního roku novela zákona o zadávání veřejných zakázek, u které momentálně probíhá vypořádání připomínek. Další novely se připravují na Úřadu pro hospodářskou soutěž a na jednání expertní skupiny MMR.

V návaznosti na probíhající zákonné změny a rozšíření sociální dávky ošetřovného pro zaměstnance dochází ke změnám i v zrcadlovém dotačním programu Ošetřovné pro OSVČ – žádat lze od 11. 5. 2020 do 7. 6. 2020 za měsíc duben. Výše 500,- Kč za den. Žádat může OSVČ na hlavní činnost, která z důvodu mimořádných opatření nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě mladší 13 let, nebo z důvodu péče o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost), přičemž platí že děti/závislé osoby nemohou navštěvovat školu nebo sociální zařízení z důvodu jejich uzavření. Bez ohledu na počet dětí – závislých osob, lze žádat jen jednou. Jedná se o dotaci ministerstva průmyslu a obchodu, podrobné podmínky a formulář naleznete zde. Povinnou přílohou je potvrzení školy/dětského/sociálního zařízení o jeho uzavření. Žádost lze odeslat datovou schránkou nebo poštou.

V tomto hektickém období vláda naštěstí neřeší jen opatření v souvislosti s pandemií COVID-19. Jsme rádi, že vláda na své pondělní schůzi na základě podnětu Hospodářské komory upřesnila definici rodinných firem, mezi které se teď již bez pochyb budou počítat i jednočlenná s. r. o., zaměstnávající rodinné příslušníky jednatele. Problematika rodinných firem může být důležitým střípkem v mozaice opatření, která by v „normálním“ pokrizovém období mohla sehrát pozitivní roli v obnově české ekonomiky.

Z nové analýzy Hospodářské komory, která vznikla na základě zpětné vazby členů, vyplynulo, že mezi firmami začíná docházet v oblasti odběratelsko-dodavatelských vztahů k pnutí. To je způsobeno tím, že pro zaměstnavatele je nyní prioritou vyplácet mzdy svým zaměstnancům i za cenu, že dočasně nezaplatí svým dodavatelům. Řada podniků ale potřebuje co nejrychleji peníze, aby závazky vůči svým zaměstnancům vyrovnala. A protože opatřeními vlády je zasažen téměř celý tuzemský odběratelsko-dodavatelský řetězec, i vztahy mezi firmami se začaly přiostřovat. Bližší informace můžete nalézt v tiskové zprávě.

Tento týden se prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý písemně obrátil na předsedu vlády ČR Andreje Babiše s tím, že nesouhlasí se současnou praxí poskytování státní podpory v rámci COVID v režimu standardní výše „de minimis“, tedy 200 tis. EUR. Ministerstvům je velmi dobře známo, že Evropská komise už 19. 3. 2020 přijala „Dočasný rámec“, kterým umožňuje podpořit hospodářství postižené koronavirovou nákazou navýšením poskytovaných grantů až do výše 800 tis. EUR. Firmy mají běžně podporu „de minimis“ alokovanou na dlouhodobé projekty, které nyní odříkávají či předčasně ukončují, aby mohly čerpat státní podporu v rámci COVID. Intervence Vladimíra Dlouhého tedy míří především na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, aby v souladu se vstřícným postupem EU zvýšilo hranici „de minimis“ z 200 na 800 tis. EUR.

Jak jistě víte, vláda kvůli nouzovému stavu pozastavila i příjem žádostí o pracovníky ze zahraničí. Řada z vás buď netrpělivě čekáte na své zaměstnance z ciziny, jiní si nejste jistí, jak postupovat, když vašemu pracovníkovi třeba skončila platnost víza. Proto jsme přes internet uspořádali webinář, během něhož 150 zaměstnavatelů položilo přes 500 otázek pracovníkům ministerstva průmyslu, zahraničních věcí, práce a vnitra, kteří se agendou vládních programů ekonomické migrace zabývají.

 • Dobrou zprávou je, že některé konzuláty (Mongolsko, Srbsko) i na žádost Hospodářské komory tento týden znovu začaly vyřizovat některé žádosti zaměstnaneckých karet (sociální a zdravotní profese). Zástupci resortu ale upozornili, že při prvovstupu cizince bude nezbytný test SARS – CoV2 ne starší než 4 dny. Držitel zaměstnanecké karty, který již na území ČR pobýval a vrací se tak zpět k zaměstnavateli, musí podstoupit test na území ČR do 72 hodin. Webinář pomohl nejen vyřešit z první ruky vaše otázky. Přispěl i k tomu, aby úřady nastavily další postupy pro příjem žádostí tak, aby co nejvíce vyhovovaly zaměstnavatelům při dodržování doporučení epidemiologů. Proto jej uspořádáme znovu v druhé polovině června 2020. Konkrétní program semináře bude připravován v souladu s podmínkami, které budou  aktuální příští měsíc.

Co se týče přeshraničního pohybu, na našem webu můžete nalézt aktualizovanou verzi pravidel pro cestování z důvodu výkonu ekonomické činnosti.

Na webové stránky komory jsme také umístili informace o projektu Zachraň svou firmu, s kterým přichází Česká fintech asociace. Ten je určen především pro živnostníky, malé a střední firmy, jež nejsou schopni kvůli COVID-19 nyní dodávat zákazníkům. Zákazníci mají tak možnost nákupu poukazu a tím okamžitě podporují svou firmu, která nyní nezbytně potřebuje finance na překlenutí doby, kdy je nuceně zavřená. Více zde.

Obdobné aktivitě se věnuje i Jihočeská hospodářská komora, která bude v již zavedeném on-line katalogu Členi členům nově zveřejňovat i tzv. Komorové vouchery. Ty mají pomoci podnikatelům, kteří nyní kvůli opatřením vlády nemohou běžně poskytovat své služby. Ačkoliv budou zájemci moci využít zakoupené poukazy až po uvolnění opatření, již nyní může příjem z prodaných voucherů pomoci firmám i živnostníkům s udržením kladného cash flow. Více naleznete v tiskové zprávě z 12. 5. 2020.

Jihočeská hospodářská komora a Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji zároveň spolu se svými protějšky zároveň navrhuje okamžitý návrat k úplné svobodě pohybu a svobodnému poskytování služeb. Bližší informace se můžete dočíst v této tiskové zprávě z 13. 5. 2020.

Veletrhy Brno zase ve své tiskové zprávě upozorňují na absenci jasného plánu vlády ohledně restartu veletržního průmyslu, na který je navázána regionální ekonomika včetně hotelů a restaurací, maloobchodu, přepravců a řemeslníků.

Na webových stránkách také naleznete informace od advokátních kanceláří, které s námi spolupracují v rámci bezplatné poradny. AK se snaží pomoci podnikatelům v této nelehké době publikováním odborných článků na aktuální témata jako např. problematiku odkladu nájmů či odpovědnost za škodu, nebo pořádáním webinářů např. na téma vymáhání pohledávek (21. 5. 2020; pro účast zdarma nutno uvést kód HKČR) atd. Pro kompletní nabídku klikněte zde.

 

4. – 7. 5. 2020

Vláda odsouhlasila návrh zákona o odložení splatnosti a snížení pojistného na sociální zabezpečení. Připomínáme, že Hospodářská komora od počátku této krize požadovala, aby vláda ulevila firmám v jejich cash flow, tento náš požadavek je součástí aktuálního Dvacatera. Vláda navrhuje odklad splatnosti tří měsíčních plateb splatných v červnu, červenci a srpnu. Dobrou zprávou je, že o záměru odložit platbu odvodu nebude nutné informovat okresní správu sociálního zabezpečení. Odložené částky musí být zaplaceny do 20. října (škoda, že neprošel původní návrh MPSV 20. listopadu). Ovšem tato úleva nebude zadarmo – zaměstnavatel bude za dobu odkladu platit penále v roční úrokové sazbě 4 %. S takovým parametrem nesouhlasíme, nevidíme důvod, proč by stát měl firmy, obzvlášť v této krizi, penalizovat.  Součástí původního návrhu z dílny MPSV bylo i snížení odvodu sociálního pojistného na jednu pětinu jeho standardní výše. O alespoň částečném promíjení pojistných odvodů v Hospodářské komoře hovoříme od samého počátku. Přechodné snížení odvodu pro postižené firmy by bylo jen jiným technickým řešením téhož. Bez ohledu na možné dílčí výhrady (ty by se daly jistě ošetřit) se ministerský návrh ubíral správným směrem, bohužel však nepřežil schůzi vlády. Téma promíjení nebo přechodného snížení pojistných odvodů nicméně budeme otevírat při každém setkání se členy vlády jako efektivní opatření ke zmírnění těžkého dopadu vládních koronavirových restrikcí na cash flow firem.

Vláda rovněž posvětila Ministerstvu průmyslu a obchodu zvýšení dotace v programu Ošetřovné pro OSVČ na 500 Kč za jeden den podpory.

Ministr průmyslu a obchodu vládu informoval o jím připravovaném programu COVID – NÁJEMNÉ. Program by zavedl možnost 50% podílu státu na hrazení nájemného za období od 12. března do 30. června, pokud sám pronajímatel po dohodě s nájemcem sleví z nájemného 30 % a nájemce uhradí 20 % (původního) nájemného.  Administrací programu by se měl zabývat resort MPO. Doufáme, že bude mít dost kapacit, protože my jako Komora včetně našich regionálních složek bychom se asi také dokázali na funkčním provozu takového dotačního programu podílet. Podobně jako se angažujeme v náboru kvalifikovaných zahraničních zaměstnanců nebo při výběru mýta. K diskusi jsou některé parametry zamýšleného programu. Existují například situace, kdy je sjednáno nájemné na nákladové úrovni nebo jen těsně nad ní, a tehdy je sporné tlačit ke snížení nájemného pod tuto minimální úroveň. Určitě by bylo možné – podobně jako v případu odstupňovaného snižování pojistného – uvažovat o určitém státním příspěvku na nájemné i v situaci, kdy se pronajímatel s nájemníkem dohodnou na rozumném, ekonomicky odůvodněném snížení nájemného o méně než 30 %.

Vláda také na svém jednání rozhodla, že s účinností od 11. května 2020 dojde ke spuštění některých částí programů ekonomické migrace. Společně s Programem klíčový a vědecký personál, Programem vysoce kvalifikovaný zaměstnanec bude možné v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec pro středně kvalifikované v 1. fázi žádat o pracovníky spadající pod sociální služby. Stejně tak bude blíže určeno na webových stránkách MZV, ze kterých zemí bude možné získat zahraniční pracovníky. Veškeré pozitivní postupy týkající se znovu otevření projektových možností, jak získat nové pracovníky z třetích zemí, využití sezónních pracovníků, závisí však na epidemiologické situaci zdrojové země. Pro zajištění co nejvíce možné informovanosti o aktuálním stavu a případných dalších postupech se HK ČR rozhodla realizovat dne 12. května webinář s účastí zástupců jednotlivých resortů, kteří situaci monitorují a vyjednávají podmínky s epidemiologickými pracovníky. Více informací včetně přihlášení na webinář naleznete zde.

V návaznosti na výše uvedené aktivity k podpoře zahraniční migrace jsme vyzvali ke spolupráci dopisem a tiskovou zprávou vládní představitele příslušných ministerstev (MPSV, MZV, MPO a MV). Tuto iniciativu Hospodářské komory podpořila široká škála podnikatelské veřejnosti. Jsme připraveni jednat o postupech a možnostech v alternativních řešeních. Například určit bezpečnou zemi, počet pracovníků, oborové zaměření, dopravu do ČR, aj. tak, aby vše bylo v souladu s bezpečnostními podmínkami státu a dodržení epidemiologických požadavků.

Poslanecká sněmovna schválila ve zkráceném jednání návrh na další odložení poslední vlny EET (sněmovní tisk 849) do konce letošního roku s tím, že i podnikatelé, kteří začali evidovat v předchozích vlnách, nemají do konce roku tuto povinnost. Dalším vládním návrhem čerstvě schváleným poslaneckou sněmovnou je rozšíření kompenzačního bonusu i na společníky s.r.o. (sněmovní tisk 850). Víte, že jsme dlouho usilovali o to, aby zejména malé společnosti nebyly státem opomíjeny při kompenzaci problémů, které jim v souvislosti s koronavirovou krizí vznikly (viz tisková zpráva).

Na zaměstnavatele bude mít vliv i další poslaneckou sněmovnou schválený návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (sněmovní tisk 851). Všechny tyto legislativní návrhy musí samozřejmě ještě projednat Senát.

Prezident ČR podepsal 6. 5. 2020 novelu zákona o kompenzačním bonusu. Kvitovali jsme prodloužení období, za které bude vyplacení kompenzačního bonusu příslušet.

Tento týden byl také ve sbírce zákonů vyhlášen zákon o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2.

Připomínáme, že už 29. dubna nabylo účinnosti nařízení vlády č. 215/2020 Sb., které upravuje další dostupnost státní podpory umožňující čerpat úvěrové prostředky od bank, a to prostřednictvím poskytování záruk za takové úvěry ze strany EGAP. EGAP bude na vlastní účet poskytovat záruky jako zajištění splacení úvěrů. Jsou to záruky za splacení jistiny úvěrů na provoz, pracovní kapitál, na inovaci a zkvalitnění výroby a za účelem udržení podnikání poskytnutých vývozcům, výrobním a obchodním podnikům. Tyto záruky poskytuje EGAP jako mimořádné opatření státu za účelem vyšší dostupnosti likvidity exportně orientovaných podniků. Záruka ze strany EGAP je podmíněna splněním určitých kritérií. Bude tak dosažitelná jen pro větší podniky (250 a více zaměstnanců) s průkazným podílem vývozu (20 a více procent), přičemž horní hranicí záruk pro jeden podnik je „evropský“ limit 800 tis. EUR (hrubá částka, tj. před srážkou daně nebo jiného poplatku apod.) a úvěr není určen pro některé oblasti podnikání, jako je např. doprava, ubytování nebo turistický a sázkový byznys. Detailní podmínky naleznete zde.

Pravidelně aktualizujeme informace o cestování do sousedních zemí (v příštích týdnech plánujeme rozšíření na další země). Pořádáme nově sérii webinářů Antivirotikum pro export, každý čtvrtek účastníci získají aktuální informace k obchodu, logistice a autentický příběh exportující firmy. Pilotně jsme zacílili na Francii, tento týden je tématem podpora EU, v plánu je Rakousko, Británie, Itálie a další země (bližší informace zde). Připravujeme tzv. Exportní telemaraton, celotýdenní segmentovaný webinář se vstupy partnerů (MZV ČR, ČSOB, ČEB, EGAP). První akci tohoto typu plánujeme na začátek června. Firmy se dozví aktuální informace o nástrojích a podpoře exportu přímo od jednotlivých aktérů a poskytovatelů.

Na webové stránky jsme umístili další informace našich začleněných společenstev. Mezi nové příspěvky patří aktualizovaná verze manuálu pro provoz fitness center od 11. května 2020, v níž Česká komora fitness reaguje na další vlnu rozvolňování opatření pro sportovní aktivity. Dále pak tiskovou zprávu Asociace hotelů a restaurací, ve které Asociace vítá návrhy na snížení DPH pro ubytovací služby. Podněty našich začleněných společenstev i členů pravidelně postupujeme vládním činitelům, krizovému štábu MPO i týmu epidemiologů.

Na závěr zařazujeme informaci, která souvisí s mimořádnou schůzí vlády 7. května. Dle dostupných informací ministr zdravotnictví Vojtěch požadoval zařadit návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů. V podstatě jde o alternativní přístup k problému, jehož řešení bylo navrhováno v podobě novely zákona o ochraně veřejného zdraví, jejíž projednávání bylo na pondělní schůzi vlády přerušeno. Návrh novely vyvolal řadu diskusí ohledně exkluzivních kompetencí jednoho ministra a o neprovázanosti s ústavním zákonem o bezpečnosti ČR. Průběžným výsledkem je návrh speciálního zákona, kde nařízení mimořádného opatření ministerstvem zdravotnictví musí nově předcházet souhlas vlády. Trochu nepřesvědčivé až zarážející je znění důvodové zprávy k návrhu, které nepředpokládá podstatnější dopady takových mimořádných opatření na podnikatelské prostředí, a není v něm ani naznačena jakákoliv souvislost s materiální újmou nebo škodou, které by mohla taková mimořádná opatření podnikatelům (i běžným občanům) způsobit. Nevydiskutovaná citlivost těchto otázek tak ukazuje odvrácenou tvář stavu legislativní nouze, kdy až překotně rychle vznikají návrhy zákonů, a to bez jakékoliv komunikace s odbornou i širší dotčenou veřejností.

 

30. 4. 2020

Senát ve středu 29. 4. 2020 schválil a prezident 30. 4. podepsal několik zákonů projednaných v urychleném procesu legislativní nouze. Mezi nimi je i zvýšení výše ošetřovného na 80 % průměrného výdělku, a to zpětně od 1. dubna, poskytnutí stopadesátimiliardové státní záruky na zajištění dluhů ČMZRB nebo posunutí  termínu pro doprodej cigaret se starým kolkem a termínu konečného stažení cigaret z trhu. Senát naopak vrátil zpět do sněmovny novelu zákona o kompenzačním bonusu se svými změnami – prodloužení období pro výplatu bonusu akceptoval, avšak opětovně požaduje postupné zvyšování denní sazby bonusu pro OSVČ ze standardní výše 500 Kč – v květnu na 700 Kč a v červnu na 900 Kč. Zda to nakonec bude standardních 500 Kč nebo více znovu rozhodnou poslanci ve sněmovně. Jak jsme informovali dříve, vláda chystá obdobu kompenzačního bonusu určeného OSVČ také pro společníky a jednatele malých společností s ručením omezeným. Původně zvažované řešení prostřednictvím nařízení vlády, které měla schválit vláda na své schůzi 30. 4., bylo i pod tlakem Hospodářské komory a zejména našeho začleněného Svazu obchodu a cestovního ruchu přepracováno do podoby zákona, jímž se bude vláda zaobírat v týdnu od 4. 5. Zdá se také, že po týdnech přešlapování vláda nakonec vyhoví požadavku Hospodářské komory a dalších organizací zaměstnavatelů a schválí tzv. režim C jako doplněk ke stávajícímu programu Antivirus. Příspěvek v rámci tohoto doplňkového režimu by měl náležet zaměstnavateli na mzdu za každého zaměstnance, který bez omezení pracuje, přičemž u tohoto zaměstnavatele došlo k poklesu tržeb o 30 %.

Hospodářská komora už několik let poskytuje záštitu projektu Zákon roku. Jako reprezentanti podnikatelů napříč odvětvími i velikostní strukturou jsme přesvědčeni o užitečnosti soutěže. V letošním ročníku, jehož výsledky byly vyhlášeny 29. 4., je naše zadostiučinění o to větší, že se na prvních dvou místech umístily zákony nominované Hospodářskou komorou. Vítězný zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů je převratnou změnou v přístupu k legislativnímu rámci digitalizace. Tento zákon vytváří podmínky pro urychlené dokončení propojeného datového fondu veřejné správy a pro zahájení plošného povinného sdílení jednou pořízených dat o každém podnikateli, a to všemi oprávněnými úřady. Velmi si považujeme, že proti návrhu vítězného zákona nehlasoval ani jeden poslanec, ani jeden senátor. I zákon č. 277/2019 Sb., který se umístil na 2. místě, je v jistém smyslu revolucí, protože zásadním způsobem zpřehledňuje náš právní řád. Zavedení jednotných dnů právní účinnosti (vždy k 1. lednu nebo k 1. červenci) i obligatorních seznamů povinností, které z každého navrhovaného právního předpisu vyplývají povinným subjektům, nepochybně přispěje mimo jiné ke zlepšení právního vědomí podnikatelů.

