Sledujte vývoj událostí den po dni

30. 3. 2020

30. 3. 2020 dopoledne se uskutečnil brífink prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého k opatřením vlády vůči živnostníkům a zaměstnavatelům a k možné vlně propouštění. Při této příležitosti ocenil podporu, kterou vláda slíbila zaměstnavatelům a živnostníkům v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru. Zároveň ale vládě vytkl, že stále chybí konkrétní informace, za jakých podmínek a kdy budou na ni mít nárok. Během brífinku prezident také představil výsledky bleskového šetření, na které reagovalo téměř 1400 respondentů. V souvislosti s kauzou náhrad ušlého zisku připomněl, že podnikatelům nejde ani tak o náhradu ušlého zisku (tedy všech tržeb), ale především o náhradu škod, které vznikly preventivními kroky vlády. Jde o to, aby vláda, jež znemožnila některým podnikatelům vykonávat svou podnikatelskou činnost, nahradila ztráty, které jim vznikají tím, že musí nadále hradit fixní náklady. Kromě mezd a odvodů jsou to třeba nájmy za provozovny, které jsou uzavřené, úvěry nebo platby dodavatelům. Výši ztrát firem prezident ilustroval na příkladu dvou zaměstnavatelů – se dvěma a čtyřiceti zaměstnanci. Naleznete také zde.

Na tiskové konferenci s Vladimírem Dlouhým vystoupil i Marek Hlavica, ředitel Asociace komunikačních agentur. Ten vyzval vládní představitele, aby zjednodušili svá sdělení do jednoduchého a pochopitelného jazyka. Využít při tom mohou i zkušené praktiky, kteří vinou současných okolností přišli o práci a o zakázky.

Videozáznam celého brífinku si můžete pustit zde. Další informace můžete nalézt např. zde.

V závěru týdne Hospodářská komora uplatnila 3 zásadní připomínky k programu Antivirus:

 1. Chceme vyšší zastropování maximální podpory na jednoho zaměstnance. Navrhujme proto zvýšit limit na 36 tisíc korun měsíčně, tedy na úroveň celorepublikové průměrné mzdy, anebo jej odvozovat od konkrétní průměrné mzdy v podniku.
 2. Nechceme, aby zaměstnavatel odváděl z náhrady mezd ještě sociální a zdravotní pojištění. V opačném případě to snižuje váhu státního příspěvku na celkových mzdových nákladech firem, neboť z každé obdržené stokoruny zaměstnavatel obratem státu odvede 34 korun.
 3. Žádáme, aby byl kurzarbeit rozšířen i na nepřetržité provozy, např. hutě či sklárny. Program Antivirus totiž nezohledňuje problémy v těch firmách, které musí udržovat nákladný nepřetržitý provoz, i když je významná část zaměstnanců v karanténě či pečuje o děti.

Více informací k požadavkům Hospodářské komory naleznete v této tiskové zprávě.

Vzhledem k tomu, že podnikatelskou veřejností netrpělivě očekávaná rozhodnutí vlády byla opět odložena, nemůžeme vás o konkrétních podmínkách kompenzačního programu Antivirus a o podpoře OSVČ v tuto chvíli informovat.

V návaznosti na páteční sdělení informujeme, že na webových stránkách ČMZRB byly dnes konečně zveřejněny parametry tohoto programu. ČMZRB bude živnostníkům, tedy OSVČ, i malým a středním podnikům ručit za úvěry u komerčních bank a také jim přispěje až milion korun na úhradu úroků. Program je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost MPO. Komerční banky jsou na program COVID II připraveny. Příjem žádostí do tohoto programu startuje 2. dubna 2020.

Bohužel i tento program trpí některými problémy:

  • Opět je administrativně náročný.
  • Opakují se stejné podmínky jako u programu COVID I, které mohou řadě firem komplikovat zapojení se do tohoto programu jako např. požadavek bezdlužnosti.
  • Významným problémem je bezesporu i fakt, že program dle regulí EU nevztahuje na podnikatelské aktivity v Praze. Z tohoto hlediska je pro mě zarážející, že spolu s programem COVID II nebyl spuštěn samostatný program pro pražské podnikatele financovaný z národních zdrojů.

Na stránce níže naleznete v tabulce přehledný souhrn vládních opatření vztahujících se na fyzické i právnické osoby. Jeho přidanou hodnotou je, že jsme tento přehled doplnili o praktické informace, které z nich pro jednotlivé skupiny podnikatelů vyplývají. Díky tomu se můžete lépe zorientovat v přijatých opatřeních a zároveň si připomenout, jakým způsobem můžete o tato podpůrná opatření požádat. Základní přehled opatření jsme čerpali ze stránek BusinessInfo.cz.

Ve spolupráci se společností Wolters Kluwer jsme v rámci služby Vzorné právo zpřístupnily vybrané vzory smluv a jiných právních dokumentů. To vše zdarma a exklusivně pro členy Hospodářské komory. Více informací naleznete v tomto dopise. Služba je dostupná od 31. 3. 2020 skrze Právní elektronický systém (PES) https://pespropodnikatele.cz/ nebo přímo na adrese https://www.vzornepravo.cz/hkcr.

Na webových stránkách jsme umístili další informace našich začleněných společenstev v souvislosti s koronavirem. Dnes jsme uveřejnili např. tiskovou zprávu Asociace českých nábytkářů či výsledky průzkumu mezi členy Asociace prádelen a čistíren.

Obdobně jako průběžně publikujeme informace od našich živnostenských společenstev zde, budeme shromažďovat informace od našich krajských a okresních hospodářských komor zde.

V návaznosti sdělení z minulého týdne, kdy jsme vás informovali o nové spolupráci s partnerem zajišťujícím ochranné pomůcky pro potřebu soukromého sektoru (více informací zde), vám připomínáme, že termín uzávěrky pro první objednávky je stanoven na 1. 4. 2020 s následným dodáním do 5 pracovních dní. O svém zájmu nás můžete informovat prostřednictvím kontaktního formuláře zde.

 

27. 3. 2020

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý pozitivně vnímá některé kroky vlády na podporu podnikatelů a živnostníků zveřejněné tento týden jako např. prominutí poloviny sociálního a zdravotního pojistného pro OSVČ, plošného zrušení červnové zálohy na daň z příjmů pro všechny podnikatele, ale třeba i posun v konkretizaci programu podpory zaměstnanosti „Antivirus“. Zatím je ale spíše zklamán z nízké pružnosti a akceschopnosti státu při praktické realizaci mnoha rázně vyhlašovaných opatření. Je trochu zbytečné zásobovat nás každý den informacemi o přípravě nových a nových programů pomoci, když ty již formálně zahájené zatím prakticky nefungují. Takže se například dovídáme o přípravě nového programu ČMZRB a MPO COVID III a zatím nejsme schopni získat ani základní informace o způsobu administrace již vyhlášeného programu COVID II. Proto opakovaně apelujeme na vládu, aby co nejrychleji aktivovala finanční toky směrem k postiženým firmám a OSVČ. V opačném případě se totiž může stát, že se řada podnikatelů – zejména z řad malých a středních podniků a také živnostníků – tolik potřebné pomoci ani nedočká. Přes naši snahu získat pro vás bližší informace k programu COVID II ze strany ČMZRB, vám bohužel můžeme poskytnout pouze rámcové informace, které jsou publikovány na jejích webových stránkách.

27. 3. 2020 jsme zaktualizovali tabulku Opatření Hospodářské komory a jejich plnění, její současnou podobu můžete nalézt níže na této stránce, případně zdeStejně tak jsme zaktualizovali 20 požadavků Hospodářské komory pro podnikatele postižené přímo či nepřímo koronavirem, k nahlédnutí také níže na stránce nebo zde.

