Kancelář Úřadu HK ČR

Zajišťuje veškerou administrativní činnost a administrativní podporu pro prezidenta komory, viceprezidenty a tajemníka úřadu, a to zejména:

  • organizuje pracovní schůzky a jednání prezidenta a tajemníka;
  • zpracovává podklady pro jednání prezidenta a tajemníka;
  • zajišťuje komunikaci s institucemi stojícími vně komory;
  • udržuje kontakty a aktivně spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě dohod uzavřených v souladu se statutem komory a s orgány veřejné správy;
  • eviduje úkoly zadané prezidentem a tajemníkem zaměstnancům komory a kontroluje jejich plnění;
  • organizuje porady vedení úřadu komory, připravuje podklady a zpracovává z těchto porad zápisy;
  • zajišťuje další činnosti dle pokynů prezidenta a tajemníka.
/naucte-se-delat-business-na-linkedin/