Hospodářská komora již dále nemohla přehlížet postoj Ministerstva vnitra vůči českým výrobcům ochranných pomůcek. Na základě nepříznivých výstupů pro české výrobce z pracovní skupiny pro koordinaci opatření pro domácí výrobce, jejímž cílem je podpora tuzemských firem, respektive nastavení obchodního modelu mezi státem a českými výrobci ochranných prostředků, se Hospodářská komora společně se SPD a AMSP rozhodla otevřeným dopisem a tiskovou zprávou vyzvat předsedu vlády k rychlé nápravě. Hospodářská komora je potěšena pružnou reakcí MV ve spolupráci s MPO ve věci rozhodnutí uzavření osmi smluv k zajištění nejrůznějšího ochranného sortimentu. Ministerstvo vnitra navíc vypíšepodle zákona o veřejných zakázkách tendry na rámcovou smlouvu na dodávku ochranných pomůcek po skončení nouzového stavu pro své složky s možností přihlášení českých výrobců (jednotlivé odkazy na výzvy VZ pro ochranné pomůcky jsou k dispozici zde). Přestože se nejedná o centrální řešení v rámci zajištění ochranných prostředků, HK ČR vnímá tento krok pozitivně s příslibem k pokračování pro jednání k centrálnímu řešení.

30. 4. jsme na základě ankety, která proběhla v minulém týdnu, publikovali první výstupy. Ze šetření mezi 796 živnostníky a podniky vyplynulo, že opatření vlády na podporu ekonomiky jsou veřejnosti srozumitelná. Na druhou stranu se většina občanů včetně podnikatelů obává, že jim nepomohou. Celou tiskovou zprávu na dané téma si můžete přečíst zde.

Již od počátku nouzového stavu provozuje Hospodářská komora mimořádnou a bezplatnou poradnu pro podnikatele. Poradna je provozována v rámci našeho Právního elektronického systému (PES – https://pespropodnikatele.cz/). Do této chvíle jsme zpracovali již více než 2500 dotazů a podnětů. Těší nás, že se tato naše aktivita se setkala s výrazně kladným ohlasem. Vážíme si vaší důvěry a jsme rádi, že vám je Hospodářská komora nápomocna.

 • Rádi bychom při této příležitosti ocenili usilovnou práci odborných kapacit nejen z řad zaměstnanců Úřadu HK ČR, ale také spolupracujících advokátních kanceláří a poradenských společností. Jmenovitě se jedná o: HAVEL & PARTNERS; PRK Partners; ROWAN LEGAL; MELKUS KEJLA & PARTNERS; FRANK BOLD; ARROWS; VIA IURIS; Becker & Poliakoff; AK VINDICTA; Ernst & Young; AK NĚMEC, BLÁHA & NAVRÁTILOVÁ; AK FELIX a spol. a našeho strategického technologického partnera –  společnost CZ s.r.o.
 • Smyslem celé akce je, aby měli podnikatelé v této nelehké době aktuální informace a místo, kam mohou směřovat své dotazy a podněty související s koronavirovou pandemií. Provoz této mimořádné poradny bude trvat až do konce nouzového stavu, tedy do května 2020.
 • I po uplynutí nouzového stavu a ukončení mimořádné poradny jsme připraveni vám pomoci v orientaci vládních opatření např. prostřednictvím chatbotu, který dokáže v rekordním čase odpovědět většinu vašich dotazů. „Chatbot Komorník“ je vám k dispozici jak na našich webových stránkách, tak také na našich facebookových stránkách.

S ohledem na pozitivní zpětnou vazbu od firem, které již vystavené osvědčení o zásahu vyšší moci uplatnily, nabízíme nadále tuto pomoc podnikatelům s 50 % slevou. V rámci této služby je možné využít osobní konzultace odborného pracovníka na Hospodářské komoře. Více informací můžete nalézt zde.

S radostí vás informujeme o změně možnosti podání dokladů k ověření a následného osobního vyzvednutí v rámci služeb Klientského centra HK ČR (Praha, Florentinum). Od pondělí 4. května 2020 můžete znovu využít prezenčního způsobu podání dokladů k ověření, které bylo pozastaveno v průběhu března z bezpečnostních důvodů. Pracovnice jsou připravené vám pomoci v úředních hodinách, které jsou k dispozici zde. V případě zájmu je možné pokračovat v korespondenčním vyřízení. Od května můžete v Klientském centru, ale i na všech ostatních kontaktních místech veřejné správy HK ČR (komorových Czech POINTECH), získat výpis o všech elektronických receptech vydaných osobě žadatele za určité kalendářní období, tzv. „Výpis z lékového záznamu pacienta“. O tento výpis může požádat buď žadatel, nebo zmocněnec na základě plné moci. Cena výpisu je 90,-Kč za první stranu, 50,- Kč za druhou a každou další stranu. Kompletní přehled služeb komorových Czech POINTů naleznete zde.

 

28. 4. 2020

Výstupy z jednání vlády:

 • Vláda na své schůzi v pondělí 27. 4. 2020 rozhodla o prodloužení programu Antivirus, v jehož rámci mohou zaměstnavatelé čerpat příspěvky na náhrady mezd vyplácené zaměstnancům na překážkách, až do konce května. Dosavadní nastavení programu pokrývalo období od 12. března do 30. dubna. Vláda rovněž schválila návrh novely daňového řádu. V této souvislosti oceňujeme flexibilitu a soudnost ministerstva financí i celé vlády, když se poučily z neúspěchu předchozího návrhu, pro který se minulý týden nenašla podpora v Poslanecké sněmovně. Nové vládní znění tak v podstatě akceptuje všechny připomínky, které k daňovému řádu Hospodářská komora v dosavadním legislativním procesu uplatňovala. O dané věci jsme se podrobněji vyjádřili v tiskové zprávě z 27. 4.
 • Vláda 27. dubna zahájila diskusi o odkladu zaměstnavatelských odvodů na sociální pojištění. O tomto nástroji, nejlépe spojeném s částečným prominutím odvodů, hovoří komora od samého počátku koronavirové krize jako o jedné z nejefektivnějších forem pomoci státu firmám s problémy v cash flow. Vláda by měla opatření definitivně schválit na své pondělní schůzi. Věříme, že do té doby vyladí některé zbytečné parametry. Myslíme si, že by splátkování odvodů za květen až červenec mělo být možné i za doposud uvažovaným horizontem 20. září a nemělo by vůbec být penalizováno.
 • Vláda rovněž začala řešit problém doposud zcela opomíjených malých společností s ručením omezeným. Jejich společníci nedosáhnou na 25tisícový kompenzační bonus pro OSVČ. Z případné náhrady mzdy společníků, pokud je společnost zaměstnává, jsou doposud nastavenými podmínkami programu Antivirus takové firmy rovněž vyloučeny. MMR přišlo s návrhem na zvláštní dotační program pro společníky vybraných společností postižených koronavirovou krizí. K definitivnímu schválení dotačního programu se má vláda vrátit na své čtvrteční schůzi, kdy bude znovu jednat o návrhu příslušného nařízení vlády. K původní předloze nařízení jsme v uplynulých dnech měli řadu připomínek, které vedle řady legislativně technických výhrad (důsledek toho, že předpisy nyní vznikají velmi rychle bez detailnější odborné diskuse) věcně směřovaly především k rozšíření okruhu osob, které by byly oprávněny žádat o dotaci. Doufáme, že se ledy prolomí i v této oblasti.

Poslanecká sněmovna 28. 4. 2020 rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 17. května. Uvidíme, jaký to bude mít vliv na program postupného uvolňování dosud platných krizových a dalších mimořádných opatření.

Na tiskové konferenci 28. dubna jsme spolu s Františkem Luklem, předsedou Svazu měst a obcí ČR a Davidem Markem, hlavním ekonomem společnosti Deloitte, mimo jiné uvedli, že vláda by měla zachovat veškeré dotační programy pro firmy, města a obce, které jim umožňují vyšší efektivitu, modernizaci, digitalizaci a ochranu životního prostředí. Stejným směrem by měl stát směřovat také balíky smysluplných investičních opatření na povzbuzení české ekonomiky. Další výstupy si můžete přečíst např. v této tiskové zprávě. Sestřih klíčových sdělení pak můžete zhlédnout na zpravodajském webu iDNES.cz.

Na našich webových stránkách jsme pro vás mj. aktualizovali:

 • Informační materiál, který se týká přeshraničního pohybu osob v návaznosti na poslední rozhodnutí Vlády ČR. Materiál popisuje a objasňuje pravidla pro přeshraniční pohyb občanů ČR na Slovensko, do Rakouska, Německa a Polska. Dokument dále informuje o podmínkách vstupu cizinců na území ČR.
 • Přehledovou tabulku s opatřeními vlády, respektive státu, a doporučeným postupem Hospodářské komory pro podnikatele. K nahlédnutí níže.
 • Informaci o prodloužení programu Antivirus, a to v návaznosti na včerejší zasedání vlády.

Na webové stránky komory jsme také uveřejnili výzvu České asociace úklidu a čištění (CAC) k znovuotevření provozů, která navazuje na již dříve publikovaná Metodická doporučení pro účinnou dezinfekci povrchů v souvislosti s koronavirem.

Dovolujeme si vás upozornit také na stanovisko Veletrhů Brno. Připomínáme, že Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve střední Evropě, kterého se každoročně účastní přes 1 600 vystavovatelů. Řada z vás jej navštěvuje nebo vystavuje na něm své výrobky, proto čekáte na zprávu, jak bude tato akce pro podnikatele probíhat letos. Pořadatelé požádali vládu, aby veletrhy zařadila do stejné kategorie vládního harmonogramu uvolňování restrikcí jako provozovatele nákupních center. Podněty našich začleněných společenstev i členů pravidelně postupujeme vládním činitelům, krizovému štábu MPO i týmu epidemiologů.

Ve spolupráci se společností Wolters Kluwer nabízíme v rámci služby Vzorné Právo vybrané vzory smluv a jiných právních dokumentů. To vše zdarma a exkluzivně pro členy Hospodářské komory. Služba byla zpřístupněná 31. března 2020 a od té doby do nabídky přibyly nové vzory a byl spuštěn chat jako podpora pro práci se vzory. Služba je dostupná skrze Právní elektronický systém (PES) https://pespropodnikatele.cz/ nebo přímo na adrese https://www.vzornepravo.cz/hkcr. Věříme, že vzory budou užitečné při řešení širokého spektra záležitostí, se kterými jsou nyní podnikatelé nuceni se potýkat. Nabídka je platná do 30. června 2020.

 

24. 4. 2020

23. 4. 2020 jednala sněmovna o několika legislativních návrzích. Z pohledu zejména drobných podnikatelů hrál roli především sněmovnou schválený návrh novely nedávno přijatého zákona o kompenzačním bonusu, jehož podstatou je pokračování kompenzačního bonusu pro OSVČ po 30. dubnu, kdy výplata stávajících 25 tisíc končí. Návrh zachovává nyní platnou denní kompenzaci ve výši 500, ale nově definuje druhé bonusové období od 1. května až do 8. června, tedy 39 dní, a připouští případné třetí bonusové období i po 8. červnu, o jehož délce má ale rozhodovat sama vláda. Vyplácení bonusu se tak napevno neodvíjí od doby trvání tzv. nouzového stavu, o které aktuálně politici diskutují. Je jen škoda, že poslanci nevyužili příležitost a podstatněji nerozšířili okruh osob, které mají na kompenzační bonus nárok. Nadále tak zůstávají mimo hru např. i společníci malých společností s ručením omezeným, které často mají jen minimum zaměstnanců (zpravidla sebe sama) a podstatou svého byznysu, závislého často na průběžných tržbách, se příliš neliší od podnikání samostatných živnostníků. Vedle šance, že novelu poopraví senát, se rýsuje i možnost, že by vláda prostřednictvím svého nařízení nezávisle na zákonné úpravě kompenzačního bonusu pro OSVČ zavedla zvláštní dotační program, který by umožnil finanční podporu společníkům jedno- nebo dvoučlenných společností s ručením omezeným. Výše podpory by podobně jako u kompenzačního bonusu pro OSVČ mohla být ve výši 500 Kč na společníka a den. O podmínkách dotačního programu by měla jednat vláda na své pondělní schůzi 27. 4. 2020.

Druhý výstup z Poslanecké sněmovny z 23. 4. 2020, který si dovolíme zmínit, upravuje problematiku spotřebních daní. Týká se nejenom dovozců a výrobců tabákových výrobků, ale i jejich distributorů a zejména maloobchodních prodejců, velkých i velmi malých. Návrhem se o jeden měsíc posouvá termín pro doprodej cigaret se starým kolkem a termín konečného stažení cigaret z trhu. Cílem navrhovaného opatření je poskytnout podnikatelům v daném odvětví pro letošek větší časový prostor pro to, aby mohli za ztížených podmínek současné koronavirové krize provést stažení cigaret s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě spotřební daně účinné do 29. února 2020 z trhu. Od 1. března 2020 platí nové sazby spotřební daně z tabákových výrobků. Na trh je tak možné uvádět pouze tabákové výrobky, které jsou označeny tabákovou nálepkou odpovídající nové sazbě spotřební daně. Z důvodu řady mimořádných opatření jsou však podnikatelé pod časovým tlakem, neboť doprodej dříve nakoupených cigaret a jejich stahování je podstatně náročnější, než tomu je za standardních okolností, a to zejména z důvodu ztížené logistiky, nedostatku pracovních sil a souvisejících zdravotních rizik. I zde se bude předlohou dále zaobírat senát.

Jak z médií nejspíš již víte, Městský soud v Praze zrušil mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 4. 2020 a ze dne 26. 3. 2020 o omezení maloobchodního prodeje a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020 a ze dne 23. 3. 2020 omezující volný pohyb osob.

 • Hospodářská komora tento rozsudek vnímá veskrze pozitivně, protože jeho obsah a důsledky jednak vrací výkon veřejné moci do mantinelů, které odpovídají právnímu státu, jednak předpokládají, že pokud stát svým rozhodnutím (jakkoli vedeným dobrým záměrem) způsobí škodu soukromým osobám, měl by ji nahradit.
 • Podle názoru Hospodářské komory by nemělo zapadnout zejména to, že se soud vyhnul hodnocení přísnosti i účinnosti státem přijatých protiepidemických opatření („A soud nemíní nikterak rozporovat, že jím (tj. Ministerstvem zdravotnictví ČR) uplatněný postup se jevil (a jeví) z hlediska zvládnutí nastalé hrozby efektivní.) Co naopak soud zdůrazňuje, je nutnost dodržování formálních pravidel výkonu veřejné moci za jakékoli situace, a to bez ohledu na hrozbu, které musí stát čelit („Je klíčové, aby právě v těchto případech orgány veřejné moci lpěly na pravidlech, která určují chování jednotlivých aktérů při mimořádných stavech, neboť pouze tak bude zajištěno, že i při ohrožení státu a jeho obyvatel bude v maximální možné míře zachován též právní stát.“)
 • Ministerstvo zdravotnictví teď v podstatě „musí“ rozsudek napadnout opravným prostředkem a pokusit se rozhodnutí Městského soudu o nesprávném úředním postupu ministerstva zvrátit, protože jinak by hrozilo významné riziko, že by poškozené podnikatelské subjekty mohly uplatňovat náhradu škody podle příslušných ustanovení zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, za dobu od 23. 3. do 26. 4. 2020 (kdy byla nelegální mimořádná opatření v účinnosti). Jedná se o zákon, který je v praxi poměrně často využíván a u nějž se dá rozhodování soudů lépe předjímat. Druhá cesta uplatnění náhrady vzniklých škod (podle krizového zákona – podle ustanovení § 36 zákona č. 240/2000 Sb.) zatím není v praxi příliš „prošlapaná“ a odhadovat výsledek soudního řízení je tedy nepoměrně těžší. V každém případě však platí, že budou mít poškození podnikatelé šanci na případné odškodnění.

Náš tlak na vládu přinesl další hmatatelné výsledky. Vláda na základě příznivých epidemiologických dat a argumentů Hospodářské komory, Svazu obchodu a cestovního ruchu, Asociace hotelů a restaurací a dalších organizací v Hospodářské komoře včera večer přehodnotila svůj harmonogram rozvolňování omezení podnikatelských činností, který původně sahal až za 8. červen. Dojde tak k rychlejšímu otevírání obchodů a služeb. Už od pondělka 27. dubna tak budou moci kromě malých prodejen a provozoven otevřít i ty větší, a to až do 2 500 m prodejní plochy. Od pondělí mohou spustit provoz také autoškoly, za určitých okolností i posilovny, fitness centra a tělocvičny. Uvolňování obchodu a služeb se tak podařilo urychlit zhruba o 14 dní. Ačkoliv řada z vás řeší existenční problémy, považuji za důležitý každý den, kdy budete moct začít snižovat své ztráty a vracet se do normálu. Záznam z úterního tiskového brífinku, na kterém jsme znovu upozornili na naše výhrady k původnímu vládnímu harmonogramu, naleznete zde. Aktualizovaný harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností naleznete zde.

Také 24. 4. 2020 jednala vláda o dalších opatřeních. Schválila a do Sněmovny poslala žádost o prodloužení nouzového stavu do 25. května. Právě v tento den má skončit rozvolňování všech vládních restrikcí, které se o 14 dnů urychlily. Na tiskové konferenci po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová také uvedla, že u kompenzačního bonusu Pětadvacítka pro živnostníky finanční úřady evidují už 400.846 žádostí. Uspokojeno zatím bylo 364.257 žádostí za téměř devět miliard korun. Připomínáme, že nárok na 25 tisíc korun, tedy 500 korun denně, mají živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné postižení v souvislosti s koronavirem. Žádat mohou od 9. dubna zatím za období od 12. března do 30. dubna. Závěry z jednání vlády nyní budeme analyzovat.

Jak jsme již informovali, na půdě Hospodářské komory se nám podařilo uskutečnit jednání s týmem epidemiologů, který vedl Rastislav Maďar, koordinátor skupiny pro řízené uvolňování karantény MZ ČR. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý 24. 4. 2020 využil toho, že se na tomto jednání domluvila další komunikace tak, abychom mohli průběžně získávat informace a navrhovat naše doporučení při dalším postupu uvolňování karantény. Ministra zdravotnictví a epidemiology prezident komory požádal o otevření další etapy našich jednání v souvislosti s letní sezonou. Aby provozovatelé typicky letních služeb – kempy, koupaliště, dětské tábory, půjčovny lodí a kol, sportoviště, infocentra – a na tyto služby navázaná doprava či stravování – mohli připravit své provozovny na letní dovolené, potřebují od vlády zavčasu vědět nejen kdy a za jakých okolností budou moct otevřít, ale také jaká opatření budou muset zavést. Informace naleznete také v tiskové zprávě. V této souvislosti chceme poděkovat za rychlou součinnost mj. Asociaci bazénů a saun, SOCR, AHR, RegioJetu a dalším.

Vladimír Dlouhý byl ze strany MPO informován o hlavních změnách v cestování, které budou platné od 27. 4. 2020 od 00:00. Pravidla pro přeshraniční pohyb dále prověřujeme a vyjasňujeme včetně režimu vstupu do sousedních zemí. Aktualizaci pravidel budeme průběžně zveřejňovat zde.

Díky velkému zájmu o zajištění ochranných prostředků se Hospodářská komora rozhodla společně s partnery otevřít druhou možnost zajištění nedostupného zboží pro ochranu zaměstnanců. V rámci této nabídky byl rozšířen sortiment výrobků o velmi žádané respirátory FFP3, ochranné obleky, štíty, brýle, rukavice aj. Více informací o druhé nabídce zajištění ochranných prostředků je k dispozici zde.

V návaznosti na velké množství dotazů ve spojitosti s COVID-19, se kterými se na nás obraceli členové i nečlenové komory, jsme na webových stránkách spustili nového pomocníka – chatbota, který dokáže v rekordním čase zodpovědět většinu vašich dotazů. Zároveň vás jednoduše provede změtí neustále se vyvíjejících vládních opatření. „Chatbot Komorník“ je vám plně  k dispozici. Vzhledem k dynamické situaci ho budeme průběžně aktualizovat.

Hospodářská komora vedla od čtvrtka 2. 4. 2020 do pondělí 6. 4. 2020 bleskovou anketu mezi firmami zařazenými Hospodářskou komorou do Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina). Anketa nesla název „Koronavirus a zaměstnávání cizinců“. Cílem ankety bylo zjistit, jaký byl dopad koronaviru na pracovně-právní vztahy se zaměstnanci – cizinci, jaká opatření v této souvislosti zaměstnavatelé učinili a jaká opatření zvažují. Výsledky ankety byly a budou použity pro formování dalšího postupu HK ČR, zejména při komunikaci se státními orgány s cílem přizpůsobit nastavení Programu kvalifikovaný zaměstnanec požadavkům uživatelů a ulehčit tak podnikatelům v současné tíživé situaci. Na výsledky se můžete podívat zde.