Na webových stránkách komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev v souvislosti s koronavirem. 27. 3. 2020 jsme tak zveřejnili apel na vládu a samosprávu od Radka Roušara, prezidenta Elektrotechnického svazu českého, a výsledky ankety Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu. Veškeré informace od našich živnostenských společenstev a odborných sekcí Hospodářské komory jsme zpřehlednili zde.

V pondělí 30. 3. 2020 proběhne brífink prezidenta Hospodářské komory k opatřením vlády vůči živnostníkům a zaměstnavatelům a k možné vlně propouštění. Sledovat ho můžete např. na facebookových stránkách Hospodářské komory.

Hospodářská komora s ohledem na nucená vládní preventivní opatření reaguje na poptávku firem a přizpůsobuje prezenční formu vzdělávacích kurzů a seminářů na on-line webináře. Na první z nich s názvem Efektivita a nástroje pro Home Office se můžete registrovat již od 27. 3. 2020. Další webináře budeme postupně vypisovat zde.

 

26. 3. 2020

Hospodářská komora se 26. 3. 2020 zásadně ohradila proti snaze vlády komplikovat legitimní nároky podnikatelů na náhradu škody. Reagovali jsme tak na rozhodnutí vlády prodloužit uzavření vybraných prodejen a provozoven do 1. 4. 2020 nikoliv již podle vládního nařízení spadajícího pod krizový zákon, ale podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Můžeme si to vykládat tak, že stát se snaží minimalizovat nároky na náhradu škody, což chápeme. Ale pak upozorňujeme, že logickým zájmem podnikatelů bude uplatňovat náhrady škod a minimalizovat své ztráty. Podle našeho výkladu podnikatelé mají nárok na úhradu škod, ať už je to podle krizového zákona nebo zákona o ochraně veřejného zdraví. Odpovědnost státu za vzniklé škody zůstává. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Výstupy z jednání vlády 26. 3. 2020:

 • Ministerstvo zdravotnictví na základě jednání vlády vydalo mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou vybraných prodejen. Nově se do výjimek zařadilo zámečnictví, servis výrobků a strojů pro domácnost, myčky automobilů a také činnosti týkající se pohřbívání. Zákaz prodeje se také nevztahuje na poskytování ubytovacích služeb, a to osobám za účelem výkonu povolání a cizincům s pracovním povolením či do doby opuštění území České republiky. Zmírněný zákaz tak umožní mj. částečně otevřít hotely a penziony. Ubytovat se v nich bude možné například kvůli výkonu podnikání či práce, a to včetně cizinců s pracovním povolením na území ČR.
 • Vláda také vzala na vědomí vyhlášení programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 s názvem Ošetřovné pro OSVČ. Vyhlášením tohoto dotačního programu realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu záměr podpořit živnostníky, kteří kvůli mimořádnému opatření vlády, jímž byly uzavřeny základní a střední školy, museli přestat vykonávat svou živnost a starat se o děti. Vláda už odsouhlasila, že stát těmto podnikatelům vyplatí 424 korun za den.
 • Živnostníci, kterým vládní nařízení poškodilo podnikání, budou dostávat od státu 15 tisíc korun měsíčně po dobu trvání omezení. Ministryně financí Schillerová připraví návrh zákona, který vláda schválí v pondělí.

26. 3. 2020 jsme zaktualizovali přehled požadavků Hospodářské komory pro podnikatele postižené přímo či nepřímo koronavirem. Přehled nově čítá 21 požadavků. Mezi ty nové patří zavedení tzv. hotovostního principu odvádění daně z přidané hodnoty, která počítá s platbami DPH jen za skutečně proplacené faktury (více informací naleznete v dnešní tiskové zprávě) a dále plošný odklad záloh na silniční daň.

26. 3. 2020 jsme na celou členskou základnu rozeslali anketu k poslednímu vývoji ve vaší firmě ve spojitosti s koronavirem. Reakce využijeme při dalším postupu Hospodářské komory, zejména při komunikaci se státními orgány s cílem ulehčit podnikatelům v současné tíživé situaci. Abychom vám mohli být v této situaci nápomocni, musíme znát konkrétní situaci a nejbližší plány našich členů. Anketa bude otevřena jen pár nejbližších dní.

Okresní hospodářská komora Olomouc eviduje množství požadavků, podnětů a témat od podnikatelů a firem z regionu. Vše shrnují v tomto dokumentu. „Nedovolme koronaviru na dlouhá léta poškodit dlouho budovanou českou ekonomiku, tradiční průmysl a v důsledku také rozvoj regionu, České republiky i životní podmínky našich spoluobčanů. Již nyní je množství firem na hranici samotné existence. Není to dáno jejich nepřipraveností či nestabilitou, ale zcela objektivními faktory a přímo opatřeními souvisejícími s vyhlášeným nouzovým stavem,“ uvádí Radim Kašpar, ředitel Okresní Hospodářské komory Olomouc.

Se současnou situací se snaží kreativně vypořádat také Hudební divadlo Karlín, které ve spolupráci s partnery, mezi nimiž je i Hospodářská komora nebo COT media, vytvořilo charitativní projekt Hudební divadlo Karlín ŽIVĚ, který má pomáhat především seniorům. Jeho základní myšlenka je prostá: Když nemohou lidé do divadla, může divadlo za lidmi domů prostřednictvím moderních technologií. Již tento pátek 27. 3. 2020 bude od 20:00 hod. první živé vysílání. Streamy budou poté pokračovat pravidelně každý pátek a sobotu ve 20:00 hod. Sledovat je můžete zde. Výtěžek z projektu bude primárně použit na nákup zdravotnických potřeb a materiálu pro seniory. Projekt už dnes vytváří platformu pro širší rámec pomoci, do níž se mohou zapojit především podnikatelé. Už v tuto chvíli je v projektu angažováno mnoho významných firem, další se do projektu vstoupit chystají. Připojte se k tomuto charitativnímu projektu a pomozte potřebným. Kontakt a více informací naleznete zde.

 

25. 3. 2020

Výstupy z jednání Senátu Parlamentu ČR 25. 3. 2020

Senátoři na mimořádné schůzi 25. 3. 2020 schválili a podpořili všechny vládní návrhy zákonů související s koronavirem ve znění, které mu předložili poslanci.

Pro podnikatele je důležitá především tato nová legislativa:

Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

 • Dochází k odložení startu poslední vlny EET o 3 měsíce od ukončení nouzového stavu, tedy nejdříve k 1. 7. 2020.

Návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

 • Stát bude vyplácet ošetřovné za celou dobu uzavření škol kvůli koronavirové krizi, a to rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Rodič dostane 60 procent redukovaného vyměřovacího základu, a to i zpětně. Příspěvek státu dostanou i OSVČ.

Návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

 • Odpouští se na půl roku zálohy pojistného na sociální pojištění a prakticky se o polovinu snižuje pojistné, které budou muset příští rok OSVČ platit za letošek.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 • Odpouští se na půl roku zálohy pojistného na zdravotní pojištění a prakticky se o polovinu snižuje pojistné, které budou muset příští rok OSVČ platit za letošek. Odsouvá se termín podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám.

Předpokládáme, že všechny parlamentem projednané zákony urychleně podepíše i prezident republiky, a nová legislativa vstoupí brzy v platnost. Více informací k jednotlivým návrhům zákonů se můžete dočíst na webových stránkách Senátu PČR.

Novelu Zákona o státním rozpočtu na rok 2020 prezident republiky Miloš Zeman podepsal již dnes. V tomto případě se senát dle nastavených legislativních pravidel novelou nezabývá.

Schválený schodek letošního státního rozpočtu se zvýší z původních 40 miliard na 200 miliard korun, čímž se mj. vytvoří prostor pro kompenzační výdajové programy i pro úlevy na daních a pojistném.