Na webové stránky jsme publikovali analýzu dopadů COVID 19 na audiovizuální průmysl a jejich možná řešení, kterou mj. zpracovala Asociace producentů v audiovizi a Unie filmových distributorů.

 • V návaznosti na tuto analýzu bychom rádi uvedli, že velmi dobře vnímáme, že vedle průmyslových podniků nebo hoteliérů a obchodníků jsou i další obory, na které negativně dopadá současná koronavirová krize, a to včetně uměleckých profesí. Mezi ty patří právě i tvůrci audiovizuálních děl nebo pořadatelé kulturních akcí. Současný vládní harmonogram rozvolňování preventivních opatření právě na ně v mnohém zapomíná. I po uvolnění většiny preventivních opatření by i umělecké profese nadále podléhaly povinnosti nošení roušek. Podle Asociace producentů v audiovizi a Asociace komerčních televizí, které jsou začleněnými společenstvy Hospodářské komory, by tak byl prakticky znemožněn výkon divadelních, filmových nebo např. tanečních rolí. Pro tvůrce uměleckých děl by proto měl stát zajistit výjimku pro zakrývání nosu a úst v průběhu uměleckého výkonu, samozřejmě za splnění příslušných hygienických opatření. Ať už se jedná o pravidelné testování umělců a členů realizačních týmů na COVID-19, povinnost nošení roušek mimo výkon role, dodržování 2metrových odstupů mezi umělci nebo pravidelná desinfekce jevišť nebo míst natáčení.

Dále bychom rádi upozornili na Manuál pro otevření provozu fitness center od pondělí 27. 4. 2020, který zpracovala Česká komora fitness. Další užitečné informace si můžete přečíst zde. Podněty našich začleněných společenstev i členů pravidelně postupujeme vládním činitelům, krizovému štábu MPO i týmu epidemiologů.

Dovolíme si pro inspiraci také upozornit na aktivitu Okresní hospodářské komory Olomouc, která spolu s městem spustila projekt Olomouc si pomáhá. Společně vytvořili prostor pro prezentaci nabídky restaurací a kaváren, obchodu a služeb, sportu, kultury a zábavy v době, kdy musejí mít uzavřený nebo omezený provoz. Olomoučané mohou ukázat, že jim záleží na jejich oblíbených obchůdcích, kavárnách či třeba divadle. Město a Dopravní podnik na podporu kampaně poskytly svůj volný reklamní prostor zdarma. Bližší informace naleznete zde.

 

22. 4. 2020

Výstupy z jednání poslanecké sněmovny:

 • Bohužel musíme konstatovat, že Poslanecká sněmovna setrvala u svých znění zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání.
  • Oba tyto zákony s dlouhými názvy regulují ne/placení nájemného v době mimořádných opatření a v uplynulých dnech jsme o nich také informovali.
  • Nájemcům bude umožněno odložit nájemné o 4 měsíce (do 31. 7.) v případě bytů a o 3 měsíce (do 30. 6.) v případě prostor sloužících k podnikání. Pokud nájemce doloží, že není v souvislosti s koronavirovou epidemií schopen splácet, nesmí dostat do 31. 12. 2020 výpověď z důvodu dlužného nájemného.
  • Poslanecká sněmovna tak odmítla senátní úpravy, které v obou případech zahrnovaly zejména ručení státu ve výši 80 % dlužného nájemného. Rozumíme potřebě řešit složitou situaci nájemců a nechceme ji zlehčovat, nicméně sněmovna opakovaně hodila přes palubu legitimní zájmy pronajímatelů. Tak trochu symbolicky v den 150. výročí narození Lenina. Zákony jdou nyní na podpis k panu prezidentovi a s největší pravděpodobností se v nejbližších dnech stanou součástí našeho právního řádu. Může se stát, že jen velmi dočasnou – pokud by oba zákony musely čelit ústavní stížnosti a neustály by ji. Pragmatickým východiskem z nenormální situace by mohlo být, kdyby vláda aktuálně schválenou zákonnou úpravu doplnila přijetím zvláštních státních kompenzačních programů pro nájemce a pronajímatele.
 • Poněkud překvapivě dopadlo hlasování o návrhu novely daňového řádu, kterou se svými změnami senát rovněž vrátil do sněmovny. Mezi poslanci se ale nepodařilo nalézt potřebný počet hlasů ani pro senátní, ani pro vlastní sněmovní verzi zákona. Novela daňového řádu na rozdíl od předchozích zákonů procházela standardním, nikoliv urychleným legislativním procesem. Na jedné straně je absence nové právní úpravy škoda, protože podnikatelé pozitivně vnímali dlouho slibovaný pokrok v digitalizaci správy daní i možnost vrácení nadměrných odpočtů na DPH po částech, na druhé straně byli ovšem rozčarovaní z toho, že se nedaří prosadit do zákona ustanovení, která finanční správu odradí od případného šikanózního jednání vůči podnikatelům, a zejména z nepřiměřenosti obecného prodloužení lhůty pro vrácení odpočtů z 30 na 45 dní, což považujeme za krajně necitlivé právě nyní v době koronavirových potíží řady firem s cash-flow. Nová, a doufáme, že více konsensuální, novela daňového řádu tak bude muset znovu projít celým legislativním procesem.

Patrně jste již v mediích zaznamenali výstupy z tiskové konference, kterou pořádala Hospodářská komora spolu s partnerskými organizacemi. Během ní jsme upozornili, že pokud nedojde ke koncepční změně, významná hospodářská odvětví budou v příštích týdnech čelit při rozvolňování ekonomiky významným problémům a neodůvodněné diskriminaci. Vláda by proto měla umožnit rychlejší otevření gastronomických provozů, ubytovacích služeb nebo nákupních center. Celý záznam konference můžete zhlédnout zde.

Na webových stránkách jsme publikovali tiskovou zprávu Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP k poklesu výroby motorových vozidel. Podněty našich začleněných společenstev i členů pravidelně postupujeme vládním činitelům, krizovému štábu MPO i týmu epidemiologů.

Na komorových stránkách si můžete také přečíst tiskovou zprávu Jihočeské hospodářské komory, která mj. shrnuje nové výzvy pro firmy, které v reakci na současnou situaci transformovaly svou výrobu.

Máme pro vás 6 tipů na užitečné on-line webináře od Hospodářské komory. Přizpůsobili jsme se vládním omezením a už od března nabízíme vzdělávání on-line. 3 webináře už máme úspěšně za sebou a dalších 6 je jich vypsaných.  Najdete mezi nimi třeba Jak motivovat zaměstnance v době krize, Jak vyzrát na PPC reklamu na Google a Seznamu, Zaměstnávání cizinců v době nouzového stavu nebo zdarma webinář Právní minimum pro podnikatele. Podívejte se na jednotlivé akce přímo na www.komora.cz/kurzy.

 

20. 4. 2020

Výstupy z jednání vlády:

 • V režimu legislativní nouze směřuje do sněmovny i vládní novela ošetřovného, která zpětně od 1. dubna až do otevření škol, nejdéle do 30. června zvyšuje ošetřovné pro zaměstnance pečující doma o děti z 60 na 80 % průměrného výdělku.
 • Po několika týdnech nejspíš sněmovna přijme další novelu zákona o státním rozpočtu. Tentokrát bude o schodkuve výši 300 mld. Kč. Stát by měl rovněž poskytnout novou zákonnou záruku ČMZRB ve výši 150 mld. Kč na její programy COVID, přičemž během pondělní schůze vlády byla původní, ministryní financí poněkud skromněji navržená velikost záruky, zvýšena o 100 mld. Kč.
 • Na prvním zasedání obnovené NERV byly v pondělí večer diskutovány 2 legislativní záměry vládyzrušení daně z nabytí nemovitých věcí a zavedení zpětného uplatňování ztrát v dani z příjmů. K oběma záměrům se stavíme v zásadě pozitivně. Vzrušená výměna názorů se týkala hodnocení dosavadních opatření vlády v boji proti koronaviru, což je tématem komorových anket. Detailněji se posuzovala úskalí aktuálně nastaveného tzv. kurzarbeitu nebo státních bankovních záruk. Polemiky vyvolal plán vlády na rozvolňování mimořádných opatření. Už nyní je a bude výzvou nejenom pro NERV také pokrizová podpora investic. Uvidíme, jak se debaty v rámci NERV promítnou do praktické politiky státu.

K 20. 4. 2020 mohou znovu otevřít provozovny řemeslníků, farmářské trhy, autobazary či autosalóny. Povoleno je rovněž konání svateb do deseti lidí a s venkovním tréninkem mohou v menších skupinách začít profesionální sportovci. Vláda plán otevírání obchodů a uvolnění dalších činností rozdělila do pěti etap ode dnešního dne až do pondělí 8. června. Harmonogram uvolňování restrikcí zde.

Do sněmovny se vracejí zákony, regulující nájemné z podnikatelských prostor a z bytů, kde senátoři zakotvují 80% státní záruku za dlužné nájemné. K prvnímu z těchto zákonů (o nájemném z prostor sloužících k podnikání) senátoři připojili i pokračování kompenzačního bonusu pro OSVČ po 30. dubnu, kdy výplata stávajících 25 tisíc končí, a to tak, že případný květnový bonus bude zahrnovat 31 dnů po 700 Kč a červnový bonus 30 dnů po 900 Kč. Tento návrh se tak ve sněmovně potká se samostatným vládním řešením, které zachovává nyní platnou denní kompenzaci ve výši 500 Kč, ale druhé bonusové období napevno definuje jako delší až do 8. června, tedy 39 dní, a připouští případné třetí bonusové období i po 8. červnu (také po 500 Kč denně), o jehož délce má ale rozhodovat sama vláda. V každém případě tedy kompenzační bonus 30. dubnem neskončí.

Prezident republiky dnes podepsal zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu.

 • Jeho obsahem je mimo jiné prodloužení mandátu členů orgánů právnických osob. V praxi to znamená, že pokud skončil členům těchto orgánů mandát v průběhu období, kdy platila mimořádná opatření, automaticky dochází k prodloužení jejich mandátu. Tento mandát bude trvat ještě další 3 měsíce po ukončení mimořádných opatření. Zároveň platí, že všechny orgány mohou po dobu platnosti mimořádných opatření operativně zasedat, přijímat rozhodnutí a volit per rollam nebo prostřednictvím videokonference, i kdyby takové možnosti neměly upraveny ve svých vnitřních předpisech nebo je tyto přímo zakazovaly.
 • Další významnou novinkou je tzv. „mimořádné moratorium“, prostředek ochrany před úpadkem, které má obdobné účinky jako insolvenční návrh (včetně omezení možnosti nakládat se svým majetkem), avšak na druhou stranu umožňuje čerpat prostředky veřejné podpory na zmírnění dopadů epidemie. A dalším jeho významným prvkem je, že úpadce po dobu trvání mimořádného moratoria nemusí podávat insolvenční návrh sám na sebe.

Na půdě Hospodářské komory se nám dnes podařilo uskutečnit jednání s týmem epidemiologů, který vedl Rastislav Maďar, koordinátor skupiny pro řízené uvolňování karantény MZ ČR. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý ho informoval o dopisu, který dnes spolu s dalšími svazy a asociacemi zaslal předsedovi vlády A. Babišovi. V něm apeluje na rychlejší otevření obchodů a služeb, nákupních center, gastronomických a hotelových provozů. Samozřejmě za podmínky respektování zásadních hygienických požadavků na ochranu zákazníků i poskytovatelů služeb. Vladimír Dlouhý konstatoval, že jsme dlouhodobě respektovali odborné názory doporučení epidemiologů, ale v současné době již očekáváme jasnější informace, o jaká data se opírá schválený návrh uvolňování karanténních opatření, a jaká konkrétní data budou mít vliv na jeho případné urychlení či zpomalení, či na úpravu vnitřní struktury jednotlivých kroků.

 • Na jednání Vladimír Dlouhý informoval o konkrétních připomínkách našich členů i začleněných společenstev – např. proč mají být uzavřené velké obchody s nábytkem, když jsou otevřené hobby markety, mluvili jsme i o podnětech České komory fitness nebo zástupců Asociace bazénů a saun ČR, se kterými jsme minulý týden diskutovali, jak získat od státu harmonogram a podmínky uvolňování aktivit související i s domácí letní turistickou sezonou, aby mohli být dobře připravené provozy a hygienická opatření.
 • Zároveň jsme se domluvili na další komunikaci tak, abychom mohli průběžně získávat informace a navrhovat naše doporučení při dalším postupu uvolňování karantény. Vladimír Dlouhý také požádal o nastavení on-line komunikační linky mezi Hospodářskou komorou a epidemiologickým týmem MZ, kde bychom mohli získávat reakce na mnoho dotazů a podnětů od našich členů, které se většinou dotýkají praktických otázek, jak aplikovat hygienické a regulační požadavky při otevření provozoven, či jak nastavit tato opatření, aby mohlo dojít k rychlejšímu uvolnění v segmentech obchodu a služeb plánovaných v pozdějších etapách rozvolňování karanténních opatření.

Na webové stránky komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev v souvislosti s koronavirem. Nově si tak můžete přečíst článek Asociace prádelen a čistíren, který pojednává o tom, jak se s krizí snaží vypořádat malé prádelny a čistírny. Podněty našich začleněných společenstev i členů pravidelně postupujeme vládním činitelům, krizovému štábu MPO a nově také týmů epidemiologů.

V úterý 21. dubna se uskuteční od 10:00 hod. mimořádná tisková konference Hospodářské komory k požadavkům na uvolňování preventivních opatření v souvislosti s koronavirem. Na konferenci, která bude navazovat na pondělní jednání zástupců Hospodářské komory a jejích partnerských organizací s představiteli epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví, společně s Vladimírem Dlouhým vystoupí Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky, Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky, a Jan Kubíček, předseda českého výboru Asociace nákupních center. Konferenci můžete sledovat např. na facebookových stránkách Hospodářské komory.

 

17. 4. 2020

Stručné shrnutí některých závěrů z jednání vlády:

 • Pro zařízení poskytující lázeňskou léčebně-rehabilitační péči je důležité nové sdělení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Vládní kabinet hodlá počkat do konce dubna na vyhodnocení epidemiologické situace, a pokud nevzniknou problémy, postupně by se měly otevírat i lázně.
 • Vláda schválila navýšení ošetřovného na 80 % denního základu příjmu zaměstnanců místo dosavadních 60 %. Klíčové pro živnostníky, kteří pečují o své blízké, je, zda tato změna se bude týkat i OSVČ. Ministryně práce Jana Maláčová to předpokládá, nicméně zatím nepotvrdila srovnání podmínek pomoci s tím, že s návrhem na navýšení ošetřovného musí přijít ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Resort by měl výzvu k podávání žádostí o podporu za duben vyhlásit 1. května.
 • V souvislosti s návrhem cestovních kanceláří vytvořit koridor pro dovolené např. v Chorvatsku náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula připustil, že je to jedna ze zvažovaných možností, nicméně budou nezbytná jednání s několika státy na vrcholné úrovni. Dovede si představit, že takový tranzit bude umožněn v zemích se zdravotním rizikem podobným riziku v ČR. Zda taková jednání vláda zahájila, nicméně neuvedl.

Vítáme rozhodnutí Senátu ze dne 17. 4. 2020, který vrací návrh zákona ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících k podnikání (tisk 239) k přepracování do Poslanecké sněmovny. Horní komora mj. schválila pozměňovací návrh umožňující pronajímatelům poskytnout až 80% státní záruky za nezaplacené nájemné v době koronavirové krize. Návrh tak pamatuje i na skupinu podnikatelů, na kterou původní návrh schválený sněmovnou nemyslel. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Na webové stránky jsme umístili další informace našich začleněných společenstev v souvislosti s koronavirem. Nově jsme publikovali stanovisko Asociace českých nábytkářů. Podněty našich začleněných společenstev i členů pravidelně postupujeme vládním činitelům i krizovému štábu MPO.

Oceňujeme práci krajských a okresních hospodářských komor, které plní informační roli, poskytují poradenský servis, aktivně jednají s územně samosprávnými celky, podílí se na zabezpečení a rozvozu osobních ochranných pomůcek a prostředků a vykonávají mnoho dalších aktivit na podporu podnikatelů a živnostníků ve svém regionu. Mezi poslední informace, které jsme publikovali k danému tématu, patří chvályhodná aktivita Jihočeské hospodářské komory či KHK Střední Čechy.

Znovu děkujeme těm z vás, kteří vyslyšeli naši výzvu a poslali nám e-mail se svými zkušenostmi s programy COVID I, COVID II nebo Antivirus. S těmito podněty pracujeme nejen směrem k MPO a MPSV, na váznoucí pomoc podnikatelům upozorňujeme také v médiích. Děkujeme, že jste byli ochotni se o své zkušenosti podělit např. se čtenáři Hospodářských novin zde.

V souvislosti s vašimi dotazy ohledně podpory v programech COVID jsme se také spojili s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, abychom pro vás zjistili podrobnější a aktuální informace. ČMZRB v rámci programů COVID zatím schválila podnikatelům podporu v celkovém objemu 1,6 miliardy Kč (přičemž z toho COVID II činí 1 mld. Kč), finálně ČMZRB zpracovala na 1 400 podnikatelských žádostí. V programu COVID I bylo vyplaceno 500 mil. korun. Peníze se tedy – alespoň podle vyjádření této státní banky – již reálně vyplácejí. Nicméně za složitě akceptovatelné považuji dvě věci. Za měsíc je vyřízena jen necelá polovina žádostí. A jestliže byla celková alokace COVID I v sumě 5 mld. korun, statistika naznačuje, že se tato alokace nevyčerpá. V takovém případě je absurdní, proč odmítnutí podnikatelé stále postrádají vysvětlení, z jakého důvodu zrovna jejich žádost byla zamítnuta. Přitom se ukazuje, že komunikace ze strany ČMZRB, která by pomohla žadatelům odstranit případné nedostatky v žádosti, by umožnila čerpat prostředky ještě z tohoto programu, protože peníze zjevně k dispozici jsou. Hlavním problémem je, ale zbytečná administrativní náročnost celého procesu, na kterou jsme upozornili generálního ředitele ČMZRB již v půlce března.

V návaznosti na prodloužení nouzového stavu a značný zájem podnikatelů budeme vystavovat Osvědčení o zásahu vyšší moci i nadále s 50% slevou. Se zvýhodněnou cenou můžete počítat až do dne ukončení nouzového stavu. Prostřednictvím tohoto osvědčení se může zaměstnavatel zprostit povinnosti např. k náhradě škody, jestliže bude prokázáno na základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku. Osvědčení je možné vystavit žadateli, který je zapsán v zákonem stanovené evidenci (např. česká společnost, pobočka zahraniční společnosti), který má smluvní vztah se zahraničním subjektem. Více informací můžete nalézt zde.

Na nedomyšlenost vládního harmonogramu uvolňování restrikcí upozornil mimo jiné také Deník 17. 4. 2020.

 

15. 4. 2020

Výstupy z jednání vlády:

 • 14. 4. 2020 vláda představila plán rozvolňování preventivních karanténních opatření. Má 5 fází. Oceňujeme, že vláda přišla s návrhem, jak by se měly v následujících týdnech postupně otevírat obchody, služby a gastronomická zařízení, nicméně považujeme ho za výrazně konzervativní. Domníváme se, že by tempo rozvolňování mohlo být rychlejší. Také nás mrzí, že vláda tento plán nijak neprojednala s těmi, kteří jej budou realizovat. A tak její návrh má nedostatky, na něž jsme dnes upozornili spolu s řadou našich začleněných společenstev. Je chybou, že vláda svou představu zveřejnila až na tiskové konferenci, čímž znemožnila věcnou diskusi, ve které by podnikatelé mohli upozornit na mnoho nejasností a nedomyšleností, které vládní návrh obsahuje. Podrobnosti zde.

Výstupy z jednání senátu:

 • Horní komora parlamentu se bude na zítřejší schůzi zabývat dvěma zákony o nájmech, ke kterým má Hospodářská komora zásadní výhrady. V prvním případě se nájemcům odkládají splátky nájmu nebo podnájmu prostorů určených k podnikání. Zákon sice poměrně vstřícně ulevuje podnikatelům v roli nájemců, ale ponechává bez jakékoliv kompenzace pronajímatele, na jejichž bedra tak plně přesouvá důsledky mimořádných opatření z důvodu pandemie. V druhém případě upozorňujeme, že návrh zákona celou složitou problematiku zužuje jen na výpověď z důvodu prodlení s platbami nájemného. Bližší informace naleznete zde.

S potěšením můžeme konstatovat, že jsme k 15. 4. 2020 zpracovali již více než 2000 dotazů a podnětů v naší bezplatné poradně. Těší nás, že díky této aktivitě mají podnikatelé přístup k aktuálním informacím a místo, kam mohou směřovat své podněty a dotazy. Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat spolupracujícím advokátním kancelářím (jejichž přehled naleznete níže) za jejich pomoc a společnosti NEWPS.CZ, která vytvořila technologické řešení a celou poradnu spravuje. Velmi si této spolupráce vážím. Poradna bude fungovat nejméně do konce dubna.

V návaznosti na opakující se dotazy zaměstnavatelů k žádostem o podporu z Programu Antivirus jsme pro vás připravili odpovědi na 12 nejčastějších dotazů.

Za alarmující považujeme výsledky online výzkumu, který v minulých dnech realizovala agentura SC&C. Z výzkumu, kterého se zúčastnilo celkem 2085 respondentů, vyplynulo, že 10 % podnikatelů deklaruje, že už přímo pozastavilo své podnikání či tak udělá v blízké době a dalších 18 % uvádí, že má vážné finanční problémy. Podnikatelé jsou na tom výrazně hůře než průměr populace, kde velké finanční potíže ohrožují 3 % populace.

 

9. 4. 2020

Výstupy z jednání vlády:

 • Vláda na své schůzi 9. 4. 2020 prodloužila po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny nouzový stav, který měl původně vypršet v sobotu 11. 4. 2020, až do 30. dubna 2020. Zároveň vicepremiér Karel Havlíček avizoval záměr od příštího týdne přistoupit k otevírání dalších obchodů a služeb. Věříme, že vláda o tomto procesu s námi bude jednat v intencích výzvy, kterou jsme jí zaslali v pondělí.
 • Vláda rovněž rozhodla o obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády (NERV), jejímž členem je také prezident Hospodářské komory, Vladimír Dlouhý. NERV bude mít 15 členů z akademické i podnikové sféry. Hlavními úkoly NERV mají být vyhledávání možných problémů ve fungování ekonomiky nebo příprava doporučení při přípravě strategických hospodářských dokumentů vlády. Rada by také měla vyhodnotit přijatá opatření kvůli šíření koronaviru a navrhnout opatření související s přípravou státního rozpočtu na rok 2021. Účast Vladimíra Dlouhého v NERV vnímáme jako respekt vlády k Hospodářské komoře.

Výstupy z jednání senátu:

 • Senát potvrdil sněmovní verzi zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními k výskytu koronaviru SARS CoV-2. OSVČ poškozené koronavirovou pandemií tak budou moci žádat o 25tisícový příspěvek kompenzující problémy v období od 12. 3. do 30. 4. 2020. Předpokládáme, že pokud by mimořádná opatření výrazněji přesáhla horizont 30. 4. 2020, zákon by byl novelizován a výplata kompenzačního bonusu by pokračovala, věříme, že by to byla i příležitost pro zavedení nějaké kompenzace např. i společníkům malých společností s ručením omezeným, které často mají jen minimum zaměstnanců a podstatou svého byznysu, závislého často na průběžných tržbách, se příliš neliší od podnikání samostatných živnostníků.
 • Senát v rámci zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti schválil to, že firmy, které žádají o příspěvky na náhradu mezd svých zaměstnanců na překážkách v práci v rámci programu Antivirus, který v tomto týdnu spustila vláda, nemusí po dobu platnosti mimořádných opatření dokládat bezdlužnost, pokud jde o placení daní a povinných pojistných odvodů.
 • Další důležité zákony schválené ve středu večer sněmovnou bude senát projednávat až po Velikonocích. Věříme, že se podaří pozměnit znění alespoň některých z nich. Zejména to platí pro zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání, který sice poměrně vstřícně ulevuje podnikatelům v roli nájemců, ale ponechává bez jakékoliv kompenzace pronajímatele, na jejichž bedra tak plně přesouvá důsledky pandemie.

Děkujeme těm z vás, kteří vyslyšeli naši výzvu a poslali nám e-mail se svými zkušenostmi s programy COVID I, COVID II nebo Antivirus. Pro shrnutí: Podnikatelé musí čelit nepřesně uváděným požadavkům úřady, složitým formulářům a zbytečné byrokracii. Proto jsme dnes spolu s prezidentem Asociace hotelů a restaurací Václavem Stárkem a prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou na tiskové konferenci doporučili vládě učinit kroky k řešení tohoto stavu, který rozhodně není důkazem pružnosti pomoci, která je vládou deklarována. Zároveň jsme požádali vládu o větší podporu podnikatelů po vzoru Německa a Rakouska a alespoň předběžný plán uvolňování obchodu, gastronomických a ubytovacích služeb. Více informací naleznete v tiskové zprávě, záznam pak můžete zhlédnout ve videu zde.

Hospodářská komora opakovaně apelovala na stát, banky, pojišťovny, obce i soukromé pronajímatele a vybízela je ke shovívavosti vůči zpožděným platbám ze strany firem postižených opatřeními vlády v souvislosti s koronavirem. V anketní otázce z konce března, která je nově zveřejněna na webu, celkem 69 % členských firem uvedlo, že se dosud nesetkalo s žádným vstřícným krokem ze strany věřitelů. Důvodem pro takový výsledek je pravděpodobně fakt, že značná část firem ještě o odklad splátek nepožádala a s věřitelem zatím nekomunikovala. Situace proto průběžně monitorujeme a věříme, že každý den přibývají firmy s pozitivní zkušeností.

Na webové stránky komory jsme umístili tiskovou zprávu a záchranný plán cestovního ruchu, na kterém se mj. podílel Svaz obchodu a cestovního ruchu a Asociace hotelů a restaurací. Autoři v něm společně vyzývají vládu, aby se konečně seriózně začala zabývat faktickými dopady návrhů, které předložily v rámci záchrany cestovního ruchu v České republice.

Publikovali jsme rovněž prohlášení komunikačního průmyslu, který reprezentuje roční obrat 170 miliard korun. Prohlášení podpořila mj. tato začleněná společenstva Hospodářské komory: AKA – Asociace komunikačních agentur, ADMEZ – Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu, APA – Asociace producentů v audiovizi, APR – Asociace public relations a SPVR – Svaz provozovatelů venkovní reklamy.

Na webových stránkách jsme rovněž publikovali Hradubickou velikonoční výzvu, kterou iniciovala KHK Pardubického kraje a KHK Královéhradeckého kraje.

 

8. 4. 2020

Komentář k výstupům z jednání Poslanecké sněmovny:

 • Do Senátu směřuje pozměněný návrh zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ. Novou podobu návrhu považujeme v porovnání s původní verzí za výrazně lepší variantu, nicméně přesto máme výhrady k nedostatečnému cílovému okruhu osob, které by jej mohly využít. Ani do Senátu postoupená podoba nepamatuje například na společníky zejména malých s.r.o. Analýzu upraveného zákona naleznete zde.
 • Do Senátu rovněž směřuje návrh zákona, který umožní podnikatelům požádat z důvodu pandemie o moratorium na splátky bankovních úvěrů (jistiny i úroků) na 3 až 6 měsíců s tím, že lhůta pro splacení úvěru se prodlouží o dobu přerušení splácení. Analýzu upraveného zákona naleznete zde.

V návaznosti na projekt Zachraň práci!, do kterého se zapojilo za týden více než 400 podnikatelských subjektů, Hospodářská komora spolu s partnery rozšířila své projektové aktivity o projekt Vyrábějme v Česku. Projekt fungující na základě stejných principů, jehož cílem je propojit výrobce ochranných prostředků s poptávajícími subjekty, se těší značné oblibě. Hospodářská komora registruje již více než 50 nabídek od výrobců s nejrůznějšími ochrannými pomůckami (roušky, respirátory, ochranné brýle apod.). Registrace do projektu je zdarma po dobu nouzového stavu. Více informací naleznete zde.

Na webu jsme publikovali vyhodnocení otázky ke změnám v organizaci práce, kterým v současnosti čelí mnoho firem. V normálním pracovním režimu v současnosti pracují (alespoň někteří) zaměstnanci ve třetině firem (34 %), ve zpracovatelském průmyslu je to u tří pětin (60 %) respondentů v rámci Hospodářské komory.  Celkem 60 % našich zaměstnavatelů deklaruje, že v současné situaci všichni jejich zaměstnanci pracují jinak než v normálním firemním režimu. Změny jsou skutečně zásadní a došlo i k poklesu produktivity práce.

Na webové stránky komory jsme také umístili tiskovou zprávu Asociace českých nábytkářů k současné situaci. Podněty našich začleněných společenstev i členů pravidelně postupujeme vládním činitelům i krizovému štábu MPO.

9. 4. 2020 se uskuteční mimořádná tisková konference k aktuální situaci živnostníků a zaměstnavatelů. Společně s Vladimírem Dlouhým, prezidentem Hospodářské komory, na ní vystoupí Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky, a Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky. Konferenci můžete sledovat od 10:00 hod. např. na facebookových stránkách Hospodářské komory.

Možná jste již zaznamenali billboardy s kampaní „Než bude pozdě“. Ta nabádá k záchraně podnikání, pracovních míst a restartu tuzemské ekonomiky. Jedná se o způsob, jakým chtějí firmy z různých odvětví podpořit aktivity Hospodářské komory, a tím pomoci k zesílení tlaku na vyjednávání s vládou o podpoře živnostníků a firem. Cílem této kampaně je také informovat o našem webu tak, aby informace a rady, které na něm publikujeme, mohlo využít co nejvíce podnikatelů. Iniciátorem kampaně je skupina BigBoard, která bezplatně poskytla 120 svých velkoplošných outdoorových reklamních ploch napříč republikou a zajistila jejich výrobu i instalaci. Finanční podporu na režijní náklady spojené s tiskem a instalací výlepů poskytlo již 12 podnikatelů a firem. Skupině Bigboard i všem podporovatelům našich aktivit mnohokrát děkujeme.

 

7. 4. 2020

Vláda může prodloužit nouzový stav pouze do čtvrtka 30. 4. 2020. Sněmovna s tím po 5,5hodinové debatě 7. 4. 2020 souhlasila kvůli nynější koronavirové krizi. Připomínáme, že kabinet původně žádal poslance o prodloužení nouzového stavu až do pondělí 11. května, neboť sám kabinet může nouzový stav vyhlásit nejvýše na 30 dnů. Za současné situace by tak skončil v sobotu 11. 4. 2020. Co to znamená pro podnikatele v praxi? Nadále platí vládou přijatá mimořádná opatření omezující svobody podnikání, volného pohybu osob i v oblasti dopravy.

V Poslanecké sněmovně jsme uvítali návrhy, které by mohly odstranit komorou dlouhodobě kritizovanou povinnost platit DPH z faktur, za které podnikatelé neobdrží peníze. Jak návrh předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Jana Bartoška, tak občanských demokratů, kteří podobné opatření navrhli v hospodářském výboru dolní komory, jdou dobrým směrem. Usnesení výboru, které vyzývá vládu, aby jako jedno z ekonomických opatření na pomoc ekonomickým subjektům v době epidemie odložila splatnost DPH z nezaplacených faktur pro plátce daně za období březen až červen 2020, a to do konce roku 2020, považujeme za dobrý základ pro další konkrétní legislativní návrhy. Více zde.

Jedním z klíčových opatření vlády, o kterém vás pravidelně informujeme, měly a mají být programy ČMZRB COVID. Cílem těchto programů mělo být usnadnění přístupu malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Ačkoliv od samého počátku upozorňujeme na zbytečné administrativní překážky, neadekvátní podmínky či nízkou alokaci finančních prostředků, nebyly tyto připomínky bohužel ze strany ČMZRB a MPO vyslyšeny. I přes tuto skutečnost jsme připraveni nadále stupňovat tlak na odpovědné subjekty. Abychom mohli naše argumenty opřít o zkušenosti žadatelů, zřídili jsme novou schránku zkusenosticovid@komora.cz, do které nám můžete zasílat své zkušenosti s podáváním žádostí do jednotlivých programů a jejich výsledkem. Tato schránka bude sloužit jako zdroj podnětů pro další jednání, nikoliv jako poradna.

Hospodářská komora se připojila k výzvě, aby Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví upravilo úřední hodiny na CzechPOINTech a umožnilo tak rychlé založení datové schránky občanům, podnikatelům a neziskovým organizacím, kteří ještě datovou schránku nemají. Díky tomu si budou moci občané zřizovat datové schránky na počkání a bezplatně i v době nouzového stavu. Využít při tom mohou i kontaktní místa veřejné správy Hospodářské komory. Podrobné informace k výzvě naleznete zde.

7. 4. 2020 bylo na webových stránkách zveřejněno vyhodnocení další otázky z ankety „Máte přístup k přehledným a uspořádaným informacím o vládní podpoře firem v souvislosti s koronavirem?“ Přístup k potřebným informacím mají dvě třetiny (66 %) členských firem. Důležité je, aby se zprávy o státní podpoře a dalších změnách dostaly především k firmám z nejvíce postižených oborů – v cestovním ruchu je s informovaností spokojeno 64 % členských firem a v restauračních službách 65 %, tedy informovanost zde není nadprůměrná.

Na webové stránky komory jsme také umístili DEKLARACI NEJEN fitness sektoru České republiky, kterou sepsala Česká komora fitness. Podněty našich začleněných společenstev i členů pravidelně postupujeme vládním činitelům i krizovému štábu MPO.

 

6. 4. 2020

Hospodářská komora před zahájením plenárních schůzí poslanecké sněmovny pravidelně zasílá poslancům doporučení ohledně hlasování o zákonech, které podstatným způsobem regulují podnikatelské prostředí. Ve stavu legislativní nouze bude 7. 4. 2020 sněmovna jednat o řadě vládních návrhů předkládaných v souvislosti s důsledky pandemie. Tentokrát jsme se s ohledem na kritické připomínky z řad členské základny vyjádřili ke dvěma návrhům:

 • V případě návrhu zákona o kompenzačním bonusu Hospodářská komora podpoří každou změnu, která podstatně nezvýší administrativu opravňující žadatele o bonus a bude přitom znamenat, že kompenzace bude dostupná širšímu okruhu osob, které jsou opatřeními přijatými v souvislosti s epidemií zasaženy.
 • Pokud jde o návrh zákona regulující problematiku nájmu prostor sloužících podnikání, máme zásadní výhrady. Rozumíme snaze vlády pomoci podnikatelům, kteří se mohou z důvodu aktuální situace dostat do finančních obtíží, avšak způsob, jakým je pomoc zamýšlena bude mít relativně kladný dopad pouze na ty podnikatele, kteří se nacházejí v pozici nájemců. Situaci podnikatelů, kteří prostory pronajímají, může návrh ve vládou navrhovaném znění fakticky jen zhoršit, protože na jejich cash-flow návrh bez jakékoli kompenzace přenáší nároky vzniklé situace. Ovšem i pomoc zamýšlená podnikatelům – nájemcům je diskutabilní: ve skutečnosti se jejich problém jen odsouvá v čase a dluhy se návrhem případně jen navyšují o možné úročení a sankce související s existencí prodlení s úhradou nájemného. Hospodářská komora proto zastává stanovisko, že by návrh šitý horkou jehlou měla Poslanecká sněmovna korigovat tak, aby pronajímatelé, kteří budou výpadkem v příjmech z nájemného postiženi nejvíc, obdrželi od státu nějakou kompenzaci. Pokud by se nepodařilo nalézt kompromis ohledně zakotvení kompenzací pro pronajímatele a hrozilo by uzákonění návrhu v původní vládní podobě, je lepší úpravu vůbec nepřijímat a po přepracování ji předložit sněmovně k opětovnému projednání.

Vláda na schůzi 6. 4. 2020 rozhodla, že od úterý 7. 4. 2020 umožní znovuotevření provozoven, které sbírají a vykupují suroviny včetně kompostáren, ve čtvrtek pak mohou otevřít hobby markety, prodejny stavebnin, železářství a obchody a opravny jízdních kol. Rozšíření výjimek v mimořádném opatření, kterým se zakazuje maloobchodní prodej kvůli zamezení šíření nového typu koronaviru, však doprovodí plošně přísnější požadavky na hygienu.

Vláda rovněž schválila návrh legislativní úpravy, kterou vyjde vstříc jednou z nejvíce zasažených oborů podnikání – cestovnímu ruchu. Tuzemské cestovní kanceláře budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s odjezdem do 31. 8. 2020. Místo nich budou klientům vydávat poukazy na rovnocenné cesty. S určitými výjimkami jen pokud klienti poukaz do 31. 8. příštího roku poukaz nevyčerpají, cestovní kanceláře jim budou muset vrátit peníze.

Společně se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací hotelů a restaurací jsme předložili předsedovi vlády návrh na postupné otevírání provozoven obchodů, služeb a gastronomických zařízení v České republice. Současně jsme deklarovali, že jsme připraveni zapojit se do prací na harmonogramu otevírání jednotlivých segmentů obchodu a služeb a zároveň nastavit a zavést přísná hygienická a epidemiologická opatření tak, aby se minimalizovala rizika přenosu nákazy v nově otevřených provozovnách.

Dále jsme vládu požádali, aby formulovala jasná pravidla, která budou platit pro všechny otevřené obchody i služby a nebudou se chaoticky měnit a doplňovat. Zároveň jsme varovali před přijímáním opatření, která nejsou v denním provozu aplikovatelná či jen způsobují další problémy, jako jsou opatření kalkulující s průměrem osob na m2 plochy, měření teploty lidem při vstupu do prodejen, postupné vpouštění do obchodů, omezování prodejní doby či uzavření prodejen v některé dny v týdnu, neboť všechna tato opatření pouze vytvářejí situace, které jsou v rozporu se snahou zabránit shlukování a prodlužování pobytu v obchodech.

Náš návrh obsahuje tři vlny postupného otevírání obchodů a uvolňování služeb. Jsme připraveni s vládou jednat o dalším zpřesnění i navržených opatřeních. Celý návrh si můžete přečíst zde.

PODEJTO ZA MĚ – aneb jak podávat žádosti elektronicky i bez datové schránky. Hospodářská komora 6. 4. 2020 spustila ve spolupráci se svými technologickými partnery iniciativu PODEJTO ZA MĚ. Ta umožní živnostníkům a podnikatelům elektronickou formu žádosti či podání vůči úřadům, ale i například vůči bankám. Jedná se nový koncept zjednodušující běžnou praxi, tedy, že právní jednání vede za žadatele zmocněnec. Je zde řada advokátů, účetních, daňových poradců, ale i přátel či rodinných příslušníků, kteří mají datovou schránku a vědí, jak s ní zacházet.

 • Iniciativa je odpovědí na situaci, kdy se objevuje celá řada nových práv, jež mohou živnostníci či podnikatelé využít, o která však musí žádat. Značná část živnostníků bohužel datovou schránku nemá a musí s těmito žádostmi chodit na úřady. To vše v době, kdy úřady jsou personálně oslabené a je snaha, aby své záležitosti vyřizovali elektronicky, tedy bezkontaktně. Abychom právě těmto opakovaným návštěvám úřadů, frustraci a zklamání předešli, vytvořili jsme PODEJTO ZA MĚ. Více informací naleznete na https://www.komora.cz/podejtozame/.

6. 4. 2020 byl spuštěn Program Antivirus avizovaným příjmem žádostí zaměstnavatelů o částečnou kompenzaci mzdových nákladů v podobě náhrad mezd zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19. O náhrady lze žádat prostřednictvím webové aplikace na www.uradprace.cz. Návod Jak, kdy a kde žádat o příspěvek na náhradu mezd jsme doplnili o video návod MPSV, který vás celým procesem provede. Ke zhlédnutí zde.