Na základě výsledků dnešního jednání prezidia HK ČR přicházíme s dalším námětem k již zveřejněnému devatenácteru, který se v posledních dnech ozývá z naší členské základny:

 • Odvádění DPH pouze z uhrazených faktur. MF by mělo využít prostor daný evropskými směrnicemi a urychleně připravit novelu zákona o DPH, která by prozatím dočasně zavedla alespoň pro některá plnění tzv. hotovostní princip odvádění daně. V souvislosti s mimořádnými problémy v cash flow odběratelů se řada zejména malých firem dostává do problémů, když má zaplatit daň z poskytnutého zboží nebo služby, aniž by za ně dostala zaplaceno.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý požádal ministryni práce i ministryni financí, aby vládou schválený program státních kompenzací pro zaměstnavatele, tzv. Cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus, byl ve prospěch zaměstnavatelů upraven. Pro vás zaměstnavatele bude klíčová metodika, podle níž budete moct žádat stát o podporu. MPSV jsme proto dnes večer navrhli několik úprav této metodiky, kterými chceme dosáhnout spravedlivých parametrů programu. Jako příklad uvedeme tyto dva:

 • Podle našich analýz výše příspěvku přepočítaná na 1 zaměstnance by byla nyní „zastropována“ příliš nízko. Stát se sice chystá přispívat na vyplácené náhrady mezd 50 nebo 80 %, jenže tato nahrazovaná měsíční mzda bude limitována mediánem, tedy částkou 31 tisíc Kč. A to je problém. Firmy s vyššími mzdami – a nemusí to být ani výrazně nadprůměrné mzdy – by tak dostaly od státu relativně méně.
 • Druhý příklad. Zaměstnavatel by z náhrad mezd odváděl také odvod zdravotního a sociálního pojistného „za sebe“. To fakticky snižuje váhu státního příspěvku na celkových mzdových nákladech firem. Proč? Protože z každé obdržené stokoruny zaměstnavatel obratem státu odvede 34 Kč. Požádali jsme proto, aby stát dočasně zrušil měsíční odvody pojistného, přechodně je výrazně snížil nebo je alespoň na půl roku odložil s postupným splácením v následujících letech.

Věříme, že nám MPSV vyjde vstříc. Jakmile bude metodika hotová, vysvětlíme vám, jak tuto podporu čerpat.

Pro všechny z vás, kteří zvažují s ohledem na současné okolnosti přerušení živnosti, jsme shromáždili na webu věnovanému Právnímu elektronickému systému potřebné informace k tomuto kroku – více zde. Další užitečné informace pro OSVČ naleznete v tomto dokumentu.

Hospodářská komora reprezentovaná Zdeňkem Zajíčkem, prezidentem ICT Unie, se v tuto chvíli snaží společně s Českou bankovní asociací a Ministerstvem vnitra ČR najít cestu, jak si zřídit na dálku datovou schránku prostřednictvím bankovní identity, kterou již nyní podnikatelé přistupují k internetovému bankovnictví. Pokud bychom nalezli technické a právní řešení, mohlo by se něco takového zprovoznit do 14 dnů. Společné expertní týmy na tom každý den intenzivně pracují, takže již během několika hodin či dnů bude jasno, zda bude tato možnost realizovatelná. V kladném případě by už nikdo z podnikatelů nemusel chodit na pobočku České pošty a jiných úřadů, a mohl by si datovou schránku zřídit z pohodlí domova.

25. 3. 2020 jsme navázali spolupráci se společností Wolters Kluwer, která patří k předním odborným vydavatelstvím v České republice, ohledně zpřístupnění katalogu vzoru smluv. Tuto jedinečnou možnost brzy zpřístupníme pro všechny členy Hospodářské komory ČR zcela zdarma. Věřím, že o spuštění této nabídky vás budeme informovat již zítra.

Připomínáme, že také Deník shromažďuje příběhy vás, živnostníků, na které tvrdě dopadla vládní opatření. Redakce Deníku spolu s Hospodářskou komorou pomáhá zodpovídat dotazy čtenářů. Jak živnostníci hodnotí kroky vlády? Čtěte zde. Deník také dnes upozorňuje, že úřady práce začínají plnit propuštění zaměstnanci zde.

V návaznosti na pondělní informaci o iniciativě Zdeňka Pohlreicha, která spočívá v rozvozu jídel zdarma složkám integrovaného záchranného systému, vám chceme upřímně poděkovat, že i v této pro mnohé složité ekonomické situaci přispíváte. I díky vám se podařilo vybrat již přes 1,2 mil. Kč. Pro všechny zájemce o zapojení připomínáme, že přispět lze na transparentní účet KB 6770217/0100.

 

24. 3. 2020

Vláda předložila do sněmovny k projednání v režimu legislativní nouze několik návrhů zákonů schválených na včerejší schůzi vlády. Důležité jsou změny zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti:

 • I když jsou textové formulace v návrzích novel obou zákonů rozdílné, v obou případech jde o faktické prominutí poloviny pojistného pro OSVČ za letošní rok. Drobní podnikatelé nebudou muset 6 měsíců od března do srpna 2020 vůbec platit zálohy na pojistné, přitom není nutné o cokoliv individuálně žádat. Jak jsme psali již včera, nepůjde o pouhé odsunutí plateb v čase. Až si příští rok spočítají vyměřovací základ a pojistné za celý rok 2020, budou si moci na jeho úhradu započítat nejenom ty fakticky zaplacené zálohy, ale i částku ve výši i šesti minimálních záloh odpovídajících březnu až srpnu. To pro mnohé OSVČ, které platí právě jen minimální pojistné, bude znamenat polovinu jejich roční povinnosti.
 • I druhá změna se týká OSVČ. U pojistného na zdravotní pojištění je navrženo i sladění termínu podávání přehledu o příjmech a výdajích pro pojišťovny s odloženým termínem podání přiznání k dani z příjmů. Bez ohledu na konkrétní den odevzdání daňového přiznání může OSVČ bez jakékoliv sankce podat přehled až 3. 8. 2020 a teprve následně uhradit případný doplatek pojistného.
 • Vládní návrhy tak neřeší úlevy na pojistném odváděném zaměstnavateli. Nadále tak platí nejenom to, že odvody pojistného nelze ze zákona prominout, ale i to, že ani odložení měsíčního odvodu pojistného na zdravotní pojištění zatím není možné a že pro odložení (rozložení do splátek) odvodu pojistného na sociální pojištění je nutné individuálně žádat příslušnou správu sociálního zabezpečení.
 • Změny zákona budou ale projednávány v parlamentu, a tak možná ještě budou vládní návrhy korigovány. Vítané by bylo nejenom sladění termínu pro podání přehledu o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení s termínem obdobného přehledem pro zdravotní pojišťovny, ale zejména i nějaká úleva pro zaměstnavatele jako plátce pojistného, a to možná i v přímé souvislosti s vládou schváleným Cíleným programem podpory zaměstnanosti.

Vláda schválila program státních kompenzací pro zaměstnavatele, tzv. Cílený program podpory zaměstnanosti. Je určen zaměstnavatelům, kteří vyplácejí náhradu mzdy svým zaměstnancům na překážkách v práci. Míra podpory se má lišit podle jednotlivých druhů překážek a má ji na základě dohody uzavřené se zaměstnavatelem vyplácet úřad práce. Věříme, že výčet situací (upřesnění překážek v práci), kdy bude poskytována kompenzace, bude ještě vládou doplněn, aby co skutečně pokryl problémy, s nimiž se firmy potýkají. Také bychom uvítali, pokud by se absolutní strop kompenzace připadající na jednoho zaměstnance zvýšil z republikového mediánu (toto omezení statistickou výší středové mzdy nebylo diskutováno při přípravě programu s Hospodářskou komorou ani s tripartitními partnery) na vyšší hodnotu, např. jedenapůlnásobek průměrné mzdy. Rámcová podoba takové dohody včetně metodického postupu pro vyplácení kompenzací ještě nejsou známy. To je důležité, protože prozatím nemáme jednoznačnou informaci, jak to např. bude s pojistnými odvody placenými zaměstnavateli při překážkách v práci, což zásadním způsobem ovlivňuje faktickou výši státní kompenzace, tedy kolik procent ze všech mzdových nákladů zaměstnavatele pokryje stát.