Na webových stránkách nyní najdete vyhodnocení otázky „Jak byste ohodnotil/a finanční situaci vaší firmy (s využitím vlastních rezerv a půjček)?“ Celkový obrázek finanční situace firem není v tuto chvíli katastrofický, situace se však dramaticky vyvíjí. Celkem 8 % podnikatelů z řad členů Hospodářské komory odpovědělo, že již nyní nejsou schopni splácet svoje závazky. V cestovním ruchu je takových nesolventních firem 15 % a v restauračních službách 12 %. Březen je schopno zvládnout 29 % respondentů, v dubnu tak bude bez schopnosti splácet již 37 % podnikatelů, což bude dominovým efektem o příjmy připravovat tisíce větších či menších dodavatelů. V květnu nebude moci splácet o dalších 26 % podnikatelů více, tedy 63 % firem již bude mít velké finanční problémy.

6. 4. 2020 jsme na webových stránkách komory umístili stanovisko Českého svazu pivovarů a sladoven k dopadům nouzového stavu na hospody, restaurace a pivovary. Hospodářská komora zároveň podporuje iniciativu na podporu hospod a restaurací #ZACHRAŇHOSPODU. Iniciátoři výzvy spustili webovou stránku www.zachranhospodu.cz, na které se mohou zapojit hospody a restaurace i jejich zákazníci. Prostřednictvím systému si lidé budou moci koupit poukaz, který pak v hospodě nebo restauraci uplatní poté, co přestanou platit aktuální opatření a hospody znovu otevřou. Dále jsme publikovali otevřený dopis Asociace prádelen a čistíren ČR s žádostí o zařazení služeb prádelen do kritické infrastruktury. Podněty ze strany našich začleněných společenstev pravidelně postupujeme vládním činitelům i krizovému štábu MPO.

Nedávno jsme vás informovali, že se Hospodářská komora stala partnerem charitativního projektu Hudební divadlo Karlín ŽIVĚ, který pomáhá především seniorům a těm, co se o ně starají, ale také všem ostatním pracovníkům v první linii. Díky zapojení firem se daří distribuovat zdravotnické potřeby a materiál, např. do Domova sv. Karla Boromejského a Centra následné péče LDN Fakultní nemocnice Motol. Na sobotní díl, ve kterém byl hostem prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý (od 9:50), se můžete podívat na tomto odkazu.

 

3. 4. 2020

Za nejvýznamnější rozhodnutí vlády za uplynulý týden považujeme schválení návrhu na úpravu programu Antivirus. Podstatou je částečná kompenzace celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19. Cílem je pak ochrana pracovních míst.

Program Antivirus, který realizuje Úřad práce České republiky, se rozběhne v pondělí 6. 4. 2020. Žádosti o náhrady mezd lze podávat prostřednictvím webové aplikace na www.uradprace.cz.

 • Nárok na příspěvek na náhradu mezd mají zaměstnavatelé, kteří mají buď zaměstnance na karanténě nebo v izolaci, nebo museli uzavřít své provozovny na základě některého z opatření vlády (resp. ministerstva zdravotnictví). Žádat mohou i ti zaměstnavatelé, u kterých došlo k omezení nebo uzavření provozu z důvodu snížení poptávky či nedostatku surovin vstupních materiálů. Podle druhu překážek v práci bude poskytována náhrada režimu A ve výši 80% náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 39 000 Kč za jednoho zaměstnance měsíčně a v režimu B ve výši 60% náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 29 000 Kč za jednoho zaměstnance měsíčně.
 • Užitečné informace Jak řádně požádat o příspěvek na náhradu mezd jsme pro vás zkoncentrovali zde. Kompletní manuál MPSV pro zaměstnavatele můžete nalézt zde.

Provedli jsme rozbor vládního návrhu zavést moratorium nájemného placeného podnikateli. Rozumíme kroku vlády umožnit odklad splatnosti 3 měsíčních faktur až o 24 měsíců. Na druhou stranu ale i vlastníci nemovitostí mají závazky vůči bankám, dodavatelům služeb i samotnému státu. Hospodářská komora se proto 3. 4. 2020 připojila k výzvě podnikatelských organizací vládě, aby své rozhodnutí korigovala.

Děkujeme všem zaměstnavatelům, že začali využívat novou platformu Zachraň práci!, která umožňuje dočasně „půjčovat“ zaměstnance jiným zaměstnavatelům. Za první dva dny 250 firem nabízí přes 3.200 kvalifikovaných zaměstnanců, kteří by nemuseli jít na úřady práce. Poptáváno je 400 lidí. Nejčastěji jde o operátory výroby, pracovníky ve stavebnictví, v dopravě, kovodělníky a strojírenské dělníky. Zapojte se i vy, dispečink je na čísle 800 222 121, informace na https://www.komora.cz/zachranpraci/.

3. 4. 2020 jsme na webových stránkách umístili žádost Svazu chemického průmyslu ČR o rozšíření cíleného programu na podporu zaměstnanosti Antiviru a prohlášení veletržního a eventového průmyslu, jehož autorem je mj. Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí ČR. Oba podněty řešíme v rámci Krizového štábu MPO.

Připomínáme, že na našem webu naleznete ke stažení vzory nejaktuálnějších žádostí, které podávají podnikatelé svému finančnímu úřadu. Vzory zpracovali daňoví poradci a právníci krizového týmu poradenské skupiny KODAP. Nově si můžete také stáhnout Žádost o povolení splátek dluhu vůči Okresní (případně jiné) správě sociálního zabezpečení, a to pro OSVČ i pro zaměstnavatele.

 

2. 4. 2020

Vládou navržený kompenzační bonus z pera ministerstva financí ve výši 25 tisíc Kč pro OSVČ je krokem správným směrem. Nejenom zaměstnavatelé a zaměstnanci by měli být předmětem zájmu státu v této obtížné situaci. Nicméně podoba bonusu, která byla vládou navržena, má z našeho pohledu nedostatky, kvůli kterým by na státní příspěvek nedosáhla celá řada drobných podnikatelů, jejichž živnost byla v souvislosti s pandemií vážně poškozena. Budeme v rámci dalšího legislativního procesu usilovat o změnu parametrů bonusu, která umožní spravedlivější přístup větší skupině OSVČ k bonusu, a to tím spíše, že nezbytnost úpravy návrhu připustila i ministryně financí.

K původně představenému návrhu zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ v souvislosti s krizovými opatřeními jsme pro vás přehledně zpracovali vyplývající podmínky a další důležité informace.

2. 4. 2020 jsme pro vás vypracovali právní rozbor k návrhu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka ohledně moratoria nájemného placeného podnikateli. Téma má z hlediska podnikatelů dvě roviny – navržená regulace z pohledu nájemce a pohled ze strany pronajímatele. Podle Hospodářské komory je důležité, aby pronajímatelům byla zajištěna ze strany státu kompenzace v podobě poskytnutí záruk či úvěru, která zabrání tomu, aby fakt, že jsou připraveni o příjmy z nájemného, nevedl k jejich poškození. Příjem z nájmu je totiž pro ně v mnoha případech klíčovým zdrojem pro splácení úvěrů či úhrad jiných služeb. Pronajímatel by neměl fakticky skrytě úvěrovat nájemce bez podpory státu. Není vyloučeno, že návrh dozná změn v dalším legislativním procesu.

2. 4. 2020 ráno byl spuštěn avizovaný příjem žádostí o záruku v programu ČMZRB COVID II. Již po třech hodinách byl však kvůli velkému zájmu pozastaven. Potvrdila se tak naše výhrada, že alokace je nepochopitelně malá. Díky navýšení alokace o dalších 3,5 miliard Kč byl program posléze znovu otevřen. V tuto chvíli platí, že příjem žádostí je prodloužen do 3. 4., 23:59 hod.

Již jsme vás informovali, že státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) nabídla českým vývozcům okamžitou pomoc. Snížila poplatky, zkrátila čekací dobu a žádosti exportérů při hledání nových odběratelů vyřizuje přednostně. Vláda 1. 4. 2020 schválila také změnu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Pokud novelu schválí parlament, nově se EGAP zaručí za úvěry, o které podniky s více než 250 zaměstnanci budou žádat u komerčních bank kvůli koronaviru. EGAP bude ručit za úvěry 5 mil. korun až 1,4 mld. korun. Podrobnosti zde.

2. 4. 2020 odpoledne jsme zaměstnavatelům v Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina a Režim ostatní země) rozeslali bleskovou anketu k dopadům koronaviru na zaměstnávání cizinců ze třetích zemí. Reakce využijeme při dalším postupu Hospodářské komory, při nabízení nových služeb a při komunikaci se státními orgány s cílem ulehčit vám v současné tíživé situaci. Anketa bude otevřena po následující 3 dny (do neděle 5. dubna).

Na základě podnětů, které jsme obdrželi od našich začleněných společenstev k 1. 4. 2020, jsme zpracovali přehledovou tabulku, ve které tyto podněty nejen koncentrujeme, ale zároveň i monitorujeme stav jejich plnění. Tabulku budeme průběžně aktualizovat.

 

1. 4. 2020

Vláda na své schůzi dne 1. 4. 2020 schválila řadu návrhů důležitých pro podnikatele, které však musí ještě projednat a schválit parlament:

 • Pro všechny je zásadní prodloužení nouzového stavu do 11. 5. 2020.
 • Pro podnikatele jako klienty bank je důležitá možnost požádat z důvodu pandemie o moratorium na splátky bankovních úvěrů (jistiny i úroků) na 3 až 6 měsíců s tím, že lhůta pro splacení úvěru se prodlouží o dobu přerušení splácení; přitom výše příslušného úvěru sjednaného a čerpaného před 26. 3. 2020 není omezena. Více informací zde.
 • Podnikatelů v roli věřitelů se bude týkat obdobné moratorium na splácení spotřebitelských úvěrů.
 • Pro podnikatele jako nájemce i pronajímatele je významné moratorium na úhradu nájemného na 3 měsíce (do 30. 6. 2020) s tím, že odložené nájemné musí být zaplaceno do 2 let. Podnikatelé jako poskytovatelé nájemního bydlení nebudou moci po omezenou dobu dát výpověď z nájmu pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného.
 • Vláda rovněž povolila další výjimku ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách. Od 2. 4. 2020 bude možno otevřít prodejny domácích potřeb, pokud nabízený sortiment zahrnuje ochranné pomůcky.

V souvislosti se včera schváleným legislativním balíčkem ministryně spravedlnosti Marie Benešové jsme pro vás zpracovali základní analýzu navržených změn s významnějším dopadem na podnikatelské prostředí.

Na základě jednání vlády průběžně aktualizujeme tabulku s opatřeními Hospodářské komory a jejich plnění. K náhledu níže na této stránce.

Připomínáme, že 1. 4. 2020 byl zahájen příjem žádostí o ošetřovné pro OSVČ. Možnost žádat má každá OSVČ, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě či hendikepovaného člověka. Bližší informace k podmínkám a způsobu podání žádosti jsme pro vás shromáždili zde.

V souvislosti s ohlášeným spuštěním příjmu žádostí o záruku (2. 4. 2020 v 8:00 hod.) v programu COVID II Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou vám zasíláme informaci o spuštění on-line nástroje pro usnadnění podání žádosti. On-line nástroj byl vyvinut v partnerství právní firmy Frank Bold a IT firmy Legal Systems. Bude dostupný v rámci on-line právní podpory Frank Bold, která poskytuje bezplatné poradenství v souvislosti s pandemií COVID19. On-line formulář provede zájemce o podání žádosti o záruku v programu COVID II, a předpřipraví mu potřebné formuláře pro úspěšné podání žádosti do programu. Žadatel však bude muset následně ještě některé údaje doplnit sám, a i podání si bude zajišťovat sám.

31. 3. 2020 jsme publikovali další dílčí výsledky z poslední ankety mezi podnikateli, tentokrát k dopadům koronaviru na personální politiku. Zaměstnance kvůli vládním opatřením v souvislosti s koronavirem propustilo už 7 % členů Hospodářské komory, především v restauračních službách a v cestovním ruchu. Alarmující je, že propustit zaměstnance zvažuje více než čtvrtina zaměstnavatelů z řad členů, přičemž ve zpracovatelském průmyslu to je dokonce více než každá třetí členská firma. Celkem 29 % respondentů, především velkých firem a firem ze zpracovatelského průmyslu, projevilo zájem o službu, v rámci které by mohly dočasně poskytnout především volné personální kapacity jiné firmě nebo naopak v případě potřeby tyto kapacity dočasně získat.

V návaznosti na uvedené jsme promptně reagovali realizací projektu Zachraň práci! Těší nás zpětná vazba a zájmem firem. Za necelý den od spuštění tohoto projektu bylo registrováno již více než 50 firem, které nabízí ke sdílení pracovní kapacity v součtu téměř 1700 pracovníků přidělením k jinému zaměstnavateli. Nejčastější nabízené profese jsou pro využití v oblasti výroby či skladování a zpracování výrobků. Naopak jsme spolu s partnery projektu – Jurent CZ a MONTO, s.r.o. – zaregistrovali téměř 40 firem, které by uvítaly doplnění svých pracovníků nejčastěji o technické a řemeslné profese ve stavební výrobě, svářeče a skladníky v součtu téměř 200 pracovníků.

 

31. 3. 2020

Výstupy z jednání vlády dne 30. 3. 2020 s dopadem na podnikatelskou obec:

 • Vláda vyslyšela náš požadavek na plošný odklad záloh na silniční daň. V praxi to znamená, že všem poplatníkům bude umožněno uhradit zálohy splatné v dubnu a v červenci až do 15. 10. 2020. U takto zpožděných úhrad budou plošně prominuty všechny úroky z prodlení a z posečkání.
 • Vláda chce podnikatelům umožnit odklad nájmů, pokud jim znemožnila činnost svým nařízením proti šíření COVID-19. Zákonná norma má umožnit odklad splátek nájemného za šest měsíců. Nájemné bude následně možné rozložit do 24 měsíců. Přípravou zákona je pověřen ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček společně s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou.
 • Ministr dopravy Karel Havlíček informoval o záměru odložit výběr mýtného pro kamiony na dálnicích a části silnic první třídy. V tuto chvíli by se mělo jednat o odklad plateb o 3 měsíce. Technické podrobnosti zatím nejsou známy, budeme je pro vás zjišťovat.

Výstupy z jednání vlády dne 31. března 2020 s dopadem na podnikatelskou obec:

 • Vláda schválila návrh zákona, který má prostřednictvím jednorázového kompenzačního bonusu zmírnit dopady událostí souvisejících s koronavirem na OSVČ, jejichž činnost byla v důsledku těchto událostí utlumena. Kompenzační bonus bude poskytován ve výši 25 tisíc Kč za období od 12. 3. do 30. 4. 2020. Více informací naleznete zde.
 • Vláda změnila cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus upravující státní příspěvek zaměstnavatelům vyplácejícím náhrady mezd zaměstnancům na překážkách v souvislosti s koronavirem a stanovila principy správy tohoto příspěvku, který bude vyplácet Úřad práce. Program se člení do 2 režimů, první se týká překážek, které nesouvisí s vůlí zaměstnavatele, ale s rozhodnutím lékařské autority nebo vlády, druhý režim souvisí s vlastním rozhodnutím zaměstnavatele.  V rámci prvního bude příspěvek ve výši 80 % nákladů zaměstnavatele spojených s náhradou mzdy, maximálně 39 tisíc Kč, v rámci druhého režimu ve výši 60 % superhrubé mzdy. Zároveň vláda avizovala, že v nejbližších dnech přijde ještě s třetím, zvláštním režimem kompenzací pro provozy, které se nemohou zastavit.

Konkrétní parametry pro podporu podnikatelů, které po jednání ze dne 31. 3. 2020 představila vláda, v mnohém odráží požadavky podnikatelů a Hospodářské komory. Firmy tak mj. konečně dostávají do ruky finální podobu programu Antivirus, který ministerstvo práce a sociálních věcí přeskupilo do dvou základních režimů. Těší nás, že poté, co podnikatelé téměř 14 dní netrpělivě čekali na detaily ohledně kurzarbeitu, vláda konečně sdělila jasné stanovisko, a firmy tak alespoň rámcově mohou připravovat finanční plány pro další týdny a měsíce. Více v komentáři prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dluhého zde.

V reakci na metodiku k programu Antivirus schválenou 31. 3. 2020 – podpora zaměstnanosti jsme pro vás urychleně zpracovali praktické informace – Jak a kde žádat, kdo bude mít nárok na podporu zde.

 • Vláda schválila návrh balíčku změn zákonů v působnosti ministerstva spravedlnosti. Návrh zahrnuje moratorium do 31. 8. 2020 na podávání insolvenčních návrhů na firmy v potížích v důsledku epidemie, ani podnikatelé v přechodných potížích nebudou mít povinnost podat na sebe insolvenční návrh. Budou zmírněny procedury reorganizace. Umožní se prominout zmeškané lhůty v soudních řízeních. Bude možné rozhodování statutárních orgánů společností s využitím internetu a jiných technických prostředků i v případech, kdy to neupravují platné stanovy.
 • Jednotlivé vládní kroky budeme nadále monitorovat a informovat vás o možnostech využití.

Rádi bychom vás upozornili, že termín pro zahájení příjmu žádostí programu ČMZRB COVID II je stanoven na 2. 4. 2020. Vzhledem k nízké alokaci finančních prostředků a očekávanému velkému zájmu vám doporučujeme si pečlivě předem prostudovat veškeré náležitosti, abyste mohli svou žádost rychle podat. V této souvislosti jsme pro vás připravili souhrnnou informaci, která vám k tomu pomůže.

Hospodářská komora aktivně nabízí spolupráci zaměstnavatelům nad celostátním projektem Zachraň práci! Cílem tohoto projektu je maximální snížení rizika propouštění zaměstnanců. Naopak nabízíme možnost sdílení pracovních kapacit dle §43a zákoníku práce přidělením k jinému zaměstnavateli. První poptávky a nabídky zaměstnavatelů začnou poradenští dispečeři přijímat dne 31. 3. 2020 na bezplatné lince 800 222 121. Podrobnější informace o projektu Hospodářské komory jsou dispozici na našich webových stránkách či například v této tiskové zprávě.

Hospodářská komora rovněž přichází s pomocnou aktivitou podnikatelské veřejnosti v době, kdy všichni společně čelíme zcela neobvyklé situaci, která již má a ještě bude mít velké dopady do ekonomické situace nás i našich obchodních partnerů. Vedle důležité podpory státu je potřeba udržet transparentní podnikatelské prostředí, které umožní snižovat nebezpečnou druhotnou platební neschopnost. V této souvislosti nabízí Hospodářská komora ve spolupráci s firmou CRIF – Czech Credit Bureau – Monitoring Cribis umožňující sledování ekonomické situace u všech vašich odběratelů a dalších obchodních partnerů zdarma po dobu 2 měsíců. Tento monitoring vašeho zákaznického portfolia je zaměřen na právnické osoby a fyzické osoby podnikatele registrované na území České a Slovenské republiky. Bližší informace naleznete zde.

31. 3. 2020 jsme na webových stránkách umístili tiskovou zprávu Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP, ve které můžete nalézt komentář k zahájení programu Antivirus.

Připomínáme, že Deník zpracovává příběhy živnostníků postižených současnou krizí a také jim pomáhá ve spolupráci s Hospodářskou komorou zodpovídat vaše dotazy, čtěte zde.

Ve spolupráci se společností Wolters Kluwer jsme v rámci služby Vzorné právo zpřístupnily vybrané vzory smluv a jiných právních dokumentů. To vše zdarma a exklusivně pro členy Hospodářské komory. Více informací naleznete v tomto dopise. Služba je dostupná od 31. 3. 2020 skrze Právní elektronický systém (PES) https://pespropodnikatele.cz/ nebo přímo na adrese https://www.vzornepravo.cz/hkcr.