Hospodářská komora ČR považuje za rozumné, aby si vláda osvojila a předložila k projednání v parlamentu návrh Občanské demokratické strany na novelu krizového zákona (zákon č. 240/2000 Sb.). Účel vidíme zejména v tom, aby se postavily najisto okolnosti aplikace krizového zákona vládou, pokud jde o možnost poskytování státní podpory firmám v situacích, jako je dnešní epidemie koronaviru.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý oceňuje, že města a obce vyslyšely jeho žádost, aby firmám umožnily snížení nebo odklad úhrady nájemného, popřípadě aby alespoň nezaplacený nájem nebyl důvodem k vypovězení smlouvy. Po pražském magistrátu budou také nájemníci komerčních prostor v Praze 12 platit o polovinu nižší nájemné. Obdobně i větší jihočeská města zvažují odpustit nebo odložit platby za nájmy prostor. Poděkování patří také komorám v regionech, které podnikatelům pomáhají tuto pomoc vyjednat.

Prezident Hospodářské komory také vítá usnesení vlády ze dne 23. 3. 2020 č. 275. To s účinností ode dne 24. 3. 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Díky tomuto opatření mohou aktuálně všichni uživatelé datových schránek odesílat poštovní datové zprávy mezi sebou bezplatně a nemusí tak se zásilkami, které by jinak chtěli poslat formou běžného nebo doporučeného dopisu, chodit na pobočky České pošty.

Hospodářské komoře ČR se podařilo navázat spolupráci s partnerem zajišťující ochranné pomůcky pro potřebu soukromého sektoru. Doporučení partnera HK ČR získala od MZ ČR, které již s tímto dodavatelem aktivně spolupracuje ve věci zajištění zejména roušek a respirátorů typu FFP2. Termín uzávěrky prvních objednávek ochranných prostředků je stanoven na 1. 4. 2020 s následným dodáním do 5 pracovních dní. HK ČR v tuto chvíli analyzuje poptávku firem po zmíněných ochranných pomůckách. Na základě zjištění poptávky firem byl vytvořen kontaktní formulář, který je k dispozici zde.

24. 3. 2020 jsme ve spolupráci s Komorou daňových poradců uveřejnili na této stránce níže vzory dvou nejaktuálnějších žádostí, které podávají podnikatelé svému finančnímu úřadu. Konkrétně se jedná o Žádost o posečkání a Žádost změnu výše záloh (resp. o zrušení povinnosti hradit zálohu). Další vzory – zejména žádost o prominutí úroků z prodlení a žádost o prominutí penále ze záloh na pojistné – budeme doplňovat postupně, a to i s ohledem na probíhající legislativní proces, který by měl situaci zjednodušit.

 

23. 3. 2020

Výsledky schůze vlády z 23. 3. 2020:

Ministerstvy zvažovaná opatření se mění velmi dynamicky. Úplná informace o konkrétní podobě jednotlivých návrhů není při sepisování tohoto textu známa. Opatření, pro která je nutná změna zákona, budou navíc muset projít – byť i ve stavu nouze krátkým – legislativním procesem v parlamentu, nicméně nelze vyloučit změnu některých parametrů, podobně jako se vyvíjela třeba od pátku do pondělí podoba změn pojistných zákonů. O vývoji vás budeme průběžně informovat.

Z hlediska OSVČ jsou důležité následující kroky odsouhlasené vládou na pondělní schůzi:

 • Faktické prominutí poloviny pojistného na sociální zabezpečení za letošní rok. Drobní podnikatelé nebudou muset 6 měsíců od března do srpna 2020 vůbec platit zálohy na pojistné, přitom není nutné o cokoliv individuálně žádat. Nepůjde ale jen o odsunutí plateb v čase. Až si příští rok spočítají vyměřovací základ a pojistné za celý rok 2020, budou si moci na jeho úhradu započítat nejenom ty fakticky zaplacené zálohy, ale i částku ve výši i šesti minimálních záloh odpovídajících březnu až srpnu. To pro mnohé OSVČ, které platí právě jen minimální pojistné, bude znamenat polovinu jejich roční povinnosti.
 • Podle sdělení členů vlády se totéž bude vztahovat i na placení záloh na zdravotní pojištění. Na druhé straně není znám osud návrhu ministerstva zdravotnictví na sladění termínu podávání přehledu o příjmech a výdajích pro pojišťovny s již odloženým termínem podání přiznání k dani z příjmů. Takové sladění (aby se přehled nemusel podávat v květnu, když se může přiznání podávat až v červenci) by bylo vhodné i pro podávání přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení.

Pro zaměstnavatele je důležité, že vláda schválila program státních kompenzací pro zaměstnavatele, kteří vyplácejí náhradu mzdy svým zaměstnancům na překážkách v práci. U kompenzací dvou typů překážek našla shodu vláda již minulý týden, dnes doplnila i zbývající tři (stručný popis lze nalézt na webu MPSV). V tuto chvíli nedisponujeme jednoznačnou informací, jak je to s pojistnými odvody placenými zaměstnavateli při překážkách v práci, což zásadním způsobem ovlivňuje míru státní kompenzace, tedy to kolik procent ze všech mzdových nákladů zaměstnavatele pokryje stát.

Všechny dotčené podnikatele zaujme, že

 • vláda přichází s návrhem oficiálně odložit závěrečnou vlnu EET. Ministryně financí původně takový návrh zcela odmítala, posléze připustila, že bude instruovat kontrolní orgány, aby byly shovívavé a fakticky nekonaly, nakonec vláda odklad zaštítí zákonnou cestou. V praxi – s ohledem na zatím neznámý konec nouzového stavu, od něhož se počítá tříměsíční lhůta odkladu – to vypadá na nejméně dvouměsíční odklad EET pro závěrečnou vlnu, která by podle doposud platného ustanovení zákona měla odstartovat 1. 5. 2020.
 • Ministryně financí po jednání vlády avizovala, že co nejdříve rozšíří daňový liberační balíček vyhlášený minulý týden o další prominutí (významné by bylo zejména plošné prominutí červnové zálohy na daň z příjmů).

Vláda nakonec vyhodnotila, že opatření na zmírnění důsledků epidemie nemůže finančně zabezpečit pomocí existující rezervy státního rozpočtu nebo pouhými přesuny peněz v rámci schváleného státního rozpočtu, a proto předloží do sněmovny novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2020, která jí umožní opatření financovat prostřednictvím schodku zvýšeného na 200 miliard Kč.

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory, 22. 3. 2020 tvrdě odsoudil výzvu odborového svazu KOVO k úplnému zastavení veškeré výroby. Nabádat při tom manažery, aby se vzdali odměn, a společnosti, aby se vzdaly zisků, pro ochranu zdraví a života zaměstnanců, je pak dle něho nevkusně populistické a na hraně zdravého rozumu. Naopak potřebujeme, aby všechny výroby, které budou mít jen trochu odbyt, dále pracovaly. Více informací naleznete v tiskové zprávě. Stejného názoru je i Ocelářská unie – více zde.

Hospodářská komora ČR jednoznačně podporuje 5 zásadních požadavků automobilového průmyslu k rychlému řešení bezprostředních ekonomických následků pandemie COVID-19, které vládě představilo Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP). AutoSAP je naším začleněným živnostenským společenstvem, které reprezentuje na 140 klíčových firem z odvětví automobilového průmyslu se souhrnným počtem přes 170 tisíc zaměstnanců.