 

30. 3. 2020

30. 3. 2020 dopoledne se uskutečnil brífink prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého k opatřením vlády vůči živnostníkům a zaměstnavatelům a k možné vlně propouštění. Při této příležitosti ocenil podporu, kterou vláda slíbila zaměstnavatelům a živnostníkům v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru. Zároveň ale vládě vytkl, že stále chybí konkrétní informace, za jakých podmínek a kdy budou na ni mít nárok. Během brífinku prezident také představil výsledky bleskového šetření, na které reagovalo téměř 1400 respondentů. V souvislosti s kauzou náhrad ušlého zisku připomněl, že podnikatelům nejde ani tak o náhradu ušlého zisku (tedy všech tržeb), ale především o náhradu škod, které vznikly preventivními kroky vlády. Jde o to, aby vláda, jež znemožnila některým podnikatelům vykonávat svou podnikatelskou činnost, nahradila ztráty, které jim vznikají tím, že musí nadále hradit fixní náklady. Kromě mezd a odvodů jsou to třeba nájmy za provozovny, které jsou uzavřené, úvěry nebo platby dodavatelům. Výši ztrát firem prezident ilustroval na příkladu dvou zaměstnavatelů – se dvěma a čtyřiceti zaměstnanci. Naleznete také zde.

Na tiskové konferenci s Vladimírem Dlouhým vystoupil i Marek Hlavica, ředitel Asociace komunikačních agentur. Ten vyzval vládní představitele, aby zjednodušili svá sdělení do jednoduchého a pochopitelného jazyka. Využít při tom mohou i zkušené praktiky, kteří vinou současných okolností přišli o práci a o zakázky.

Videozáznam celého brífinku si můžete pustit zde. Další informace můžete nalézt např. zde.

V závěru týdne Hospodářská komora uplatnila 3 zásadní připomínky k programu Antivirus:

 1. Chceme vyšší zastropování maximální podpory na jednoho zaměstnance. Navrhujme proto zvýšit limit na 36 tisíc korun měsíčně, tedy na úroveň celorepublikové průměrné mzdy, anebo jej odvozovat od konkrétní průměrné mzdy v podniku.
 2. Nechceme, aby zaměstnavatel odváděl z náhrady mezd ještě sociální a zdravotní pojištění. V opačném případě to snižuje váhu státního příspěvku na celkových mzdových nákladech firem, neboť z každé obdržené stokoruny zaměstnavatel obratem státu odvede 34 korun.
 3. Žádáme, aby byl kurzarbeit rozšířen i na nepřetržité provozy, např. hutě či sklárny. Program Antivirus totiž nezohledňuje problémy v těch firmách, které musí udržovat nákladný nepřetržitý provoz, i když je významná část zaměstnanců v karanténě či pečuje o děti.

Více informací k požadavkům Hospodářské komory naleznete v této tiskové zprávě.

Vzhledem k tomu, že podnikatelskou veřejností netrpělivě očekávaná rozhodnutí vlády byla opět odložena, nemůžeme vás o konkrétních podmínkách kompenzačního programu Antivirus a o podpoře OSVČ v tuto chvíli informovat.

V návaznosti na páteční sdělení informujeme, že na webových stránkách ČMZRB byly dnes konečně zveřejněny parametry tohoto programu. ČMZRB bude živnostníkům, tedy OSVČ, i malým a středním podnikům ručit za úvěry u komerčních bank a také jim přispěje až milion korun na úhradu úroků. Program je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost MPO. Komerční banky jsou na program COVID II připraveny. Příjem žádostí do tohoto programu startuje 2. dubna 2020.

Bohužel i tento program trpí některými problémy:

  • Opět je administrativně náročný.
  • Opakují se stejné podmínky jako u programu COVID I, které mohou řadě firem komplikovat zapojení se do tohoto programu jako např. požadavek bezdlužnosti.
  • Významným problémem je bezesporu i fakt, že program dle regulí EU nevztahuje na podnikatelské aktivity v Praze. Z tohoto hlediska je pro mě zarážející, že spolu s programem COVID II nebyl spuštěn samostatný program pro pražské podnikatele financovaný z národních zdrojů.

Na stránce níže naleznete v tabulce přehledný souhrn vládních opatření vztahujících se na fyzické i právnické osoby. Jeho přidanou hodnotou je, že jsme tento přehled doplnili o praktické informace, které z nich pro jednotlivé skupiny podnikatelů vyplývají. Díky tomu se můžete lépe zorientovat v přijatých opatřeních a zároveň si připomenout, jakým způsobem můžete o tato podpůrná opatření požádat. Základní přehled opatření jsme čerpali ze stránek BusinessInfo.cz.

Ve spolupráci se společností Wolters Kluwer jsme v rámci služby Vzorné právo zpřístupnily vybrané vzory smluv a jiných právních dokumentů. To vše zdarma a exklusivně pro členy Hospodářské komory. Více informací naleznete v tomto dopise. Služba je dostupná od 31. 3. 2020 skrze Právní elektronický systém (PES) https://pespropodnikatele.cz/ nebo přímo na adrese https://www.vzornepravo.cz/hkcr.

Na webových stránkách jsme umístili další informace našich začleněných společenstev v souvislosti s koronavirem. Dnes jsme uveřejnili např. tiskovou zprávu Asociace českých nábytkářů či výsledky průzkumu mezi členy Asociace prádelen a čistíren.

Obdobně jako průběžně publikujeme informace od našich živnostenských společenstev zde, budeme shromažďovat informace od našich krajských a okresních hospodářských komor zde.

V návaznosti sdělení z minulého týdne, kdy jsme vás informovali o nové spolupráci s partnerem zajišťujícím ochranné pomůcky pro potřebu soukromého sektoru (více informací zde), vám připomínáme, že termín uzávěrky pro první objednávky je stanoven na 1. 4. 2020 s následným dodáním do 5 pracovních dní. O svém zájmu nás můžete informovat prostřednictvím kontaktního formuláře zde.

 

27. 3. 2020

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý pozitivně vnímá některé kroky vlády na podporu podnikatelů a živnostníků zveřejněné tento týden jako např. prominutí poloviny sociálního a zdravotního pojistného pro OSVČ, plošného zrušení červnové zálohy na daň z příjmů pro všechny podnikatele, ale třeba i posun v konkretizaci programu podpory zaměstnanosti „Antivirus“. Zatím je ale spíše zklamán z nízké pružnosti a akceschopnosti státu při praktické realizaci mnoha rázně vyhlašovaných opatření. Je trochu zbytečné zásobovat nás každý den informacemi o přípravě nových a nových programů pomoci, když ty již formálně zahájené zatím prakticky nefungují. Takže se například dovídáme o přípravě nového programu ČMZRB a MPO COVID III a zatím nejsme schopni získat ani základní informace o způsobu administrace již vyhlášeného programu COVID II. Proto opakovaně apelujeme na vládu, aby co nejrychleji aktivovala finanční toky směrem k postiženým firmám a OSVČ. V opačném případě se totiž může stát, že se řada podnikatelů – zejména z řad malých a středních podniků a také živnostníků – tolik potřebné pomoci ani nedočká. Přes naši snahu získat pro vás bližší informace k programu COVID II ze strany ČMZRB, vám bohužel můžeme poskytnout pouze rámcové informace, které jsou publikovány na jejích webových stránkách.

27. 3. 2020 jsme zaktualizovali tabulku Opatření Hospodářské komory a jejich plnění, její současnou podobu můžete nalézt níže na této stránce, případně zdeStejně tak jsme zaktualizovali 20 požadavků Hospodářské komory pro podnikatele postižené přímo či nepřímo koronavirem, k nahlédnutí také níže na stránce nebo zde.

Na webových stránkách komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev v souvislosti s koronavirem. 27. 3. 2020 jsme tak zveřejnili apel na vládu a samosprávu od Radka Roušara, prezidenta Elektrotechnického svazu českého, a výsledky ankety Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu. Veškeré informace od našich živnostenských společenstev a odborných sekcí Hospodářské komory jsme zpřehlednili zde.

V pondělí 30. 3. 2020 proběhne brífink prezidenta Hospodářské komory k opatřením vlády vůči živnostníkům a zaměstnavatelům a k možné vlně propouštění. Sledovat ho můžete např. na facebookových stránkách Hospodářské komory.

Hospodářská komora s ohledem na nucená vládní preventivní opatření reaguje na poptávku firem a přizpůsobuje prezenční formu vzdělávacích kurzů a seminářů na on-line webináře. Na první z nich s názvem Efektivita a nástroje pro Home Office se můžete registrovat již od 27. 3. 2020. Další webináře budeme postupně vypisovat zde.

 

26. 3. 2020

Hospodářská komora se 26. 3. 2020 zásadně ohradila proti snaze vlády komplikovat legitimní nároky podnikatelů na náhradu škody. Reagovali jsme tak na rozhodnutí vlády prodloužit uzavření vybraných prodejen a provozoven do 1. 4. 2020 nikoliv již podle vládního nařízení spadajícího pod krizový zákon, ale podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Můžeme si to vykládat tak, že stát se snaží minimalizovat nároky na náhradu škody, což chápeme. Ale pak upozorňujeme, že logickým zájmem podnikatelů bude uplatňovat náhrady škod a minimalizovat své ztráty. Podle našeho výkladu podnikatelé mají nárok na úhradu škod, ať už je to podle krizového zákona nebo zákona o ochraně veřejného zdraví. Odpovědnost státu za vzniklé škody zůstává. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Výstupy z jednání vlády 26. 3. 2020:

 • Ministerstvo zdravotnictví na základě jednání vlády vydalo mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou vybraných prodejen. Nově se do výjimek zařadilo zámečnictví, servis výrobků a strojů pro domácnost, myčky automobilů a také činnosti týkající se pohřbívání. Zákaz prodeje se také nevztahuje na poskytování ubytovacích služeb, a to osobám za účelem výkonu povolání a cizincům s pracovním povolením či do doby opuštění území České republiky. Zmírněný zákaz tak umožní mj. částečně otevřít hotely a penziony. Ubytovat se v nich bude možné například kvůli výkonu podnikání či práce, a to včetně cizinců s pracovním povolením na území ČR.
 • Vláda také vzala na vědomí vyhlášení programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 s názvem Ošetřovné pro OSVČ. Vyhlášením tohoto dotačního programu realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu záměr podpořit živnostníky, kteří kvůli mimořádnému opatření vlády, jímž byly uzavřeny základní a střední školy, museli přestat vykonávat svou živnost a starat se o děti. Vláda už odsouhlasila, že stát těmto podnikatelům vyplatí 424 korun za den.
 • Živnostníci, kterým vládní nařízení poškodilo podnikání, budou dostávat od státu 15 tisíc korun měsíčně po dobu trvání omezení. Ministryně financí Schillerová připraví návrh zákona, který vláda schválí v pondělí.

26. 3. 2020 jsme zaktualizovali přehled požadavků Hospodářské komory pro podnikatele postižené přímo či nepřímo koronavirem. Přehled nově čítá 21 požadavků. Mezi ty nové patří zavedení tzv. hotovostního principu odvádění daně z přidané hodnoty, která počítá s platbami DPH jen za skutečně proplacené faktury (více informací naleznete v dnešní tiskové zprávě) a dále plošný odklad záloh na silniční daň.

26. 3. 2020 jsme na celou členskou základnu rozeslali anketu k poslednímu vývoji ve vaší firmě ve spojitosti s koronavirem. Reakce využijeme při dalším postupu Hospodářské komory, zejména při komunikaci se státními orgány s cílem ulehčit podnikatelům v současné tíživé situaci. Abychom vám mohli být v této situaci nápomocni, musíme znát konkrétní situaci a nejbližší plány našich členů. Anketa bude otevřena jen pár nejbližších dní.

Okresní hospodářská komora Olomouc eviduje množství požadavků, podnětů a témat od podnikatelů a firem z regionu. Vše shrnují v tomto dokumentu. „Nedovolme koronaviru na dlouhá léta poškodit dlouho budovanou českou ekonomiku, tradiční průmysl a v důsledku také rozvoj regionu, České republiky i životní podmínky našich spoluobčanů. Již nyní je množství firem na hranici samotné existence. Není to dáno jejich nepřipraveností či nestabilitou, ale zcela objektivními faktory a přímo opatřeními souvisejícími s vyhlášeným nouzovým stavem,“ uvádí Radim Kašpar, ředitel Okresní Hospodářské komory Olomouc.

Se současnou situací se snaží kreativně vypořádat také Hudební divadlo Karlín, které ve spolupráci s partnery, mezi nimiž je i Hospodářská komora nebo COT media, vytvořilo charitativní projekt Hudební divadlo Karlín ŽIVĚ, který má pomáhat především seniorům. Jeho základní myšlenka je prostá: Když nemohou lidé do divadla, může divadlo za lidmi domů prostřednictvím moderních technologií. Již tento pátek 27. 3. 2020 bude od 20:00 hod. první živé vysílání. Streamy budou poté pokračovat pravidelně každý pátek a sobotu ve 20:00 hod. Sledovat je můžete zde. Výtěžek z projektu bude primárně použit na nákup zdravotnických potřeb a materiálu pro seniory. Projekt už dnes vytváří platformu pro širší rámec pomoci, do níž se mohou zapojit především podnikatelé. Už v tuto chvíli je v projektu angažováno mnoho významných firem, další se do projektu vstoupit chystají. Připojte se k tomuto charitativnímu projektu a pomozte potřebným. Kontakt a více informací naleznete zde.

 

25. 3. 2020

Výstupy z jednání Senátu Parlamentu ČR 25. 3. 2020

Senátoři na mimořádné schůzi 25. 3. 2020 schválili a podpořili všechny vládní návrhy zákonů související s koronavirem ve znění, které mu předložili poslanci.

Pro podnikatele je důležitá především tato nová legislativa:

Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

 • Dochází k odložení startu poslední vlny EET o 3 měsíce od ukončení nouzového stavu, tedy nejdříve k 1. 7. 2020.

Návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

 • Stát bude vyplácet ošetřovné za celou dobu uzavření škol kvůli koronavirové krizi, a to rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Rodič dostane 60 procent redukovaného vyměřovacího základu, a to i zpětně. Příspěvek státu dostanou i OSVČ.

Návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

 • Odpouští se na půl roku zálohy pojistného na sociální pojištění a prakticky se o polovinu snižuje pojistné, které budou muset příští rok OSVČ platit za letošek.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 • Odpouští se na půl roku zálohy pojistného na zdravotní pojištění a prakticky se o polovinu snižuje pojistné, které budou muset příští rok OSVČ platit za letošek. Odsouvá se termín podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám.

Předpokládáme, že všechny parlamentem projednané zákony urychleně podepíše i prezident republiky, a nová legislativa vstoupí brzy v platnost. Více informací k jednotlivým návrhům zákonů se můžete dočíst na webových stránkách Senátu PČR.

Novelu Zákona o státním rozpočtu na rok 2020 prezident republiky Miloš Zeman podepsal již dnes. V tomto případě se senát dle nastavených legislativních pravidel novelou nezabývá.

Schválený schodek letošního státního rozpočtu se zvýší z původních 40 miliard na 200 miliard korun, čímž se mj. vytvoří prostor pro kompenzační výdajové programy i pro úlevy na daních a pojistném.

Na základě výsledků dnešního jednání prezidia HK ČR přicházíme s dalším námětem k již zveřejněnému devatenácteru, který se v posledních dnech ozývá z naší členské základny:

 • Odvádění DPH pouze z uhrazených faktur. MF by mělo využít prostor daný evropskými směrnicemi a urychleně připravit novelu zákona o DPH, která by prozatím dočasně zavedla alespoň pro některá plnění tzv. hotovostní princip odvádění daně. V souvislosti s mimořádnými problémy v cash flow odběratelů se řada zejména malých firem dostává do problémů, když má zaplatit daň z poskytnutého zboží nebo služby, aniž by za ně dostala zaplaceno.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý požádal ministryni práce i ministryni financí, aby vládou schválený program státních kompenzací pro zaměstnavatele, tzv. Cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus, byl ve prospěch zaměstnavatelů upraven. Pro vás zaměstnavatele bude klíčová metodika, podle níž budete moct žádat stát o podporu. MPSV jsme proto dnes večer navrhli několik úprav této metodiky, kterými chceme dosáhnout spravedlivých parametrů programu. Jako příklad uvedeme tyto dva:

 • Podle našich analýz výše příspěvku přepočítaná na 1 zaměstnance by byla nyní „zastropována“ příliš nízko. Stát se sice chystá přispívat na vyplácené náhrady mezd 50 nebo 80 %, jenže tato nahrazovaná měsíční mzda bude limitována mediánem, tedy částkou 31 tisíc Kč. A to je problém. Firmy s vyššími mzdami – a nemusí to být ani výrazně nadprůměrné mzdy – by tak dostaly od státu relativně méně.
 • Druhý příklad. Zaměstnavatel by z náhrad mezd odváděl také odvod zdravotního a sociálního pojistného „za sebe“. To fakticky snižuje váhu státního příspěvku na celkových mzdových nákladech firem. Proč? Protože z každé obdržené stokoruny zaměstnavatel obratem státu odvede 34 Kč. Požádali jsme proto, aby stát dočasně zrušil měsíční odvody pojistného, přechodně je výrazně snížil nebo je alespoň na půl roku odložil s postupným splácením v následujících letech.

Věříme, že nám MPSV vyjde vstříc. Jakmile bude metodika hotová, vysvětlíme vám, jak tuto podporu čerpat.

Pro všechny z vás, kteří zvažují s ohledem na současné okolnosti přerušení živnosti, jsme shromáždili na webu věnovanému Právnímu elektronickému systému potřebné informace k tomuto kroku – více zde. Další užitečné informace pro OSVČ naleznete v tomto dokumentu.

Hospodářská komora reprezentovaná Zdeňkem Zajíčkem, prezidentem ICT Unie, se v tuto chvíli snaží společně s Českou bankovní asociací a Ministerstvem vnitra ČR najít cestu, jak si zřídit na dálku datovou schránku prostřednictvím bankovní identity, kterou již nyní podnikatelé přistupují k internetovému bankovnictví. Pokud bychom nalezli technické a právní řešení, mohlo by se něco takového zprovoznit do 14 dnů. Společné expertní týmy na tom každý den intenzivně pracují, takže již během několika hodin či dnů bude jasno, zda bude tato možnost realizovatelná. V kladném případě by už nikdo z podnikatelů nemusel chodit na pobočku České pošty a jiných úřadů, a mohl by si datovou schránku zřídit z pohodlí domova.

25. 3. 2020 jsme navázali spolupráci se společností Wolters Kluwer, která patří k předním odborným vydavatelstvím v České republice, ohledně zpřístupnění katalogu vzoru smluv. Tuto jedinečnou možnost brzy zpřístupníme pro všechny členy Hospodářské komory ČR zcela zdarma. Věřím, že o spuštění této nabídky vás budeme informovat již zítra.

Připomínáme, že také Deník shromažďuje příběhy vás, živnostníků, na které tvrdě dopadla vládní opatření. Redakce Deníku spolu s Hospodářskou komorou pomáhá zodpovídat dotazy čtenářů. Jak živnostníci hodnotí kroky vlády? Čtěte zde. Deník také dnes upozorňuje, že úřady práce začínají plnit propuštění zaměstnanci zde.

V návaznosti na pondělní informaci o iniciativě Zdeňka Pohlreicha, která spočívá v rozvozu jídel zdarma složkám integrovaného záchranného systému, vám chceme upřímně poděkovat, že i v této pro mnohé složité ekonomické situaci přispíváte. I díky vám se podařilo vybrat již přes 1,2 mil. Kč. Pro všechny zájemce o zapojení připomínáme, že přispět lze na transparentní účet KB 6770217/0100.