Připravili jsme pro vás přehled důležitých informací ve vztahu k OSVČ a opatření vlády ke koronaviru, který naleznete ke stažení zde.

Ve spolupráci s renomovanými advokátními kancelářemi a daňovými poradci pro vás připravujeme vzory v současnosti nejfrekventovanějších žádostí na jednotlivé státní instituce. Tyto mustry, které budeme postupně zveřejňovat na této webové stránce, vám pomohou s žádostmi o posečkání daní a splátkování pojistného či o prominutí úroků.

Prezident Hospodářské komory si upřímně cení důvěry, se kterou se obracíte na Hospodářskou komoru. K dnešnímu dni evidujeme již téměř 800 doručených dotazů. Vězte, že spolu s partnerskými právními kancelářemi intenzivně pracujeme na odpovědích. Současně si vás však dovolujeme požádat o trpělivost, zejména v případech složitějších otázek, které vyžadují důkladnější analýzu.

Prezidenta Hospodářské komory také navštívil šéfkuchař Zdeněk Pohlreich se svou iniciativou rozvozu jídel zdarma hasičům, policistům a záchranným složkám, kteří stejně jako podnikatelé procházejí zatěžkávací zkouškou a odbývají se na jídle. Od soboty rozváží 500 jídel denně v Praze. Tato iniciativa pomoci složkám integrovaného záchranného systému má podporu prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého, pro její financování jsou ale logicky potřeba peníze. Přispět lze na transparentní účet KB 6770217/0100. První příslib 500 tis. Kč je od Plzeňského Prazdroje, který pomůže tento projekt nastartovat. Kdo má zájem dlouhodoběji podpořit tuto aktivitu Zdeňka Pohlreicha, prosím, ať kontaktuje Hospodářskou komoru (office@komora.cz). Děkujeme! Zdeněk Pohlreich také adresoval vládě dopis, v němž upozorňuje, že bez včasné, jasně formulované záruky přímé finanční pomoci ze strany státu nebude moci většina restauratérů pokračovat v podnikání, čtěte zde na Deník.cz.

 

20. 3. 2020

Vláda České republiky schválila 20. 3. 2020 dvě klíčová usnesení:

A) Usnesení vlády České republiky č. 262 schvalující finanční příspěvek pro OSVČ – ošetřovné

Cílem podpory je finanční příspěvek kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru – ošetřování člena rodiny (OČR) – ve výši 424 Kč za každý den OČR na dobu až 31 dní. Podrobné informace naleznete zde.

B) Usnesení vlády České republiky č. 267 o přeshraničních pracovnících a o cizincích, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, a o možnosti cizinců změnit zaměstnání bez 6-ti měsíční podmínky předchozího zaměstnání

Důsledkem tohoto usnesení je, že cizinec pracující v ČR na zaměstnaneckou kartu může od 20. 3. 2020 do konce nouzového stavu změnit zaměstnavatele nebo pracovní pozici i dříve než po 6 měsících. Výše uvedené opatření bylo implementováno prostřednictvím novelizace zákona o pobytu cizinců v loňském roce. Změna však musí být nadále ohlášena na MV dle zákonem stanovených podmínek. Více informací včetně formuláře ke změně jsou Vám k dispozici zde.

Ani tato opatření nevnímáme jako dostačující, proto dnes prezident Hospodářské komory se zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR na společné tiskové konferenci vyzval vládu, aby ještě během víkendu nastartovala kurzarbeit. Firmy totiž potřebují od státu okamžitou pomoc, aby nemusely propouštět zaměstnance, pro které kvůli opatřením proti koronaviru nemají dost práce. Bližší informace naleznete zde.

Hospodářská komora na základě podnětů svých členů aktualizovala opatření, jejichž cílem je ochránit pracovní místa v podnicích, zaměstnavatele a živnostníky před insolvencemi a zachránit české hospodářství před kolapsem. Shrnujeme je v 19 požadavcích, které prosazujeme při vyjednávání s vládou, úřady a bankami. Naleznete je na této stránce pod tabulkou.

MPSV na zveřejnilo 20. 3. 2020 Pracovněprávní desatero boje s koronavirem. 

Vzhledem k velkému množství dotazů k Certifikátu o zásahu vyšší moci zveřejňujeme aktualizované informace zde. Prostřednictvím tohoto osvědčení se může zaměstnavatel zprostit povinnosti např. k náhradě škody, jestliže bude prokázáno na základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku.

Deník na straně živnostníků: Jak (ne)zvládáte současnou situaci, pomáhá vám stát dostatečně, co byste potřebovali, když jste v úzkých? Prezident Hospodářské komory se 20. 3. 2020 dohodl s Deníkem, který se příběhům živnostníků a malých podnikatelů pozorně věnuje na svých stránkách i na webu www.denik.cz/podnikani, že své příběhy a zkušenosti můžete psát také na e-mail zivnostnici@denik.cz. Podělte se o své podněty a stížnosti se čtenáři Deníku, poskytneme odbornou podporu zodpovídání dotazů.

 

19. 3. 2020

Usnesení vlády z 19. 3. 2020 najdete zde a další dokument zde.

Pozitivně vnímáme, že Ministerstvo životního prostředí s ohledem na vyhlášený stav nouze odkládá o 3 měsíce ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru. Více informací můžete nalézt zde.

Stejně tak vítáme, že podnikatelům, kteří žádají o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), se prodlouží lhůta pro podání žádostí a rovněž další termíny výzev. Ministerstvo průmyslu a obchodu s ohledem na šíření virové nákazy COVID-19 rozhodlo o prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. 3. 2020 a nepřekračuje termín 30. 4. 2020, a to o 30 dní. Prodloužení se týká rovněž termínů uvedených v daných výzvách, k nimž se váže povinnost doložení konkrétního dokumentu v podobě stavebního povolení, nebo nejzazšího termínu pro ukončení projektu stanoveného výzvou, který se automaticky posunuje o danou lhůtu. Více informací můžete nalézt zde.

ČMZRB by dle sdělení představitelů MPO mělo nově disponovat 1 mld. eur z prostředků z EU. Tato suma by sloužila jako garance komerčním bankám za úvěry, které by prostřednictvím svých poboček poskytovali drobným živnostníkům.

Hospodářská komora spustila 18. 3. 2020 za pomoci společnosti NEWPS nový systém pro zodpovídání dotazů podnikatelů. Od jeho spuštění evidujeme na 250 nových dotazů. Vzhledem k přechodu na nový systém a proškolování personálu, prosíme o zvýšenou dávku trpělivosti. Poradenství pro odpovědi poskytují renomované právní kanceláře – Havel & Partners, Becker & Poliakoff, AK Němec, Bláha & Navrátilová, Felix a spol. a nově také Frank Bold Advokáti, PRK Partners a VIA IURIS. Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru můžete nalézt na užitečném odkazu Ministerstva průmyslu a obchodu: BusinessInfo.cz.

V poslední době se na nás obrací podnikatelé se žádostí o vystavení certifikátu zásahu vyšší moci. S ohledem na současnou situaci jsme se rozhodli, že budeme vystavovat certifikát s 50 % slevou. Prostřednictvím tohoto osvědčení se může zaměstnavatel zprostit povinnosti např. k náhradě škody, jestliže bude prokázáno na základě předložené smluvní dokumentace, že se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku. Podrobnější informace naleznete včetně ceníku zde.

 

18. 3. 2020

MPO posílí program COVID o 10 mld. Kč z operačních programů. Peníze budou směřovat na bezúročné půjčky nebo záruky na úvěry pro nejmenší podnikatele.

Zároveň prezident Hospodářské komory 18. 3. 2020 odeslal dopis ohledně nastavení programu COVID generálnímu řediteli ČMZRB, Jiřímu Jiráskovi, ve kterém ho vyzval k odstranění zbytečných administrativních překážek (např. popis odborné způsobilosti statutárních orgánů), dále ho požádal o doplnění informací ohledně nastavení finančních programů pro OSVČ a v neposlední řadě ho také požádal o úpravu těch bodů programu, které budou v dohledné době pro řadu podnikatelů nesplnitelné (např. nedoplatek na mzdách či jiných závazcích). V dopise také zdůraznil, že klíčová je rychlost, se kterou se pomoc dostane podnikatelům.

Oceňujeme, že vláda zareagovala na naši včerejší výzvu k okamžité alokaci finančních prostředků na ochranu pracovních míst a firem před krachem a podpoří českou ekonomiku částkou kolem 100 mld. Kč a nepřímo formou garancí ve výši 900 mld. Kč. Forma přímé podpory bude ještě upřesněna, půjde však o formu kompenzací mezd, kurzarbeit, či dodávky likvidity firmám. Zdůrazňujeme, že důležité jsou reálné činy, a proto očekáváme výraznou pružnost státu při posuzování žádostí firem o úvěr COVID v ČMZRB tak, aby živnostníci a zaměstnavatelé mohli finanční prostředky obdržet rychle bez zbytečných administrativních překážek.

Na zítřejší (19. 3. 2020) schůzi vlády bude projednáván materiál o kompenzacích, který navrhuje způsob kompenzace tak, jak byl za našeho aktivního přispění dohodnut minulý týden na MPSV. Vedle překážek v práci ošetřených navrženým programem kompenzací, který je v působnosti vlády, se souběžně řeší ještě i kompenzace v případě náhrady mzdy zaměstnancům pečujících o dítě, která však kvůli rozšíření a prodloužení ošetřovného vyžaduje zákonnou úpravu, a tedy projednání v parlamentu. Tento návrh dává naději, že bude konečně dosaženo finanční podpory zaměstnavatelů, kteří musí hradit mzdové náklady, přestože jejich podnikání bylo významně ovlivněno dopady přijatých vládních opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

Problematika úlev na pojistném zatím není centralizovaně řešena. Plátci pojistného musí podávat vždy individuální žádosti o změnu záloh na pojistné, žádosti o placení pojistného a penále ve splátkách a v případě pojistného na zdravotní pojištění také žádosti o prominutí penále – podrobnosti lze nalézt na stránkách ČSSZ a konkrétní zdravotní pojišťovny. Detailnější informace k daním lze nalézt na stránkách Ministerstva financí a Finanční správy ČR. Dostupné informace jsme umístili na našich webových stránkách vč. informací k liberalizačnímu balíčku a informací k posečkání úhrady daně (cca uprostřed strany).

Na webových stránkách komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev v souvislosti s koronavirem, dnes mj. od SČS – Unie nezávislých petrolejářů. Vše najdete na www.komora.cz/koronavirus.

Hospodářská komora 18. 3. 2020 spustila nový systém pro zodpovídání dotazů podnikatelů, který umožní jejich efektivnější a hlavně rychlejší řešení. Na novém systému se podílí renomované právní kanceláře, které bezplatně uvolnily své kapacity pro tento druh poradenství. Do projektu se zapojily např. Havel & Partners, Becker & Poliakoff, AK Němec, Bláha & Navrátilová a AK Felix. IT infrastrukturu pro tento účel bez nároku na honorář vytvořila firma NEWPS. Všem bych chtěl za tyto kroky poděkovat. Se specifickými dotazy z různých oborů se budeme obracet také na naše začleněné asociace, svazy, klastry a řemeslné cechy. Nový systém najdete na stránkách www.komora.cz/koronavirus.

 

17. 3. 2020

V průběhu dne jsme společně s tripartitními partnery jednali se členy vlády a poté s jejich náměstky o parametrech Ministerstvem práce a sociálních věcí navrženého programu kompenzace náhrad mezd vyplácených zaměstnavateli zaměstnancům na překážkách v práci. Přes intenzivní jednání se nepodařilo nalézt konsensus. Kritickou byla otázka, zda se poskytnutím těchto kompenzací mají vyloučit veškeré případné další požadavky firem na náhradu škod vyvolaných opatřeními vlády v souvislosti s koronavirovou epidemií. Zítra by jednání měla pokračovat.

Odpoledne se prezident Hospodářské komory sešel v Poslanecké sněmovně s vedením ODS k současné situaci ohledně koronaviru a dopadů současných preventivních opatření na podnikatele. Je velmi rád, že jsme se u občanských demokratů setkali s podporou zejména v otázce ochrany OSVČ nebo malých a středních firem. Prosazujeme alespoň částečné kompenzace mzdových nákladů v situaci, kdy firmy přicházejí o možnost příjmů z tržeb za služby a výrobky. ODS podporuje i návrhy Hospodářské komory na odklad, popř. odpuštění vybraných daní a povinných odvodů. Shodli jsme se také na tom, že stát musí urychleně zabezpečit ochranné prostředky pro zaměstnance. Tato opatření je nezbytné prosadit i za cenu vyššího rozpočtového deficitu v letošním roce. Máme za to, že si to naše země vzhledem k nízkému zadlužení může dovolit.

Proběhlo mimořádné neformální setkání členů představenstva HK ČR, na kterém se řešila současná situace spojená s COVID -19 a vyhodnocoval dosavadní přístup vlády.

Během dnešní tiskové konference, kterou živě přenášela ČTK, prezident Hospodářské komory vyzval vládu, aby urychleně přijala potřebné kroky pro záchranu nejohroženějších podnikatelů. Ochrana podnikatelů před krachem by měla být jednou z priorit státu. Zároveň jsem během tiskové konference představil výsledky bleskového šetření, které jsme v minulých dnech uskutečnili a do nějž se zapojilo přes 1 300 podnikatelů. Podle ankety už nyní problémy kvůli koronaviru pociťují čtyři z pěti oslovených firem. Stát proto musí k záchraně tuzemské ekonomiky před kolapsem v následujících třech měsících kromě programů ČMZRB připravit přibližně 40 miliard korun. Odkaz na tiskovou konferenci najdete zde, výstup v podobě tiskové zprávy zde.

Prezident Hospodářské komory také oceňuje konkrétní kroky pražského magistrátu v pomoci firmám. Po jednáních s Hospodářskou komorou město nebude jako pronajímatel obchodních a kancelářských budov přistupovat k restrikcím či penále a umožní nájemcům přinejmenším pozdější platby. V této návaznosti žádá města a obce, aby firmám umožnily snížení nebo odklad úhrady nájemného, popřípadě aby alespoň nezaplacený nájem nebyl důvodem k vypovězení smlouvy. Ve vyjednáváních firem s městy jsou připraveny pomoci krajské a regionální hospodářské komory po celé zemi.

EGAP připravil pro usnadnění sjednání pojištění balíček opatření na podporu exportérů, kteří se potýkají s důsledky nutných restrikcí bránících šíření virové infekce. Více informací zde.

Na webových stránkách komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev v souvislosti s koronavirem. Dnes jsme zveřejnili informace mj. od Svazu automobilového průmyslu, Cechu mechanických zámkových systémů, Svazu chemického průmyslu, SIMAR, České  asociace interim managementu a dalších. Vše najdete na https://www.komora.cz/koronavirus/.

 

16. 3. 2020

Dnes odpoledne jsme jednali na MPSV o kompenzačních programech pro zaměstnavatele vyplácející svým zaměstnancům náhradu mzdy kvůli překážkám v práci. Společně s ostatními podnikatelskými a zaměstnavatelskými svazy i vedením odborů jsme po MPSV, resp. po vládě požadovali zvýšit kompenzaci státu v důsledku dočasného omezení odbytu (tzv. částečná nezaměstnanost) a v důsledku výpadku vstupů (dodávek) z oblastí zasažených koronavirem. Zatímco totiž u ostatních překážek je MPSV připraveno kompenzovat zaměstnavatelům 80 až 100% objemu skutečně vyplácených náhrad mzdy, u zmíněných dvou překážek připravilo návrh kompenzací odvozený pouze z minimální zákonné výše kompenzace, nikoliv ze skutečně vyplácené (na základě kolektivní smlouvy nebo interního předpisu firmy) výše náhrad mzdy.