 

24. 3. 2020

Vláda předložila do sněmovny k projednání v režimu legislativní nouze několik návrhů zákonů schválených na včerejší schůzi vlády. Důležité jsou změny zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti:

 • I když jsou textové formulace v návrzích novel obou zákonů rozdílné, v obou případech jde o faktické prominutí poloviny pojistného pro OSVČ za letošní rok. Drobní podnikatelé nebudou muset 6 měsíců od března do srpna 2020 vůbec platit zálohy na pojistné, přitom není nutné o cokoliv individuálně žádat. Jak jsme psali již včera, nepůjde o pouhé odsunutí plateb v čase. Až si příští rok spočítají vyměřovací základ a pojistné za celý rok 2020, budou si moci na jeho úhradu započítat nejenom ty fakticky zaplacené zálohy, ale i částku ve výši i šesti minimálních záloh odpovídajících březnu až srpnu. To pro mnohé OSVČ, které platí právě jen minimální pojistné, bude znamenat polovinu jejich roční povinnosti.
 • I druhá změna se týká OSVČ. U pojistného na zdravotní pojištění je navrženo i sladění termínu podávání přehledu o příjmech a výdajích pro pojišťovny s odloženým termínem podání přiznání k dani z příjmů. Bez ohledu na konkrétní den odevzdání daňového přiznání může OSVČ bez jakékoliv sankce podat přehled až 3. 8. 2020 a teprve následně uhradit případný doplatek pojistného.
 • Vládní návrhy tak neřeší úlevy na pojistném odváděném zaměstnavateli. Nadále tak platí nejenom to, že odvody pojistného nelze ze zákona prominout, ale i to, že ani odložení měsíčního odvodu pojistného na zdravotní pojištění zatím není možné a že pro odložení (rozložení do splátek) odvodu pojistného na sociální pojištění je nutné individuálně žádat příslušnou správu sociálního zabezpečení.
 • Změny zákona budou ale projednávány v parlamentu, a tak možná ještě budou vládní návrhy korigovány. Vítané by bylo nejenom sladění termínu pro podání přehledu o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení s termínem obdobného přehledem pro zdravotní pojišťovny, ale zejména i nějaká úleva pro zaměstnavatele jako plátce pojistného, a to možná i v přímé souvislosti s vládou schváleným Cíleným programem podpory zaměstnanosti.

Vláda schválila program státních kompenzací pro zaměstnavatele, tzv. Cílený program podpory zaměstnanosti. Je určen zaměstnavatelům, kteří vyplácejí náhradu mzdy svým zaměstnancům na překážkách v práci. Míra podpory se má lišit podle jednotlivých druhů překážek a má ji na základě dohody uzavřené se zaměstnavatelem vyplácet úřad práce. Věříme, že výčet situací (upřesnění překážek v práci), kdy bude poskytována kompenzace, bude ještě vládou doplněn, aby co skutečně pokryl problémy, s nimiž se firmy potýkají. Také bychom uvítali, pokud by se absolutní strop kompenzace připadající na jednoho zaměstnance zvýšil z republikového mediánu (toto omezení statistickou výší středové mzdy nebylo diskutováno při přípravě programu s Hospodářskou komorou ani s tripartitními partnery) na vyšší hodnotu, např. jedenapůlnásobek průměrné mzdy. Rámcová podoba takové dohody včetně metodického postupu pro vyplácení kompenzací ještě nejsou známy. To je důležité, protože prozatím nemáme jednoznačnou informaci, jak to např. bude s pojistnými odvody placenými zaměstnavateli při překážkách v práci, což zásadním způsobem ovlivňuje faktickou výši státní kompenzace, tedy kolik procent ze všech mzdových nákladů zaměstnavatele pokryje stát.

Hospodářská komora ČR považuje za rozumné, aby si vláda osvojila a předložila k projednání v parlamentu návrh Občanské demokratické strany na novelu krizového zákona (zákon č. 240/2000 Sb.). Účel vidíme zejména v tom, aby se postavily najisto okolnosti aplikace krizového zákona vládou, pokud jde o možnost poskytování státní podpory firmám v situacích, jako je dnešní epidemie koronaviru.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý oceňuje, že města a obce vyslyšely jeho žádost, aby firmám umožnily snížení nebo odklad úhrady nájemného, popřípadě aby alespoň nezaplacený nájem nebyl důvodem k vypovězení smlouvy. Po pražském magistrátu budou také nájemníci komerčních prostor v Praze 12 platit o polovinu nižší nájemné. Obdobně i větší jihočeská města zvažují odpustit nebo odložit platby za nájmy prostor. Poděkování patří také komorám v regionech, které podnikatelům pomáhají tuto pomoc vyjednat.

Prezident Hospodářské komory také vítá usnesení vlády ze dne 23. 3. 2020 č. 275. To s účinností ode dne 24. 3. 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Díky tomuto opatření mohou aktuálně všichni uživatelé datových schránek odesílat poštovní datové zprávy mezi sebou bezplatně a nemusí tak se zásilkami, které by jinak chtěli poslat formou běžného nebo doporučeného dopisu, chodit na pobočky České pošty.

Hospodářské komoře ČR se podařilo navázat spolupráci s partnerem zajišťující ochranné pomůcky pro potřebu soukromého sektoru. Doporučení partnera HK ČR získala od MZ ČR, které již s tímto dodavatelem aktivně spolupracuje ve věci zajištění zejména roušek a respirátorů typu FFP2. Termín uzávěrky prvních objednávek ochranných prostředků je stanoven na 1. 4. 2020 s následným dodáním do 5 pracovních dní. HK ČR v tuto chvíli analyzuje poptávku firem po zmíněných ochranných pomůckách. Na základě zjištění poptávky firem byl vytvořen kontaktní formulář, který je k dispozici zde.

24. 3. 2020 jsme ve spolupráci s Komorou daňových poradců uveřejnili na této stránce níže vzory dvou nejaktuálnějších žádostí, které podávají podnikatelé svému finančnímu úřadu. Konkrétně se jedná o Žádost o posečkání a Žádost změnu výše záloh (resp. o zrušení povinnosti hradit zálohu). Další vzory – zejména žádost o prominutí úroků z prodlení a žádost o prominutí penále ze záloh na pojistné – budeme doplňovat postupně, a to i s ohledem na probíhající legislativní proces, který by měl situaci zjednodušit.

 

23. 3. 2020

Výsledky schůze vlády z 23. 3. 2020:

Ministerstvy zvažovaná opatření se mění velmi dynamicky. Úplná informace o konkrétní podobě jednotlivých návrhů není při sepisování tohoto textu známa. Opatření, pro která je nutná změna zákona, budou navíc muset projít – byť i ve stavu nouze krátkým – legislativním procesem v parlamentu, nicméně nelze vyloučit změnu některých parametrů, podobně jako se vyvíjela třeba od pátku do pondělí podoba změn pojistných zákonů. O vývoji vás budeme průběžně informovat.

Z hlediska OSVČ jsou důležité následující kroky odsouhlasené vládou na pondělní schůzi:

 • Faktické prominutí poloviny pojistného na sociální zabezpečení za letošní rok. Drobní podnikatelé nebudou muset 6 měsíců od března do srpna 2020 vůbec platit zálohy na pojistné, přitom není nutné o cokoliv individuálně žádat. Nepůjde ale jen o odsunutí plateb v čase. Až si příští rok spočítají vyměřovací základ a pojistné za celý rok 2020, budou si moci na jeho úhradu započítat nejenom ty fakticky zaplacené zálohy, ale i částku ve výši i šesti minimálních záloh odpovídajících březnu až srpnu. To pro mnohé OSVČ, které platí právě jen minimální pojistné, bude znamenat polovinu jejich roční povinnosti.
 • Podle sdělení členů vlády se totéž bude vztahovat i na placení záloh na zdravotní pojištění. Na druhé straně není znám osud návrhu ministerstva zdravotnictví na sladění termínu podávání přehledu o příjmech a výdajích pro pojišťovny s již odloženým termínem podání přiznání k dani z příjmů. Takové sladění (aby se přehled nemusel podávat v květnu, když se může přiznání podávat až v červenci) by bylo vhodné i pro podávání přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení.

Pro zaměstnavatele je důležité, že vláda schválila program státních kompenzací pro zaměstnavatele, kteří vyplácejí náhradu mzdy svým zaměstnancům na překážkách v práci. U kompenzací dvou typů překážek našla shodu vláda již minulý týden, dnes doplnila i zbývající tři (stručný popis lze nalézt na webu MPSV). V tuto chvíli nedisponujeme jednoznačnou informací, jak je to s pojistnými odvody placenými zaměstnavateli při překážkách v práci, což zásadním způsobem ovlivňuje míru státní kompenzace, tedy to kolik procent ze všech mzdových nákladů zaměstnavatele pokryje stát.

Všechny dotčené podnikatele zaujme, že

 • vláda přichází s návrhem oficiálně odložit závěrečnou vlnu EET. Ministryně financí původně takový návrh zcela odmítala, posléze připustila, že bude instruovat kontrolní orgány, aby byly shovívavé a fakticky nekonaly, nakonec vláda odklad zaštítí zákonnou cestou. V praxi – s ohledem na zatím neznámý konec nouzového stavu, od něhož se počítá tříměsíční lhůta odkladu – to vypadá na nejméně dvouměsíční odklad EET pro závěrečnou vlnu, která by podle doposud platného ustanovení zákona měla odstartovat 1. 5. 2020.
 • Ministryně financí po jednání vlády avizovala, že co nejdříve rozšíří daňový liberační balíček vyhlášený minulý týden o další prominutí (významné by bylo zejména plošné prominutí červnové zálohy na daň z příjmů).

Vláda nakonec vyhodnotila, že opatření na zmírnění důsledků epidemie nemůže finančně zabezpečit pomocí existující rezervy státního rozpočtu nebo pouhými přesuny peněz v rámci schváleného státního rozpočtu, a proto předloží do sněmovny novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2020, která jí umožní opatření financovat prostřednictvím schodku zvýšeného na 200 miliard Kč.

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory, 22. 3. 2020 tvrdě odsoudil výzvu odborového svazu KOVO k úplnému zastavení veškeré výroby. Nabádat při tom manažery, aby se vzdali odměn, a společnosti, aby se vzdaly zisků, pro ochranu zdraví a života zaměstnanců, je pak dle něho nevkusně populistické a na hraně zdravého rozumu. Naopak potřebujeme, aby všechny výroby, které budou mít jen trochu odbyt, dále pracovaly. Více informací naleznete v tiskové zprávě. Stejného názoru je i Ocelářská unie – více zde.

Hospodářská komora ČR jednoznačně podporuje 5 zásadních požadavků automobilového průmyslu k rychlému řešení bezprostředních ekonomických následků pandemie COVID-19, které vládě představilo Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP). AutoSAP je naším začleněným živnostenským společenstvem, které reprezentuje na 140 klíčových firem z odvětví automobilového průmyslu se souhrnným počtem přes 170 tisíc zaměstnanců.

Připravili jsme pro vás přehled důležitých informací ve vztahu k OSVČ a opatření vlády ke koronaviru, který naleznete ke stažení zde.

Ve spolupráci s renomovanými advokátními kancelářemi a daňovými poradci pro vás připravujeme vzory v současnosti nejfrekventovanějších žádostí na jednotlivé státní instituce. Tyto mustry, které budeme postupně zveřejňovat na této webové stránce, vám pomohou s žádostmi o posečkání daní a splátkování pojistného či o prominutí úroků.

Prezident Hospodářské komory si upřímně cení důvěry, se kterou se obracíte na Hospodářskou komoru. K dnešnímu dni evidujeme již téměř 800 doručených dotazů. Vězte, že spolu s partnerskými právními kancelářemi intenzivně pracujeme na odpovědích. Současně si vás však dovolujeme požádat o trpělivost, zejména v případech složitějších otázek, které vyžadují důkladnější analýzu.

Prezidenta Hospodářské komory také navštívil šéfkuchař Zdeněk Pohlreich se svou iniciativou rozvozu jídel zdarma hasičům, policistům a záchranným složkám, kteří stejně jako podnikatelé procházejí zatěžkávací zkouškou a odbývají se na jídle. Od soboty rozváží 500 jídel denně v Praze. Tato iniciativa pomoci složkám integrovaného záchranného systému má podporu prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého, pro její financování jsou ale logicky potřeba peníze. Přispět lze na transparentní účet KB 6770217/0100. První příslib 500 tis. Kč je od Plzeňského Prazdroje, který pomůže tento projekt nastartovat. Kdo má zájem dlouhodoběji podpořit tuto aktivitu Zdeňka Pohlreicha, prosím, ať kontaktuje Hospodářskou komoru (office@komora.cz). Děkujeme! Zdeněk Pohlreich také adresoval vládě dopis, v němž upozorňuje, že bez včasné, jasně formulované záruky přímé finanční pomoci ze strany státu nebude moci většina restauratérů pokračovat v podnikání, čtěte zde na Deník.cz.

 

20. 3. 2020

Vláda České republiky schválila 20. 3. 2020 dvě klíčová usnesení:

A) Usnesení vlády České republiky č. 262 schvalující finanční příspěvek pro OSVČ – ošetřovné

Cílem podpory je finanční příspěvek kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru – ošetřování člena rodiny (OČR) – ve výši 424 Kč za každý den OČR na dobu až 31 dní. Podrobné informace naleznete zde.

B) Usnesení vlády České republiky č. 267 o přeshraničních pracovnících a o cizincích, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, a o možnosti cizinců změnit zaměstnání bez 6-ti měsíční podmínky předchozího zaměstnání

Důsledkem tohoto usnesení je, že cizinec pracující v ČR na zaměstnaneckou kartu může od 20. 3. 2020 do konce nouzového stavu změnit zaměstnavatele nebo pracovní pozici i dříve než po 6 měsících. Výše uvedené opatření bylo implementováno prostřednictvím novelizace zákona o pobytu cizinců v loňském roce. Změna však musí být nadále ohlášena na MV dle zákonem stanovených podmínek. Více informací včetně formuláře ke změně jsou Vám k dispozici zde.

Ani tato opatření nevnímáme jako dostačující, proto dnes prezident Hospodářské komory se zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR na společné tiskové konferenci vyzval vládu, aby ještě během víkendu nastartovala kurzarbeit. Firmy totiž potřebují od státu okamžitou pomoc, aby nemusely propouštět zaměstnance, pro které kvůli opatřením proti koronaviru nemají dost práce. Bližší informace naleznete zde.

Hospodářská komora na základě podnětů svých členů aktualizovala opatření, jejichž cílem je ochránit pracovní místa v podnicích, zaměstnavatele a živnostníky před insolvencemi a zachránit české hospodářství před kolapsem. Shrnujeme je v 19 požadavcích, které prosazujeme při vyjednávání s vládou, úřady a bankami. Naleznete je na této stránce pod tabulkou.

MPSV na zveřejnilo 20. 3. 2020 Pracovněprávní desatero boje s koronavirem. 

Vzhledem k velkému množství dotazů k Certifikátu o zásahu vyšší moci zveřejňujeme aktualizované informace zde. Prostřednictvím tohoto osvědčení se může zaměstnavatel zprostit povinnosti např. k náhradě škody, jestliže bude prokázáno na základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku.

Deník na straně živnostníků: Jak (ne)zvládáte současnou situaci, pomáhá vám stát dostatečně, co byste potřebovali, když jste v úzkých? Prezident Hospodářské komory se 20. 3. 2020 dohodl s Deníkem, který se příběhům živnostníků a malých podnikatelů pozorně věnuje na svých stránkách i na webu www.denik.cz/podnikani, že své příběhy a zkušenosti můžete psát také na e-mail zivnostnici@denik.cz. Podělte se o své podněty a stížnosti se čtenáři Deníku, poskytneme odbornou podporu zodpovídání dotazů.

 

19. 3. 2020

Usnesení vlády z 19. 3. 2020 najdete zde a další dokument zde.

Pozitivně vnímáme, že Ministerstvo životního prostředí s ohledem na vyhlášený stav nouze odkládá o 3 měsíce ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru. Více informací můžete nalézt zde.

Stejně tak vítáme, že podnikatelům, kteří žádají o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), se prodlouží lhůta pro podání žádostí a rovněž další termíny výzev. Ministerstvo průmyslu a obchodu s ohledem na šíření virové nákazy COVID-19 rozhodlo o prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. 3. 2020 a nepřekračuje termín 30. 4. 2020, a to o 30 dní. Prodloužení se týká rovněž termínů uvedených v daných výzvách, k nimž se váže povinnost doložení konkrétního dokumentu v podobě stavebního povolení, nebo nejzazšího termínu pro ukončení projektu stanoveného výzvou, který se automaticky posunuje o danou lhůtu. Více informací můžete nalézt zde.

ČMZRB by dle sdělení představitelů MPO mělo nově disponovat 1 mld. eur z prostředků z EU. Tato suma by sloužila jako garance komerčním bankám za úvěry, které by prostřednictvím svých poboček poskytovali drobným živnostníkům.

Hospodářská komora spustila 18. 3. 2020 za pomoci společnosti NEWPS nový systém pro zodpovídání dotazů podnikatelů. Od jeho spuštění evidujeme na 250 nových dotazů. Vzhledem k přechodu na nový systém a proškolování personálu, prosíme o zvýšenou dávku trpělivosti. Poradenství pro odpovědi poskytují renomované právní kanceláře – Havel & Partners, Becker & Poliakoff, AK Němec, Bláha & Navrátilová, Felix a spol. a nově také Frank Bold Advokáti, PRK Partners a VIA IURIS. Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru můžete nalézt na užitečném odkazu Ministerstva průmyslu a obchodu: BusinessInfo.cz.

V poslední době se na nás obrací podnikatelé se žádostí o vystavení certifikátu zásahu vyšší moci. S ohledem na současnou situaci jsme se rozhodli, že budeme vystavovat certifikát s 50 % slevou. Prostřednictvím tohoto osvědčení se může zaměstnavatel zprostit povinnosti např. k náhradě škody, jestliže bude prokázáno na základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku. Podrobnější informace naleznete včetně ceníku zde.

 

18. 3. 2020

MPO posílí program COVID o 10 mld. Kč z operačních programů. Peníze budou směřovat na bezúročné půjčky nebo záruky na úvěry pro nejmenší podnikatele.

Zároveň prezident Hospodářské komory 18. 3. 2020 odeslal dopis ohledně nastavení programu COVID generálnímu řediteli ČMZRB, Jiřímu Jiráskovi, ve kterém ho vyzval k odstranění zbytečných administrativních překážek (např. popis odborné způsobilosti statutárních orgánů), dále ho požádal o doplnění informací ohledně nastavení finančních programů pro OSVČ a v neposlední řadě ho také požádal o úpravu těch bodů programu, které budou v dohledné době pro řadu podnikatelů nesplnitelné (např. nedoplatek na mzdách či jiných závazcích). V dopise také zdůraznil, že klíčová je rychlost, se kterou se pomoc dostane podnikatelům.

Oceňujeme, že vláda zareagovala na naši včerejší výzvu k okamžité alokaci finančních prostředků na ochranu pracovních míst a firem před krachem a podpoří českou ekonomiku částkou kolem 100 mld. Kč a nepřímo formou garancí ve výši 900 mld. Kč. Forma přímé podpory bude ještě upřesněna, půjde však o formu kompenzací mezd, kurzarbeit, či dodávky likvidity firmám. Zdůrazňujeme, že důležité jsou reálné činy, a proto očekáváme výraznou pružnost státu při posuzování žádostí firem o úvěr COVID v ČMZRB tak, aby živnostníci a zaměstnavatelé mohli finanční prostředky obdržet rychle bez zbytečných administrativních překážek.

Na zítřejší (19. 3. 2020) schůzi vlády bude projednáván materiál o kompenzacích, který navrhuje způsob kompenzace tak, jak byl za našeho aktivního přispění dohodnut minulý týden na MPSV. Vedle překážek v práci ošetřených navrženým programem kompenzací, který je v působnosti vlády, se souběžně řeší ještě i kompenzace v případě náhrady mzdy zaměstnancům pečujících o dítě, která však kvůli rozšíření a prodloužení ošetřovného vyžaduje zákonnou úpravu, a tedy projednání v parlamentu. Tento návrh dává naději, že bude konečně dosaženo finanční podpory zaměstnavatelů, kteří musí hradit mzdové náklady, přestože jejich podnikání bylo významně ovlivněno dopady přijatých vládních opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

Problematika úlev na pojistném zatím není centralizovaně řešena. Plátci pojistného musí podávat vždy individuální žádosti o změnu záloh na pojistné, žádosti o placení pojistného a penále ve splátkách a v případě pojistného na zdravotní pojištění také žádosti o prominutí penále – podrobnosti lze nalézt na stránkách ČSSZ a konkrétní zdravotní pojišťovny. Detailnější informace k daním lze nalézt na stránkách Ministerstva financí a Finanční správy ČR. Dostupné informace jsme umístili na našich webových stránkách vč. informací k liberalizačnímu balíčku a informací k posečkání úhrady daně (cca uprostřed strany).

Na webových stránkách komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev v souvislosti s koronavirem, dnes mj. od SČS – Unie nezávislých petrolejářů. Vše najdete na www.komora.cz/koronavirus.

Hospodářská komora 18. 3. 2020 spustila nový systém pro zodpovídání dotazů podnikatelů, který umožní jejich efektivnější a hlavně rychlejší řešení. Na novém systému se podílí renomované právní kanceláře, které bezplatně uvolnily své kapacity pro tento druh poradenství. Do projektu se zapojily např. Havel & Partners, Becker & Poliakoff, AK Němec, Bláha & Navrátilová a AK Felix. IT infrastrukturu pro tento účel bez nároku na honorář vytvořila firma NEWPS. Všem bych chtěl za tyto kroky poděkovat. Se specifickými dotazy z různých oborů se budeme obracet také na naše začleněné asociace, svazy, klastry a řemeslné cechy. Nový systém najdete na stránkách www.komora.cz/koronavirus.

 

17. 3. 2020

V průběhu dne jsme společně s tripartitními partnery jednali se členy vlády a poté s jejich náměstky o parametrech Ministerstvem práce a sociálních věcí navrženého programu kompenzace náhrad mezd vyplácených zaměstnavateli zaměstnancům na překážkách v práci. Přes intenzivní jednání se nepodařilo nalézt konsensus. Kritickou byla otázka, zda se poskytnutím těchto kompenzací mají vyloučit veškeré případné další požadavky firem na náhradu škod vyvolaných opatřeními vlády v souvislosti s koronavirovou epidemií. Zítra by jednání měla pokračovat.

Odpoledne se prezident Hospodářské komory sešel v Poslanecké sněmovně s vedením ODS k současné situaci ohledně koronaviru a dopadů současných preventivních opatření na podnikatele. Je velmi rád, že jsme se u občanských demokratů setkali s podporou zejména v otázce ochrany OSVČ nebo malých a středních firem. Prosazujeme alespoň částečné kompenzace mzdových nákladů v situaci, kdy firmy přicházejí o možnost příjmů z tržeb za služby a výrobky. ODS podporuje i návrhy Hospodářské komory na odklad, popř. odpuštění vybraných daní a povinných odvodů. Shodli jsme se také na tom, že stát musí urychleně zabezpečit ochranné prostředky pro zaměstnance. Tato opatření je nezbytné prosadit i za cenu vyššího rozpočtového deficitu v letošním roce. Máme za to, že si to naše země vzhledem k nízkému zadlužení může dovolit.

Proběhlo mimořádné neformální setkání členů představenstva HK ČR, na kterém se řešila současná situace spojená s COVID -19 a vyhodnocoval dosavadní přístup vlády.

Během dnešní tiskové konference, kterou živě přenášela ČTK, prezident Hospodářské komory vyzval vládu, aby urychleně přijala potřebné kroky pro záchranu nejohroženějších podnikatelů. Ochrana podnikatelů před krachem by měla být jednou z priorit státu. Zároveň během tiskové konference představil výsledky bleskového šetření, které jsme v minulých dnech uskutečnili a do nějž se zapojilo přes 1 300 podnikatelů. Podle ankety už nyní problémy kvůli koronaviru pociťují čtyři z pěti oslovených firem. Stát proto musí k záchraně tuzemské ekonomiky před kolapsem v následujících třech měsících kromě programů ČMZRB připravit přibližně 40 miliard korun. Odkaz na tiskovou konferenci najdete zde, výstup v podobě tiskové zprávy zde.

Prezident Hospodářské komory také oceňuje konkrétní kroky pražského magistrátu v pomoci firmám. Po jednáních s Hospodářskou komorou město nebude jako pronajímatel obchodních a kancelářských budov přistupovat k restrikcím či penále a umožní nájemcům přinejmenším pozdější platby. V této návaznosti žádá města a obce, aby firmám umožnily snížení nebo odklad úhrady nájemného, popřípadě aby alespoň nezaplacený nájem nebyl důvodem k vypovězení smlouvy. Ve vyjednáváních firem s městy jsou připraveny pomoci krajské a regionální hospodářské komory po celé zemi.

EGAP připravil pro usnadnění sjednání pojištění balíček opatření na podporu exportérů, kteří se potýkají s důsledky nutných restrikcí bránících šíření virové infekce. Více informací zde.

Na webových stránkách komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev v souvislosti s koronavirem. Dnes jsme zveřejnili informace mj. od Svazu automobilového průmyslu, Cechu mechanických zámkových systémů, Svazu chemického průmyslu, SIMAR, České  asociace interim managementu a dalších. Vše najdete na https://www.komora.cz/koronavirus/.

 

16. 3. 2020

Dnes odpoledne jsme jednali na MPSV o kompenzačních programech pro zaměstnavatele vyplácející svým zaměstnancům náhradu mzdy kvůli překážkám v práci. Společně s ostatními podnikatelskými a zaměstnavatelskými svazy i vedením odborů jsme po MPSV, resp. po vládě požadovali zvýšit kompenzaci státu v důsledku dočasného omezení odbytu (tzv. částečná nezaměstnanost) a v důsledku výpadku vstupů (dodávek) z oblastí zasažených koronavirem. Zatímco totiž u ostatních překážek je MPSV připraveno kompenzovat zaměstnavatelům 80 až 100% objemu skutečně vyplácených náhrad mzdy, u zmíněných dvou překážek připravilo návrh kompenzací odvozený pouze z minimální zákonné výše kompenzace, nikoliv ze skutečně vyplácené (na základě kolektivní smlouvy nebo interního předpisu firmy) výše náhrad mzdy.

Návrh na speciální dávku obdobnou ošetřovnému i pro OSVČ, které se nemohou věnovat své podnikatelské činnosti v důsledku péče o děti, pro které byla zrušena školní docházka, je i v důsledku tlaku HK ČR již v urychleném legislativním procesu. MPSV a vláda však přes naše výzvy zatím stále neřeší nějakou speciální dávku nebo dotační program pro OSVČ, které kvůli mimořádné situaci nemají příjmy ze své výdělečné činnosti.

Resort financí i za součinnosti HK ČR vydal tzv. liberační daňový balíček, který umožňuje odkládat platby daní (bez poplatků, bez úroků a pokut). U plateb DPH je potřeba požádat příslušný finanční úřad o posečkání plateb a poplatků, které vznikly ve spojení se situací ohledně Covid-19, u vyrovnání daní příjmů to jde automaticky. V případě, že nechcete podat daň z příjmu fyzických a právnických osob k 31. 3. 2020 lze podat kdykoliv do 1. 7. 2020. Ministryně financí slíbila upravit na rezortních webových stránkách srozumitelné přehledné pokyny pro poplatníky a plátce daní, jak mají postupovat. Vše najdete zde.

V odpoledních hodinách nebylo ještě jasné, do jaké míry a jak přesně bude podobný odklad fungovat i u pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

ČMZRB ode dneška přijímá žádosti o bezúročný Úvěr COVID pro podnikatele zasažené koronavirem. Žádosti budou přijímat všechny pobočky ČMZRB výhradně prostřednictvím E-Podatelny. Výzvu k programu včetně návodu, jak postupovat při podání žádosti naleznete zde. Hospodářská komora má výhrady k nastavení systému a apeluje, aby byl administrativně méně náročný a překážky pro čerpání byly menší (např. co se týká požadavku na bezdlužnost). Dále chceme jednat o navýšení objemu finančních prostředků programu.

Na webových stránkách komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev ohledně dopadů přijatých opatření na jejich obor. Dnes jsme zveřejnili informace od Asociace hotelů a restaurací ohledně ubytovacích služeb, Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR a Asociace prádelen a čistíren.

 

15. 3. 2020

I dnes jsme pokračovali v jednáních s vládními představiteli – proběhla videokonference, které se účastnili předseda vlády A. Babiš, vicepremiér a ministr průmysl a obchodu a ministr dopravy K. Havlíček spolu se zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a dalšími významnými reprezentanty průmyslu.

Je potvrzeno, že vláda s největší pravděpodobností dnes vyhlásí karanténu na celé území ČR. V tuto chvíli se jedná o tom, zda bude karanténa vyhlášena z neděle na pondělí nebo z pondělí na úterý (informace k 19:00 hod.). Podstatnou informací je, že i přes vyhlášenou karanténu nebude omezena hromadná doprava a bude umožněno docházet do práce. Apelovali jsme na vládu, aby vyhlášení karantény a její podmínky jasně komunikovala vůči obyvatelstvu a uklidnila tak zaměstnance, aby neměli obavu chodit do práce. Zároveň jsme po vládě požadovali, aby zaměstnancům, kteří přijdou do styku s veřejností (zákazníky), zajistila ochranné pomůcky.

Doporučujeme všem zaměstnavatelům, aby se svými zaměstnanci komunikovali a individuálně jednali o této situaci. Samozřejmě pokud to jde a pracovní pozice to umožňuje, doporučujeme využít home office apod.

V pondělí 16. 3. 2020  přistoupíme k vyhodnocení přijatých vládních opatření na podporu podnikatelů. Vláda na naše podněty průběžně pozitivně reagovala, ale nyní musíme zhodnotit, jak reálně jsou její opatření uskutečňována konkrétními kroky.

ČMZRB zveřejnila 15. 3. 2020 postup pro čerpání Úvěru COVID a nejčastější otázky a odpovědi. Dokumenty najdete zde.

Na webových stránkách komory jsme také umístili informace našich začleněných společenstev ohledně dopadů přijatých opatření na jejich obor. Dnes jsme zveřejnili informace od Asociace péče o seniory, České komory fitness a Společenstva kominíků.

 

14. 3. 2020

S ohledem na rozhodnutí vlády z 14. 3. 2020 o uzavření všech obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších byl ustaven krizový štáb na MPO s aktivní účastí zástupců HK ČR.

Na základě tohoto opatření byl ustaven také pracovní krizový štáb na HK ČR, který dnes jednal od 14:00hod. a který průběžně reaguje na požadavky krizového štábu MPO a shromažďuje podněty od jednotlivých komor a společenstev a samotných členů, tak aby HK ČR mohla aktuálně reagovat na případnou aktualizaci rozhodnutí vlády (např. udělení možných výjimek).

Hospodářská komora 14. 3. 2020 požádala vládu o změny v zákazech platných od dnešní šesté hodiny ranní. Ze zákazu chceme vyjmout mj. poskytování zdravotnických, sociálních, poštovních a souvisejících služeb (Czech POINT), služeb finančních (bankovních, pojišťovacích), právních (včetně notářských), znaleckých a poradenských (např. účetních, auditorských, daňově poradenských, makléřských a finančně poradenských, technickoporadenských), služeb bezprostředně spojených se stavební výrobou a stavebnictvím, akutních opravárenských a servisních služeb (např. autoopravny). Více viz  tisková zpráva.

Dále jsme 14. 3. 2020 jednali s radním hl. města Prahy Janem Chabrem o opatřeních, která by mohla přijmout Praha v souvislosti s dopadem koronaviru na podnikatele. Hospodářská komora bude s magistrátem o pomoci podnikatelů jednat i v příštích dnech. Obě organizace chtějí koordinovat další kroky, které živnostníkům v Praze uleví. Více viz  tisková zpráva.

Hospodářská komora dále navrhuje, aby zastupitelské úřady pokračovaly alespoň v přijímání žádostí firem o kvalifikované zaměstnance. Zároveň prosazujeme, aby pracovníkům ze zahraničí, kterým v těchto dnech vyprší pobytové oprávnění, bylo automaticky prodlouženo.

V souvislosti s rozhodnutím vlády budeme služby Hospodářské komory – vydávání certifikátů o původu zboží a karnetů ATA – dále nabízet, ale doporučujeme jejich využívání korespondenční cestou. Mýtné služby prosím využívejte, jen pokud je to nezbytně nutné.

 

13. 3. 2020

13. 3. 2020 se uskutečnilo jednání představitelů HK ČR, reprezentujících aktuálně nejvíce postiženou část členské základny (cestovní ruch) s ministryní financí Alenou Schillerovou. Ministryně v mezích svých rezortních kompetencí vyhověla žádostem podnikatelů o mimořádné daňové úlevy, v jejichž důsledku budou podnikatelům generálním rozhodnutím ministryně a jednotně metodicky koordinovanými rozhodnutími finančních úřadů pardonovány úroky z později zaplacených částek a pokuty za opožděné podaná přiznání k dani a kontrolní hlášení v období do 31. července 2020. Do téhož data se nebudou muset podnikatelé platit správní poplatky za žádosti o povolení posečkání úhrady daně nebo o prominutí zmíněných úroků. Pokud jde speciálně o daně z příjmů, všichni poplatníci (fyzické i právnické osoby) budou moci bez jakékoliv žádosti a sankce podat roční daňové přiznání a zaplatit příslušnou daň kdykoliv do 1. července 2020. V praxi tak podnikatelé budou moci odložit placení zejména nejvíce zatěžujících daní z příjmů a DPH, naopak ti, pro které daňová přiznání znamenají vratky, budou mít možnost využít standardních termínů. O dalších rozpočtových opatřeních, zejména o konkrétní výši kompenzací náhrad mezd, vyplácených zaměstnavateli zaměstnancům, kteří jsou v souvislosti s koronavirem na překážkách, o poskytování nějaké obdoby ošetřovného OSVČ, které musí pečovat o děti kvůli uzavření škol, nebo o možnosti zavedení případných dalších dotačních programů bude ministryně jednat – věříme, že urychleně – s ostatními členy vlády.

Dále prezident Hospodářské komory 13. 3. 2020 jednal s předsedou představenstva České spořitelny Tomášem Salomonem o vytvoření speciálních bankovních nástrojů, které by mohla banka zavést pro podnikatele zasažené důsledky opatření na ochranu před koronavirem.

Na webu věnovaném koronaviru jsme pro vás také aktualizovali souhrn nejčastějších otázek a odpovědí, které souvisí nejen s včera vyhlášenými vládními opatřeními. Najdete zde odpovědi mj. na téma výjimek vycestování do zahraničí.

Ve spolupráci s regionálními komorami a živnostenskými společenstvy pokračujeme v analýze negativních dopadů pro podnikatele a sumarizaci možných návrhů kompenzačních řešení. Získané informace využíváme při jednáních s příslušnými orgány státu.

Některé asociace taktéž zveřejňují aktuální informace o přijatých opatření a jejich dopadů do konkrétních oborů podnikání na svých stránkách. I jejich odkazy jsme umístili na www.komora.cz.

Česká asociace úklidu a čištění vydala pro všechny speciální Metodické doporučení pro účinnou dezinfekci povrchů v souvislosti s COVID -19 – koronavirem, které nám všem pomůže se účinně bránit proti koronaviru.

Ministerstvo zdravotnictví dnes spustilo nový web týkající se onemocnění COVID-19. Představuje na něm důležité informace, otázky a odpovědi, důležité kontakty a odkazy, vývoj událostí v čase, souhrnné informace pro občany, zaměstnance, zaměstnavatele a pro zdravotníky. Sami dále soustředíme veškeré informace na www.komora.cz/koronavirus/

Zároveň připravujeme spuštění ankety mezi všemi členy komory. Anketu rozešleme nejpozději na začátku nového týdne. Budeme rádi, když nám odpoví co nejvíce z vás, abychom mohli výstupy z této ankety použít pro další vyjednávání podmínek konkrétních opatření na zmírnění dopadů vydaných opatření.

 

12. 3. 2020

12. 3. 2020 jsme se zúčastnili jednání na MPSV, které řídil náměstek Robin Povšík za účasti dalších náměstků MPSV a zástupců zaměstnavatelů a odborů. Předmětem jednání byly i návrhy  HK ČR. MPSV ústy pana náměstka Petra Hůrky představilo návrh směřující k zmírnění následků současné situace. MPSV navrhuje opatření směřující na pomoc zaměstnancům a zaměstnavatelům. Vláda vyhlásí usnesením program na základě § 120 zákona o zaměstnanosti , který umožní v některých případech (např. karanténa) zvýšení vyplácených náhrad při překážkách v práci a kompenzaci těchto náhrad zaměstnavatelům. MPSV vyslyšelo i návrhy Hospodářské komory a pro OSVČ navrhne přijetí zákona ve stavu legislativní nouze, který umožní ex post i OSVČ vyplatit tzv. ošetřovné.

Avizované setkání s ministryní financí Alenou Schillerovou jsme vzhledem k průtahům v jednání vlády přesunuli na zítřek. Na schůzce budeme diskutovat již včera představené konkrétní návrhy na zmírnění dopadů hospodářské situace a taktéž návrhy možných kompenzačních řešení.

Nadále usilujeme o koncentraci všech relevantních informací na jediný přehledný portál. Sami se prozatím snažíme veškeré informace soustředit na www.komora.cz.

 

11. 3. 2020

Hospodářská komora nadále jedná s čelnými představiteli státu, se kterými diskutuje možná opatření ve vztahu k českému hospodářství. Současně projednává vhodné a účelné kompenzace pro podnikatele a živnostníky, kteří v důsledku koronavirové infekce a návazných nucených preventivních opatření jsou výrazně limitováni ve svých ekonomických aktivitách, kdy se budeme účastnit jednání s Alenou Schillerovou, ministryní financí, či Petrem Hůrkou, náměstkem ministryně práce a sociálních věcí.

Hospodářská komora bude chtít od vlády znát konkrétní postupy, jak mohou podnikatelé žádat o kompenzace či integraci informací na jediný přehledný portál. Dostupné informace se proto snažíme shromažďovat na www.komora.cz.

Hospodářská komora ČR rovněž intenzivně komunikuje se svými regionálními komorami i živnostenskými společenstvy. Společně tak analyzujeme negativní dopady pro podnikatele a sumarizujeme návrhy možných kompenzačních řešení. Ty poté využijeme při dalších jednáních s příslušnými orgány státu.

Hospodářská komora 11. 3. 2020 uspořádala tiskovou konferenci s názvem „Koronavirus a česká ekonomika. Jak šíření viru a preventivní opatření dopadnou na firmy?“, které se kromě mé osoby zúčastnil také Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR, a Vilian Sivek, předseda fóra cestovního ruchu. Na tiskové konferenci jsme komentovali aktuální vývoj situace, ale také představili vlastní návrhy řešení jako např. určení výše kompenzace firem či bezúročné půjčky pro podnikatele.

Dále jsme představili nástroje cílené na OSVČ nad rámec obecných opatření, zmírňujících dopad koronaviru na cash flow podnikatelů.

Ve vztahu PODNIKATEL => STÁT / VEŘEJNÁ INSTITUCE navrhujeme:

 • zrušení plateb záloh na daň z příjmů a záloh pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění
 • možnost podávat daňové přiznání k 1. červenci i v případě, že je za OSVČ nezpracovává daňový poradce

Ve vztahu PODNIKATEL => PODNIKATEL vyzýváme:

 • stát, aby participoval na důsledcích prodlení při splácení úvěru bance (kompenzací části úroků z prodlení)
 • stát, aby participoval na důsledcích prodlení při placení účtů za energie a další vstupy od síťových dodavatelů (kompenzací části úroků z prodlení nebo smluvní pokuty)
 • banky a pojišťovny, aby volily rozumný solidární přístup při uplatňování a vymáhání pohledávek k dlužníkům z řad podnikatelů (především MSP a OSVČ), kteří se vlivem koronaviru dostali do obtíží se splácením svých závazků

 

10. 3. 2020

Hospodářská komora  se aktivně zapojila do řešení stávající situace vč. dopadů vládních opatření na podnikatelskou sféru. Společně s vrcholnými představiteli Hospodářské komory se její prezident účastní jednání s vládními činiteli včele s premiérem Andrejem Babišem. Za důležitou považuje dnešní schůzku s vicepremiérem Karlem Havlíčkem a ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, se kterými  projednával možná opatření na podporu podnikatelů. Vyjma toho intenzivně jedná i s reprezentanty nejvíce zasažených odvětví.

Snahou je zmírnit hospodářské škody firem a také nalézt vhodné a účelné kompenzace pro podnikatele a živnostníky. Mezi kompenzace již nyní patří Program Úvěr COVID, které připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Jeho cílem je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Dále intenzivně jednáme o těchto možnostech:

 • Odklad plateb DPH
 • Odklad daně z příjmů
 • Odklad povinného pojistného (sociální a zdravotní)
Roušky a respirátory pro vaše zaměstnance skladem