Návrh na speciální dávku obdobnou ošetřovnému i pro OSVČ, které se nemohou věnovat své podnikatelské činnosti v důsledku péče o děti, pro které byla zrušena školní docházka, je i v důsledku tlaku HK ČR již v urychleném legislativním procesu. MPSV a vláda však přes naše výzvy zatím stále neřeší nějakou speciální dávku nebo dotační program pro OSVČ, které kvůli mimořádné situaci nemají příjmy ze své výdělečné činnosti.

Resort financí i za součinnosti HK ČR vydal tzv. liberační daňový balíček, který umožňuje odkládat platby daní (bez poplatků, bez úroků a pokut). U plateb DPH je potřeba požádat příslušný finanční úřad o posečkání plateb a poplatků, které vznikly ve spojení se situací ohledně Covid-19, u vyrovnání daní příjmů to jde automaticky. V případě, že nechcete podat daň z příjmu fyzických a právnických osob k 31. 3. 2020 lze podat kdykoliv do 1. 7. 2020. Ministryně financí slíbila upravit na rezortních webových stránkách srozumitelné přehledné pokyny pro poplatníky a plátce daní, jak mají postupovat. Vše najdete zde.

V odpoledních hodinách nebylo ještě jasné, do jaké míry a jak přesně bude podobný odklad fungovat i u pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

ČMZRB ode dneška přijímá žádosti o bezúročný Úvěr COVID pro podnikatele zasažené koronavirem. Žádosti budou přijímat všechny pobočky ČMZRB výhradně prostřednictvím E-Podatelny. Výzvu k programu včetně návodu, jak postupovat při podání žádosti naleznete zde. Hospodářská komora má výhrady k nastavení systému a apeluje, aby byl administrativně méně náročný a překážky pro čerpání byly menší (např. co se týká požadavku na bezdlužnost). Dále chceme jednat o navýšení objemu finančních prostředků programu.

Na webových stránkách komory jsme umístili další informace našich začleněných společenstev ohledně dopadů přijatých opatření na jejich obor. Dnes jsme zveřejnili informace od Asociace hotelů a restaurací ohledně ubytovacích služeb, Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR a Asociace prádelen a čistíren.

 

15. 3. 2020

I dnes jsme pokračovali v jednáních s vládními představiteli – proběhla videokonference, které se účastnili předseda vlády A. Babiš, vicepremiér a ministr průmysl a obchodu a ministr dopravy K. Havlíček spolu se zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a dalšími významnými reprezentanty průmyslu.

Je potvrzeno, že vláda s největší pravděpodobností dnes vyhlásí karanténu na celé území ČR. V tuto chvíli se jedná o tom, zda bude karanténa vyhlášena z neděle na pondělí nebo z pondělí na úterý (informace k 19:00 hod.). Podstatnou informací je, že i přes vyhlášenou karanténu nebude omezena hromadná doprava a bude umožněno docházet do práce. Apelovali jsme na vládu, aby vyhlášení karantény a její podmínky jasně komunikovala vůči obyvatelstvu a uklidnila tak zaměstnance, aby neměli obavu chodit do práce. Zároveň jsme po vládě požadovali, aby zaměstnancům, kteří přijdou do styku s veřejností (zákazníky), zajistila ochranné pomůcky.

Doporučujeme všem zaměstnavatelům, aby se svými zaměstnanci komunikovali a individuálně jednali o této situaci. Samozřejmě pokud to jde a pracovní pozice to umožňuje, doporučujeme využít home office apod.

V pondělí 16. 3. 2020  přistoupíme k vyhodnocení přijatých vládních opatření na podporu podnikatelů. Vláda na naše podněty průběžně pozitivně reagovala, ale nyní musíme zhodnotit, jak reálně jsou její opatření uskutečňována konkrétními kroky.

ČMZRB zveřejnila 15. 3. 2020 postup pro čerpání Úvěru COVID a nejčastější otázky a odpovědi. Dokumenty najdete zde.

Na webových stránkách komory jsme také umístili informace našich začleněných společenstev ohledně dopadů přijatých opatření na jejich obor. Dnes jsme zveřejnili informace od Asociace péče o seniory, České komory fitness a Společenstva kominíků.

 

14. 3. 2020

S ohledem na rozhodnutí vlády z 14. 3. 2020 o uzavření všech obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších byl ustaven krizový štáb na MPO s aktivní účastí zástupců HK ČR.

Na základě tohoto opatření byl ustaven také pracovní krizový štáb na HK ČR, který dnes jednal od 14:00hod. a který průběžně reaguje na požadavky krizového štábu MPO a shromažďuje podněty od jednotlivých komor a společenstev a samotných členů, tak aby HK ČR mohla aktuálně reagovat na případnou aktualizaci rozhodnutí vlády (např. udělení možných výjimek).

Hospodářská komora 14. 3. 2020 požádala vládu o změny v zákazech platných od dnešní šesté hodiny ranní. Ze zákazu chceme vyjmout mj. poskytování zdravotnických, sociálních, poštovních a souvisejících služeb (Czech POINT), služeb finančních (bankovních, pojišťovacích), právních (včetně notářských), znaleckých a poradenských (např. účetních, auditorských, daňově poradenských, makléřských a finančně poradenských, technickoporadenských), služeb bezprostředně spojených se stavební výrobou a stavebnictvím, akutních opravárenských a servisních služeb (např. autoopravny). Více viz  tisková zpráva.

Dále jsme 14. 3. 2020 jednali s radním hl. města Prahy Janem Chabrem o opatřeních, která by mohla přijmout Praha v souvislosti s dopadem koronaviru na podnikatele. Hospodářská komora bude s magistrátem o pomoci podnikatelů jednat i v příštích dnech. Obě organizace chtějí koordinovat další kroky, které živnostníkům v Praze uleví. Více viz  tisková zpráva.

Hospodářská komora dále navrhuje, aby zastupitelské úřady pokračovaly alespoň v přijímání žádostí firem o kvalifikované zaměstnance. Zároveň prosazujeme, aby pracovníkům ze zahraničí, kterým v těchto dnech vyprší pobytové oprávnění, bylo automaticky prodlouženo.

V souvislosti s rozhodnutím vlády budeme služby Hospodářské komory – vydávání certifikátů o původu zboží a karnetů ATA – dále nabízet, ale doporučujeme jejich využívání korespondenční cestou. Mýtné služby prosím využívejte, jen pokud je to nezbytně nutné.

 

13. 3. 2020

13. 3. 2020 se uskutečnilo jednání představitelů HK ČR, reprezentujících aktuálně nejvíce postiženou část členské základny (cestovní ruch) s ministryní financí Alenou Schillerovou. Ministryně v mezích svých rezortních kompetencí vyhověla žádostem podnikatelů o mimořádné daňové úlevy, v jejichž důsledku budou podnikatelům generálním rozhodnutím ministryně a jednotně metodicky koordinovanými rozhodnutími finančních úřadů pardonovány úroky z později zaplacených částek a pokuty za opožděné podaná přiznání k dani a kontrolní hlášení v období do 31. července 2020. Do téhož data se nebudou muset podnikatelé platit správní poplatky za žádosti o povolení posečkání úhrady daně nebo o prominutí zmíněných úroků. Pokud jde speciálně o daně z příjmů, všichni poplatníci (fyzické i právnické osoby) budou moci bez jakékoliv žádosti a sankce podat roční daňové přiznání a zaplatit příslušnou daň kdykoliv do 1. července 2020. V praxi tak podnikatelé budou moci odložit placení zejména nejvíce zatěžujících daní z příjmů a DPH, naopak ti, pro které daňová přiznání znamenají vratky, budou mít možnost využít standardních termínů. O dalších rozpočtových opatřeních, zejména o konkrétní výši kompenzací náhrad mezd, vyplácených zaměstnavateli zaměstnancům, kteří jsou v souvislosti s koronavirem na překážkách, o poskytování nějaké obdoby ošetřovného OSVČ, které musí pečovat o děti kvůli uzavření škol, nebo o možnosti zavedení případných dalších dotačních programů bude ministryně jednat – věříme, že urychleně – s ostatními členy vlády.

Dále prezident Hospodářské komory 13. 3. 2020 jednal s předsedou představenstva České spořitelny Tomášem Salomonem o vytvoření speciálních bankovních nástrojů, které by mohla banka zavést pro podnikatele zasažené důsledky opatření na ochranu před koronavirem.

Na webu věnovaném koronaviru jsme pro vás také aktualizovali souhrn nejčastějších otázek a odpovědí, které souvisí nejen s včera vyhlášenými vládními opatřeními. Najdete zde odpovědi mj. na téma výjimek vycestování do zahraničí.

Ve spolupráci s regionálními komorami a živnostenskými společenstvy pokračujeme v analýze negativních dopadů pro podnikatele a sumarizaci možných návrhů kompenzačních řešení. Získané informace využíváme při jednáních s příslušnými orgány státu.

Některé asociace taktéž zveřejňují aktuální informace o přijatých opatření a jejich dopadů do konkrétních oborů podnikání na svých stránkách. I jejich odkazy jsme umístili na www.komora.cz.

Česká asociace úklidu a čištění vydala pro všechny speciální Metodické doporučení pro účinnou dezinfekci povrchů v souvislosti s COVID -19 – koronavirem, které nám všem pomůže se účinně bránit proti koronaviru.

Ministerstvo zdravotnictví dnes spustilo nový web týkající se onemocnění COVID-19. Představuje na něm důležité informace, otázky a odpovědi, důležité kontakty a odkazy, vývoj událostí v čase, souhrnné informace pro občany, zaměstnance, zaměstnavatele a pro zdravotníky. Sami dále soustředíme veškeré informace na www.komora.cz/koronavirus/

Zároveň připravujeme spuštění ankety mezi všemi členy komory. Anketu rozešleme nejpozději na začátku nového týdne. Budeme rádi, když nám odpoví co nejvíce z vás, abychom mohli výstupy z této ankety použít pro další vyjednávání podmínek konkrétních opatření na zmírnění dopadů vydaných opatření.

 

12. 3. 2020

12. 3. 2020 jsme se zúčastnili jednání na MPSV, které řídil náměstek Robin Povšík za účasti dalších náměstků MPSV a zástupců zaměstnavatelů a odborů. Předmětem jednání byly i návrhy  HK ČR. MPSV ústy pana náměstka Petra Hůrky představilo návrh směřující k zmírnění následků současné situace. MPSV navrhuje opatření směřující na pomoc zaměstnancům a zaměstnavatelům. Vláda vyhlásí usnesením program na základě § 120 zákona o zaměstnanosti , který umožní v některých případech (např. karanténa) zvýšení vyplácených náhrad při překážkách v práci a kompenzaci těchto náhrad zaměstnavatelům. MPSV vyslyšelo i návrhy Hospodářské komory a pro OSVČ navrhne přijetí zákona ve stavu legislativní nouze, který umožní ex post i OSVČ vyplatit tzv. ošetřovné.

Avizované setkání s ministryní financí Alenou Schillerovou jsme vzhledem k průtahům v jednání vlády přesunuli na zítřek. Na schůzce budeme diskutovat již včera představené konkrétní návrhy na zmírnění dopadů hospodářské situace a taktéž návrhy možných kompenzačních řešení.

Nadále usilujeme o koncentraci všech relevantních informací na jediný přehledný portál. Sami se prozatím snažíme veškeré informace soustředit na www.komora.cz.

 

11. 3. 2020

Hospodářská komora nadále jedná s čelnými představiteli státu, se kterými diskutuje možná opatření ve vztahu k českému hospodářství. Současně projednává vhodné a účelné kompenzace pro podnikatele a živnostníky, kteří v důsledku koronavirové infekce a návazných nucených preventivních opatření jsou výrazně limitováni ve svých ekonomických aktivitách, kdy se budeme účastnit jednání s Alenou Schillerovou, ministryní financí, či Petrem Hůrkou, náměstkem ministryně práce a sociálních věcí.

Hospodářská komora bude chtít od vlády znát konkrétní postupy, jak mohou podnikatelé žádat o kompenzace či integraci informací na jediný přehledný portál. Dostupné informace se proto snažíme shromažďovat na www.komora.cz.

Hospodářská komora ČR rovněž intenzivně komunikuje se svými regionálními komorami i živnostenskými společenstvy. Společně tak analyzujeme negativní dopady pro podnikatele a sumarizujeme návrhy možných kompenzačních řešení. Ty poté využijeme při dalších jednáních s příslušnými orgány státu.

Hospodářská komora 11. 3. 2020 uspořádala tiskovou konferenci s názvem „Koronavirus a česká ekonomika. Jak šíření viru a preventivní opatření dopadnou na firmy?“, které se kromě mé osoby zúčastnil také Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR, a Vilian Sivek, předseda fóra cestovního ruchu. Na tiskové konferenci jsme komentovali aktuální vývoj situace, ale také představili vlastní návrhy řešení jako např. určení výše kompenzace firem či bezúročné půjčky pro podnikatele.

Dále jsme představili nástroje cílené na OSVČ nad rámec obecných opatření, zmírňujících dopad koronaviru na cash flow podnikatelů.

Ve vztahu PODNIKATEL => STÁT / VEŘEJNÁ INSTITUCE navrhujeme:

 • zrušení plateb záloh na daň z příjmů a záloh pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění
 • možnost podávat daňové přiznání k 1. červenci i v případě, že je za OSVČ nezpracovává daňový poradce

 

Ve vztahu PODNIKATEL => PODNIKATEL vyzýváme:

 • stát, aby participoval na důsledcích prodlení při splácení úvěru bance (kompenzací části úroků z prodlení)
 • stát, aby participoval na důsledcích prodlení při placení účtů za energie a další vstupy od síťových dodavatelů (kompenzací části úroků z prodlení nebo smluvní pokuty)
 • banky a pojišťovny, aby volily rozumný solidární přístup při uplatňování a vymáhání pohledávek k dlužníkům z řad podnikatelů (především MSP a OSVČ), kteří se vlivem koronaviru dostali do obtíží se splácením svých závazků

 

10. 3. 2020

Hospodářská komora  se aktivně zapojila do řešení stávající situace vč. dopadů vládních opatření na podnikatelskou sféru. Společně s vrcholnými představiteli Hospodářské komory se její prezident účastní jednání s vládními činiteli včele s premiérem Andrejem Babišem. Za důležitou považuje dnešní schůzku s vicepremiérem Karlem Havlíčkem a ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, se kterými  projednával možná opatření na podporu podnikatelů. Vyjma toho intenzivně jedná i s reprezentanty nejvíce zasažených odvětví.

Snahou je zmírnit hospodářské škody firem a také nalézt vhodné a účelné kompenzace pro podnikatele a živnostníky. Mezi kompenzace již nyní patří Program Úvěr COVID, které připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Jeho cílem je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Dále intenzivně jednáme o těchto možnostech:

 • Odklad plateb DPH
 • Odklad daně z příjmů
 • Odklad povinného pojistného (sociální a zdravotní)
Publikace